Installationsguide Netgear CME31B

TA 92 682 14-06
4. Hjälp! Det fungerar inte.
Innan du kontaktar vår tekniska support fi nns det ett
par enkla saker du kan kontrollera på egen hand.
Inga lampor lyser på modemet
1. Testa annat strömuttag.
Om modemet får ström och Online-lampa lyser
1. Kontrollera att utrustningen efter modem är korrekt kopplad
2. Starta om modem och router
3. Kontrollera att dator och eventull router är korrekt inställd.
Om modemet får ström men Online-lampa är släckt
1. Start om modem.
2. Kontrollera inkopplingen mellan modemet och multimediauttaget i väggen.
Om du fortfarande upplever problem vänligen kontakta vår
support på 0770-777000.
6
Installationsguide
Bredband
(Netgear CME31B)
Innehåll
1. Bra att veta om utrustningen.
1. Bra att veta om utrustningen
• Allmän information ................................................................................. 1
• Säkerhetsinstruktioner........................................................................... 1
• Vad du behöver till installationen........................................................ 1
2. Installationsutrustning.............................................................. 2
Allmän information
För att bredbandsbolagets tjänster ska fungera så behöver
modemet vara inkopplat och påslaget.
3. Installation av modem.................................................................3
• Anslutning direkt till dator.................................................................... 4
• Anslutning direkt till router................................................................... 5
Säkerhetsinstruktioner
• Modemet ska placeras på bord eller vägg med ordentlig
luftspalt runt omkring.
• Rengör utrustningen med torr eller lätt fuktig duk
– använd aldrig blöt duk!
• Öppna inte modemet.
4. Hjälp!
• Inga lampor lyser på modemet...........................................................6
• Om modemet får ström och Online-lampa lyser...........................6
• Om modemet får ström med Online-lampa är släckt...................6
Vad du behöver till installationen
För att kunna installera utrustningen behöver du:
• Ett vanligt eluttag, 230 V.
• Multimediauttag (3 hål i väggen)
Du ansluter utrustningen genom att koppla medföljande nätverkskabel från modemet till router eller direkt till nätverkskort i
datorn. (Se bilder på efterföljande sidor)
Innehåll i startbox:
• Modem.
• Strömadapter , 230 V.
• Nätverkskabel.
• Denna manual.
• Antennkabel.
1
2. Installationsutrustning.
3. Installation av modem.
Ditt startpaket innehåller nedan angivna delar.
Läs varje steg nedan och titta efter i figuren
för att förstå respektive steg.
1. Skruva loss eventuell skyddshylsa som sitter över det övre hålet i ditt tv-uttag.
2. Anslut antennkabeln till uttaget på modemet märkt RF.
1.
2.
3.
4.
3. Nu ska du ansluta andra änden av antennkabeln till
multimediauttaget i väggen:
– Har du ett tre-uttag? Anslut då antennkabeln
i kontakten märkt Data eller MM. (Översta uttaget)
- Har du ett två-uttag? Kontakta vår support på nummer 0770-777000 för byte av uttag.
1. Nätverkskabel.
2. Strömadapter.
3. Antennkabel.
4. Modem.
2
3
4. Anslut strömadaptern till uttaget på modemet märkt POWER.
Anslut den andra änden till ett eluttag. Modemet startar
automatiskt. VIKTIGT: Använd aldrig någon annan strömadapter än den som medföljer modemet!
5. Anslut nätverkskabeln till modemets uttag märkt ETHERNET.
Anslut sedan den andra änden av nätverkskabeln till datorns
nätverksport eller routerns WAN port.
Anslutning direkt till dator
Anslutning direkt till router
6. När utustningen är inkopplad enligt instruktion
kommer modemet ansluta och hämta information från
Bredbandsbolagets nät. OBS! Normalt tar det ca 10
minuter, men i vissa fall kan det ta upp till 30 minuter.
När ONLINE-lampan på modemet lyser fast är det klart.
7. Nu är installationen klar. Om du kommer till vår aktiverings
sida när du öppnar en webbläsare följ instruktionerna för att
aktivera tjänsten.
8. Om du har en trådlös router, tänk på att flera uppkopplade
enheter kan påverka hastigheten negativt.
4
5