Musik i mängder i skolan

Musik skapar glädje!
Välkommen till Björkhaga!
– en skola för dig som gillar musik!
Björkhaga skola · Högbrinksvägen 4 · 147 31 Tumba
Rektor: Marika Lindholm
Om du har frågor kontakta Lena Brisenheim på
072-560 61 20 eller [email protected]
www.botkyrka.se/bjorkhagaskola
PRODUKTION: www.typografiska.se · foto: Arne hyckenberg
Björkhaga skola ligger 10 minuters gångväg från Tumba centrum
i en lugn miljö med en vacker naturskolgård. Vi har ca 550 elever
i årskurs F–9.
Skolans lärare arbetar i arbetslag utifrån en helhetssyn på
elevernas lärande. Björkhaga skola har fokus på kultur och bygger nu och på sikt fler kulturspår vilket innebär att kulturyttringar
av olika slag genomsyrar vår verksamhet. Hos oss är lärandet
meningsfullt­, aktivt och satt i ett sammanhang.
Vi satsar helhjärtat på att skapa en trygg miljö för våra elever
med nolltolerans mot kränkningar, hot och våld. Vi bedriver målmedvetet arbete med uppföljning av våra elevers olika behov.
Musik i mängder i skolan
– sök till musikklass i Tumba!
t
as
n
se 5
g
1
i
l d b 20
ä
m fe
An 20
Du som går i årskurs 3 kan söka till musikspåret – Botkyrka
musikklasser på Björkhaga Skola i Tumba.
Botkyrka musikklasser finns från åk 4 upp till åk 9 med
elever främst från Botkyrka men även Salem och Huddinge.
Musikspåret är en kommunal grundskoleutbildning där
musikämnet är förstärkt och omfattar 3 till 4 klocktimmar i
veckan beroende på årskurs. Musikämnets tid kommer från
elevens val samt skolans val genom en marginell reducering
av tid i olika ämnen.
Vi utgår från kursplanen i ämnet musik men med en
fördjupning inom sångområdet.
En stor del av tiden ägnas åt att sjunga; främst körsång.
Detta resulterar i olika framträdanden och konserter som
också blir en viktig del av utbildningen.
Vi arbetar även med andra områden som brukspel,
musik­teori och musiken omkring oss. Musiken integreras även
i flera av de övriga ämnena genom olika projekt.
Musikundervisningen syftar till att utveckla musikintresset och bygga en grund för fortsatt amatörmusicerande eller
högre musikstudier. Musiken skapar också samhörighet,
gemenskap mellan eleverna och ger många gemensamma
upplevelser.
Att delta tillsammans med andra i ett musiksammanhang
är ett sätt att kommunicera och stärka sin identitet.
På skolan har vi blandade klasser från åk 4, det vill säga
att musikspårets elever inte går i egen klass utan tillsammans
med elever som tillhör vårt öppna kulturspår. Detta medför ett
positivt utbyte mellan eleverna på skolan.
Man kan även söka till musikspåret åk 5–9 i mån av plats.
För att anmäla dig, använd bifogad blankett
eller gå in på skolans hemsida och hämta information.
www.botkyrka.se/bjorkhagaskola
När du gjort din intresseanmälan blir du kallad till antagningsprov så att vi får höra hur du sjunger. I kallelsen får
du mer information om antagningsprovet och vad
det innebär.
ig
ld
ä
m g!
An ida