Kära publik! - Vadstena Folkhögskola

Kära publik!
Vadstena i september 2015
Välkommen till ett nytt, rikt och spännande konsertutbud på Vadstena folkhögskola!
Äntligen är hösten här och vi kan återigen fylla Alfvénsalen, Trefaldighetskyrkan, Vätternkyrkan,
Klosterkyrkan och Gamla Teatern med konserter och föreställningar. Till Er, vår fantastiska publik, vill vi
sända ett speciellt varmt tack för ert stora intresse för vår verksamhet! Det ger oss stimulans i vårt dagliga
arbete på musiklinjen! Ert engagemang och stöd är ovärderligt för oss när vi nu går en spännande framtid
till mötes!
Vår kära kollega Anders Peterson har nu gått i pension, men finns med oss på olika sätt även
fortsättningsvis. Hans efterträdare, Natalya Pasichnyk, finns på plats och vi ser mycket fram
emot att få presentera denna konsertpianist och pedagog för er!
-Nu rivstartar vi höstterminen, hälsar Musiklinjens 27 elever, med Salong, en lunchkonsert i
Klosterkyrkan och en på Linköpings universitet. Så ser september månads program ut!
I oktober kommer våra studerande att få träffa en, för oss på musiklinjen, väldigt speciell person. Vi har
åter igen glädjen att hälsa professor emerita Dorothy Irving välkommen till oss. Dorothy, still going strong
(88 år !), kommer med våra sångare och pianister att hålla Masterclass i brittisk och amerikansk repertoar.
Lördagen den 17 oktober kl 16:00 firar Vadstena folkhögskola sitt 70-årsjubileum med en festhögtid i
Klosterkyrkan. Musiklinjen medverkar naturligtvis! Att Musiklinjen fyller 40 år 2015 uppmärksammar vi
på vår Salong den 14 oktober. Under denna jubileumsvecka är det också påbudat besök av tidigare
studerande på Musiklinjen som vill återvända till Vadstena för att med konserter ge musiklinjens framtid
sitt personliga stöd. Plats och tid för dessa konserter meddelas på skolans hemsida.
Välkommen att fira med oss!
Ronja Rövardotter heter årets barnmusikalprojekt. Som alltid bjuder årskurs 2 in Vadstena kommuns
samtliga 5-6-åringar till detta sceniska äventyr på Gamla teatern. Välkommen till öppet genrep!
Den 7 november gör Musiklinjens kör ett samarbete med Linköpings symfoniorkester och
Linköpingskören Chorus Lin under dirigent Joachim Gustafssons ledning. Antonín Dvořáks
Stabat Mater står på programmet.
Med stor glädje fortsätter vi samarbetet med Vadstena församling och kyrkomusiker Marie-Louise
Beckman i Klosterkyrkans Lunchmusik. I Klosterkyrkan möter ni också våra pianister och sångare när
de lyser upp den mörka december med sin traditionella Luciakonsert!
Vi vill på detta sätt delge er höstterminens konserter som Musiklinjen medverkar i och arrangerar.
Vi hoppas på ert fortsatta intresse för vårt arbete!
Människan behöver skönhetsupplevelser,
och för många av oss är musiken en av livets stora gåvor,
en källa till glädje, tröst, förståelse och själslig stimulans.
Den levande musiken har ett unikt värde!
Musik är liv!
Med vänliga hälsningar från oss alla på Musiklinjen.
Anders Düring Natalya Pasichnyk Anna-Carin Strand Monica Thomasson Karin Westberg
”från BACH till BÄCK”
Välkommen till nya musikaliska äventyr med Musiklinjen!
Höstterminen 2015
Torsdag 24 september
Kl 19:00
Entré: 80:- inklusive fika
Trefaldighetskyrkan
MUSIKALISK SALONG
Kör, sångare och pianister
Onsdag 14 oktober
Kl 19:00
Entré: 80:- inklusive fika
Alfvénsalen
MUSIKALISK SALONG
Sångare och pianister
Måndag 19 oktober
Kl 19:00
Fri entre!
Gamla Teatern
ÖPPEN GENERALREPETITION
Barnmusikalen ”Ronja Rövardotter”
Torsdag 19 november
Kl 19:00
Entré: 80:- inklusive fika
Vätternkyrkan
MUSIKALISK SALONG
Sångare och pianister
Söndag 29 november
Kl 15.00
Fri entré! Kollekt.
Vårfrukyrkan, Skänninge
ADVENTSKONSERT
Kör, sångare och pianister
Söndag 29 november
Kl 18.00
Fri entré! Kollekt.
Charlottenborgskyrkan, Motala
ADVENTSKONSERT
Kör, sångare och pianister
Onsdag 9 december
Kl 19:00
Fri entré! Kollekt
Klosterkyrkan
LUCIAKONSERT
Kör, sångare och pianister
Lördag 12 december
16.00
Entré. Arr Kammarmusik i Östergötland
Brunneby gård
JULKONSERT - LUCIATÅG
Kör, sångare och pianister
Söndag 13 december
Kl 17:00 och 19:00
Entré: 200:Förköp fr o m 11/11, Vadstena turistbyrå
Trefaldighetskyrkan
JULKONSERT
Kör, sångare och pianister
Lunchmusik med Musiklinjen i Vadstena Klosterkyrka
Tisdagar kl 11:30-12:00
15 september, 20 oktober, 17 november
Med reservation för ändringar!
Om du i fortsättningen istället önskar få detta utskick via e-post, maila
[email protected]