här - Norrköpings kommun

Näringslivskontoret
Med framtiden i sikte
Inbjudan till Norrköpings Byggdag den 4 november 2015
NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED
Norrköpings
Byggmästareförening
Visionsbild Inre hamnen
Välkommen till Norrköpings Byggdag 2015!
Framtiden är snart här. Vi närmar oss med stormsteg byggstarten
för Norrköpings största stadsomvandling genom tiderna, och vi kan
med blotta ögat se hur vår stad varje dag utvecklas.
Intressanta föredrag och gott om tid för nätverkande är Byggdagens signum, en
given eftermiddag för dig som är intresserad av tillväxt och utveckling, bygg- och
fastighetsfrågor både på lokal, regional och nationell nivå.
Tid:
Onsdagen den 4 november, kl 13.00 - 17:00, after work
efteråt för den som vill
Plats: Flygeln, Louis De Geer konsert & kongress
Välkommen med din anmälan senast den 28 oktober.
Anmäl dig via e-post till [email protected] Det kostar ingenting att delta i
Byggdagen, men om du har anmält dig och får förhinder vill vi att du meddelar det.
Vid frågor kontakta näringslivskontoret på tfn 011-15 15 01.
PROGRAM
13.00 Välkommen
14.15 Kaffe och mingel i foajén
Årets Byggdag inleds av Kikki Liljeblad,
Norrköpings kommun, och moderator
Ann-Sofie Bergort, Shape for Change.
– passa på att knyta nya kontakter!
15.00 Vad händer regionalt?
13.10 Offentlig upphandling
Norrköping - hur gick det sen?
Linköping, Söderköping, Finspång, Katrineholm
och Nyköping ger en snabb bild av olika
byggprojekt på gång.
Anne Revland, Norrköpings kommun
Robert Alexandersson, Upphandlingscenter
Jan Malmberg, Sveriges Byggindustrier.
15.35 Det händer i Norrköping
13.15 Bostadspolitik med
förhinder
Den bostadspolitiska diskussionen
kännetecknas av låsta positioner och
föreställningar som låter de samtida
utmaningarna komma i andra hand.
Mats Franzén, IBF, Uppsala Univsersitet.
13.35 Underverk under
Stockholm
Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel
som just nu byggs under centrala Stockholm.
Maria Bergman, Trafikverket, berättar mer
om projektet och dess utmaningar.
13.55 T(r)yck till! – Mångfald i
byggbranschen
Hur är det ställt med mångfalden i
byggbranschen, och varför ska man fundera
över det? Paula Lejonkula, Sveriges
Byggindustrier.
Norrköpings kommuns genomförda, planerade
och pågående projekt. Hans Revenhorn,
Norrköpings kommun.
15.55 Beslutspyramiden
Hur bygger man en solid grund för klokare
beslut? Ari Riabacke,
Riabacke Stockholm AB.
16.35 Avslutning
Anne Revland, Norrköpings kommun.
17.00 After work i Flygeln
till egen kostnad