VÅRBREV

VÅRBREV
R i b by sko l an v t- 15
Skolan mitt i samhället som väcker intresse
Skolledningen har ordet
Årgång 9 nr 2
VT-2015
Vecka 20-24
Ur kalendariet
11/5 NP SO
12/5 NP SO
13/5 Profildag
14/5
SYV Helgdag
15/5 Lovdag
Ur kalendariet
27/5 Friluftsdag
åk 7 + id-klasser
v. 21 NP
moderna språk
v. 21
Introduktionsvecka nya sjuor
v. 23 Vårshow
1/6 Åk 8 till
Fredrika Bremer
fm
Vårt läsår närmar sig sitt slut.
Vi hoppas på goda betygsresultat
i framförallt åk 9. Vi har skrivit
åtgärdsprogram, gjort kunskapsbedömningar och uppföljningar.
Det är några nationella prov kvar
att göra för åk 9.
Under sportlov och påsklov hade
vi extra undervisning för ca 75
elever.
För att peppa eleverna att prestera ännu bättre delar vi ut hederspris varje termin för de elever som har betyg C och högre i
alla ämnen; Honor Student.
Ribbyskolan var en av 220 skolor
i Sverige som blev uttagna till
PISA-testen. Det är en internationell studie som genomförs var
tredje år i 70 länder. I år var
det tester i matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning plus en elevenkät. Alla prov gjordes via datorer. 30 elever ur åk 9 genomförde testen fredag 13 mars.
Skolplaneenkäten med frågor till elever och föräldrar
om skolan gällde i år bara
för åk 8. Resultaten kommer
i juni
Vi sökte och fick medel från
Skapande skola så 17 och 18
mars hade vi besök av Teater
Tre med föreställningen
#santenligtmej som handlade
om vänskap och kärlek.
Till hösten får vi 7 nya klasser i åk 7. De nya sjuorna
kommer att få träffa sina nya
klasskamrater och mentorer
under vecka 21.
Lyckebyskolans 7-9-elever
som huserat i Ribby 1 flyttar
nu tillbaka till sin nyrenoverade skola. Vi önskar dem
lycka till!
Vårshowen i år heter ”Here
comes the sun”. Välkomna!
Nu är det bara slutspurten
kvar!
Tack för detta läsår!
Stefan, Claes och Inga
AKTUELL INFORMATION
8/6 Bal åk 9
Skolrestaurangen
SYV informerar
9/6 Avslutning
Tisdag den 2 juni grillar vi
på skolgården utanför skolrestaurangen
Omval till gymnasiet sker 23/4-18/5.
Besked om definitiv antagning kommer 30/6. Logga in med lösenord på
www.gyantagningen.se Kommer
också per post. Reservantagning sker
fr.o.m. augusti via resp. gymnasieskola.
Ann-Marie Tibäck 070-417 49 40
Höstterminen
börjar måndag 17
augusti
Välkomna åter!
Kökschef Mats Mirén
08-606 75 72
******’AVSLUTNINGEN****
**VÅRTERMINEN 2015 **
SKOLAVSLUTNINGEN
Tisdag den 9 juni är det
läsårsavslutning på
Ribbyskolan.
Avslutning för åk 7-8 i
aulan kl. 9.30
Avslutningen för åk 9 i
Västerhaninge kyrka kl.
12.00 och kl. 14.00
Välkomna!
Måndag den
8 juni är det
avslutningsbal
för åk 9 på
Häringe slott.
Elevrådet informerar
Eleverna har tillsammans
med Gun tagit fram förslag
till skoltröjor. På elevrådsmötet visades olika modeller som
ska hängas upp i glasskåpet
utanför Kärnhuset med prisinformation.
Skolsyster Nathalie Wallenor
berättade om sitt arbete.
Gun Ahtola 08-606 75 79