CBA/CBI - Swegon

CBA/CBI
Ljuddämpande överluftsdon
CBA/CBI
Snabbfakta
►► För överluft genom vägg
Snabbval
L U F T F L Ö D E – T R Y C K F A L L – Rw -V Ä R D E
►► Flödesområde < 50 l/s
Håltagning
►► Rund håltagning
CBA
►► Enkelt montage
►► Kan fås i alternativa färger
10 Pa
l/s
20 Pa
3
m /h
l/s
m3 /h
Rw
∅100
25
90
35
126
39
∅125
29
104
42
151
36
∅160
35
126
50
180
34
CBI
∅80
13
47
18
65
41
∅100
18
65
25
90
39
1
CBA/CBI
Teknisk beskrivning
Utförande
Rektangulärt överluftsdon. Består av två delar. Ljuddämpande baffel samt fästram.
Den ljuddämpande baffeln är fylld med en ljudabsorbent
med förstärkt ytskikt, brandklassad B-s1, d= enligt EN ISO
11925-2. Har en öppen spalt i vardera kortsidan. Fästramen är rektangulär med rund håltagning. Donet finns i
två varianter, CBA och CBI. CBA har större höjd än CBI
och tar vid lika tryckfall ett större luftflöde.
Material och ytbehandling
Ljudbaffeln är tillverkad i aluminium och stålplåt. Fästramarna är tillverkade i förzinkad stålplåt. Ljudbaffeln är
lackerad i vår vita standardfärg, RAL 9003/NCS S 0500-N.
Donet går även att få i alternativa standardfärger; matt
grå RAL 7037, vit aluminium RAL 9006, becksvart RAL
9005, grå aluminium RAL 9007 samt vit RAL 9010.
Tillbehör
Tallriksventil:
CBAT 1a. Används på ena sidan väggen när endast en
ljudbaffel behövs. Passar till både CBA och CBI, se figur 1.
Väggenomföring:
VGC cirkulär teleskopisk väggenomföring av förzinkad
stålplåt.
Montering
Håltagning i vägg enligt måttskiss. Fästram skruvas fast i
vägg. Ljudbaffeln trycks fast över fästramens fjäderben.
Figur 1. Användningsalternativ.
1. Dolt montage mot korridor.
2. Synligt montage mot korridor. CBA/CBI kompletteras med
tallriksventil alternativt dubbla CBA/CBI.
3. Synligt mot korridor. Dubbla CBA/CBI.
4. Lika (3), men med vägggenomföring VGC.
2
Med reservation för konstruktionsändringar.20150101
www.swegon.com
CBA/CBI
Projektering
Donet kan användas på båda sidor om väggens håltagning eller enbart på ena sidan. Den andra sidan kan
täckas av en tallriksventil eller vara öppen. Allt beror på de
överhörningskrav som ställs, se figur 1.
Donen är anpassade att i första hand monteras i reglad
skivvägg. Om donen monteras i betongvägg eller om väggenomföring av plåt används, sjunker reduktionstalet (Rw)
med 10 dB.
Ett överluftsdon skall väljas så att det inte försämrar
väggkonstruktionens ljudisoleringsförmåga. För att snabbt
kunna avgöra detta kan följande tumregel tillämpas:
Rw-överluftsdon = Ljudklass för vägg + 5 dB(A)
För att beräkna väggkonstruktionens resulterande Rw-tal
kan man följa exempel A och B.
Tabell redovisar reduktionstalet R samt Rw-värdet för överluftsdon refererat till 1 m2 transmissionsarea. Mätningsarea enligt ISO 140-1,2,. Rw-värdet är utvärderat enligt ISO
717-1i.
Redovisade värden gäller när håltagningen ej förses med
kanalgenomföring. Monteras plåtstos i väggen, kommer
värdena att reduceras med 10 dB. Uppmätta värden för
enkelt montage (1 don) är exklusive tallriksventil.
Skötsel
Luftdonet rengöres vid behov med ljummet vatten och
diskmedel.
CBA/CBI
Miljö
Byggvarudeklaration finns att hämta på www.swegon.com
Tabell 1. Reduktionstal
Mått
Håltagning vägg, mm
Ø100
CBA
CBI
Hz
Ett don
Ett don på vardera sida av håltagning
125
250
500
1K
2K
RW, 1 m
29
35
43
49
51
39
40
2
RW, 1 m
Ø125
28
34
40
46
51
36
38
Ø160
28
34
37
43
50
34
36
Ø80
30
38
44
50
51
41
42
Ø100
30
37
42
47
51
39
40
Med reservation för konstruktionsändringar.
20150101www.swegon.com
3
CBA/CBI
Dimensionering
Luftflöde – Tryckfall
• Tabellen anger luftflödeskapacitet genom att ett (1)
överluftsdon vid 10 respektive 20 Pa totaltryck, samt
vid olika hålstorlekar genom väggen.
Tabell 2.
Modell
CBA
CBI
Håltagning vägg
 Ø mm
Max. luftflöde l/s
10 Pa
20 Pa
100
25
35
125
29
42
160
35
50
80
13
18
100
18
25
(dB)
Dimensioneringsdiagram
Minskning av väggens reduktionstal
Diagrammet visar minskningen av väggens reduktionstal
då ett don sätts in i den.
Exempel A – Beräkning med ett CBA don inne i rummet:
1.I en vägg med ytan S0 = 10 m2 placeras ett CBA 100
med håltagningen Ø100 mm.
2.RW vägg = 45 dB.
RW don = 39 dB. (se tabell 1, reduktionstal)
3.Differens vägg-don = 6 dB.
4.Gå in i diagrammet från punkterna 6 dB på Y-axeln
och 10 m2 på X-axeln. I skärningspunkten mellan dessa
avläses hur mycket väggens reduktionstal minskar när
ett don monteras med ca 1 dB (1,4 ≈ 1 dB).
5.I den aktuella väggen blir det totala Rw-värdet 44 dB
(45 –1).
(m2)
Figur 2. Differens i dB: R0 - R1
Ytförhållande i m2: S0 / S1
Exempel B – Beräkning med två stycken CBA don inne i
rummet:
1.I en vägg med ytan S0 = 10 m2 placeras två stycken
CBA 100, med vardera håltagning i vägg = Ø 100 mm.
2.RW vägg = 45 dB.
RW don = 39 dB.
3.Differens vägg-don = 6 dB.
4.Gå in i diagrammet från punkterna 6 dB på Y-axeln och 10
m2 på X-axeln. Precis som i exempel A ser vi här att väggens reduktionstal minskas med ca 1 dB. Dvs med ett överluftsdon i väggen blir väggens reduktionstal Rw = 44 dB.
5.För att se hur båda överluftsdonen samverkar gör vi
om samma beräkning igen.
6.Rw vägg = 44 dB.
Rw don = 39 dB
7.Differens vägg-don = 5 dB.
8.Gå in i diagrammet från punkterna 5 dB på Y-axeln och 10
m2 på X-axeln. Här ser vi nu att väggens reduktionstal minskas med ca 1 dB. Detta innebär att med två överluftsdon i
väggen blir väggens reduktionstal Rw = 43 dB (44 –1).
4
Figur 3. Ytförhållande mellan väggyta och donets area.
Beteckningar:
R0 = väggens reduktionstal
R1 = donets alt. fönstrets eller dörrens reduktionstal
S0 = väggens yta inkl fönster (dörr)
S1 = donets referensarea = 1 m2
Med reservation för konstruktionsändringar.20150101
www.swegon.com
CBA/CBI
Mått och vikt
Specifikation
CBA/CBI
Produkt
Ljuddämpande överluftsdon
A
B
C
ØD
Vikt, kg
CBA
220
160
210
160
1,2
Version:
CBI
170
110
160
125
1,0
OBS! Donen levereras styckevis.
Ljuddämpande överluftsdon
VGC
Storlek
ØD
C
80
80
80-160
100
100
80-160
125
125
80-160
160
160
80-160
CBA
a
CBI
a
Version
OBS! Donen levereras styckevis.
Tillbehör
Tallriksventil
CBAT 1
a
-aaa
Version:
Storlek: 80, 100, 125, 160 
 
 
Väggenomföring
 
VGC
a
-aaa
Version:
Storlek: 80, 100, 125, 160
Beskrivningstext
Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA:
Figur 4. CBA.
ÖD XX
CBA/CBI
Swegons Rektangulära ljuddämpande överluftsdon typ
CBA, med följande funktioner:
• Utfört i strängpressad aluminium
• Akustisk isolering med förstärkt ytskikt
• Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N
Tillbehör:
Tallriksventil:
CBAT 1a - aaa
xx st
Storlek:
CBAa
xx st
Figur 5. VGC.
Med reservation för konstruktionsändringar.
20150101www.swegon.com
5