Uppgifter om styrelsemöter

Uppgifter om föreslagna personer:
Christian Kinch
Styrelseordförande
Födelse år
1966
Utbildning
Studier vid Handelshögskolan i
Stockholm.
Uppdrag i bolaget
Styrelseordförande sedan 2014 samt
ordförande i ersättningsutskottet.
Styrelseuppdrag inom koncernen sedan
2005. Verkställande direktör för
koncernen 2005 - 2013.
Andra väsentliga uppdrag
Styrelseledamot i Swecare Aktiebolag.
Innehav av värdepapper i bolaget
Aktie B: 100 (Barn)
Aktie B: 94 500 (Eget)
Aktie A: 2 000 000 (Jur person)
Aktie B: 7 999 989 (Jur person)
Köpoption UTF B: 1 132 000 (Jur person)
Oberoende
Ej oberoende i förhållande till Bolaget och
koncernledningen eller Bolagets större
ägare.
Invald i styrelsen år
2011
Mia Arnhult
Ordinarie styrelseledamot
Födelse år
1969
Utbildning
Examen i företagsekonomi och
handelsrätt, Lunds universitet.
Uppdrag i bolaget
Styrelseledamot sedan 2014 samt
ordförande i revisionsutskottet.
Andra väsentliga uppdrag
Styrelseordförande i Vytal Diagnostics AB
och Devyser AB. Styrelseledamot i Odd
Molly International AB och Candix AB
samt bolagsman i Utvecklingsbolaget
Persson & Persson i Stockholm
Handelsbolag. Styrelseledamot och VD för
M2 Gruppen AB samt VD för Arnhult
Invest AB och Locellus AB.
Innehav av värdepapper i bolaget
Köpoption B: 50 000 aktier (Eget)
Aktie B: 516 000 aktier (Jur pers)
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och
ledningen och Bolagets större ägare.
Invald i styrelsen år
2014
Stanley Brodén
Föreslagen som ordinarie styrelseledamot
Födelse år
1951
Utbildning
Ekonomutbildning vid Linköpings
Universitet.
MiL: s Management utbildning.
Andra väsentliga uppdrag:
Uppdrag i bolaget
-
Andra väsentliga uppdrag
Styrelseordförande för SwissSmile i
Zürich
Styrelseordförande för Frösunda Omsorg
AB i Stockholm
Industrial Adviser till EQT
Innehav av värdepapper i bolaget
-
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och
ledningen och Bolagets större ägare.
Invald i styrelsen år
Föreslagen att väljas av årsstämman 2015
Peter Hentschel
Föreslagen som ordinarie styrelseledamot
Födelse år
1949
Utbildning
Civilingenjör,Kemi – Chalmers Tekniska
Högskola
Studier i företagsekonomi vid Göteborgs
Universitet
Uppdrag i bolaget
-
Andra väsentliga uppdrag
Styrelseordförande i Reapplix Aps,
Styrelseordförande i Diasend AB
Styrelseledamot i Lumina Adhesives AB
Innehav av värdepapper i bolaget
-
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och
ledningen och Bolagets större ägare.
Invald i styrelsen år
Föreslagen att väljas av årsstämman 2015