Genomgående sten Svart Sangis, flammad med grovhuggna

Genomgående sten Svart Sangis, flammad med grovhuggna sidopar5er. Svag uppvärmning ifall placering utomhus. Allt va=en i Blå. härdat spegelglas. Infällda op5ska ljuspunkter interak5va med ljudslingor. Preliminär yta ca 2x3m där hyllplanen är 0,40m höga.