Anslutningsmanual

ANSLUTNINGSINFORMATION
INNAN DU GRÄVER ...
Kontrollera noga att du inte riskerar att borra i
vatten- eller elledningar i väggen. Vi informerar
gärna om var el- och teleledningar ligger på din
tomtmark, men det är du som har ansvaret för
grävningen på tomten. Tänk efter om du har egna
installationer som till exempel berg- eller ytvärme,
egna el- eller vatteninstallationer i närheten av
den plats du ska gräva.
1
40 cm
Markeringsband
GRÄVNING
Fiberslang
Se skisserna till höger som visar vad du ska tänka
på och hur du ska gräva. Tänk på att fiberslangen
inte går att böja allt för snävt, till exempel om du
gräver runt ett hörn.
Från din tomtgräns och in till din husfasad gräver
du en ränna för att förlägga fiberslangen och
markeringsbandet. Rännan ska vara 40 centimeter djup och bred nog att rymma markeringsbandet som är cirka 15 centimeter brett. Det går
alltså bra att gräva med en helt vanlig spade. Se
skiss ett. Tänk på att lämna tillräcklig marginal på
slangen mot husfasaden så att den räcker för att
dra in genom väggen. Se skiss två.
2
Införingsbox utomhus
ÅTERFYLLNING
Glöm inte markeringsbandet som ska ligga 10
centimeter ovanför fiberslangen. Markeringsbandet innehåller en söktråd som behövs för att
vi ska kunna hitta fiberslangen vid behov av
exempelvis reparation.
Kabelskydd
Söktråd i markeringsband
fästs i en klammer
Tänk på att fylla igen rännan så skonsamt som
möjligt när du har lagt ner fiberslangen och
markeringsbandet. Ta bort till exempel stora
stenar och andra tunga och vassa föremål som kan
skada utrustningen.
Fiberslang
Markeringsband
12
BORRNING I FASAD
Sen är det dags att borra ett hål i fasaden. Hålet
ska vara 16 millimeter i diameter och borras lätt
snett uppåt för att undvika att regn tränger in.
Borra i en mjuk 10–20° lutning för att fiberslangen
inte ska behöva böjas så skarpt. Se skiss tre.
3
Fasad
Införingsbox
utomhus
När vi senare kommer och gör installationen tätar
vi hålet för att det ska hålla tätt mot väta. Kabelskydd och införingsbox monterar vi.
10–20°
PLACERING AV MEDIEOMVANDLARE
Välj en lämplig placering av medieomvandlaren.
Den ska sitta direkt innanför en yttervägg och ha
ett eluttag på 230 V inom 1,5 meter för att fungera.
Uttaget behöver inte vara jordat. Se skiss fyra.
Exempelbild på medieomvandlare och eluttag. Du ansvarar
själv för eventuell installation av eluttag.
4
Medieomvandlare
20 cm
Medieomvandlaren måste placeras i ett uppvärmt
utrymme. Storleken på medieomvandlaren är
cirka 33 x 14 centimeter.
20 cm
GAVLENET TILLHANDAHÅLLER:
• Markeringsband, fiberslang, kabelskydd
och medieomvandlare.
• Montering av medieomvandlare och
inblåsning av fiber.
20 cm
Medieomvandlare
• Indragning av fiberslang genom vägg.
• Tätning av borrhål genom vägg.
• Montering av kabelskydd samt fästning
av söktråden i kabelskyddet.
13