Professor Sten Bergströms bilder

Vattenflöden och klimatpåverkan
Sten Bergström
Klimatet påverkar
produktionen och säkerheten
Ny utgåva av Flödeskommitténs
riktlinjer (2007)
 Ny utformning - kortare, enklare att




följa
Inkluderar tillägg och ändringar
efter 1990
Vissa förändringar - begrepp,
omfattning m.m.
Beräkningsmetoderna i huvudsak
oförändrade
Klimatförändringar skall beaktas
Kommittén för dimensionerande flöden i ett framtida
klimat
 Sten Bergström, SMHI
 Gun Åhrling Rundström, Svensk




Energi
Maria Bartsch*, SvK
Claes-Olof Brandesten*, Vattenfall
Jan Liif, Statkraft
Björn Norell*, VRF






Agne Lärke*, Fortum
Olle Mill*, SvK
Sigrid Eliasson*, E.ON
Lars-Åke Lindahl*, SveMin
Gunnar Sjödin, VRF
Johan Andréasson, SMHI
2009-09-22
Koldioxiden i atmosfären sedan år 1700
Källa: http://keelingcurve.ucsd.edu/
Klimatscenarier: SRES och RCP
6
Från utsläpp av växthusgaser till påverka på
vattentillgång
Framtidens utsläpp
Hydrologisk
modell
Global klimatmodell
Korrektion av
Systematiska
fel
Snow
Evaporation
Soil moisture
Runoff
Statistik
Regional klimatmodell
Förändring av årstidernas vattentillgång (%) för RCP8.5 2069-2098
hela året
vinter
vår
sommar
höst
Förändring (%) av 100-årsflödet från1963-1992 till 2069-2098
RCP4.5
RCP8.5
http://www.svk.se/Global/01_Om_oss/Pdf/Dammsakerhet/Slutrap_Klimatkommitt%c3%a9n_19_dec.pdf
Nu är klimatanpassning standard vid utvärderingar
av dammsäkerheten i Sverige
Tack!