fördjupat program 13.00-17.00

Inbjudan till återinvigning av
Riksantikvarieämbetets utställning
STEN I EVIGHET
12 september kl. 13 00
Industrigatan 4-6, Kristianstad
Fullständigt program, se följande sidor
Ni som vill försäkra er om
Black Granite och närskjutet, härgrillat ekologiskt vildsvin
anmäl er till Kurt Johansson senast 7 sept. till
sms 0705513694, Epost [email protected]
Preliminärt program 12 sept.
Industrigatan 4-6 Kristianstad
Sten i Evighet
Öppet Stenhuggeri
12 00. Öppet Stenhuggeri
13 00. Återinvigning av Riksantikvarieämbetets stora vandringsutställning ”Sten i Evighet”
på permanent plats. Den består av 7 mycket välgjorda montrar och en pelare.
13.10. Utställningen ”Sten i Evighet” Idé och genomförande
Karna Jönsson, Konservator, F.d. Riksantikvarieämbetet
Anna-Margrethe Thagaard, Arkitekt
13.30. Stenens natur
Kurt Johansson, Professor, Bergsingenjör
13. 45. Stenkonservering
Christoffer Mattiasson Stenkonservator Stucco Maestro
14. 00. 3-D skanning, användning vid byggnation och restaurering
Mats Edström, Professor, Arkitekt, Barup& Edström AB
14. 10. 3-D skannade ritningar överförs till CAD för digital bearbetning vilket möjliggöra
digital modellering och styrning av t.ex. CNC-maskiner för stenbearbetning
Fredrik Gustafsson, Civilingenjör Solid Work
14. 20. Formning av stendetaljer i 5+1-axlig CNC-maskin. Sveriges modernaste. Skanning och
kopiering.
Bengt Hössung, VD
CNC-operatör, Rasmus
14.40 Traditionell behuggning av stendetaljer; Tandhuggning, lågerhuggning, Punktering
Bildhuggning med punkteringsapparat,
Jesper Hössung
Bearbetning av reliefer efter CNC fräsning. Låger-, tand- och pikhuggning, mm
Adam, Kim, Mosty, Robin, Roger, Tobbe,
15.00 Förfriskningar med tilltugg; Black Granite, geologiskt mineralvatten, naturprodukten
närskjutet och härgrillat ekologiskt vildsvin (så långt de räcker), stenugnsbakat bröd, kaffe, te
m.m.
Från 15 30 Parallella aktiviteter att välja bland
-
Utbildning och informationsmaterial i Stenbranschen
Kai Marklin, Ordförande Sveriges Stenindustriförbund
Pröva-på-aktivitet: Mini workshop i stenbearbetning/stenhuggning
Tobbe, Adam, Kim, Robin, Roger, Mosty
En köksbänkskiva blir till; från måttagning till montering.
Carola Andersson
Fördjupad information om olika stensorter, montering, underhåll och rengöring
Kurt Johansson
Fördjupad information om stenrestaurering
Bent Hössung
Klimatpåverkan. Pristävling
Kai Marklin
Utställningen Sten och Kakel
Malin och Berith
Industrigatan 4-6, 291 36 Kristianstad. [email protected]
Ni som vill försäkra er om
Black Granite och naturprodukten närskjutet, härgrillat ekologiskt vildsvin
anmäl er till Kurt Johansson senast 7 sept. till
sms 0705513694, Epost [email protected]
Kurt Johansson 2015-07-28