Vi måste hjälpas åt för att allt ska bli lika bra som vanligt. Klicka på

Töreboda Scoutkår Skördefesten 2015.
Vi säljer korv äppelpaj kaffe och saft. Vi har även ett lotteri.
Tid
Namn och
Lördag mobilnummer
12/9:
Namn och
mobilnummer
Namn och
mobilnummer
11.00
13.00
Emil
Palmgren Kull
0706813286
Kent
Karlsson
0706308371
Louise
Borglin
0727121236
13.00
15.00
Peder
Wigholm
0706981119
Joel
Arvidsson
0706523340
Louise
Borglin
0727121236
15.00
17.00
Sten
Karlsson
0705894863
Louise
Borglin
0727121236
17.00
19.00
Sten
Karlsson
0705894863
Louise
Borglin
0727121236
19.00
21.00
Sten
Karlsson
0705894863
Kent Karlsson och Lars Nord som resurs.
Tid sön
13/9
Namn och
mobilnummer
Namn och
mobilnummer
11.00
13.00
Sandra
Carlqvist
0707227526
Karin
Ek
0730620150
13.00
15.00
Sten
Karlsson
0705894863
Karin
Ek
0730620150
15.00
16.00
Sten
Karlsson
0705894863
Bert
Johansson
Sten
Karlsson
0705894863
Bert
Johansson
Skördefesten
slutar kl 16.00
16.00
Ca17.00
Riva & köra
allt till
scoutstugan
Kent Karlsson och Lars Nord som resurs.
Namn och
mobilnummer