2015 Sten Walther - Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svensk Förening för Thoraxanestesi och Intensivvård
har utsett
Sten Walther
till
Årets Thoraxanestesiolog 2015
Sten Walther kom till Thorax-Kärlkliniken i Linköping 2001 och har
sedan dess varit en engagerad och drivande medarbetare i kliniken. Utöver
uppdraget som klinikchef har Sten även tjänstgjort perioder i Örebro och Oslo. Sten
är en mycket uppskattad arbetskamrat och har med erfarenhet, kunskap och klokhet
alltid varit ett stort stöd för sina kollegor. Genom sitt engagemang i Svenska
intensivvårdsregistret, SIR , har Sten bidragit både till att höja den kliniska nivån
på intensivvården i Sverige och till ökad forskning inom intensivvård i Sverige och
övriga Norden. I uppdraget som ordförande för årets Svenska Kardiovaskulära
Vårmöte har Sten, förutom ett mycket väl genomfört arbete, bidragit till att stärka
thoraxanestesins roll inom hjärtförbundet.
Sten är mycket värdig mottagare till utmärkelsen årets thoraxanestesiolog 2015
Med denna utmärkelse följer ett stipendium på 5000kr
Örebro 2015-10-15
Andreas Nygren
Ordförande SFTAI