Temadag 2015-10-09

Regionpensionärsrådet inbjuder till en temadag
med information om
-
Kollektivtrafiken
Kronisk hjärtsvikt
Nytta och risker med läkemedel hos äldre
60 skäl att hålla igång efter 60
Teater Halland AB medverkar med programmet - Skälmarna från Falkenberg och
Felix Körling
Tid
Fredag 9 oktober 2015, kl 09:00 – 15:00
Plats
Folkets Hus, Magasinsgatan 17, Varberg
Sammanträdeslokal – Platsarna
Regionpensionärsrådet bjuder in:
- kommunernas pensionärsråd (KPR)
- kommunstyrelsernas presidier
- kommunernas politiker och tjänstemän med ansvar för äldreomsorg, sociala
frågor och kulturfrågor
- presidier och chefstjänstemän för lokala nämnderna i Laholm, Halmstad,
Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka
- driftnämnderna Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa,
Närsjukvård och Psykiatri
- gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel och
Patientnämnden
- från respektive kommunalt pensionärsråd - representanter från varje
riksorganisation PRO, SPF, SPRF, SKPF, Aktiva Seniorer och RPG
Anmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 18 september 2015.
Temadagen är avgiftsfri. Resor betalas av respektive organisation.
Eventuella frågor om temadagen, kontakta Lena Parmlöv, sekreterare i
Regionpensionärsrådet på telefon 035-13 48 52 eller [email protected]
Du är välkommen till en intressant och givande dag!
Regionpensionärsrådet
Mats Eriksson
Ordförande
Sten-Eric Svensson (PRO)
Vice ordförande
1 (4)
Program för Regionpensionärsrådets temadag den 9 oktober
2015 på Folkets Hus i Varberg
08:30–09:00 Registrering och kaffe
09:00-09:05
Välkomsthälsning
Ordförande Mats Eriksson och vice ordförande Sten-Eric Svensson,
Regionpensionärsrådet
09:05-09:50
Kollektivtrafiken
Björn Johansson, kollektivtrafikchef, Regionkontoret
09:50-10:50
Kronisk hjärtsvikt
Anders Hernborg, distriktsläkare och f d informations- och utbildningsläkare
vid Läkemedelskommittén Halland
- År 2005 hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin -
10:50-11:00
Paus
11:00-12:00
Nytta och risker med läkemedel hos äldre
Arne Melander, professor emeritus och f d överläkare i klinisk farmakologi
Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus, Malmö
- Arne var under flera år medicinexperten i TV-programmet Fråga Lund -
12:00-13:00
Lunch (på Folkets Hus)
13:00-13:45
60 skäl att hålla igång efter 60
Sten Iwarson, professor emeritus och f d chefsläkare på Östra sjukhuset
i Göteborg
- Sten är pensionär men arbetar fortfarande som läkare på vårdcentral -
13:45-14:45
Skälmarna från Falkenberg och Felix Körling
Teater Hallands ensemble med kapellmästare Harald Svensson bjuder på
musik och texter av August Bondeson, Carl-Johan Vallgren m fl från
höstens nya ljudböcker
14:45-14:55
Aktuella frågor – vad händer i Region Halland
Ordförande Mats Eriksson
14:55-15:00
Avslutning
Ordförande Mats Eriksson och vice ordförande Sten-Eric Svensson,
Regionpensionärsrådet
15:00
Kaffe
2 (4)
Regionpensionärsrådet
Ledamöter
Ersättare
Mats Eriksson (M), ordförande
Stefan Bengtsson (C)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)
Therese Stoltz (S)
Sten-Eric Svensson PRO, vice ordförande
Bo Eriksson, PRO
Corfitz Grönvall, SPF
Ann-Margret Nilsson, SPF
Rolf Johansson, SPRF
Margareta Saul, SPRF
Goldy Farland, SKPF
Bo Måbrink, SKPF
3 (4)
Anmälningsblankett
Anmälan till Regionpensionärsrådets temadag fredagen den 9 oktober 2015,
kl 09:00 – 15:00 på Folkets Hus, Magasinsgatan 17, Varberg
Namn: ………………………………………………………………………………….
Adress: …………………………………………………………………………………
Postadress: …………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………
E-post: ………………………………………………………………………………….
Nämnd/organisation/avdelning (ange kommun):
………………………………………………………………………………………….
Specialkost: …………………………………………………………………………..
Anmälan till temadagen ska vara oss tillhanda senast fredagen den
18 september 2015.
Skicka anmälningsblanketten till:
Lena Parmlöv, Regionens Hus, Box 517, 301 80 Halmstad eller anmäl dig via
e-post [email protected] eller på telefon 035-13 48 52.
Om du anmäler dig via e-post, svara då på ovanstående uppgifter.
4 (4)