LPP musik – Musicerande och musikskapande Vt-13

LPP musik – Musicerande och musikskapande Vt-13
Under vårterminen kommer du att ges tid till
att sjunga och skriva låtar. Vi kommer att
arbeta med låtuppbyggnad samt olika
musikstilar.
Lärandemål:
Du skall utveckla din förmåga att:
Delta i det musikaliska sammanhanget genom att själv
musicera och att lyssna på musik.
Ha en tilltro till din egen sångförmåga och kreativitet.
Reflektera över musiken, dess innehåll och form.
Spela och sjunga i olika musikaliska former och musikstilar.
Skapa musik.
Diskutera och tänka kring musikens uttryck kulturellt och
historiskt (vilken innebörd har musiken haft för människor).
Undervisning:
Under vårterminen kommer vi att arbeta mycket med olika
låtar från olika musikstilar. Vi kommer att sjunga och spela i
helklass samt prova att skriva en låt i helklass.
Ni kommer sedan att bli indelade i grupper om 4 där ni får
komma överens om en låt som ni vill göra om texten på.
Med hjälp av genomgången låtsnickeri och power
powerpointen: MUSIKSTILAR, ska ni tillsammans i grupperna
skriva och repa in er låt.
Vi kommer att visa upp resultatet för de andra grupperna i
klassen.
Vi ska även samarbeta med engelskan och temaarbetet
yrken och skriva raptexter till olika beat.
Bedömning:
Kriterier för bedömning:
Du samspelar och tar ansvar som gruppmedlem,
gällande låtskriveri, sång samt framförande.
Du visar förståelse för olika musikstilars uttrycks former.
Du visar förståelse för en låts uppbyggnad/ form.
Du sjunger tillsammans med gruppen.
Långsiktiga mål:
-
Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna
musikaliska tankar och idéer.
Bedömningsmatris:
( förslag på matris)
Punkt A
Punkt B
Punkt C
Punkt D
Punkt E
Punkt A
Punkt B
Punkt C