Vårbrev 2012 - Haninge kommun

VÅRBREV
R i b by sko l an v t- 2 012
Skolan mitt i samhället som väcker intresse
Skolledningen har ordet
Årgång 6 nr 2
VT-2012
Vecka 20-24
Skolledningen
har ordet
Avslutningen
Skolbal
Skolrestaurangen
SYV
Ur kalendariet
15
15/5
15/5 NP ma åk 9
17-18/5 ledigt
24/5 Friluftsdag
5/6 Profildag
Läsåret närmar sig nu sitt slut.
Under vecka 20 följer vi upp betygsresultaten i åk 8 och 9 för att
eleverna ska kunna höja några av
sina betyg under hämta-hemveckorna.
Förra året hade våra nior det näst
högsta meritvärdet i kommunen.
Vi hoppas på ett bra resultat även
detta år.
Nyligen fick vi resultatet från årets
skolplaneenkät som visar att Ribbbyskolan fick det högsta värdet av
alla skolor i kommunen när det
gäller föräldrarnas bedömning.
Alla högstadieskolor i Haninge
kommun blir F-9-skolor fr.o.m.
höstterminen utom Söderbymalmsskolan och Ribbyskolan
som blir 7-9-skolor. Våra elever
kommer då att gå i Ribby 2.
Det blir lite trängre men fördelarna överväger.
Några ombyggnationer kommer
att ske under sommaren så att
t.ex. lärarnas arbetsrum ligger mer
centralt för eleverna.
Vi har köpt in nya bärbara
minidatorer som alla elever
har tillgång till.
Just nu är vi i slutfasen av
utvecklandet av vår skolapp
som kommer att underlätta
informationen från skolan.
Vi blir troligtvis den första
grundskolan i Sverige med
denna service.
Nu har ni också möjlighet att
gå in på vår nya hemsida som
kommunen äntligen har
publicerat.
Efter önskemål från elevrådet
har en vattenautomat installerats vid cafeterian. Eleverna
tar med sig egna vattenflaskor.
Under vecka 23 visas musikalen/showen ”Fullt ös”.
Det blir två kvällsföreställningar då allmänheten är
välkommen.
Tack för detta läsår!
Stefan, Claes och Inga
6/6 Nationaldag
AKTUELL INFORMATION
8/6 Grill-lunch
Skolrestaurangen
12/6 Bal åk 9
13/6 Avslutning
S Skl os tar t
Skolstart ht–2012.
Måndag 20 augusti
Ribbyskolans kökschef
Stefan Bäckvall vann 1:a
pris i bakduellen på miljö
och klimatdagen!
Tävling
I ett försök att minska svinnet/
slängd mat utlyser köket en tävling.
Lyckas vi minska från 17kg/dag till
8 kg så bjuds på ”Superfredag” 25/5:
Huvudrätt och dessert
Grilldag
På fredag 8 juni
grillar vi på skolgården
******’AVSLUTNINGEN****
**VÅRTERMINEN 2012 **
SKOLAVSLUTNINGEN
Onsdag den 13 juni är
det skolavslutning på
Ribbyskolan.
Avslutning för åk 6-8 i
aulan kl. 8.30 och 10.00.
Avslutningen för åk 9 i
Västerhaninge kyrka
kl. 12.00.
Välkomna!
SKOL BAL
Tisdag 12 juni
bal för åk 9 på
Årsta slott. Pris:200:-
SYV informerar
Omval till gymnasiet var 15/5.
Besked om def. antagning
kommer 29 juni Logga in med
lösenord på
www.gyantagningen.se
Kommer också per post. Reservintagning sker fr.o.m. augusti via resp. gymnasieskola.
Har du frågor: Ring SYV AnnMarie Tibäck 070-417 49 40