TUBUS TUBUS - InventiAir

2015-10-06
02
TUBUS
TUBUS
Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer
TUBUS är ett estetiskt tilltalande och extremt tyst tilluftsdon för montage på vägg. Donet kan även placeras dolt i inklädnader och möbler för att smälta in i
olika typer av lokaler.
Nyckeltal
Anslutning:
Tilluftflöde:
Tryckområde:
Ljudnivå:
Ytbehandling:
100,125,160, 200, 250, 315 & 400 (mm)
10 - 350 l/s
70 - 100 Pa
Alltid under 30 dB(A) vid 100 Pa, 300 l/s
Standard vit RAL 9003 (kan levereras i andra utföranden t.ex. olackad galv
TUBUS har en kraftig konstruktion av galvaniserad
stålplåt som standard är pulverlackerad i vit kulör (RAL
9003).
TUBUS lämpar sig för alla typer av lokaler som kontor, konferensrum, samlingslokaler, sjukhus, offentliga
utrymmen och lager/industri.
Tubus finns i MagiCADs databas.
Funktion
N
TUBUS kan både användas för att kyla och värma lokaler.
Tubus använder väggarna i båda riktningar från donet för
att sprida luften i rummet. Denna fördelning av luften kan
steglöst förändras direkt i donet.
TUBUS kan förses med behovsstyrd reglerspjäll (MINMAX).
TUBUS samverkar med värmekällorna i rummet. Genom
att tilluften fördelas effektivt i rummets nedre del utan
att blåsa in direkt i vistelsezonen, skapas ett stratifierat inneklimat med hög ventilationseffektivitet och utan drag.
Värmeutbytet koncentreras till värmekällorna där tilluften
ersätter den uppåtriktade konvektionsluften. Den ”använda” och varma luften lämnar rummet vid taket via frånluften.
Den teknik InventiAir använder i sina ventilationsprodukter
ger ett stratifierat inneklimat. Luftutbyteseffektiviteten är
60-70% jämfört med 30-50% för ett omblandande ventilationssystem. Detta innebär att det krävs mindre resurser
för att erhålla ett bra inneklimat vilket ger stora besparingar
i både energi och miljö.
Exempel placering av Tubus i ett rum
1
2015-10-06
02
TUBUS
Konstruktion
Montering
TUBUS är en gedigen konstruktion i pulverlackerad galvaniserad stålplåt. I leverans ingår väggfästen.
Tubus monteras vertikalt eller horisontellt mot en vägg.
Som tillval kan en väggplatta i plexi levereras för montage
mellan donet och väggen. Denna platta skyddar väggen vid
t.ex damtorkning bakom donet.
Tubus monteras enkelt mot underlaget genom Tubus
smarta vägg-fästen. För att undvika onödig smutspåverkan
mot väggen kan Tubus förses med en transparent vägplatta
i Plexiglas (tillval).
Som tillval finns även ett anslutningsrör (2,0 m) som
är pulverlackerat i samma färg som donet.
Kompletta montageanvisningar följer med leveransen eller
kan hämtas på vår hemsida www.inventiair.se
Anslutningskanal
Injustering
TUBUS är fabriksinjusterad för rätt luftflöde och tryck redan
vid leverans. Efterjustering (flöde/tryckförändring) görs på
plats utan verktyg inom ramen för donets maximala kapacitet. Ytterligare dysplugg kan beställas från InventiAir.
Sköld
Vridbar dyskanal för att steglöst
förskjuta luftflödet i riktning längs
väggen
Dysdon
Väggplatta
Material
Tubus Wall
TUBUS tillverkas som standard av förzinkad stålplåt Z275 i
korrosivitetsklass C2. Packningar i återvinningsbart EPDMgummi.
Standard obehandlad galvaniserad stålplåt samt RAL 9003
(vit) eller valfri kulör (tillval).
Tillbehör
Väggplatta i plexiglas - som förhindrar nedsmutsning av
vägg
Hörnmontage - montagefästen för Tubus i hörn
Anslutningsrör - rör för anslutning mot kanal
Montagesvep - för extra stöd för anslutningsrör
MINMAX – motoriserat reglerspjäll för behovsanpassad
ventilation. Dimension 100 - 315 försedd med 24V eller
230V motor. Se separat dokumentation.
Tubus Speciallackerad
2
2015-10-06
02
TUBUS
Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,014)
Maximalt antal öppna dysor (st)
234
290
430
768
1204
1840
2568
Differenstryck (Pa)
100
30
25
50
20
00
10
Ø1
25
Ø1
50
00
60
15
Ø2
Ø2
Ø1
10
00
Ø3
50
Ljudtrycksnivå Lp dB(A)
150
Ø4
100
150
200
250
300
350
400
Luftflöde (l/s)
Dimensioneringsexempel
Tubus använder sig av dysor framtagna för att ge hög noggrannhet, samtidigt som dessa ger låga ljudnivåer även vid
höga arbetstryck. Detta ger dig ett tyst don med ett stort
arbetsområde.
Välj rätt Tubus-storlek för luftflöde 45 l/s och tillgängligt
tryck 80 Pa
Följ linjen för 80 Pa på y-axeln där den korsar 45 l/s på xaxeln. Välj den storlek på tubus enligt linjen till höger om
denna punkt vilket är Tubus 160.
Angiven ljudtrycksnivå i funktionsdiagrammet är inklusive
rumsdämpning 4 dB(A), motsvarande en exvivalent ljudabsorptionsarea på 10m2 Sabine.
Varje dysa har en k-faktor = 0,014. För att beräkna hur
många dyor som ska vara aktiva för önskat tryck och flöde,
använd formeln “Antal aktiva dysor” = Qs/(K*√∆P).
Qs = sökt flöde, K = k-faktor, ∆P = tillgängligt tryck i dysan
Korrigering av ljudtrycksnivå (Lp) till ljudeffektsnivå (Lw) i respektive oktavband*
För luftmängden 45 l/s vid trycket 80 Pa blir då antalet öppna dysor = 45 / (0,014 * √80 Pa) = 359 st.
Välj storlek utifrån linjen med närmast överstigande värde
angivet i översta raden av diagrammet vilket blir Tubusmed max antal öppna dysor = 430 st. Antalet pluggade
dysor skall därmed vara 430-359 = 71 st.
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000 Hz
-13
-8
-7
-5
63
125
250
-7
-8
18
14
10
500 1000 2000 4000 8000 Hz
7
Beställningskod (exempel)
AMA-kod: QMC
Typ
Dimension ( )
Luftflöde (l/s)
Lufttryck (Pa)
TUBUS W-160-20-80
W
160
20
80
TUBUS A-125-50-120
A
125
50
120
W - TUBUS Wall (väggmonterad)
A - Anslutningsrör (väggmontage)
-4
Egendämpning i oktavbanden*
Om flöde och tryck anges i beställningskoden för Tubus så
kommer Tubus att levereras med rätt antal plugg redan
från fabrik.
Produktnamn
-3
H - Hörnmontage
P - Plexiglass väggplatta
3
7
6
6
7
2015-10-06
02
TUBUS
Mått Tubus 100-160
Produktnamn
Höjd (H)
Bredd (B)
Djup (D)
Avstånd (X)
TUBUS 100
632
179
189
50
TUBUS 125
678
204
214
TUBUS 160
853
239
249
Väggplatta
Längd
Diameter
Anslutningsrör 100
2000
100
50
Anslutningsrör 125
2000
125
50
Anslutningsrör 160
2000
160
Höjd
Bredd
Tjocklek
Material
Väggplatta 100
637
245
4
Plexiglas
Väggplatta 125
637
270
4
Plexiglas
Väggplatta 160
812
305
4
Plexiglas
X
L
D
B
4
Anslutningsrör
2015-10-06
02
TUBUS
Mått Tubus 200-315
Produktnamn
Höjd (H)
Bredd (B)
Djup (D)
Avstånd (X)
TUBUS 200
1242
284
290
50
TUBUS 250
1555
333
341
TUBUS 315
1783
395
405
Längd
Diameter
Anslutningsrör 200
2000
200
50
Anslutningsrör 250
2000
250
50
Anslutningsrör 315
2000
315
Väggplatta
Höjd
Bredd
Tjocklek
Material
Väggplatta 200
1238
345
4
Plexiglas
Väggplatta 250
1520
395
4
Plexiglas
Väggplatta 315
1745
460
4
Plexiglas
X
L
D
B
5
Anslutningsrör
2015-10-06
02
TUBUS
Mått Tubus 400 special
Produktnamn
Höjd (H)
Bredd (B)
Djup (D)
Avstånd (X)
TUBUS 400
2444
480
490
50
Väggplatta
Höjd
Bredd
Tjocklek
Material
Väggplatta 400
2379
545
4
Plexiglas
X
L
D
B
6