vanlig pdf

Avsändare & Returadress: TransforMAT, Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad
Beställ färdig godkänd lokal
Vill du förädla din råvara men tvekar inför att bygga nytt eller bygga om ladan eller logen? Då kan de
livsmedelsgodkända modulbyggda lokalerna som
Sven och Paulina Norup presenterade på Livsmedelsakademins dag i oktober vara värda att kika närmare på. De erbjuder färdiga livsmedelsgodkända
lokaler för förädling av råvara i 20-fots containers.
Färskmjölksmejeri, ysteri, bryggeri, bränneri, mus- Ett utrustat och livsmedelsgodkänt mejeri i en modulbyggd container.
teri/fruktbearbetning, glasstillverkning eller bageri. Valet är ditt, de modulbyggda containrarna
anpassas efter dina behov. I konceptet erbjuds allt från beräkning, konstruktion, projektering till hjälp
med administration och lagstiftning/egenkontroll. Läs mer på www.norup.se/mitt-mejeri.
Saknar du en dag?
Vi får allt fler dagar. Jo, det är faktiskt sant. Lutfiskens dag 1 november, chokladens dag 11 november,
ostkakans dag 14 november och de prestigelösas dag 17 november är något av vad vi kan se fram emot de
närmaste veckorna. På www.temadagar.se/kalender kan du se vilka temadagar som kan vara av intresse
för dig. Saknar du mot förmodan någon dag? På samma webbplats hittar du också information om hur
du går tillväga för att instifta nya dagar.
Kapa led – skapa relationer
Bondens egen marknad, köttlådor som går att beställa direkt från uppfödaren. Det är bara några exempel
på där producenter tagit initiativ för att kapa led i distributionskedjan och komma närmare konsumenten.
Det kommer också allt fler koncept på olika former av partnerskap mellan producent och konsument. Låt
dig inspireras av några spännande exempel på nästa uppslag.
Artiklen fortsätter på sidan 2-3
Är det offentliga intresserade av vad jag producerar?
Många kommuner arbetar med att få in lokala producenter i den offentliga upphandlingen av livsmedel. Länsstyrelsen
välkomnar dig som är nyfiken eller funderar på att svara på kommunens anbud till en kurs den 26 november kl 9.15–14.30
på Jularps Gård, Höör.
Medverkande är Strömbecks Gårdsslakt & chark, som idag levererar till Höör och Hörby kommuner, och kostchefen
Anita Broddesson från Klippans kommun samt Länsstyrelsens upphandlingsjurist Marianne Blad. Mer information
finns på www.kompass.lrf.se, välj kurskod 19 872.
Krinovas verksamhet
TransforMAT är katalysatorn
som med rådgivning,
utbildning och kontakter
hjälper småskaliga livsmedelsföretag att utvecklas. Cirka
850 matföretag i Skåne finns
i TransforMATs nätverk.
Din tankar och idéer som företagare är viktiga för utvecklingen av TransforMAT.
Vi finns till för att hjälpa dig. Hör gärna av dig till [email protected] eller till
Helena, Hannes eller Lena.
Vill du inte ha mer information från TransforMAT maila till [email protected]
Helena Ullmark
Hannes van Lunteren
Lena Jasslin
Affärsutvecklare
0736- 89 53 55
[email protected]
Affärsutvecklare
0706-11 41 80
[email protected]
Kommunikatör
0706-73 10 20
[email protected]
FÖLJ OSS PÅ
Nya vägar
Vi lever i en föränderlig värld. Tur är väl det. Det
händer mycket inte minst på området logistik
och vägar att nå ut till marknaden. Ny teknik erbjuder nya möjligheter. Vi ser
många kreativa
koncept på hur
producent och
konsument kan
närma sig varandra och några av
dem berättar vi
om på nästa uppslag. Community
Supported Fishery är ett av exemplen. Det drivs av
SEA-U Marint Kunskapscenter och TransforMAT
är också engagerad för att se hur man kan lägga
grund för direktkontakt mellan fiskare och konsument och korta fiskens väg från hav till tallrik.
Även om det känns som att det nyss var sommar
så närmar vi oss helgerna då julmarknaderna fyller kalendern. Ska du delta, titta gärna tillbaka på
artikeln i vårt nyhetsbrev för juni där vi ger tips på
hur man gör för att få ut mesta möjliga av marknadsdagarna. Du hittar alla nyhetsbrev på vår nya
hemsida www.transformatkrinova.se som fått ett
nytt utseende och innehåll.
www.transformatkrinova.se
Facebook/TransforMatKrinova
Twitter/TransforMAT
Kapa led – skapa relationer SID 2-3
Kurs om förpackningar SID 3
Köp en färdig lokal SID 4
Kapa led – skapa relationer
högre marginaler genom
att man kapar ett led men
också en delad risk. Som
konsument får du bra
färsk fisk som inte rest
land och rike runt innan
den når tallriken men
också en närmare relation till råvaran, fisken.
Projektet ska mynna ut
i en guide som blir tillgänglig någon gång efter
årsskiftet och beskriver
hur ett upplägg med
Community Supported
Fishery praktiskt kan se
ut i Sverige.
För ett par veckor sedan uppmärksammades
Tony Larsson, yrkesfiskare i Lomma, drar nät.
Blekingefiskarena Bengt
Fotograf är Michael Palmgren, SEA-U Marint Kunskapscenter.
Larsson och Glenn Fridh
Kotell – all inclusive
för sin företagsidé i den
Kotell Tjärnbotten är som namnet antyder just nationella tävlingen ”Jakten på det ostartade föreen plats där kor kan bo mot betalning. Kotellet taget”. Deras koncept bygger på att anslutna fiskare
drivs av Thorsten Laxvik och det är av honom knappar in sin fångst på en webbtjänst medan de
som konsumenten kan köpa sitt ungdjur. Det är är på väg intill hamnen. Via webbsidan kan konockså Thorsten som ansvarar för att djuret får den sumenten se vad som är på väg in och reservera
mat och skötsel som det behöver och som skickar och betala sin fisk genom en betaltjänst på sidan.
bilder och löpande information om hur djuret Så snart båten är i hamn kan konsumenten få fismår och uppför sig. För att ha sin ko på kotellet ken i sin hand, i bästa fall bara ett par timmar efter
betalar konsumenten 500 kr/mån och då ingår att den fångats.
foder och annat som kon behöver. Eventuella veterinärkostnader tillkommer. När tiden är mogen, Köp en andel
tidigast vid 30 månaders ålder, slaktas djuret. Efter På Ramsjö Gård, två mil utanför Uppsala, driver
hängmörning och styckning, packas köttet i lådor Anders och Karin Berlin sin gård efter modellen
och skickas till djurägaren. Vill han eller hon inte Community Supported Agriculture. Konceptet
ha allt kött själv så säljer man det vidare till vänner bygger på att konsumenten betalar en medlemsoch bekanta.
avgift på 200 kronor och reserverar på det viset en
Fisk on-line
Även inom fiskeribranschen pågår flera spännande projekt för att korta fiskens väg från hav till
tallrik. Ett pågående projekt, som drivs av SEA-U
Marint Kunskapscenter i Malmö, är Community
Supported Fishery där Öresund fungerar som pilot. Grundtanken bygger på att konsumenten köper in sig på en andel av yrkesfiskarens fångst. Det
kan vara antingen under en bestämd tidsperiod
eller säsong. För fiskaren betyder det mindre kapitalbindning i och med att han får betalt i förväg,
årsandel av gårdens produktion. Medlemmarna
får sen köpa andelskorgar som levereras varje eller varannan vecka beroende på säsong. Innehållet
är en andel av gårdens produktion, vilket gör att
innehållet följer säsongens skiftningar.
-Även om det innebär mycket administration så
känns detta som rätt sätt att jobba för oss. Närheten till kunderna betyder mycket. Det blir en dubbelriktad lojalitet, konstaterar Karin.
Verklighetens lokala bönder levererar kött och grödor till
konsumenter med virtuella gårdar.
Virtuell gård blir verklig
Ett annat spännande koncept som kopplar samman producenter med konsumenter är Min Farm.
Här kan konsumenter skapa sin virtuella gård
på webben. Den virtuella gården speglar i själva
verket djur och grödor knutna till lokala gårdar.
Under sommaren får konsumenterna besöka sina
gårdar och på hösten är det leverans av kött och
grödor. Idén till konceptet föddes när Stephen
Lynam, en av grundarna, kom i kontakt med
bönder för att hyra höns. Stephen upptäckte att
många bönder hade intresse av att jobba mer med
direktförsäljning till kund. Med sin it-bakgrund
såg han möjligheter att underlätta för bönder och
konsumenter att hitta varandra. Efter ett intensivt
utvecklingsarbete lanserades konceptet och dess
webbplattform i våras. Man började i liten skala
med ett fåtal producenter och testkunder. Efter
en lyckad uppstart är Min farm nu redo att gå ut
bredare och välkomnar alla konsumenter i Västerbotten och Jämtland att bygga sin virtuella gård.
Förhoppningen är att successivt kunna bygga ut
konceptet även till övriga delar av landet
Mycket spännande är på gång. Kanske kan denna
artikel så ytterligare något litet frö till nya vägar
att nå ut till konsumenten. Vill du bolla dina tankar, har du en idé eller kanske vill du ha hjälp att
få kontakt med människor som kompletterar din
erfarenhet och kunskap? Hör av dig. Många briljanta lösningar hat fötts i mötet mellan olika kompetenser och infallsvinklar.
För mer information:
Kotell Tjärnbotten – [email protected]
Community Supported Fishery – SEA-U,
projektledare Anna Särnblad 040-631 30 40,
[email protected]
Ramsjö Gårdsprodukter www.ramsjogard.net
Min farm – www.minfarm.se
Bygg din egen virtuella gård www.minfarm.se.
Kunskapsdag om förpackningar och miljö
Den 12 november klockan 9 till 16 arrangerar Smaka på Skåne i samarbete med
TransforMAT en dag med föreläsningar på temat hur kan du som producent väga in
miljön i ditt val av förpackning. Dessutom kommer det att finnas en miniutställning
med bland annat olika typer av förpackningar, utrustning och etiketter. Platsen för
kunskapsdagen är Krinova i Kristianstad.
Mer information om kursen finns på www.kompass.lrf.se kurskod 19776