Prislista Gävle & Tierp 2015

Pris- och sortimentlista
Gävle/Skutskär/Tierp/Sandviken
Gäller fr. o. m. 1 april 2015
Grusprodukter (Grusskatt tillkommer med 13 kr/ton, ej på lerblandad fyllning).
Produktionsanläggningar med anläggningsnummer
Varukod
Materialtyp
Fraktion
mm
Sälgsjön
74
kr/ton
Rörberg
75
kr/ton
Stallmon
72
kr/ton
Strömsberg
82
kr/ton
Årsunda
84
kr/ton
54,00
Ca-vikt
ton/m³
104
Lerblandad fyllning
102
Grusfyllning
157
Sten 80/125, 125/250
119
Lekplatssand
0/5
112
Mursand
0/4
131
Betonggrus
0/8
130
Grus
0/8
71,00
78,00
171
Väggrus
0/16
87,00
95,00
1,70
172
Bärlager
0/32
se krossprod.
se krossprod
1,70
173
Förstärkningslager
0/90
se krossprod.
se krossprod
1,80
161
Stenmjöl
0/2
1,50
162
Stenmjöl
0/8
1,50
166
Halkstopp
2/6
177
Singel/Makadam
4/8
osorterad
80/250
61,00
1,80
68,00
61,00
275,00
1,60
152,00
190,00
143,00
1,50
173,00
198
1,50
94,00
103,00
1,80
108,00
78,00
1,60
1,60
1,40
145
Singel/Makadam
8/16
109,00
147
Singel/Makadam
16/25
se krossprod.
168
Singel/Makadam
32/64
153
Singel natur
8/16
155
Singel natur
16/32
122,00
1,45
129,00
1,45
1,45
se krossprod.
1,45
213,00
153,00
1,50
133,00
1,50
Strömsberg
82
kr/ton
Ca-vikt
ton/m³
104,00
1,65
96,00
1,65
92,00
1,65
88,00
1,65
82,00
1,70
96,00
1,40
Krossprodukter
Varukod
Materialtyp
Fraktion
mm
Sälgsjön
74
kr/ton
280
Vägkross
0/16
93,00
281
Bärlager
0/32
89,00
282
Förstärkningslager
0/63
86,00
284
Förstärkningslager
0/90
83,00
283
Förkrossat
0/150
76,00
200
Stenmjöl
0/2
82,00
Rörberg
75
kr/ton
Skutskär*
78
kr/ton
Stallmon
72
kr/ton
102,00
133,00
98,00
126,00
91,00
123,00
95,00
82,00
118,00
201
Stenmjöl
0/4
105,00
103,00
108,00
1,50
203
Stenmjöl
0/8
100,00
103,00
106,00
1,50
185
Halkstopp
2/6
170,00
222
Makadam
2/4
178,00
223
Makadam
4/8
118,00
227
Makadam
8/11
133,00
156,00
126,00
228
Makadam
8/16
113,00
Makadam
16/25
106,00
148,00
236
Makadam
16/32
238
Makadam
32/64
110,00
153,00
123,00
Samkross, återvunnet
0/125
61,00
Jehanderblandning
2% salt
167,00
247
Skelettsten
80/150
114,00
252
Berg
0/700
63,00
1,40
123,00
1,40
1,40
113,00
109
130,00
1,40
234
190
1,40
1,40
113,00
1,40
117,00
1,40
1,70
121,00
168,00
1,50
121,00
1,70
66,00
1,70
202
Svart stenmjöl
0/8
163,00
1,60
229
Svart makadam
8/16
163,00
1,50
278
Svart vägkross
0/16
153,00
1,70
276
Skyddsfyllning kross
0/16
80,00
1,70
Tvättade produkter (lagerförda)
(Grusskatt tillkommer med 13 kr/ton)
Produktionsanläggningar med anläggningsnummer
Pristillägg
Varukod
Materialtyp
Fraktion
mm
0,1/2
Rörberg
75
kr/ton
Stallmon
72
kr/ton
Skutskär
78
kr/ton
Ca-vikt
ton/m³
183,00
1,40
233,00
183,00
1,45
1. Grusskatt tillkommer med 13 kr/ton för de produkter där naturgrus, dvs sand, grus, sten och block utgör råvara.
719
Fairwaydress
716
Gungsand
1/5
722
Singel/Makadam
8/16
163,00
1,45
2. Spridning 5,00 kr/ton.
707
Gångsingel tvätt
5/11
147,00
1,40
740
Makadam KL1
32/63
270
Drängrus USGA
3.
145,00
1,40
254,00
1,40
4. Övertid för leverans utanför lever-
antörens ordinarie arbetstid.
Jordprodukter/fyllnadsmassor
Varukod
Materialtyp
Sälgsjön
74
kr/ton
Ca-vikt
ton/m³
410
Golfjord
60/40
253,00
1,3
411
Golfjord
80/20
232,00
1,3
404
Planteringsjord
210,00
1,10
402
Anläggningsjord
170,00
1,20
426
Fibermull
180,00
0,70
107
Schaktmassor, osort.
25,00
1,50
1055
Schaktmassor, harpad
1051
Morän grovsort.
1052
Morän harpad
408
Täckbark
0/90
0/200
30,00
1,50
40,00
2,00
45,00
2,00
Ring för pris
500 kr/st inkl. moms
400 kr/st inkl. moms
Tippavgifter
Mottagning av återvinningsbara schaktmassor
Materialtyp
Schaktmassor
Sälgsjön
74
kr/ton
43,00
529
Jord
43,00
508
Sten
43,00
530
Betong
43,00
Jord
Schaktmassor
Sten
Betong
6. Faktureringsavgift tillkommer med 20 kr/faktura.
7. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser i denna prislista.
8. Ring senast kl. 14.00 dagen före önskad leverans.
9. Samtliga priser gäller fritt lastat vid respektive anläggning och i mån av tillgång på produkterna.
11. Singel/makadam innehåller en viss del krossad natursten.
Lastad med jord
Lastad med övrigt material
500
5. Vinterkostnader (vintertillägg) till
kommer under tiden 15/11 - 31/3
med 3,00 kr/ton.
10. Uppgivna volymvikter är ungefär-
liga.
Släpkärror
Varukod
Väntetid, om lossningen icke kunnat
avslutas inom 10 min (kassettbil 15 min) räknat från bilens ankomst till lossningsplatsen.
Får EJ innehålla annat än jord.
Får EJ innehålla annat än jord, lera, grus, sten, betong och tegel.
Får EJ innehålla annat än ren sten och sprängt berg.
Får EJ innehålla armering eller andra främmande föremål.
Om massorna EJ är rena debiteras transport- och deponiavgift.
Anläggning med gul markering tillämpar en produktionskontroll som är certifierad av VUC (Vattenfall Utveckling, Certifiering). Certifikat samt CE-märkesinformation finns i förekommande fall att hämta på www.jehander.se alternativt
beställas på telefon 026-400 56 50.
12. Specialsortiment kan produceras. Detta offereras speciellt och vid varje enskilt tillfälle.
13. Vid leverans debiteras transporten
enligt fastställd transportprislista eller enligt offererade priser.
14. Priserna förutsätter BK 1 väg.
15. Vid leverans av mindre kvantitet än fullt billass debiteras frakttillägg upp
till 12 ton.
16. ABM 07 – Ballast tillämpas med föl-
jande undantag:
Dröjsmålsränta tillkommer med 2 % per
månad efter angivet förfallodatum på
fakturan.
Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
*Jehander rekommenderar våra kunder att inte
använda produkter från Skutskär till byggnader utan
att en bedömning görs om materialets bidrag till
radonhalten och gammastrålningen inomhus.
Kundtjänst
Tel. 026-400 56 50
Öppettider måndag - torsdag 06.30 - 16.00
Fredagar 06.30 - 15.30
Utlastning
Stallmon, Älvkarleby - naturgrus
Öppettider för utlastning måndag, onsdag och
fredag 06.30 - 15.20.
Under vinterperioden kan andra öppettider gälla.
Skutskär, bergkross
Öppettider för utlastning måndag, tisdag och
torsdag 06.30 - 15.20.
Under vinterperioden kan andra öppettider gälla.
Rörberg, Flygfältsvägen, Valbo - naturgrus
Öppettider för utlastning alla vardagar 06.30 - 15.20.
Sälgsjön, Gävle
Bergkross och återvinningsanläggning samt
jordtillverkning.
Öppettider för utlastning måndag-torsdag 06.30 - 15.50.
Fredagar 06.30 - 15.20.
Årsunda, Sandviken - naturgrus
Utlastning enligt överenskommelse.
Strömsberg, Tierp - bergkross
Öppettider för utlastning alla vardagar 06.30 - 15.20
Under vinterperioden kan andra öppettider gälla.
Geotextil
Jehander är leverantör av TenCate Polyfelt
Geotextil, ett världsledande företag i branschen. Vi lagerför TS Geotextil till separation
och dränering.
Miragrid GX geonät för jordarmering.
Weedkiller ogräsduk för ogräsbekämpning.
Polyfelt Minipac geotextil konsumentförpackningar.
Se separat prislista.
Information och beställning:
Tel 026-400 56 50 samt på www.jehander.se
SAND & GRUS AB JEHANDER
Gävle/Tierp
Utmarksvägen 31
802 91 Gävle
Tel. 026-400 56 50
Fax. 026-729 76
www.jehander.se