Nacka kommun väljer e-tjänsteplattformen Automaten från Abou

Pressmeddelande
Nacka kommun väljer e-tjänsteplattformen Automaten från Abou
Stockholm, 28 september 2015 – Nacka kommun, en av Sveriges snabbast växande kommuner,
har valt Abous kärnprodukt Automaten som sin e-tjänsteplattform.
Nacka kommun är en kommun i Stockholmsregionen med stark tillväxt, som närmar sig 100 000
invånare.
Lotta Nordström – IT-strateg i Nacka kommun säger följande om sitt val av plattform och sina
förväntningar på den ”- Nacka kommun har upphandlat Abous Kommunautomaten som ett stöd i
digitaliseringen av kommunens tjänster för de som lever och verkar i Nacka kommun. Kommunen står
inför en stor förändring och kraftig tillväxt under de kommande 15 åren och vi vill därför göra vårt bästa
för att leverera enkla och effektiva tjänster som stödjer både invånare, företagare och medarbetare i sin
dialog med kommunen på bästa sätt.”
”Vi är mycket glada för Nacka kommuns val av vår lösning Automaten då Nacka kommun ska hantera
e-tjänster för en stor och växande grupp invånare, som har höga förväntningar på att kunna hantera sina
kommunala ärenden digitalt”, säger Carl-Johan Ahde, VD på Abou AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Ahde, VD Abou AB
Tel: +46 (0)707 70 57 17, e-post: [email protected]
Om Abou
Abou utvecklar innovativa IT-lösningar med Lean som en stor inspirationskälla. Vi kombinerar ny
teknik, verksamhetsutveckling och design för att skapa enkla, intuitiva och visuella produkter som
engagerar och skapar nyfikenhet i organisationer.
Vår kärnprodukt heter Automaten – en standardiserad e-tjänsteplattform som används av ett 50-tal
kommuner i Sverige. Den har vi utvecklat tillsammans med våra kunder, precis som våra andra
produkter. Vi tror att det blir bäst så – att placera oss ute i verksamheten och förstå hur våra kunder
arbetar, för att sedan bygga riktigt vassa IT-lösningar som skapar ett högt värde.
Abou AB är en del av Addnode Group AB som 2014 omsatte 1599 MSEK och är noterat på NASDAQ
OMX Nordic List, Small Cap.