Lägerbrev 3 - FSB-Ungdomar

Lägerbrev 3-2015
Å R G Å N G
FSB läger
på Korpo
6 ,
N U M M E R
3
0 9 . 0 6 . 2 0 1 5
Nu är det bara några dagar kvar!
FSB - Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
28.06 - 04.07.2015
Man kan höra reggaerytmerna
medan man närmar sig Korpo
och Gyltö. Söder-havsön väntar
på att ta emot er alla lägerdeltagare. Sommarens höjdpunkt för
brandkårsungdomarna närmar
sig. LÄGER! Här kommer lite
mera info åt er som anmält er
till lägret 2015.
Läs igenom anvisningarna och ge
informationen vidare till alla
lägerdeltagare i din kår. Om du
har frågor ta kontakt med FSB:s
kansli, kontaktuppgifterna finns
på sista sidan.
I DET HÄR
NUMRET:
Ordförandes
hälsning
2
Före lägret
2
Ta med deltagarblanketten till
lägret och gör på förhand de
korrigeringar som behöver göras. Vuxna deltagare skall se till,
att de har ett ID-kort eller körkort att visa vid porten till Gyltö
fortet.
VÄLKOMMEN!
Farledsbeskrivning
2
Lägerområdet, FHJ
3
Matlista,
servering
4
Program,
utfärdsdag
5
Kontaktlista, 6
Att göra
Gyltö 2015
Drottningen har ordet
Aloha lägerdeltagare, välkommen till den Åbolandska skärgården!
Det är lägerdags igen och tid
att packa med allt som behövs
på en vecka i södern. Simdräktcheck, lippis-check, solkrämcheck, myggspray-check och ett
glatt humör-check.
I år är vi åter igen på ett väldigt
intressant område där vi kan
utnyttja områdets resurser inom
utbildningen. Vi kommer att
utnyttja alla fyra element, men i
år har vi bra möjligheter på att
speciellt utnyttja vatten.
Jag är övertygad om att lägret
kommer att erbjuda såväl ung-
dom som ledare en spännande
vecka med många fina stunder.
Är du sedan ung eller gammal,
erfaren eller oerfaren håller vi
"brankkare" ihop.
Vi syns i skärin
Sabina
SIDA
2
Ordförandes hälsning
Bästa lägerdeltagare,
Nu är det bara några veckor kvar
tills FSB:s ungdomsläger kör igång.
Snart samlas cirka 300 brandkårister
på Gyltö utanför Korpo för att under en veckas tid lära sig mycket
nytt och nyttigt. I år har vi även
glädjen att ha lägerdeltagare från
Ystad i Sverige med. Jag hoppas ni
kommer ha många roliga äventyr på
Gyltö, en ö som i övrigt är stängd
för allmänheten eftersom ön är i
försvarsmaktens besittning.
FSB Ordförande
Thoms Blomqvist
Då brandkårsverksamheten i tiden
startade var det med den egna byns
eller stadens bästa i åtanke. Man
valde att arbeta tillsammans för att
bättre kunna bekämpa den stora
fara som en eldsvåda utgjorde för
alla invånare. Det är denna samma
känsla av ansvar och samhörighet
som fortfarande präglar FBK-
Förbered er väl
hemma inför lägret.
Kolla upp vad ni
ännu skall anmäla
innan lägret börjar
Se även
sidan 6!
verksamheten. Det handlar om en
attityd, en vilja att bry sig och
ställa upp för varandra. Därför är
det viktigt att FBK-verksamheten
lever vidare, och det ska ni vara
stolta över att ni är med och bidrar till.
Under lägret har ni chansen att
träffa likasinnade från hela Svenskfinland och Sverige. Jag hoppas ni
lär känna medlemmar från andra
brandkårer och andra regioner,
och att ni har trevligt på lägret. Ta
vara på den speciella gemenskap
som knyter er samman. Det är
lagandan som gör FBK till vad det
är. Man övar, arbetar och firar
tillsammans. Det är för att man
gör det tillsammans som det är
roligt.
Jag vill också uppmana er att aktivt dela med er av den kunskap
som ni samlat på er, både under
lägret och under alla årets träffar
på branddepåerna. Berätta gärna
för era familjer och vänner om
vad ni lärt er, så kan ni bidra till
att säkerhetstänkandet sprids. Er
kunskap och villighet att hjälpa
och agera i olika situationer gör
att vårt samhälle är säkrare och
tryggare.
Ni har en fin sommarvecka framför er – en vecka fylld med mycket skratt, utbildning, traditionellt
lägerprogram om kvällarna och
även helt nya upplevelser. Samtidigt vill jag tacka alla vuxna som
igen en gång ställer upp och gör
det möjligt att arrangera lägret.
Ett stort tack för ert engagemang!
Jag hoppas ni får soligt väder så
att stämningen blir som på en
riktig söderhavs ö!
Före avfärden till lägret
Före lägret skall ni gå igenom de
bifogade deltagarlistorna och fylla i
och meddela oss de uppgifter som
fattas som födelsetider, ledarnas
mobiltelefonnummer, kursönskemål, osv. Se till, att ni har personkorten med er och att ni lämnar
in en kopia av de kort på personerna som har allergier och/eller
medicinering.
Varje brandkår skall gärna ta med
sig för sin tältplats:
 rosksäckar för ett gemensamt
 en släckare (eller ett annat
 en vattenkanister för dricksvat-
släckningsredskap),
 en förstahjälpväska innehållande
åtminstone plåster, febernedsättande medel, fästingpincett,
kyypakkaus, ...
roskställe för avdelningen
ten, tandtvätt mm.
Dessutom kan man gärna ta med
sig en spade, en kratta, ett rep för
torkning av kläder mm.
Farledsbeskrivning
Kör mot Pargas och genom Pargas
rondellerna vidare ut mot söder
längs Skärgårdsvägen (ca 17 km).
Mellan Pargas och Nagu finns första
färjan. Efter det kör man tvärs över
Nagu (ca 27 km) till följande färja
som tar er till Korpo.
Kör till Korpo kby (ca 9,2 km) och
vidare mot Korpoström efter 6,9
km kommer en skylt GYLTÖ 4 till
höger.
LÄGERBREV
3-2015
Följ den vägen till fortets port där
anmälningen sker. Lägerskyltning
finns från Korpo kby.
Innan vi tar i land på Gyltö samlas vi
alla vid porten till Gyltö där anmälningen sker och där de vuxnas
Färjtidtabellerna hittar ni på Finfer- identitet kontrolleras av militärpolisen. Därefter slussas deltagarna
ries hemsidor (Pargas-Nagu och
vidare in på lägerområdet i passliga
Nagu-Korpo).
sjok. Beräknad tid för första insläphttp://www.finferries.fi/sv/
pet är kl. 14:00.
KOM IHÅG ATT HA ERA IDBEVIS MED ER!
ÅRGÅNG
6,
NUMMER
3
SIDA
Gyltö fort & lägerområdet
Lägerdeltagarna inkvarteras i tält. Avstånden mellan tälten BÖR vara fyra meter.
Personal kommer att finnas på området
som visar var tälten skall ställas upp. Tältområdet är trädbevuxet så stora tält kan
vara svåra att placera. För att vi lättare
skall kunna placera er på området skall ni
före midsommar meddela oss antal tält
och husvagnar ni tar med till lägret. Anmälan görs via ungdomarnas hemsida:
http://ungd.fsbr.webbhuset.fi/lager/
korpo2015/
Om det finns kamin i tältet bör det också
finnas förstahandssläckningsutrustning.
Kaminen får inte används utan säkerhetschefens lov. Öppen eld får inte överhuvudtaget göras upp på lägerområdet.
Grillning får endast ske med lov av säkerhetschefen som anvisar plats för grillandet.
Rökning är inte tillåtet för ungdomar under 18 år. Om ledarna röker sker detta
endast på angivna platser.
Simstranden finns i anslutning till tältområdet. Respektive avdelnings ledare övervakar och ansvarar för egna ungdomars
simmande och vistelse på stranden,
ingen övervakning finns från organisationens sida. Simstranden är normalgrund.
På tältområdet finns också arméns hinderbana. Avdelningens egna ledare ansvarar
för övervakningen om ungdomarna klättrar
på hindren.
Det finns vattentunnor med ämbar eller
annan förstahandssläckningsutrustning
utplacerad. Vattnet är inte drickbart och
får användas enbart för släckning vid
brandtillbud. Dessa får INTE användas för
skräp! Använd istället sopsäckarna som
finns utplacerade på området; lägg skräpet
genast i sopsäcken så behöver ni städa
mindre innan lägret slutar.
Ta gärna med en egen vattendunk för lagring av dricksvatten och för tandtvätten på
lägerområdet då vattenkranarna är på lite
längre avstånd år.
Tvättmöjligheter med duschar finns i idrottshuset där det också finns WC. Toaletter finns också närmare på lägerområdet. Skilda duschturer för flickor och pojkar kommer att ordnas.
”Ta gärna med
en egen vatten-
Första Hjälp
Alla avdelningen uppmanas ta med
en egen FHJ-väska för den elementära första hjälpen. Inkludera en
fästingplockare eftersom det finns
fästingar på området. En kyypakkaus kan också vara bra att ha
med.
Vid sjukstugan finns utbildad sjukvårdspersonal dygnet runt och
dagtid finns en dagsklinik i Sotkubyggnaden.
Ta dock i första hand kontakt med
den egna avdelningens ungdomsledare.
Parkering
Parkeringen av fordon sker enligt
anvisningar. Kom ihåg, att parkeringen inte är ett samlingsområde
för kvällsaktiviteter! Bilkörning till
och från området under lägerveckan är inte tillåtet.
dunk för lagring
av dricksvatten
 kom ihåg sjukförsäkringskortet
 tvätta dig alla dagar, duscha
tvätt på läger-
eller simma
 kom ihåg att ta med er den
medicin som ni använder
Vid ett större olyckstillbud samlas
vi alla lokalförbundsvis på flaggplanen.
Om vi alla följer följande direktiv,
kan vi förebygga besök vid sjukstugan:
 tvätta alltid händerna efter
WC besök och innan måltiden.
och för tand-
 häng upp våta kläder på tork
 delta alltid i alla måltiderna
 vid varmt väder bör man
dricka tillräckligt med vatten
eller saft
området då
vattenkranarna
är på lite längre
avstånd år”
 vid solsken bör man använda
mössa (keps) som skydd för
huvudet
 om du har matallergi, välj rätt
matlinje
Besök till lägret
Föräldrar och vänner kan tyvärr inte
besöka själva lägerområdet i år.
Vi kommer att ordna skjuts in till
Korpo centrum för de lägerdeltagare
som får besök på onsdagen i samband med utfärdsdagen kl. 12 -18.
Under onsdagseftermiddagen kommer vi även att ordna Iinestävlingen
för brandkårsdamer vid Korpo
brandstation fr.o.m kl. 13:00.
3
SIDA
4
Matservering
Undantagsvis detta år finns
matkärl och bestick på lägret,
man behövera alltså inte ta
egna matkärl med sig. Maria
som husmor ansvarar för bespisningen. Bespisningen sker i
”Hyddan” som finns i Sotkubyggnaden.
Lunch och middag äts kursvis
och kursledarna ansvarar för
att alla äter medan morgonmål och kvällste äts kårvis.
kommer att finnas som övervakar men meddela ungdomarna att man tar bara så
mycket mat man vill ha. En
skild linje för påfyllning kommer också att finnas.
Meddela lägerkansliet vid
ankomsten om ni INTE äter
lunch och/eller middag på
utfärdsdagen!
Då resorna till och från lägret
tar rätt lång tid och med
tanke på att det serveras bara
middag på ankomstdagen och
ingen lunch på avresedagen
bör avdelningarna se till, att
ungdomarna får mellanmål
eller varm mat under färderna
till och från lägret.
I år har vi i bruk ett system
där ungdomarna själv tar sin
mat från serveringsdiskar vid
lunch och middag. Personal
Matlistan
Kocken med sina
stora grytor
bjuder på
Söderhavets
läckerheter i
många olika
former.
Lägervakten
Vakten kommer att skötas av
kårerna från ÅBB mellan 22:00
- 07:00. Vakterna är klädda i
gula västar.
LÄGERBREV
Söndag
Middag
Söderns söta gryta med ris
Måndag
Lunch
Reggaesås med pasta
Middag
Söderhavssoppa
Lunch
Tropisk sausagesås, potatis
Middag
Hawaiilåda
Lunch
Reggaebullar med potatis
Middag
Södernsoppa med fågel
Lunch
Panerad haj med potatis
Middag
Soup Tropical
Lunch
Hulihuli Chicken med ris
Middag
Wild Hawaian Soup
Fyra dukningar om dagen;
 morgonmål,
Tisdag
 lunch,
 middag
Onsdag
 kvällste.
Morgonmålet består av;
gröt, smörgås (ljust och
mörkt bröd), te (kaffe för
ledare) och saft.
Torsdag
Vid lunch och middag serveras
bröd, mjölk, vatten och saft.
Fredag
Information
Lägerdeltagarna ställer
varje morgon upp sig för
flagghissning. I samband med
detta informeras om viktiga
saker, så kom ihåg, att alla
skall delta i flagghissningen på
morgonen.
3-2015
Lägerchefen håller sin paroll
varje eftermiddag kl. 16:00. I
dessa deltar två personer per
lokalförbund plus lägerleningen, utbildningschefen, säkerhetschefen, I-hjälpsansvariga
samt en person från köket.
Parollen hålls på kansliet i
Sotku-byggnaden. Lokalförbundets representanter informerar i sin tur sitt eget lokalförbund om aktuella saker.
ÅRGÅNG
6,
NUMMER
3
SIDA
Lägerprogrammet
Programmet är ett traditionellt
lägerprogram. Vi har väckning kl.
07:00 för att få mera tid till morgonmålet. Programmet innehåller
också en punkt kallad ”kvälls­göro­
mål”. Under denna tid är det meningen att man går till toaletten,
tvättar händer och tänder så man
är färdig att vara i tältet vid tystnaden kl. 23:00.
Fritidsprogram
Talangafton
Lägertemat 2015 är Söderhavsö.
Fritidsprogrammet är fördelat på
de olika lokalförbunden som alla
har en kväll till sitt förfogande, se
även det allmänna lägerprogrammet. Förbered er gärna på årets
tema samt med olika program till
talangaftonen.
FSB fortsätter med den mycket
populära talangaftonen. Gör ett
eget program och ta över scenen
för en stund. Talangafton blir det
torsdagen den 2.7 och du behöver
anmäla dig till lägerkansli senast
onsdagen den 1.7! Du kan fritt
välja vad du vill uppträda med,
ensam eller i grupp!
utanför centrum, ca 1,5km, skyltning. På vägen till simstranden hittar man även Korpo hembygdsmuseet. Gästhamnen och Restaurang
Buffalo ligger i Verkan, ca 1,5km
från centrum. Gästhamnaen hyr ut
en tennisplan. Till Restaurang Buffalos specialitet hör Buffalo Ribs. I
Rumar finns utsiktstorn, en restaurang vid vattnet, där kan man säkert även simma.
och fina konstverk längs vägen.
Efter tystnad sköter man inga
av dessa saker längre!
Utfärdsdagen
Under utfärdstiden kommer det
att finnas ett jippo på Korpo
brandstation, med lite aktiviteter.
Skjutsen blir med egna manskapsbilar och har man ingen bil, så pratar man med Sundelin (redskapsansvariga).
I Korpo centrum finns det lite för
alla, shopping i Dag-15, lekpark för
barnen och utanför ungdomsgården en Parkour ställning. Glass
och café finns det i Dag-15 och
uppe på postbacken. Restaurang
Hjalmar´s i centrum har allt mellan
pizza till saftiga biffar på sin meny.
Simstranden ligger ett stenkast
Korpoström har en fin restaurang
med olika ut-ställningar och evenemang hela sommaren. I Retais
finns den omtyckta barfotastigen,
en stig i skogen med olika skojiga
Kolla upp gruppen FSB på Facebook
http://www.facebook.com/
groups/205925109437109/.
Pargas på ca 1,5 timmes avstånd
bjuder på shopping, minigolf i gästhamnen och ett hembygdsmuseum medan den som tror sig ha
mycket tid åker in till Åbo, ca 2
timmars resa från Korpo.
Dampokalen
Facebook
Visst kommer du ihåg att FSB
också finns på Facebook? Där kan
du kolla vem som är på väg på
läger samt kasta utmaningar inom
eller utom ditt lokalförbund.
Nagu gästhamn i centrum av Nagu
kan vara värt ett besök som innebär en resa med färjan. Där finns
en fin strand och möjlighet till
glass och mat.
Observera i samband med
detta, att fotografering på
området är tillåtet endast
för eget bruk.
INGA BILDER FÅR LÄGGAS
UPP på Sociala medier!
FSB damorganisation har donerat
en jättefin pokal som delas ut åt
den ungdomsavdelning som är arti
-gaste och som sköter sig bäst
under lägerveckan. Var artiga och
trevliga så har er avdelning en
chans att få en inteckning i pokalen!
5
SIDA
6

Lägerorganisationen
Lägerchef
Vice
Org.chef
Underhållschef
Utbildningschef
Redskap, transport
FHJ
Säkerhetschef
Husmor
Program
Kansli
Holopainen Sabina
Wasenius Toni
Rautanen Camilla
Saku Wikström
Ehrnsten Anders
André Sundelin
Suvanto Jari
Andreas Nyman
Maria Salmi
Sonja Lumme
Roos Roger
PR-BYRÅN:
Redaktör
Redaktör
Öppet
Öppet
UTBILDNING:
Nybörjarkurs
Nivåkurs 1
Nivåkurs 2
Nivåkurs 3
Nivåkurs 4
Introduktionskurs
Gruppchefskurs
Signaltrafik
Actionkurs
Lottis Bender
Johan Jansson
Malin Wikström
Hartman Robin
Kim Ståhlberg
Alex Eriksson
Träskman Johan
Kari Laakso
Linda Pyy
040-7423644
0457-3613329
045-8730069
040-7019910
040-8260974
0457-3613026
0400-601671
0400-48 2872
040-5906106
FÖRE LÄGRET:
FSB kansli
[email protected]
0207879760
Att göra före lägret!
1) Kontrollera deltagarlistan
och gör rättelserna samt
lämna in en rättad lista vid
ankomsten till lägret.
4) Meddela [email protected]
vem som behöver finska
elevböcker för kurserna
senast 18 juni 2015!
7) Om ni har ändringar angående fullvuxna på lägret
skall ni meddela FSB så
fort som möjligt!
2) Meddela vid ankomsten
vem som är första gången
på läger.
5) Meddela via ungdomarnas
hemsida hurudana och
hur många tält avdelningen har med sig samt om ni
tar med en husvagn
8) Läs noga igenom lägerbrev
3 och följ anvisningarna.
3) Meddela vid ankomsten
vem som inte äter lunch
och/eller middag på utfärdsdagen.
LÄGERBREV
040-5015913
044-5144298
040-5296282
040-7786416
0400-928852
044-2549431
040-5265981
040-7422117
040-5603089
040-9604094
0400-416 040
3-2015
6) Se till, att alla fullvuxna
har sitt ID-kort med sig
till lägret.
http://ungd.fsbr.webbhuset.fi/
lager/korpo2015/
ÅRGÅNG
6,
NUMMER
3
SIDA
Lägerområdet
Tältområde
Sotku
Idrottshuset
Simstrand
7
Välkommen
Drottning Holopainen och hennes undersåtar
hälsar alla hjärtligt välkomna till den härliga Söderhavsön och hoppas att ni skall trivas och ha
det bra tillsammans!
Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund
Vi hoppas att vi kommer att lämna detta läger
med många nya erfarenheter och många nya vänner från hela Svenskfinland. Vi hoppas också att
vi känner en stark gemenskap och att vi har superroligt!
Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS
020 787 9760
Välkommen!
[email protected]
Sabina Holopainen
FSBs ungdomsledare
”Frivilligt men professionellt”
www.fsbr.fi
Lägerutrustning
Kläder:
Annat viktigt:
Ta också med:
 övningsutrustning: overall, hjälm, bälte,
handskar och stövlar
 sovpåse eller täcke eller filt samt kudde
 skrivutrustning: penna, gummi, skrivunderlag/pärm
 ylletröja
 liggunderlag (inte simmadrass, solstol
eller dylikt)
 yllesockor
 tält och tältplast / lätta presenningar
 ficklampa
 tillräckligt med varma kläder
 ryggsäck
 myggspray
 träningsdräkt, träningsskor
 drickaflaska
 solkräm
 disco-utrustning (kläder)
 matkärl (inte engångskärl!): tallrik (eller
en vattenskopa), mugg, kniv, gaffel och
sked + tygpåse, där du förvarar dina kärl
 radio (för att kunna lyssna på lägerradion, den kan vara gemensam för hela
tältgruppen)
 personliga hygienartiklar: tandborste, kräm, -mugg, schampo, tvål etc.
 fickpengar, för det finns en kantin på
området
 FPA-kortet
 läsbart och något att syssla med: bok,
spelkort mm.
 simdräkt eller -byxor och handduk
 skärmmössa eller en huvudbonad som
skyddar mot solen
 regnrock och -byxor samt gummistövlar
 bytes- och reservkläder + extra skor (tskjorta, strumpor, underkläder för varje
dag)
 möjliga mediciner, ex. allergi- och astmamediciner
 tältstol
 glatt lägerhumör
 studieboken
TA HELLRE MED FÖR MYCKET KLÄDER ÄN FÖR LITET!
KOM IHÅG MÄRKNINGEN!
Ta inte med dig!
BEAKTA ATT DET KANSKE INTE
FINNS EN MÖJLIGHET ATT LADDA
MOBILEN UNDER LÄGRET!
cd-spelare, tv, dator eller andra värdefulla
apparater, extra smycken, pengar eller
andra värdeföremål, cykel, moped, motorcykel, alkohol eller andra rusmedel