GRUNDSUNDA KYRKBLAD Julnummer 2014

H
C
O
S
T
N
E
V
R
AD
E
M
M
JULNU
www.grundsunda.nu
GRUNDSUNDA
KYRKBLAD
t i sångens tecken. Kyrkokören, Pensionäskören och Sångfåglarna. Avskedspredikan Sten Bylin. Hå
ÅRGÅNG 2014
NUMMER 4
Biskop Eva välkomnar
nye kyrkoherden Kurt
Trettondedag jul 6 jan kl 11.00
Vår nya kyrkoherde
Kurt Enberg kommer att
välkomnas av vår nye biskop Eva Nordung Byström vid gudstjänsten på
Trettondedag jul.
30 fina år i Grundsunda
Efter 30 år av arbete för församlingens, men också bygdens,
utveckling har det blivit tid för kyrkoherde Sten och diakon
Siw Bylin att tacka för sig och ta sikte mot en ny fas i livet.
Läs mer på sid 4.
Det blir en gudstjänst
med mycken sång
och musik med både
Grundsunda kyrkokör
och pensionärskör. Förutom biskop Eva kommer Kurt Enberg att
välkomnas av representanter för församlingen och
samhället. Efter gudstjänsten bjuder församlingen
på smörgåstårta och kaffe i församlingshemmet.
Det vore trevligt om alla slöt upp och välkomnade
Kurt som vår nye kyrkoherde
Fira 1:a advent i Grundsunda kyrka
med avtackning av Sten och Siw Bylin
SöNDAG 30 November 11.00
Adventsgudstjänst i sångens tecken. Kyrkokören, Pensionärskören och Sångfåglarna. Avskedspredikan Sten Bylin. Håkan Udd. Musikmedverkan med Arne Häggblad och Ernst
Olof Östman, Daniel Nordqvist och Ulf Gustavsson. Efter gudstjänsten sker avtackning av
kyrkoherde Sten Bylin och diakon Siw Bylin i kyrkan. Kaffe och smörgåstårta i församlingshemmet. Gratis busstaxi från byarna och Husum. Ring 070-555 24 50.
BUSSTAXI
HÖG TID ATT SÖKA BIDRAG
Planerar ni i er förening för ett evenemang, eller ett läger
där alla barn eller ungdomar inte har möjlighet att delta?
Grundsunda församling har GRATIS BUSSTAXI genom Husum I så fall finns möjligheter att stödja dem genom den nyinstiftade fonden i församlingen. ”Grundsunda församoch från byarna för Dig som vill åka till gudstjänster i kyrkan.
lings fond till föreningslivet inom församlingen, som
Du som vill åka kostnadsfritt från Husum eller byarna skall
stöd till barn och ungdom”.
ringa och beställa skjuts på tfn 070-555 24 50 . Helst vill vi
att Du ringer dagen innan Du skall åka. I ÖA:s predikoturer eller Ansökningsblankett och information finns på vår hemsida
i Tidningen 7 framgår när det är fri busstaxi.
www.grundsunda.nu
I GRUNDSUNDA FÖRSAMLING
VI ÄR TILL
FÖR DIG
Kyrkans valv helrenoverat
målningarna var på väg att lossna. Josefin och Elin har under
arbetets gång bott i en sommarstuga i Tredjeviken i Husum, där
de trivts jättebra.
Nya arbetsuppgifter
Nya arbetsuppgifter väntar genast när de lämnar Grundsunda.
För Elin handlar det om konservatorsarbete i Stockholm, t.ex
Riddarholmskyrkan med anledning av sprängningar av Citytunneln mm.
EXPEDITIONSTID
Månd, onsd och fredag: 10.00 - 12.00
Telefontid månd, onsd, fred 09.30 - 12.00
samt månd och fredag 8.00-9.00.
I regel också månd och onsd 13.00-15.00
Nya ord och facktermer
Mängder av facktermer förekommer när arbetet beskrivs. Vad
sägs om: ”injekterad kalkblandning i bompartier” För en utomstående betraktare ser det ut som
man använder en jättestor spruta
med en grov nål som man sprutar
in utblandat kalkputs för att fästa
delar som håller på att lossna.
Vidare, vad sägs om att använda
”akappa-svamp” på väggarna =
ser ut ungefär som man använder
stora suddgummin och med ett
idogt gnuggande tar bort sot och
smuts från väggarna – en verkligt grannlaga uppgift!
Telefon 0663-101 80
Kurt Enberg, Kyrkoherde ( Från 1 januari 2015 )
Direktnummer och mobil
0663-108 60
Mobil (Sms)
070 - 814 28 85
E-post: [email protected]
Sten Bylin, Kyrkoherde ( Tom 31 december 2014)
Direktnummer
0663-108 60
Mobil (Sms)
070 - 664 23 44
E-post: [email protected]
Håkan Udd, Komminister
Bostad
0663-104 52
Direktnummer och mobil
0663-108 65
E-post: [email protected]
Erika Albertsdotter, Diakoniassistent
Direktnummer och mobil
0663-108 67 E-post: [email protected]
Göran Lundberg, Kantor
Bostad
0663-109 28
Direktnummer och mobil
0663-108 62
E-post: [email protected]
Maria Borgehammar, Församlingsassistent
Bostad
0660-105 20
Direktnummer och mobil
0663-108 69
E-post: [email protected]
BEHÖVER DU NÅGON ATT SAMTALA MED KAN
DU RINGA OSS VILKEN TID PÅ DYGNET SOM HELST !
@
E-post - pastorsexpeditionen
[email protected]
Hemsida: www.grundsunda.nu
Valvet har blivit mycket ljusare
Konservator Elin Lundmark visar Stig Österström det gedigna arbete som utförts för att rengöra kyrkkvalvet.
Kyrkorummet i församlingens vackra medeltidskyrka kommer att lysa som aldrig tidigare.
Under månaderna augusti till oktober har Elin
Lundmark – konservator tillsammans med Josefin Jansson som är praktikant från Göteborgs
universitet arbetat med att bevara de fina kyrkvalven med målningarna i kyrkan. Dessa var
i stort behov av renovering. Putsen och även
Kyrkan återöppnades Alla Helgons dag
Det som dolts blir uppenbart
De fina mönster och målningar som dolts
under sot och smuts visade sig nu tydligare
än någonsin. Kyrkoherde Sten Bylin berättade om renoveringen.
www.grundsunda.nu
KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Expeditionstid
Måndag, torsdag och fredag: 11.30 - 12.00
Göran Melin, Kyrkvaktm. exp 0663-616 02
Direktnummer och mobil
0663-616 03
Ett ljust kyrkorum för framtiden
Vi kan vara glada över att ha fått renoveringen utförd på ett så professionellt sätt.
Kyrkan kommer nu att stå sig länge och
vara ljus och fin i många år framöver.
KYRKANS HUSum
Barnlokalen
Café Duvan
Boa med LOPPIS
Mariasalen-vävstuga
GFG -kontor
2
0663 - 103 00
0663 - 100 60
0663 - 106 60
0663 - 101 55
0663 - 612 12
Skillnaden på det som varit och
och som blir är enormt stor På
undre bilden visar Elin exempel
på hur stor skillnad det blir efter
att man tagit bort smuts och sot.
Stig Österström som besökte arbetet tittar imponerad på den tydligt ljusa fläcken som behandlats
med den speciella svampen.
Församlingen har fått en ljusare
fräschare kyrka.
Kyrkan kommer att bli fantastiskt
fräsch och ljus. Elin och Josefin
har gjort ett otroligt noggrant och
fint arbete. Församlingen känner
stor tacksamhet för deras nit och
yrkeskunnande.
Invigning av kyrkliga textilier
Mitt i det dystra novembermörkret vid
minnesgudstjänsten på Alla helgons dag
invigdes den nyrestaurerade Grundsunda
kyrka. Ljusare än någonsin tog kyrkan
emot gudstjänstbesökarna.
Vid gudstjänsten så togs ett nytt vitt antipendium i bruk samt ett nytt vitt predikostolskläde. Dessutom togs sex nya stolor i
olika liturgiska färger i bruk. Kyrkoherde
Sten Bylin förättade invigning av dessa.
På bilden ser ni Sten och Håkan i de nya
vita stolorna framför det nya antipendiet.
GRUNDSUNDA KYRKBLAD
Redaktör och ansvarig utgivare är kh
Sten Bylin. Bilder tas av de anställda.
Tack för trettio fina år!
"Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men
pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll
er från allt som är ont." ( Första Tess 5:16-24)
Siw och jag känner stor tacksamhet över de Kyrkorådet och ni förtroendevalda har vatrettio år som vi fått uppleva i Grundsunda rit enastående som gett resurser och frihet
i arbetet. Tack! Siw och jag tackar ständigt
och instämmer i bibelordet under bilden.
för att ni församlingsbor och arbetskamrater
Det har varit en förmån att få bo alla år i präst- samt förtroendevalda gett oss dessa trettio
gården och den fina miljön på Grundsundaval- fina år i Grundsunda. Det är med stort vemod
len. Men fram för allt tacksamhet över att ha vi båda lämnar våra tjänster i Grundsunda
fått möta så många engagerade församlings- men vi skall som i bibelordet här intill inte
bor och så många församlingsbor som besökt släcka anden, utan pröva allt och försöka
våra gudstjänster. Det har varit en förmån att ta vara på det som är bra, och avhålla oss
från det som är ont.
få verka i en sådan levande församling.
Församlingen har också lyfts fram av biskop Sedan önskar vi verkligen att ni inte skall
och Svenska kyrkan centralt som ett föredö- "släcka anden" utan på samma sätt
me när det gäller vårt frivilligarbete.
skall fortsätta engagera er i församlingens arbete och ta emot er
Särskild tacksamhet känner Siw och jag nye kyrkoherde Kurt Enberg och
över våra mycket duktiga och kompetenta diakoniassistent Erika
arbetskamrater. Det har varit en fröjd att få Albertsdotter med öppna armar.
jobba tillsammans med dem.
Sten Bylin / Kyrkoherde
Blomsterhållare invigda i Grundsunda minneslund
Tove Samuelsson och Bert Hagström heter smederna bakom de båtformade blomsterhållare som nu tagit plats i Minneslunden. Det är frågan om en tilltalande komposition i tre
delar som möttes av idel lovord när den invigdes på lördagen under gravsmyckningshelgen i
Grundsunda. Det var en stilla och sensommarvarm eftermiddag på kyrkogården och bänkarna i minneslunden fylldes till sista plats, och lite till. Kyrkoherde Sten Bylin höll andakt och
knöt an till Bibeltexten om hur Jesus stillade ett stormande hav och påminde om den styrka i
livet som finns i att ha en kristen tro. Kyrkogårds- och byggnadsutskottets ordförande KarlGunnar Häggkvist förrättade invigning och Maria Lindgren bjöd på skönsång medan Arne
Häggblad, dagen till ära, anslöt med trumpetmusik tillsammans med kantor Göran Lundberg
på keyboard. Andakten avrundades med psalmen ”Härlig är jorden”.
Efter psalmsången dröjde sig många kvar för att närmare bekanta sig med utsmyckningen i båtform och även ett nytt kors i smide på platsen med samma upphovsmän. Båtarna
som är tre till antalet kan ses som en symbol för treenigheten i den kristna kyrkan.
Det finns också en annan tanke bakom grupperingen:
- Vi ville få fram en känsla av rörelse framåt. Då spelar den tredje lilla
båten en viktig roll, förklarar Bert Hagström som tillsammans med Tove
Samuelsson fick ta emot många lovord för sitt arbete.
Ann-Sofie Ingman
Lovsångsgudstjänst med efterföljande paltfest
Den 12 oktober på Tacksägelsedagen predikade Sten Bylin om
vikten att sätta värde på livets ljusa sidor.
- Det finns så mycket att vara tacksam för när vi tänker efter. sa
Sten Bylin.
Det blev en gudstjänst präglad av mycket sång. Både kyrkokören och pensionärskören fanns med och sjöng. Göran, vår
kantor sjöng också en solosång. Efter gudstjänsten var det dags
för paltfest. Massor av palt , fläsk, smör och lingonsylt hade dukats upp. Erland Johansson åt flest paltar av alla (5 st) och fick
en julgrötsbiljett som pris för detta. Det var en festlig och god
stämning hela eftermiddagen.
Kurt Enberg inbjuder till ...
Spännande samtal!
Samtal om liv och tro. Vi träffas fem tisdagar under
våren. Vid första träffen bestämmer vi tillsammans
vad vi skall studera/samtala om. Varje samling
innehåller kvällsfika och avslutas med bön och ljuständning. Första träffen blir tisdag 27 januari
kl 18.30. Du betalar för bok och fika. Anmälan på
0663-108 60 eller expeditionen 0663-101 80.
Vill du skriva i
Kyrkbladet?
Om du har något som du vill skriva om är du
välkommen att höra av dig till Kurt Enberg
Du kan också sända in din artikel till Kurt
Enberg på e-postadressen [email protected]
svenskakyrkan.se. Vi är glada för alla bidrag vi kan få. Hör gärna av dig också om
du har något du vill tipsa oss att
skriva om! Välkommen!
Varför leva sambo
när Du kan gifta Dig!
3
Kyrkoherde Sten och diakon Siw har varit
30 år i Grundsunda församlings tjänst
Efter 30 år av arbete för församlingens,
men också bygdens, utveckling har det
blivit tid för kyrkoherde Sten och diakon
Siv Bylin att tacka för sig och ta sikte mot
en ny fas i livet.
-Vi har haft fantastiska år i Grundsunda. Vi
har stannat i 30 år, det säger väl något om hur
bra vi har trivts, säger de samstämmigt när vi
ses för en pratstund på platsen som kanske mer
än någon annan symboliserar deras gärning,
Kyrkans hus.
De betonar också människors engagemang
för det internationella arbetet i församlingen.
Det har betytt oerhört mycket.
-Det är unikt. Det fick vi ju ett kvitto på 2011
när vi fick motta utmärkelsen ur kronprinsessan Viktorias hand, påminner Sten Bylin inte
utan stolthet i rösten.
Ung familj i prästgården
Den unga kyrkoherdefamiljen som landade
på Grundsundavallen lagom till Trettondagshelgen 1985 hade en tid i Jämtland bakom
sig efter utbildning i Uppsala där de två hade
mötts och blivit ett par. Familjen med de två
små barnen, Emma 5 år och Jonas 2 och ett
halvt, slog sig ner i prästgården med både
kyrka och hembygdsområde inpå knutarna.
-Det har varit en helt underbar miljö för
barnen att växa upp i, konstaterar de båda
och nämner även Vallenskolan som en del
av det goda livet för den unga familjen.
Det är många goda minnesbilder som ger
sig till känna när blicken vänds bakåt till den
allra första tiden i församlingen.
-Jag minns väl en äldre man som kom fram
till mig när vi hälsats välkommen. Han var
så glad över att det var en prästfru med hårknut och kjol, men också en liten dotter med
kjol som nu flyttat in, berättar Sten
samtidigt som ett annat roligt minne
kommer för honom. Det hände sig vid
den första julottan:
-När jag kom in i sakristian stod en
av kyrkvärdarna på en stol. Det hade
kommit in en råtta. Kyrkvärden Hildur
Wernberg tog rådigt tag i saken och
stampade med processionskorset vilket
fick råttan att springa mot ytterdörren.
När vi öppnade kom Gunvors katt och
knep råttan, berättar Sten och skrattar
gott inför minnet.
Stöd Grundsunda blomsterfond. Din penninggåva innebär
mycket glädje för de äldre i församlingen BG 273-8912
4
Bygdens utveckling viktig
Sten har genom åren haft ett stort intresse av
att bygga församling. Det ser han som sin absolut viktigaste uppgift. Men han har också
varit i högsta grad närvarande i samhällsutvecklingen som emellanåt snarast handlat om
avveckling. Det har bland annat inneburit ett
engagemang i Grundsunda Framtidsgrupp,
insatser för Vallenskolan när nedläggning av
den stod på dagordningen. Och detsamma
gällde Grundsundahemmet som han länge
stred för att bevara.
-Det blir lite sorgligt när man tänker på
de äldres situation. Hur det har blivit att
de inte vet var de kan hamna, och även för
anhöriga som kanske får ha sina närmaste
långt borta från hemmiljön, säger Siv Bylin
som i sitt arbete mött mångas oro.
Församlingsbygget har ändå varit det cen-
trala. Och det var inledningsvis en uppgift
värd namnet. När de kom till Grundsunda
i mitten av 80-talet lämnade ekonomin
mycket övrigt att önska. Idag är det annorlunda och det har varit möjligt tack vare
den goda viljan hos alla inblandade.
Drick ditt
adventskaffe i
Café
Duvan
-Jag har haft en bra arbetsgivare och stor
frihet i arbetet, men också väldigt duktiga
medarbetare, betonar Sten Bylin.
Idag lämnar han över en verksamhet med
17 miljoner på kistbotten och ett fastighetsbestånd i toppskick. Det ser ut som en
tanke att det inte minst under senaste året
hänt en hel del, som bytet till nya fönster i
Kyrkans hus, restaurering av kyrkvalv, utförsäljning av både kapell och prästbostäder samtidigt som prästgården renoverats
och idag består av två lägenheter.
Öppet vardagar
kl. 10.30 - 15.00
ADVENTSLÖRDAG
6 december
kl 12.00 - 14.00
är det servering av
våffla med sylt och
grädde. Endast 30 kr.
-Det är viktigt för mig att lämna över en
välskött församling, säger Sten Bylin och
påminner om att det genom åren pågått en
rad renoveringsarbeten.
Till att börja med renoverades pastorsexpeditionen. På tur stod sedan församlingshemmet som var färdigt att tas i bruk
1989, samma år invigdes minneslunden.
Kyrkan och klockstapeln har regelbundet
setts över. Störst betydelse, menar både
Siw och Sten, har ändå etableringen av
Kyrkans hus som stod klart 1997 haft.
-Vi har fått dela både sorger och glädjeämnen, stöttat varandra när det varit
tungt, men också fått glädjas tillsammans
många gånger.
Det är idel solsken i berättelsen om livet
i Grundsunda Församling. Finns där inget
som skaver en smula?
-Det var Siws idé att skapa mötesplatser -På 1990-talet var det lite besvärligt melsom Café Duvan och Boa. De har fungerat lan grupper av förtroendevalda en period,
säger Sten Bylin utan att göra något stort
jättebra, säger Sten.
nummer av det hela.
Och Siw har flera goda exempel på hur väl Istället är det alla positiva erfarenheter
verksamheten har fungerat genom åren, el- som kommer för dem och de tvekar inte
ler som en av besökarna uttryckt saken: ”Jag att kalla Grundsunda en idealförsamling.
kommer ensam, men där är jag inte ensam”.
Yrken och livsstil
Siw betonar människans behov av att
vara behövd och att göra gott. Och i det
sammanhanget har verksamheten i Kyrkans hus bjudit på många möjligheter. En
grundbult för henne i rollen som diakon
är att stötta och finnas för människor i
svåra stunder. För en diakon är hembesöken en sida av verksamheten, men kanske
än mer att skapa mötesplatser och mota
den ensamhet som många lider av.
Blicka framåt
Nu har de börjat blicka framåt mot nästa
fas i livet. Flytten från prästgården till
lägenheten i centrala Örnsköldsvik gick
för drygt ett år sedan. På tur står nästa
steg. För Sten blir det en avtrappning
med fackliga uppdrag på halvtid när
introduktionen av den nye kyrkoherden
Knut Enberg är avklarad.
Caféet har stängt
mellan 20/12 - 12/1
Öppet åter 12/1 2015
Välkomna!
Siw däremot lämnar sitt yrkesliv efter
avskedet vid första advent. Vid sidan av
efterlängtad mertid med barnbarnen har
Det är också i den rollen som det ibland hon också planer på att släktforska, har
börjat så smått redan.
kan känns lite tungt.
-Det finns alltid mer att göra. Det gäller -Sedan är det inte omöjligt att jag dyker upp
att tänka på det jag gör, inte på det jag inte som frivilligarbetare på någon loppis också,
säger hon och skrattar. Loppis är kul!
gör, konstaterar Siv Bylin.
Ett liv som kyrkoherde och diakon liknar
inte vilket åtta till fem jobb som helst. Det
är mer av ett kall, eller i alla fall en livsstil
där de i sina roller följer människor från
vaggan till graven och aldrig är riktigt lediga. När människor går ur tiden, ibland flera
stycken efter varandra, och som de jobbat
nära i många år, kan det kännas tungt. Då
är det en väldig styrka att leva tillsammans
även privat.
När de till sist ska ge några ord på vägen
till sina efterträdare så ger Sten och Siw
två tydliga besked:
-Försök att så länge som möjligt vara en
egen församling.
-Ta vara på frivilligarbetet som är så fantastiskt i församlingen!
ANN-SOFIE INGMAN
HANDLA DINA
JULKLAPPAR I
BOA med LOPPIS
I KYRKANS
HUS
GRATIS KAFFE!
Klipp ur denna kaffebiljett och ta med till Café Duvan i
KYRKANS HUS så bjuder vi dig på en kopp kaffe!
5
Varmt välkommen
Kurt Enberg som ny kyrkoherde
renheter att ta med sig till uppdraget som
kyrkoherde i Grundsunda.
Kurt bor i Bonäset
å
Gratteisdpagen
födels
40 år 15-jan Burström, Anna-Lena
17-jan Ojala, Nina
31-jan Sara Edström
03-feb Grenholm, Tomas
07-feb Strand, Vanja Kristina Elselill
15-feb Isaksson, Martina
17-mar Lindström, Tobias
19-mar Lind, Sven Tomas Kristoffer
50 år
04-jan Råberg, Anette
11-jan Ölund, Ann Louise
12-jan Thunberg, Annica
15-jan Lindberg, Ulrika
21-jan Nordberg, Magnus
27-jan Westling, Gunilla
14-feb Ölund, Håkan
20-feb Sjöström, Lena
11-mar Lundgren, Marie
26-mar Malmström, Jan
31-mar Strand, Lars
05-apr Jönsson, Irene
07-apr Gidlöf, Yvonne
17-apr Grundström, Fatima
20-apr Norberg, Ulf
21-apr Vestman, Ann
27-apr Bylund, Karin
29-apr Nygren, Mats
Kurt Enberg tar över stafettpinnen från
Sten Bylin beslutades vid kyrkorådets
sammanträde måndag 23 juni. Kurt tillträder tjänsten som kyrkoherde i Grundsunda
i januari 2015. Han blir en i den långa raden
av kyrkoherdar i Grundsunda. Kurt är glad
att ha fått förtroendet att leda arbetslaget
och alla ideella krafter i Grundsunda till
fortsatt engagemang. ”Det finns så mycket
god verksamhet att bygga vidare på.”
Nu kyrkoherde i Nätra församling
Kurt har närmast en bakgrund som kyrkoherde i Nätra-Sidensjö i 7 år. Präst har han
varit i snart 12 år. Dessförinnan var han rektor på Mellansels folkhögskola i 10 år.Att
han till slut blev präst, hade att göra med
en bakgrund som EFS-predikant och sedan ytterligare teologiska studier samtidigt
med lärarutbildning. Han hoppas att denna
blandade bakgrund ska vara lämpliga erfa-
Kurt bor i Bonäset med fru Ann-Kristin
och hemmavarande sonen Emanuel. Sommaren tillbringar de oftast i stugan på Alnöholmen. I Översjäla finns sonen David med
sin Tina och barnbarnen Edward och Elma.
Fritiden ägnar Kurt gärna åt att röra på sig i
joggingkläder eller på gymmet. En god bok
och musik är också stimulerande för honom.För Kurt känns det viktigt att teologi
och predikningar har en koppling mellan
vardagslivets erfarenheter och bibelns berättelser. Men fötterna på jorden och hjärtat
i himlen, är något av en devis.
Vill arbeta ekumeniskt
Tillsammans med de andra kyrkorna och
samfunden i Grundsunda hoppas Kurt att
evangeliets glada budskap om Guds kärlek
och nåd ska bli tydliga och att det blir angeläget att få upptäcka mer av djupet i livet
med Gud.
-Genom glädje och sorg, kriser och stöd
till varandra, kan vi som församling vara
en fyr som lyser på människors väg genom
livet, säger Kurt Enberg.
-Så beror allt till sist på Guds kraft och
inte vår förmåga. Så tänker Kurt och ser
fram emot att få möta många nya ansikten
i Grundsunda.
Kykans Hus fylldes till sista plats
Den Helige Mikaels dag firades i Kyrkans
Hus för första gången. Många 6-åringar
fick sina första Biblar. Nya konfirmander
startade med efterföljande samling. Sångfåglarna sjöng med rörelsesånger och stor
inlevelse. Mariasalen i Kyrkans Hus var
fullsatt till sista plats.
En fin utställning med barnens änglar fanns
också att besöka – en verkligt lyckad dag!
60 år
01-jan Nordström, Thomas
20-jan Nilsson, Gunilla
10-feb Häggkvist, Karl Gunnar
12-mar Olsson, Tomas
15-mar Herngren, Jan Stefan
30-mar Ludvigsson, Ingegerd
10-apr Jonsson, Sture
18-apr Ulander, Åke
Grattis på Er alla!
Hoppas att
Ni får en
trevlig
födelsedag!
Du som fyller 40, 50 eller 60 år 1 maj
- 31 augusti 2015 och ej vill bli omnämnd under födelsedagar i Grundsunda Kyrkblad eller på vår hemsida www.
grundsunda.nu måste anmäla detta till
pastorsexpeditionen på tfn 0663-101 80
före 1 februari 2015.
6
Fin resa för konfirmanderna
15-18 augusti for årets konfirmander tillsammans med unga ledare, Maria Borgehammar, Margaretha Johansson och konfirmandpräst Håkan Udd till Stockholm. Det
var en innehållsspäckad händelserik resa
som vi alla sett fram emot.
Gröna Lund och Globen mm.
Besök på Gröna Lund var huvudattraktionen. Nytt för i år var att åka glasgondol
på utsidan av Globen. Utsikten var fantastisk. Kinamat och pizza blev det också
och inte minst tid till shopping. Tidigt på
måndagmorgonen,efter lite strul och försening med bussen, var alla ungdomar välbehållna och hemma igen
Husumskolan på besök i vår kyrka Barnen bjöds på
hit och var med oss idag säger klockorna.
Håkan berättar om kyrksalens tre fin resa till Umeå
viktiga inredningsdetaljer, dopfunten, altaret och predikstolen. Barnen
får komma fram och titta närmare på
dopfunten, de får samlas kring altaret
och de får gå upp i predikstolen. Ett
barn vill gärna prova att tala i prästens
mikrofon och det gick också bra denna
dag.
Musikstycke
Den 4 juni fick Grundsunda kyrka fint besök av
Husumskolan klass (F-3). Församlingen bjöd
på bussresan och barn och lärare passade på att
göra en heldag på hembygdsområdet.
Besöket som var ett studiebesök föll sig väldigt
väl ut. Lärarna hade delat in barnen i grupper
som avlöste varandra mellan 9.00-11.00 på förmiddagen.
Besöket började med att församlingsassistenten Maria Borgehammar hälsade alla barnen
välkomna.
När barnen satt sig i bänkarna igen får
de lyssna till ett musikstycke som kantor Göran Lundberg spelar på orgeln på
läktaren. De ger honom varma applåder när han spelat färdigt. Barnen ville
gärna gå upp och prova på det också,
men det hanns inte med denna dag då
även kyrkogården skulle få ett besök.
Lyssnade på klockorna
Maria avslutade sitt välkomnade med att be
barnen lyssna på kyrkklockorna som ringde.
Prästen Håkan Udd tog till orda i samma stund
klockornas ringande tonat bort. Han sa;
-Hör ni, visst låter det som klockorna kallar?! Kom
Resa som tack!
Torsdagsgruppen, Boagruppen och Vävstugegruppen gjorde tillsammans med Siw Bylin en
trevlig resa med Lasse Nordgrens buss då man
bl.a annat besökte Fjällräven outlet och åt god
lunchbuffé på Solängets travbana. Stort engagemang finns bland dessa deltagare i olika sammanhang i församlingen. Diakon Siw Bylin framförde församlingens tack för allt engagemang.
Glada barn från hela församlingen från norr
till söder åkte med Maria Borgehammar,
Göran Lundberg, medhjälpare och föräldrar till Leos lekland som ligger i Brännland
utanför Umeå.
Roliga klätterställningar
Här finns mängder av roliga klätterställningar, rör att krypa in i mm för barnen,
som verkar helt outtröttliga. Tid för lunch
blev det också. Det blev en lyckat och kul
dag tillsammans.
VI HOPPAS ATT DU VILL VARA MED I VÅR FINA GEMENSKAP!
FIRA IN DET NYA ÅRET MED
GRUNDSUNDA FÖRSAMLING
NYÅRSAFTON
Nyårsbön i Grundsunda kyrka
kl 16.00 Grundsunda kyrkokör
Jonathan Wåhlstedth och Emma
Viström sjunger. Komminister Håkan
Udd. Medarrangör är Sensus. Gratis
busstaxi från byarna och Husum.
Ring 070-555 24 50
år
t
t
y
n
t
t
o
G skar
ön unda
ds ng
Grun
församli
NYÅRSDAGEN
Vi tänder ett ljus för alla
födda under 2014
Nyårsgudstjänst i KYRKANS
HUSum 15.00. Håkan Udd. Sångmedverkan. Vi tänder ett ljus för alla födda
under 2014 och
ber för deras framtid. Kaffe och tårta.
Gratis busstaxi till
kyrkan. Ring 070555 24 50
7
Välkommen
Erika Albertsdotter som vår nya diakoniassistent
med den bakgrund som sjuksköterska som
Erika har och det intresse hon visat för arbetet i Boa med Loppis och Café Duvan.
Flyttar in i Grundsunda prästgård
Särskilt glada är vi också över att Erika väljer
att bosätta sig i Grundsunda och flytta in i den
nyrenoverade lägenheten på övre våningen i
Grundsunda prästgård på Grundsundavallen. Kyrkoherden är övertygad om att Erika
kommer att göra ett mycket gott arbete och
bli väl mottagen av församlingsborna.
Kan du berätta lite om dig själv?
Erika Albertsdotter efterträder diakon Siw
Bylin när hon slutar sin tjänst 1:a advent
som diakon i Grundsunda efter 30 år. Erika som är sjuksköterska och vårdlärare
har en gedigen erfarenhet och bakgrund
från olika områden. Erika har börjat redan under hösten på 50 % av heltid och
har gått som diakoniassistent vid sidan av
diakon Siw Bylin, för att introduceras i arbetet och församlingen. 1:a december tar
Erika över arbetet som diakoniassistent på
60 % av heltid. Samtidigt fullföljer Erika
utbildningen till diakon på Ersta Sköndal
Högskola på halvtid för att efter avslutad
utbildning vigas till diakon i juni månad
2015. Från 1 juli 2015 utökas diakontjänsten i Grundsunda från 75% till en heltidstjänst.
Det känns väldigt bra att församlingen
redan nu har klart med vem som kommer
att efterträda diakon Siw Bylin,säger kyrkoherde Sten Bylin, som är mycket nöjd
-Jag föddes den 23 januari 1960 och växte
upp i Sidensjö en liten by på landet. På gården fanns grisar och kor. Min barndom var
trygg och lugn. Mina föräldrar hade egen
firma som byggde timmerstugor. De var
mycket ute på resande fot och borta i längre
perioder. Det innebar att vi barn, jag och
min tre år äldre syster och min sju år äldre
bror fostrades av min mormor. Min mormor
var snäll men sträng och hon läste alltid ur
Bibeln för oss. Hon är min stora förebild än
i dag. När jag var 7 år flyttade vi till Själevad där jag började första klass och där jag
gick resten av min grundskola. Efter skolan
så arbetade jag som barnflicka och som
diskplockare. Sedan gifte jag mig och fick
mitt första barn vid 21 års ålder och sedan
kom vi att få ytterligare tre barn.
-Jag utbildade mig till undersköterska och
arbetade både på sjukhus och sjukhem, trivdes bra med att hjälpa och stödja. Min syster och jag startade också ett företag inom
textilbranschen kombinerat med en presentshop. Det var väldigt utvecklande och
lärorik tid som varade i 6 år då vi beslutade
att avveckla företaget.
tanken var att vidareutbilda mig till barnmorska men en gammal whiplashskada
satte stopp för planerna. Min kallelse att
bli diakon uppenbarades i en dröm efter en
kristen djupmeditation som jag nu ser är
den sanna vägen för mig att gå.
Vilka är dina bästa egenskaper?
-Jag har en positiv och öppen livssyn, har en
stor empatisk förmåga, flexibel, ansvarsfull
och utåtriktad.
Hur ser framtidsplanerna ut?
-Studerar på halvtid till diakon på Stora Sköndal i Stockholm och diakonvigs våren 2015.
Arbetet som diakoniassistent i Grundsunda
församling börjar jag nu till hösten 2014.
Hur ser du på arbetet som diakoniassistent/diakon i Grundsunda?
-Jag ser med stor förväntan på tjänsten,
att få möta och lära känna människorna
i bygden och bekanta mig mera med samhället. Att få vara en del av gemenskapen
och samverka med församlingen på olika
sätt. Kyrkans hus som den stora mötesplatsen ser jag som en stor möjlighet att
möta många församlingsbor och knyta nya
kontakter. Boa /loppis med försäljning av
diverse saker känns spännande och unikt
få den möjligheten att arbeta med som diakoniassistent/ diakon. Möten mellan människor och att se behovet just för den stunden och den människan som jag möter ser
jag som den viktigaste rollen som diakoni
assistent/diakon. Att vara lyhörd och öppen för nya idéer och tankegångar är inte
främmande för mig och jag är så tacksam
att jag får göra det här i Grundsunda församling.
-Jag studerade vidare till sjuksköterska och
Kyrkorådet inbjöd till fin höstfest
namn, tidigare ”De gamlas dag”,
och "De äldres kyrkhelg”
En utbredd sed
Seden finns på många ställen runt
om i landet under olika namn och
former. Kyrkorådet ställer mangrant upp för att förgylla den här
dagen för de många som kommer.
Blommor till de äldsta
I
Grundsunda finns traditionen att
överräcka en blomma till den
äldste mannen och äldsta kvinnan
som finns med på festen. Kyrkvärd
Varje år i slutet av sommaren inbjuder kyrkorådet alla Elisabet Grundberg och Sten Bylin
dem som fyllt 70 år och över, till en höstfest med mat i överlämnar en blomma till Henrik
församlingshemmet efter gudstjänsten.
Tillqvist och kyrkofullmäktigeordföranden Osmo Näslund och Sten
Kärt barn har många namn
lämnar över en fin blomma till
Under åren som gått har denna tilldragelse haft olika Stina Lundgren.
Grundsunda församlings julgudstjänster och
konserter är värda ett besök av dig!
8
Gudstjänst i Degersjön
Fantastisk dopskål
Denna fantastika dopskål
döptes Vilmer Axel Johannes Häggström i av kyrkoherde Sten Bylin lördag 27
mars.
Arvegods
När väl Vilmer var döpt
så har hela 21 barn döps i
den fina dopskålen. Varje
barn som döpts har fått
sitt namn ingraverat med
namn och dopdatum. När
inte namnen fick plats på
dopskålen så har man satt
fast små brickor på skålen
där namnen ingraverats.
Söndagen den 6:e juli, en underbar sommardag, firades
gudstjänst i samverkan med
Husums skidklubb i Degersjön.
Många besökare
Gudstjänsten var mycket välbesökt. Grundsunda pensionärskör sjöng med Irina Sundström som körledare. Håkan
Udd predikade. Skidklubbens
medlemmar hade bullat upp
mängder av gott kaffebröd och vinster
till de lotterier som såldes till förmån för
skidklubben.
Skidklubbens hederspris delades ut.
Något som också blev mycket uppskattat var då Karl-Gunnar
Häggkvist från skidklubben delade ut skidklubbens hederspris till ungdomarna Hanna Jonsson
och Hugo Eriksson. KarlGunnar berättade också
om verksamheten och betonade speciellt glädjen i
att så många ungdomar
finns med i klubben. En
verkligt fin dag blev det.
- Detta är verkligen något
att ta efter, sa Sten Bylin.
MEDLEMSFÖRMÅN
Du har som medlem i
Svenska kyrkan en stor
förmån i Grundsunda. När
Du fyller år, eller i samband
med vigsel, begravning eller
dop får Du helt gratis låna
någon av församlingens
lokaler. Detta gäller inte
enbart församlingshemmet
på Grundsundavallen utan
även KYRKANS HUSum,och Åsens kapell. Skags och
Skeppsmalns kapell ägs och drivs av kapellagen. I dessa kapell
utgår en mindre avgift.
Utnyttja denna förmån!
Ann-Marie Sjöberg lånar ofta församlingshemmet i samband med sitt
födelsedagsfirande.
- Du bör verkligen nyttja denna förmå
n, säger Ann-Marie som verkligen tycker
att vi har vackra församlingsbyggnader
med underbar interiör som väl lämpar
sig för kalas och fest.
www.grundsunda.nu är vår hemsida där du kan läsa om födelsedagar, födda, döpta, konfirmerade,
vigda och döda i Grundsunda församling. Vi visar även bilder från dop och vigslar!
Jubileum för konfirmander Köp dina julklappar i
50-och 60 års konfirmandjubilarer firade jubileum söndag 10
augusti. Efter att ha firat söndagsmässa i kyrkan var det tid
för fotografering.
Fotografering och middag
Tommy Sjölund är en mycket
bra fotograf och tog jättefina bilder på de två glada och uppspelta
konfirmandgrupperna. Middag
serverades i församlingshemmet. Där berättade jubilarerna
lite mer om sig själva och vad
som hänt i deras liv. Det blev en
glad och högtidlig dag.
Väl mött nästa år då församlingen inbjuder till nya jubileer.
BOA med LOPPIS
i KYRKANS HUSum
Öppet måndag - fredag
10.30-15.00
Adventslördag 6/12 12.00-14.00
serverar Café Duvan kaffe, våffla
med sylt och grädde för 30 kr.
E x t r a j u l öppet
i BOA med LOPPIS
20/12 - 22/12 12.00 - 15.00
Kaffe & pepparkaka endast 5 kr.
Öppnar åter månd 12/1 2015
9
Adventstidens och julens gudstjänster
1:a advent 30 november
11.00 Grundsunda kyrka
Adventsgudstjänst i sångens tecken.
Kyrkokören, Pensionärskören och
Sångfåglarna. Sten Bylin och
Håkan Udd. Musikmedverkan:
Arne Häggblad och Ernst Olof
Östman, Daniel Nordqvist och
Ulf Gustavsson. Avtackning
av Sten och Siw Bylin direkt
efter gudstjäns- ten i kyrkan. Kyrkkaffe med
smörgåstårta i församlingshemmet.Gratis busstaxi från byarna och Husum. 070-555 24 50
4:e advent 21 december
11.00 KYRKANS HUSum
Julkrubbegudstjänst där konfirmanderna
medverkar. Håkan Udd & Maria Borgehammar samt Margareta Johansson.
Gratis busstaxi. Ring 070-555 24 50
JULKONSERT
Lördag 6 december
12.00 - 14.00 KYRKANS HUSum
Adventslördag med öppet i Café Duvan .
Våfflor med sylt och grädde. Boa-Loppis med de
fina julpresenterna. Sångsolister och Blånaglakören.Julpyssel
för barnen med Maria Borgehammar.
A d v e n t s14.00k KYRKANS
o n s eHUSum
rt
med Ronnie Sahlen och
Per Åke Stockberg,
Eilert Pilarm, kantor
Göran Lundberg
samt Sten
Bylin.Gratis
busstaxi
genom Husum och byarna.
Ring 070-555 24 50. Sensus medarrangör.
2:a advent 7 december
11.00 ÅSENs kapell
Gudstjänst där vi sjunger in advent med Pensionärskören,
och solister samt dioakoniassistent Erika Albertsdotter.
Adventskaffe i kapellet. Gratis busstaxi till Åsen. Ring 070555 24 50
Fredag 12 december
18.00 BANAFJÄL IOGT - NTO LOKAL
Gudstjänst med Lucia med barnen. Julgröt och julsmörgås.
Komminister Håkan Udd och
Maria Borgehammar. Gratis busstaxi från Sörbygden till
Banafjäl genom att ringa 070-555 24 50.
3:e advent 14 december
16.00 GrundsUNda kyRKA
Gudstjänst och adventsspel med barnen och
Sångfåglarna. Komminister Håkan Udd och
Maria Borgehammar. Efter gudstjänsten
"Lilla julafton" med tomte och servering av
julgröt och jultallrik. Kost
nad för vuxen 50 kronor och
för barn 10 kronor. Du som
vill byta julklapp tar med en
till ett värde av 30 kronor.
Anmälan senast 12/12. Ring
0663 - 10180. Gratis busstaxi!
Ring 070-555 24 50.
10
Måndag 23 december
22.00 Grundsunda kyrka
Julnattskonsert med mycket sång. Kantor Göran Lundberg , Grundsunda kyrkokör och solister. Komminister
Håkan Udd Gratis busstaxi. Ring 070-555 24 50 . Sensus
medarrangerar.
Julafton 24 december
12.30 Julbön med samling
kring julkrubban i sjukhemmets
samlingslokal "Olivlunden"
Diakoniassistent Erika Albertsdotter. Maria
Borgehammar medverkar med barnen.
Anna Bylund och Paul Malmström.
Alla är varmt välkomna till denna gudstjänst.
JULAFTON I SKAG
Skags kapell
23.00
Midnattsgudstjänst
med diakoniassistent
Erika Albertsdotter.
Sång med Anna Thomas Ihme och Rodriguez
Lindgren Servering av glögg och pepparkakor.
Juldagen 25 december
08.00 (Obs! Tiden) Grundsunda kyrka
Julotta med komminister Håkan Udd. Sång av kyrkokören. Solosång. Gratis busstaxi. Ring 070-555 24 50.
Annandag jul 26 december
11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST I KYRKANS HUS
Diakoniassistent Erika Albertsdotter. Sång av Grundsunda pensionärskör samt solister. Julkaffe efter gudstjänsten. Gratis busstaxi! Ring 070-555 24 50.
Söndag 28 december
11.00 SöndagsMÄSSA i
Gidböle EFS
Grundsunda pensionärskör och komminister Håkan Udd. Gott
kaffe med bröd.Gratis busstaxi.Ring 070-555 24 50.
För Nyårshelgens gudstjänster se sid 7!
Sommaren som vi minns den !
Grundsunda församlings hemsida hittar du på www.grundsunda.nu
2
1
3
5
4
6
7
10
8
11 12
JULFEST
Söndag 11 januari kl. 13.00
Grundsunda församlingshem
Håkan Udd, och Maria Borgehammar.Julgransplundring med tomte och fika, lekar
och mycket skoj. Sång av Sångfåglarna.
Maud Persson spelar dragspel. Busstaxi
från Husum och byarna får du genom
att ringa 070-555 24 50.
9
13
Bild 1: Sara Öhlén och Pelle Nordlander sjunger utanför
Skeppsmalns kapell. Bild 2: Sikrullar serveras i Skeppsmaln. Bild 3: Sten Lindén och Eilert Pilarm håller konsert i
Kyrkans Hus 16/7. Bild 4: Gudstjänst på Bruksgodset. Bild
5: Sommarkvällsmusik i Grundsunda kyrka med Sture och
Margot Öberg 19 juli. Bild 6: Ronnie Sahlén och Per-Åke
Stockberg gästade Bruksgodset med fin sång och musik
25/6. Bild 7: Härlig vårbuffé för frivilliga medarbetare i
det internationella arbetet. Bild 8: Sonja, Britt-Marie och
Eeva-Liisa hade ordnat den goda buffén. Bild 9: Gudstjänst i Salusands restaurang i samarbete med Nordmalings
församling. Bild 10: Gudstjänst i Fillingen med bl.a Old
boy´s singers. Bild 11: Torkel Sellin och Karl Erik Svensson sjunger och spelar på midsommarafton i Grundsunda
kyrka. Bild 12: Gunilla Österström och Stina Lundgren är
trogna besökare på Café Duvan Bild 13: Två glada skagsbor serverade goda mackor vid sommarens konsert.
11
Det händer mycket i Grundsunda församling ...
Grundsunda församlings hemsida hittar du på www.grundsunda.nu
1
2
4
3
6
5
9
7
8
10
13
JUL
KONSERT
Tisd 23 dec
22.00
Grundsunda kyrka
Julkonsert i julnatten
med mycket sång
Körer, solister,
Km Håkan Udd
Gratis busstaxi från byarna
och Husum. Ring 070555 24 50
11 12
Bild 1: Hailie Elisabeth Lilljan Elin blir döpt i bostaden på Fanbyvägen
av Håkan Udd den 2 juli. Bild 2: Så här mysigt har man det på fredagsfrukosten. Bild 3: Bengt Lennart Falck och Leena Kaisa Valfridsson
sammanvigs i Grundsunda kyrka 20/6 av Roland Ahlstrand. Bild 4: Rune
Marklund sjunger duo tillsammans med sin bror vid friluftsgudstjänsten
i Ultrå. Bild 5: Victoria roar sig på Leos lekland utanför Umeå dit barnresan gick på våren.Bild 6 : Sören Sjöström spelar klassisk gitarrmusik
i Grundsunda kyrka då söndagsmässa firades 13 juli. Bild 7: Gruppen
Prunus Padus bjöd på en fin konsert i Grundsunda kyrka lördag 28 juni.
Bild 8: Diakoniassistent Erika Albertsdotter välkomnades i sin tjänst
i samband med höstfesten. Bild 9: Sten Bylin döpte Vilmer Axel Johannes lördag 28 september. Kenth och Ulrika var stolta föräldrar. Bild
10: Hungriga gäster tar för sig av paj-och kakbuffén som kyrkokören
anordnat. Bild 11: Carina Åström, ordförande i kyrkokören välkomnar
alla till den härliga paj-och kakbuffén. Bild 12: Laila Larsson matar en
get i samband med höstbussresan. Bild 13: Sten Bylin överräckte stafettpinnen för bussresorna till församlingens blivande kyrkoherde Kurt
Enberg vid kaffet i Nätra församlingshem.Bild 14: Sten Bylin döpte sitt
barnbarn Ellie Elsa Gun lördag 4 oktober i Sollefteå kyrka. Far Jonas
Bylin och mor Katarina Almqkvist gladdes åt att få sitt barn döpt.
Varning för tjuvar på parkeringsplatserna!
Vid ett flertal tillfällen har vi haft inbrott i bilar på kyrkans parkering i
samband med begravning och gudstjänst samt besök på gravarna! Ta
med värdesaker från bilen när du lämnar den!
God jul önskar Grundsunda församling
I Grundsunda församling möter Du under julhelgen julglädje i rikt mått - kom och upptäck själv!