SF-sten® PRODUKTBLAD

PRODUKTBLAD
SF-sten®
SF-sten är en självlåsande stenläggning som tål
tung trafik och tuffa tag. Stenarna låser fast i varandra tack var den asymmetriska formen och ger
därför extra starka och tåliga uppställnings- och
avlastningsytor. Därför är stenen mycket lämplig för exempelvis lagerlokaler, parkeringar och
vårdinrättningar. SF-sten i 100 mm passar som
beläggning på tungt belastade industriytor som
t
ex
godsterminaler
Maskinläggning
och
industrihamnar.
rekommenderas,
speciellt
större ytor maskinläggs med specialmaskin och
rutinerad förare.
Naturgrå
208
106
Antracit
Karminröd
125
218
190
190
80,100
80,100
80,100
Normal
Randsten
Slutsten
Normalsten
Dimension mm
Färg
Trafikklass
kg/m2
st/m2
m2/pall
st/pall
Produktnummer
190x106x80
Naturgrå
4
184
49
7,8
384
9526-080000
190x106x80
Antracit
4
184
49
7,8
384
9526-080007
190x106x80
Karminröd
4
184
49
7,8
384
9526-080005
190x106x100
Naturgrå
5
230
49
5,9
288
9526-100000
190x106x100
Karminröd
5
230
49
5,9
288
9526-100005
Färg
Trafikklass
kg/m2
st/lpm
lpm/pall
st/pall
Produktnummer
208x218x80
Naturgrå
4
184
4,8
25
120
9526-082000
208x218x80
Antracit
4
184
4,8
25
120
9526-082007
208x218x80
Randsten
Dimension mm
Karminröd
4
184
4,8
25
120
9526-082005
208x218x100
Naturgrå
5
230
4,8
20,8
100
9526-102000
208x218x100
Karminröd
5
230
4,8
20,8
100
9526-102005
Färg
Trafikklass
kg/m2
st/lpm
lpm/pall
st/pall
Produktnummer
190x125x80
Naturgrå
4
184
5,26
34,2
180
9526-083000
190x125x80
Antracit
4
184
5,26
34,2
180
9526-083007
190x125x80
Slutsten
Dimension mm
Karminröd
4
184
5,26
34.2
180
9526-083005
190x125x100
Naturgrå
5
230
5,26
3,6
180
9526-103000
190x125x100
Karminröd
5
230
5,26
3,6
180
9526-103005
S:t Eriks AB
Industrivägen 4, 254 34 Staffanstorp
tel: +46 (0) 771-500 400
[email protected]
www.steriks.se