Rektors nyhetsbrev maj 2015

1(3)
Datum
2015-05-18
Vår referens
Åsa Söderberg
Emanuelskolan
Nu har vi en härlig tid framför oss med skirande grönska även om det i skrivande stund
haglar utanför mitt fönster… Men snart kommer solen och sprider värme omkring oss och på
oss. Skolavslutningen närmar sig med stormsteg och barnen har redan börjat planera och öva
inför den. Vi kommer liksom i julas dela på tider i kyrkan med Färsingaskolan och
Sandbäckskolan, vilket gör att det blir rätt så tight med tid, men vi få anpassa schemat efter
det. F-3 inleder i kyrkan och vi vill liksom i julas att alla barn som lämnas till skolstart lämnas
senast 7.45, så vi hinner gå upp till kyrkan tillsammans. Avslutningen i kyrkan för F-3 börjar
8.15 och då måste alla vara på plats. Ni som kommer direkt till kyrkan med era barn,
meddelar barnets mentor detta, så vi vet. Naturligtvis är vårdnadshavare varmt välkomna att
delta!
4-9 startar sin avslutning i kyrkan 9.00, vilket innebär att 4-6 träffas som vanligt 8.00 i
klassrummen och går sedan tillsammans till kyrkan. De 7-9or som kommer direkt till kyrkan
meddelar sin mentor det. Vi börjar fylla på i kyrkan så fort F-3 är klara ca 8.50, så att vi kan
dra igång 9.00 exakt.
F-8 slutar skolan 11.30 på avslutningsdagen fredagen den 12/6 och skolskjutsarna går då hem
11.45. Åk 9 vill vi rå om lite extra, så er behåller vi till 13.00. Skolskjutsarna går hem 13.30
för åk 9.
Åk 9 håller som bäst på att förbereda en trevlig avslutningsmiddag den 9/6 på Sjöbo Gästis
tillsammans med lärarna och jag ser verkligen fram emot den kvällen.
Vi håller även som bäst på att planera för sommarskolan i år och det ser ut som att vi blir
många elever i år, vilket är toppen. Paula Månsson, specialpedagog i 7-9 är samordnande för
sommarskolan. Övriga lärare som kommer att arbeta på sommarskolan i år är: Peter
Garmfors, Jeanette Johansson, Lina Cederholm, Camilla Jürs, Babs (Ulrika) Johansson,
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförv
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 11130
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Enheter
Emanuelskolan
Internet
www.sjobo.se
2(3)
Martina Andersson och Åsa Larsson. För er som inte fått hem blankett gällande
sommarskolan, gäller det endast elever från blivande åk 6-9.
Från och med hösten 2015 kommer även faktabladen som ni fyller i för era barn att vara
digitala och fyllas i direkt i edWise. Angelica kommer ut med särskild info gällande detta när
det närmar sig.
Vi har haft en del frågor gällande egenvård och jag har skrivit om det i ett par nyhetsbrev
tidigare, men tar upp det igen här. Sedan en tid tillbaka har det kommit ut nya riktlinjer från
Socialstyrelsen gällande egenvård. Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och
sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en
person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan. Förskolan och skolan har ett
ansvar för att barnen och eleverna får hjälp med sin egenvård, t.ex. hjälp med att ta sina
läkemedel, så att de kan vara i förskolan/skolan.
Riktlinjerna säger följande:




Det är barnets behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som ska avgöra om åtgärden är att anse som egenvård.
För att hälso- och sjukvården ska kunna göra en korrekt bedömning ska samråd ske
med förskolan eller skolan. Vi har nu fått ett förtydligande gällande detta och det kan
räcka med skriftlig information/beskrivning från läkaren till skolan. Det är dock
skolan som avgör om informationen är tillräcklig för att vi ska kunna utföra egenvård.
Enligt praxis bör förskolan eller skolan ha rutiner för barnets tillsyn och egenvård.
Förskolechefen respektive rektorn ansvarar för att rutinerna är väl förankrade hos den
personal som ska utföra åtgärderna.
Förskolans och skolans tillsynsansvar och vilka åtgärder som krävs förändras med
barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.
Om ni har frågor gällande detta i dagsläget kan ni kontakta elevstödsamordnare, Kristina
Thelin, 0416-27254 eller per mail: [email protected]
Jag arbetar just nu hårt med höstens bemanning och har en del annonser ute på tjänster som
ska tillsättas. Min målsättning är att ha detta klart innan jag slutar till sommaren. Sjöbo
kommun har beslutat att man ska ha både biträdande rektor och rektor på Emanuelskolan från
och med hösten, med tanke på skolans storlek och antal anställda, vilket är svårt för en person
att ansvara för själv. Biträdande annonseras internt i kommunen och rektorstjänsten har gått ut
externt. Sista ansökningsdagen till båda tjänsterna är den 22/5. Vi hoppas på många
kvalificerade sökande så klart. Har vi tur kanske vi har namn att presentera innan
skolavslutningen.
Med vänliga hälsningar
Åsa Söderberg
Rektor Emanuelskolan
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförv
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 11130
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Enheter
Emanuelskolan
Internet
www.sjobo.se
3(3)
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförv
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 11130
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Enheter
Emanuelskolan
Internet
www.sjobo.se