Sten Mauritzsson

Vår älskade
Sten
Mauritzsson
* 2 juli 1942
har lämnat oss
Landskrona
den 25 november 2015
Karin med familj
Cathrine, Camilla, Linda,
Andrée, Zeb med familjer
Låt ankaret falla
- Jag är i hamn
Hasta luego!
Begravning i S:t Johannes
kyrka måndagen den
21 november kl. 13.15.
Efter akten skiljs vi åt.