Hexa-sten PRODUKTBLAD

PRODUKTBLAD
Hexa-sten
Hexa-sten är en underhållsfri, slitstark och prisvärd markbeläggning som tål tuffa tag. Den
sexsidiga formen, hexagon, har samma starka
och sammanhållande egenskaper som biet
utnyttjar i sitt bobygge. Den är en låssten som
lämpar sig väl för tungt trafikerade industriytor
som hamnar, lastterminaler och containerupplag. Den fasade stenen ger ett lätt buller vid körning och verkar därför hastighetsdämpande.
Detta gör Hexa-stenen extra lämplig som mark-
Naturgrå
200
150
175
115
175
80,100
200
80,100
80,100
Randsten
Normal
Slutsten
Normalsten
Dimension mm
Färg
Trafikklass
kg/m2
st/m2
m2/pall
st/pall
Produktnummer
200x175x80
Naturgrå
4
184
38
8,42
320
9517-080000
200x175x100
Naturgrå
5
230
38
6,3
240
9517-100000
Färg
Trafikklass
kg/m2
st/lpm
lpm/pall
st/pall
Produktnummer
175x150x80*
Naturgrå
4
184
5,71
112
9517-082000
175x150x100
Naturgrå
5
230
5,71
44,2
252
9517-102000
lpm/pall
st/pall
Produktnummer
48
9517-083000
336
9517-103000
Randsten
Dimension mm
*Hexa-sten 80 mm rand- och slutsten ligger på samma pall.
Slutsten
Dimension mm
Färg
Trafikklass
kg/m2
st/lpm
200x115x80*
Naturgrå
4
184
5,0
200x115x100
Naturgrå
5
230
5,0
67,2
*Hexa-sten 80 mm rand- och slutsten ligger på samma pall.
S:t Eriks AB
Industrivägen 4, 254 34 Staffanstorp
tel: +46 (0) 771-500 400
[email protected]
www.steriks.se