RÖRELSE TILL MUSIK Vad? Hur?

DANS
RÖRELSE TILL MUSIK
Arbetsområde
I detta arbetsområde ska vi jobba med olika former av dans och rörelse till musik. Vad är
takt, rytm och sammanhang. Hur sätter man ihop en gruppdans? Vilka moment ingår i ett
motionsprogram? Hur jobbar man för att analysera musiken? Vilka former av traditionella
danser finns det? Vad finns det för olika pardanser? Vad kan man förmedla med dans –sinnesstämning, rörelseglädje, koordination. Dans ur ett socialt perspektiv.
Vad?
Syfte med undervisningen
Genom undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska eleverna ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:
• Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
• I ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor
• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga
och respekt för andra
• Bidrar till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen
fysiska förmåga
Konkretiserade mål
I arbetsområdet dans och rörelse till musik ska du få möjlighet att utveckla din
förmåga att:
• Genom olika former av dans och rörelse till musik kan eleven utveckla sin förmåga att
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
• Genom dans kan man också utveckla allsidiga och komplexa rörelseförmågor som
syftar till att utveckla en god kroppsuppfattning samt tilltro till sin egen fysiska förmåga
• Genom pardans och olika former av traditionella danser utvecklar eleven sin samarbetsförmåga och respekt för andra
Hur?
I undervisningen ska vi:
• Arbeta med olika former av danser jobbar vi med under olika perioder under 7-9.
(Bugg, foxtrott, vals, ringdanser, streetdance, salsa osv)
• i åk 7 ska eleverna skapa egna danser i grupp eller skapa ett rörelse program till musik.
• i åk 8 ska eleverna skapa egna danser i grupp eller skapa ett rörelse program till musik.
• i åk 9 ska eleverna skapa egna danser i grupp eller skapa ett rörelse program till musik.
När?
Fortlöpande under åk7-9
Material
• Musik
Bedömning
Du visar vad du har lärt dig genom att:
• Redovisa dansen för gruppen
• Redovisa passet för gruppen
• Delta i danserna vi tränar på
Bedömningen fokuserar på:
• Hur presenterar du dansen med tanke på takt, rytm, sammanhang
• Hur du ger uttryck för musiken i er redovisning
• Hur väl inövad er presentation är, som person och som grupp
• Hur agerar du när vi arbetar med ringdanser eller pardans
Rörelse till musik för år 7
E: Eleven klarar av att genomföra några steg i takt till musiken, samt gör sitt bästa och
samarbetar med övriga gruppmedlemmar i övningen.
C: Eleven klarar av stora delar av stegen i en följd i takt till musiken, samt gör sitt bästa och
samarbetar med övriga gruppmedlemmar i övningen.
A: Eleven behärskar takt och rytm fullt ut oavsett vilken genre det är på musiken. Bidrar
med sin kunskap för att lyfta andra elever i gruppen.
Rörelse till musik för år 8
Konkretisering av kunskapskraven i dans
E: Eleven klarar av att genomföra några steg i takt till musiken, samt gör sitt bästa och
samarbetar med övriga gruppmedlemmar i övningen. I skapandet av den egna dansen i
grupp ska en lämplig låt väljas.
C: Eleven klarar av stora delar av stegen i en följd i takt till musiken, samt gör sitt bästa
och samarbetar med övriga gruppmedlemmar i övningen. I skapandet av den egna dansen i
grupp ska en lämplig låt väljas. Dessutom bedöms kreativitet, fantasi och finess.
A: Eleven behärskar takt och rytm fullt ut oavsett vilken genre det är på musiken. Bidrar
med sin kunskap för att lyfta andra elever i gruppen. I skapandet av den egna dansen i
grupp ska en låt väljas, med motivering till varför den passar till rörelserna i sammanhanget. Dessutom bedöms kreativitet, fantasi och finess. (Hur musiken utnyttjas, hur rummet
används, tydligt start och stopp, följer rörelserna musiken, formationer)
Rörelse till musik för år 9
Konkretisering av kunskapskraven i dans
E: Eleven klarar av att genomföra några steg i takt till musiken, samt gör sitt bästa och
samarbetar med övriga gruppmedlemmar i övningen. I de olika danserna samt i skapandet
av dansen i grupp, tex expressiva dansen, ska eleven delta aktivt.
C: Eleven klarar av stora delar av stegen i en följd i takt till musiken, samt gör sitt bästa och
samarbetar med övriga gruppmedlemmar i övningen. I skapandet av dansen i grupp ska
temat och musiken höra ihop. Dessutom bedöms kreativitet, fantasi och finess. (se kunskapskrav förbetyg E).
A: Eleven behärskar takt och rytm fullt ut oavsett vilken genre det är på musiken. Bidrar
med sin kunskap för att lyfta andra elever i gruppen. I skapandet av dansen i grupp ska
temat och rörelserna spegla innehållet i musiken. Dessutom bedöms kreativitet, fantasi och
finess.
Rörelseprogram till musik
Betyg
E
Redovisa ett rörelseprogram till
musik.
Checkpunkter
•
•
•
•
•
•
C
Visa god takt känsla.
Visa upp ett samspelt program
med variation i rörelser och takt.
A
Visa mycket god taktkänsla.
Utföra röresler, stegkombinationer
i en högre kombinationsgrad.
Redovisa programmet med gott
ledarskap.
Hur väl håller jag takten?
Hur förberedd är jag?
Hur stor är variationen i programmet?
Hur stor är svårighetsgraden på rörelser?
Kan jag prestera programmet på ett underhållande sätt?
Gruppen och uppträdandet ska ej stå och falla med en persons frånvaro d.v.s. ni ska
kunna träna och framför allt redovisa om någon i gruppen saknas.