The Klas Lindquist Nonet info PDF

Klas Lindquist Nonet
Flerdimensionell jazz
Grunden till bandets existens är min vilja att göra något som är
unikt och helt eget. Jag vill blanda alla mina intryck jag har haft som
jazzmusiker och kompositör, bejaka både tradition och förnyelse och
skapa musik med flera dimensioner.
Att jobba med form är stimulerande, att låta musiken få
gå vidare in på nya vägar. Använda melodik, har­monik
och rytmik i ett samspel som bildar olika mönster. I
relation till detta kommer improvisationen fram
och får en förlö­sande effekt.
En stor inspirationskälla till musiken
är möjlig­heten att ta tillvara på var och ens
personliga röst i bandet. Robert Nordmarks
vildsinta spel sticker ut mot min lite mer
kontrolle­rade stil. Fredrik Lindborg, bålgetingen som kan få alla som hör honom
att dansa. Karl Olanderssons direkta spel
mot ”stämnings­byggare” Nils Janson. Magnus
Wiklund med det rätta klippet. Bakom sitter
ett komp med Daniel Fredriksson, full av energi,
Kenji Rabson, ”down to earth” och Petter Carlson,
”professorn”.
ist
indqu
Klas L
© Klas Lindquist 2009
I repertoaren finns också musik hämtad från standardrepertoaren. Det blir alltid något extra med musik som alla, inklusive
publik, lätt kan förhålla sig till. Tolkningsmöjligheterna är oändliga
och alla får en ”egen” relation till det som spelas.
Skivan Lift Off har fått lysande kritik
Tore Ljungberg, Göteborgs Posten:
”En av de mest spännande unga
jazzmusikerna i vårt land.”
Hans-Erik Bergman, Sundsvalls Tidning:
”Med finess och elegans har han i sina
kompositioner mixat jazztraditionen
med dagens tänkande.”
Leif Domnérus, NalenJournalen:
”Glädjerikt, kreativt och genuint svängigt.”
www.klaslindquist.com
Klas Lindquist, saxofon, träblås
Robert Nordmark, saxofon, träblås
Fredrik Lindborg, saxofon, träblås
Karl Olandersson, trumpet
Nils Janson, trumpet
Magnus Wiklund, trombon
Petter Carlson, piano, valthorn
Kenji Rabson, bas
Daniel Fredriksson, trummor