LK Väggbockstöd Grip

Monteringsanvisning | LK Väggbockstöd Grip
LK Väggbockstöd Grip
RSK 187 79 99
Monteringsdetaljer som ingår:
•LK Väggbockstöd Grip
•LK Låsbleck Grip
LK Tappvattensystem är godkänt
enligt Nordtestmetoden NT VVS 129.
För LK PE-X Universalrör X16 med tomrör
25/20 mm (RiR):
Bockradien för tomrör som motsvarar LK Väggbockstöd Grip är testad och godkänd enligt NT
VVS 129 samt Sintef Testmetod nr 1.
Utbyte av LK PE-X Universalrör X16 kan endast
ske med början från väggbockstödet.
För LK PAL Universalrör A16 med tomrör
25/20 mm (RiR):
Bockradien för tomrör som motsvarar LK Väggbockstöd Grip är testad och godkänd enligt Sintef
Testmetod nr 1.
Måttskiss (mm)
39
26
12
Ø32
Medierören är provade och godkända enligt
följande standarder:
NKB Product Rules No. 18, July 1986
VA 1.14/024
EN 21003-5:2008
DVGW 534:2004
Samtliga godkända systemprodukter ingående i
NT VVS129 och TEK 10 samt testmetod nr 1 finns
på www.lksystems.se under Dokumentation/
LK Universal/Monteringsanvisningar/”Installat
ionslösningar enligt NT VVS129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation”.
55
67
SE.29.C.28.1503
1 (4)
Monteringsanvisning | LK Väggbockstöd Grip
Montering
4.a Montering av väggbockstöd i träkortling.
1. Halsen på väggbockstödet kan behöva kapas
beroende på väggtjockleken. Efter kapning ska
väggbockstödet vara jäms med väggskiva. Detta
ska göras innan röret monteras i väggbock
stödet.
2. För in LK Universalrör med tomrör i väggbockstödet så att de sticker ut minst 100 mm från
färdig vägg.
OBS! !
Vid användning av LK Väggbockstöd Grip till LK PAL Universalrör A
med tomrör (RiR) måste LK Bockfjäder INV, RSK 187 68 98 användas.
Min 100 mm
3. Stäng väggbockstödet genom att pressa ner
bakstycket tills klackarna på båda sidor låser.
SE.29.C.28.1503
2 (4)
•Borra ett 32 mm hål i kortlingen.
•Tryck in väggbockstödet i kortlingen tills
skruvflänsen stoppar.
•Skruva fast väggbockstödet med tre skruvar
(medföljer ej).
•Klamra tomröret nära väggbockstödet och
med ca 0,5 m mellanrum.
Monteringsanvisning | LK Väggbockstöd Grip
4.b Montering av väggbockstöd i träkortling med
den bakre väggen monterad.
•Borra ett 32 mm hål i kortlingen.
•Tryck in väggbockstödet i kortlingen tills
skruvflänsen stoppar.
•För LK Låsbleck Grip över väggbockstödets
hals tills det bottnar mot kortlingen. Kontrollera att stödet sitter ordentligt fast.
•Klamra tomröret nära väggbockstödet och
med ca 0,5 m mellanrum.
5. Montering av väggbockstöd i väggskena.
Klicka i väggbockstödet i väggskenan så att
snäppfästet på undersidan låser. (LK Låsbleck
Grip behöver ej användas.)
OBS! Väggskenan ska kompletteras
med kortling alternativt Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).
LK Väggskena finns bl.a. som:
• LK Väggskena c/c 150, RSK 187 22 30
• LK Väggskena c/c 160 Mini, RSK 187 68 99
• LK Väggskena c/c 160, RSK 187 22 27
• LK Väggskena c/c 40, RSK 187 81 74
• LK Fixtur 2 x c/c 40, RSK 187 43 70
6. Tryck- och täthetskontroll
Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt
LK Handbok eller Branschregler Säker
Vatteninstallation.
SE.29.C.28.1503
3 (4)
Monteringsanvisning | LK Väggbockstöd Grip
7. Montera tätningsmanschett.
9. Montera ändkrage.
Tätningsmanschetten levereras och monteras
av tätskiktsentreprenören som ansvarar för tätskiktets vidhäftningsegenskaper enligt branschregler BBV 10:1.
LK Ändkrage plan (RSK 187 22 21) ska användas då väggbricka eller blandarfäste monteras
(se Fig. I). Följ blandarfästets/väggbrickans monteringsanvisning. LK Ändkrage kupad (RSK
187 22 22) ska användas då väggbricka inte föreskrivs (se Fig. II).
Vid väggbeklädnad av plastmatta som ytskikt
ska tätskiktsentreprenören ansvara för tätning
mellan tomrör och plastmatta.
LK Rörmanschett finns för:
• 1 hål, RSK 481 43 82
• 2 hål, RSK 481 43 83
• 3 hål, RSK 481 43 84
2- och 3-håls manschetten har 40 c/c.
Fig. I. Montering med blandarfäste/väggbricka.
8. Kapa tomröret med LK Universalsax 2 mm från
färdig vägg.
Fig. II. Montering utan väggbricka. T.ex. under tvättställ.
LK Universalsax (RSK 187 56 74) kapar enkelt PE-X rör
i dimensionerna 16 och 20 mm samt tomrör i dimensionerna 25-34 mm.
SE.29.C.28.1503
4 (4)
LK Systems AB
Johannesfredsvägen 7
Box 66
161 26 Bromma
Tel. 08-506 851 00
[email protected]
www.lksystems.se