150810 Förhållandet kollagen och köttprotein.indd

Food
Analys för förhållandet mellan kollagen
och köttprotein - köttproteinkvot
Vad är kollagen
Kollagen är ett fiberprotein som utgör en
tredjedel av allt protein hos däggdjur. Proteinet finns även i andra flercelliga djur. Kollagen finns framför allt i stödjevävnad som
ben, hud, senor och blodkärlsväggar.
Även fetthalten för malet kött ska anges
som ”fetthalt lägre än”. Vilken fetthalt som
krävs framgår också i tabellen på sidan 2. Vi
rekommenderar att man analyserar fetthalt
och kollagenhalt samtidigt.
Varför ska vi göra kollagen analyser
Vad säger analysen
Enligt EUs informationsförordning nr
1169/2011 bilaga VI, del B, punkt 2 ska
malet kött märkas med förhållandet mellan
kollagen och köttprotein. Det ger ett mått
på det malda köttets kvalitet. Kvoten får inte
överstiga den lagstadgade gränsen och
varierar med djurslag och produkt (se tabell
sidan 2).
Analysen utförs på aminosyra-analysatorer
och bestämning sker utav halt av hydroxiprolin.
Kollagenhalten beräknas fram genom att
multiplicera halten hydroxiprolin med 8.
En standard proteinanalys utförs för att fastställa mängden av protein.
Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.
Analys för förhållandet mellan kollagen och köttprotein - köttproteinkvot
Kollagenförhållandet fås genom att dividera
kollagenhalten med proteinhalten.
Eurofins erbjudande
Vi erbjuder analyser för att få fram förhållandet mellan kollagen och köttprotein. Man
behöver göra en kombination av analys
av hydroxiprolin, en proteinanalys samt en
omräkningsanalys.
Vi erbjuder även analys av fetthalt för malet
kött. Metoden vi använder är SBR.
Tabell för förhållandet mellan kollagen och köttprotein
Typ
Fetthalt
Förhållande mellan kollagen och köttprotein
Magert malet kött
≤7%
≤ 12 %
Malet nötkött
≤ 20 %
≤ 15 %
Malet kött som innehåller
griskött
≤ 30 %
≤ 18 %
Malet kött av andra djurarter
≤ 25 %
≤ 15 %
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
Petra Olsson
Anja Hullberg
Säljare västra sverige
Telefon: 0767 21 75 83
E-post: [email protected]
Säljare östra och norra sverige
Telefon: 0709 59 60 87
E-post: [email protected]
Linda Johansson
Karin Sabel
Innesälj
Telefon: 010 – 490 80 74
E-post: [email protected]
Innesälj
Telefon: 010 – 490 83 20
E-post: [email protected]
www.eurofins.se
Eurofins är en av världens största laboratioriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom bland annat lantbruk,
livsmedel, miljö och läkemedel. Vi har drygt 19 000 anställda och 200 laboratorier i 38 länder världen över. I Sverige utför vi analyser på våra
laboratorier i Lidköping, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Kristianstad.