Brännbart avfall Deponirest Gips Tegel, sten, betong Metallskrot

Trädgårdsavfall
Vitvaror
Resårmöbler
Färgade
glasförp.
Ofärgade
glasförp.
Plastförpackningar
Metallskrot
Pappersförpackningar
Brännbart
avfall
Well
Deponirest
Träavfall
Gips
Tidningar
Tegel, sten,
betong
Tidningar
Blybatterier
Spillolja
Metallförpackningar
Färg
Användbara saker
till second hand
Lampor,
batterier
El-avfall
Farligt avfall