Katalog kapning betong & sten

Slipning-Kapning i sten och betong
Diamant - hårdmetall - flexibla verktyg
Diamantkapskivor

Klingor för alla användare där pris/kvalitetsförhållande är avgörande för kapning i alla material.

Proffsklingor i olika utföranden med specialsegment, ljuddämpande stamblad för många olika material.
Segment och bindemedel
Sintrade klingor
Segment, Turbo och
helbane klingor.
Segmentet sintras
direkt mot bladet
under temperatur och
konstant tryck.
Lasersvetsade klingor
Segment är lasersvetsat
direkt på stambladet.
Större variation på segment och bindemedel.
Tål högre arbetstryck
och värme.
Högtrycksbindning
Segmenten är bundna
direkt på stambladet
i stora formar under
hög temperatur och
tryck. Mycket hög
säkerhet mot segment
brott.
Hårdlödning
Denna typ av lödning
på större klingor för
våtkapning.
Elektroplätering
Speciell metod för klingor
avsedda för marmor och
fiberarmerade plaster.
Måttangivelser
D
Ytterdiameter
H
Hål
X
Segment höjd
Användning och säkerhet
Läs de användnings och säkerhetsföreskrifter som följer med diamantverktygen.
■ Skyddsglasögon
■ Öronskydd
■ Andningsskydd
■ Skyddshandskar
■ Kontrollera maskinens
kondition, sprängskydd,
flänsar etc.
Kapa med ett lätt och jämnt tryck. Använd inte klingan för
slipning. Raka snitt och bryt inte klingan. För att undvika
värme låt den gå i frigång var 10-20 sec. Använd inte
klingan på annat material än den är avsedd för.
Telefon Växel 054- 87 63 10 – Fax 054- 85 02 94 – E-post [email protected]
Flik 10 sid 1
U2014 Riktpris exl mervärdesskatt
Slipning-Kapning i sten och betong
Diamant - hårdmetall - flexibla verktyg
Blue Cut S 10
Användnings område
Segmenterad, sintrade segment.
Allroundklinga för betong och
sten. Inte för armerad betong och
natursten. Torrkapning
DxH
X
Best. nr
Pris
115 x 22,2
125 x 22,2
180 x 22,2
230 x 22,2
10
10
10
10
2011-7401
2011-9408
2012-7409
2013-1409
140:00
147:00
295:00
369:00
115 x 22,2
125 x 22,2
150 x 22,2
180 x 22,2
230 x 22,2
7
7
7
7
7
2011-7407
2011-9404
2011-9495
2012-7405
2013-1403
85:00
89:00
155:00
230:00
352:00
115 x 22,2
125 x 22,2
10
10
2011-7404
2011-9404
320:00
378:00
180 x 22,2
200 x 22,2
10
10
2013-1404
2013-1400
714:00
856:00
115 x 22,2
125 x 22,2
230 x 22,2
7
7
7
2011-7405
2011-9405
2011-1405
112:00
120:00
349:00
115 x 22,2
125 x 22,2
180 x 22,2
230 x 22,2
12
12
12
12
BSLS
2011-7407
2011-9407
2012-7404
2013-1420
590:00
670:00
982:00
1245:00
300 x 20,2
300 x 22,2
300 x 25,4
350 x 25,4
12
12
12
12
CLS1
2013-5459
2013-5460
2013-5460
2013-5655
1940:00
1940:00
1940:00
2490:00
2023-0541
1550:00
2023-0560
25:00
Turbo S 7
Turboklinga. Sintrad bana.
Torrkapning.
Allroundklinga för betong, sten
och marmor. Även hård betong.
Klinker S 10
Helbaneklinga.
Våtkapning av kakel, klinker,
marmor och porslin.
Klinker S 7
Helbaneklinga.
Torrkapning av kakel, klinker,
Laser12
Segmenterad lasersvetsad klinga.
Betong, armerad betong och
granit.
Torrkapning.
Diamantslipskålar
Diamantskål med två
segmentringar.
För slipning av betong och sten,
granit m.m
125 x 22,2
Adapter
M14
Telefon Växel 054- 87 63 10 – Fax 054- 85 02 94 – E-post [email protected]
Flik 10 sid 2
U2014 Riktpris exl mervärdesskatt
Slipning-Kapning i sten och betong
Diamant - hårdmetall - flexibla verktyg
Hårdmetallverktyg
Slipverktyg belagda med korn av krossad hårdmetall.
Lång livslängd jämfört med konventionella slipmaterial.
För betong, stenmaterial, puts, spackel mm.
Även för trä, plaster, lineoleum, Epoxy, PVC etc.
Slipskålar för vinkelslipmaskin
Diameter D-T-H
115 x 22,2
115 x 22,2
115 x 22,2
125 x 22,2
Korn
10
24
36
10
Best. nr
21601-15014
21601-15024
21601-15036
21602-15014
Pris/st
325:00
325:00
325:00
362:00
Korn
24/36
120
180
Best. nr
2099-9930
2099-9934
2099-9936
Pris/st
250:00
120:00
120:00
Handslipklossar
Diameter D-T-H
Handblock set
Blad
Golvslipprodukter för ABS, Tremix slipmaskiner mfl.
HM rondell
Diameter
406 mm
Typ
Korn 1 sida
Korn 2 sidor
Korn 2 sidor
Korn
10
24
36
Best. nr
21004-00112
21004-00224
21004-00236
Pris/st
519:00
693:00
693:00
Kvalitet
Kiselkarbid
Korn
12
16
24
36
40
60
100
Best. nr
6355051
6355071
6355091
6355112
6355122
6355162
6355202
Pris/st
222:00
174:00
158:00
137:00
111:00
93:00
81:00
Gänga
M16
Korn
16
Best. nr
822010
Pris/st
197:00
Dubbelsidig Flexibel rondell
Diameter
406 mm
Slipskål
Diameter
125
Telefon Växel 054- 87 63 10 – Fax 054- 85 02 94 – E-post [email protected]
Flik 10 sid 3
U2014 Riktpris exl mervärdesskatt
Slipning-Kapning i sten och betong
Diamant - hårdmetall - flexibla verktyg
Golvdiamant
Specifikation
Slipring Ø 320 mm
Segment
Slipring Ø 400 mm
ABS Slipkloss Ø 125 mm
15 st
15 st
Anm
14/16
30/40
14/16
30/40
Best. nr
2031-5011
2031-5012
2031-5025
2031-5026
Pris/st
5990:00
5990:00
6190:00
6190:00
2
Sats om 5 st
2031-0008
4560:00
Sats om 18 st
2031-6000
7715:00
Sats om 3 st
2031-6010
3776:00
2031-5012
6190:00
2031-5095
6705:00
Dynapack BS50 Klossar
Scan Combiflex SC45
40x10x8+2
Bewag
40x10x8+2 raka 16 segm
Vingar
40x10x8+2
Eibenstock EBS 235
8 segment
2031-6015
3265:00
HTC 2x9 segment
2031-6020
6171:00
Omsättning
1 sats 9x2
Tillbehör golvslipmaskiner
Specifikation
ABS Verktygsskiva
Ø
Ø 400 mm
Gummiskiva till verktygsskiva
Ø 400 mm
Anm
Best. nr
2091-0010
Pris/st
1550:00
2099-9910
700:00
Best. nr
6627-111
6627-211
6627-231
Pris/st
100:00
100:00
100:00
Övriga produkter för sten bearbetning
Semiflex rondell för vinkelslipmaskin
Ett mellanting mellan fiberrondell o navrondell i avverkning och ytfinhet.
Slipning i betong, marmor och övriga stenmaterial
Dimension
178 x 22,2
Kornstorlek
C 36
C 120
C 150
Anm
Grovslipning
Medelfin slipning
Finslipning
Betongbryne
Bryne för avgradning av gjutskägg etc.
50 x 50 x 150 mm
C 16
7939-1402
Telefon Växel 054- 87 63 10 – Fax 054- 85 02 94 – E-post [email protected]
Flik 10 sid 4
U2014 Riktpris exl mervärdesskatt
184:00