Programbladet september – november 2015

Programbladet
Johannebergs Equmeniakyrka
september - november 2015
Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
Psaltaren 36:7
Jag ser en bild i nyhetsflödet. En pappa håller hårt i sina två barn samtidigt som
hans ansikte brister, han kan inte hålla tillbaka gråten längre. De är framme,
båtresan är över, de är i säkerhet. Samtidigt vet han ju, vet ju jag också, att resan är
långt ifrån över. Vad väntar dem nu, de små barnen? Så långt borta från sina leksaker, sitt dagis och sina egna sängar.
Nästa bild är inte alls lika dramatisk. En skåpbil parkerad vid sidan av vägen
någonstans i Österrike. Här miste 71 människor livet, kvävda till döds. De trodde
också att de nått tryggheten. UNHCR beräknar att 18 miljoner människor är på flykt
i världen i september 2015. Det är abstrakt, en stor siffra bland alla andra siffror
som flimrar förbi i nyheterna. Men så kommer det nära, blir konkret i en bild på en
pappa som gråter av lättnad, en lastbil vid en vägkant. Det händer här, hemma hos
mig. I min värld.
Människor flyr från sina hem på grund av konflikter, klimatförändringar, fattigdom,
krig. Grundorsakerna är ofta att världen är orättvis. Därför måste åtgärderna sättas
in på flera olika nivåer. Människor som flyr måste få hjälp, var de än är och oavsett
varför de flyr. Men vi får inte glömma grundorsakerna. Ingen skall behöva packa
bara det nödvändigaste, ta sina barn i handen och ge sig iväg från sitt hem utan att
ha en aning om vad som väntar. Mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla.
Det är vårt uppdrag som kristna. Högtravande ord? Jobbigt att tänka på? Svårt och
kanske till och med farligt? Ja. Men det är på riktigt. Och var om inte i kyrkan skall
vi få tänka på och prata om och göra det som är på riktigt i livet? Jag tänker att vi är
rätt så bra på det, att hålla tag i det riktigt viktiga. Vi vågar säga de högtidliga orden.
Kanske hjälper det oss också att göra det rätta när samtalet runt omkring oss och
debatten i samhället kantrar, när rädsla och omänsklighet får ta över. Kärlek, kan vi
tänka då. Tillsammans. Rättfärdighet.
Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta:
att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek,
i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.
Jeremia 9:24
Men låt rätten välla fram som vatten
och rättfärdigheten som en outsinlig ström!
Amos 5:24
P Å
S T Y R E L S E N S
B O R D
I höst blir blir det annorlunda i vår kyrka. Det pastorslösa året snart är till ända
och något nytt tar vid. Hur det nya blir vet vi inte men styrelsen & GUR kommer att på olika sätt fråga runt kring vilka tankar som finns om hur vi på sikt
vill vara Johannebergs Equmeniakyrka. Mer om detta på annan plats i församlingsbladet!
Snart får vi möjlighet att välkomna pastor Carin Folkesson på riktigt. Hennes
rum står färdigt och väntar med nya möbler och fin gardin, praktiska uttryck
för den glädje som många känner inför att Carin snart skall börja hos oss. Från
styrelsens sida ser vi med tacksamhet och glädje tillbaka på det engagemang,
den tid och den kärlek som många människor givit till vår kyrka under året
som gått. Nu fortsätter vi tillsammans med Carin!
Församlingens ekonomi är helt ok i nuläget vilket är positivt inför det nya
verksamhetsåret då kostnadsläget förstås blir ett helt annat.
Vi ser ser fram emot befriande möten och meningsfull verksamhet under hösten som kommer.
Guds fred!
Karin Kåberger
ordförande
H Ö S T F Ö R S Ä L J N I N G
Lördagen den 21 november är det dags för en av
årets höjdpunkter, Höstförsäljningen i
Johannebergs Missionskyrka.
Kl. 10 öppnas dörrarna till en heldag med lotter,
tombola, kaffe, bullar, tårta, lunch, andakt, auktion, saft,
kakor, smörgåsar, lottlistor, brödbord,
leksakslotteri, lottdragning...
VÄLKOMNA!
Helena Lind, vice församlingsföreståndare
1
2
På vilket sätt är kyrkan viktig för dig?
Vad är bra i kyrkan för dig idag?
Vad betyder kyrkan för dig?
Vilken typ av anledning skulle få dig att söka dig till en kyrka?
Vad skulle du önska dig av en kyrka?
Vår kyrka finns i ett samhälle som förändras fort, bland människor som har
olika behov i olika faser av livet. I höst får vi en ny pastor. Vi i styrelsen och
gudstjänst- & undervisningsrådet (GUR) ser det som ett bra tillfälle att ta reda
på om församlingen möter de behov som finns hos människor i vår kyrka men
också hos personer som inte brukar söka sig till en församling.
Vi kommer att bjuda in till olika samtal kring detta tema i höst, bland annat på
Tillsammanslägret samt lördagen den 10 oktober kl 11-15.
På Tillsammanslägret leder Åsa Lorentzi dialogen.
Lördagen den 10 oktober kommer Lisa Lindström.
Åsa och Lisa är båda medlemmar av vår församling med stor erfarenhet av att
leda dialogprocesser.
Boka redan nu Tillsammansläger &10 oktober för intressanta samtal kring
livet i vår församling.
Varmt välkomna!
Styrelsen & GUR
I N S TA L L AT I O N S G U D S T J Ä N S T
Söndagen 27 september har vi uppstartsgudstjänst tillsammans med vår
nya pastor Carin Folkesson. Det blir en högtidlig och glad gudstjänst
med sång och musik av musikrådet och medverkan av flera av våra
ungdomar och barn.
S
A
M
T
A
L
S
G
R
U
P
P
I höst bjuder församlingen in till en samtalsgrupp kring boken ”Kristendom
för ateister” av Olle Karlsson
Olle Karlsson är präst, författare och social entreprenör. Han jobbar som
kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm och har startat den välbesökta
Allhelgonamässan, med en liturgi för kyrkovana.
Vi tänker att hans bok kan bli utgångspunkt för intressanta samtal med flera
infallsvinklar:
Vad betyder det att vara ateist, agnostiker eller troende?
Varför är den svenska kristenheten inte mer angelägen om att erbjuda evangelium?
Har vi en balans i kyrkan mellan liturgi och reflektion?
Hur kan en gudstjänst vara utformad så att människors behov tas på största
allvar?
Är det bra för kyrkan med sekulariseringen?
Fem träffar kommer att erbjudas. Välkommen på så många träffar som du har
möjlighet till:
Tisdag 6 oktober
Onsdag21 oktober
Torsdag5 november
Tisdag 17 november
Onsdag2 december
GUR – Gudstjänst och UndervisningsRådet kommer, tillsammans med pastor
Carin Folkesson, jobba fram strukturen för samtalen, men det är naturligtvis
deltagarna själva som formar samtalen.
Anmälan sker på lista i kyrkan.
Boken kan beställas på hos Adlibris på nätet , inbunden för 186 kronor eller
som e-bok för 55 kronor.
Vår regionala kyrkoledare Tomas Hammar kommer att leda installationsmomentet och Carin kommer att predika.
Låt oss bli många som kommer och delar glädjen med Carin och hennes
man Thomas.
3
4
SEPTEMBER
4 Fredag 18:30
Filmkväll. En kväll med fredagsmys
och film, för dig som är född 02 eller
03.
6 Söndag 11:00
Gudstjänst. Predikan: Bengt Andreasson. Gudstjänstledare: Christer
Welander. Organist: Per Björkman.
RUG och 12+
7 Måndag 19:00
Föredrag & samtal ”Till försvaret
av det mänskliga”, Föreläsare: Bengt
Kristensson Uggla. Samarr: Kristna
Humanister
12 Lördag 10:00
Scoutmöte
13 Söndag 11:00
Gudstjänst. Predikan: Jan Wennergren. Musik: Gabriella Myrén,
Organist: Gabriella Myrén
16 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen. Dagens gäst:
pastor Carin Folkesson.
18 Fredag - 20 Söndag
Tillsammansläger på Bobergsgården
20 Söndag 11:00
Gudstjänst på Bobergsgården
22 Tisdag 19:00
Föredrag & samtal. ”Diakoni - välgörenhet eller förändring”, Föreläsare: Erik Lindberg, socionom, kooperativ företagare, författare. Samarr.
Kristna Humanister
25 Fredag 18:30
Konfaåterträff med övernattning
5
27 Söndag 11:00
Gudstjänst med pastorsinstallation Pastor Carin Folkesson hälsas
välkommen . Staffan Skarrie, Tomas
Hammar, Musik: Musikrådet, Organist: Thomas Darelid
OKTOBER
3 Lördag 08:00
Scoutmöte. Kämpalek.
4 Söndag 11:00
Gudstjänst. Predikan: Carin Folkesson. Musik: Leo Westlin och Jakob
Länje. Organist: Karin Eriksson
Jeanson
6 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp kring Olle Karlssons
bok: Kristendom för ateister.
10 Lördag Samtalsdag. Lisa Lindström.
11 Söndag 11:00
Gudstjänst. Predikan: Carin Folkesson. Musik: Lovisa Jennervall.
Organist: Staffan Skarrie
14 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen
15 Torsdag 18:00
Mat och Prat. Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans. Anmälan
17 Lördag 10:00
Scoutmöte
18 Söndag 09:30
equmenias årsmöte.
18 Söndag
11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson. Barnoch vuxnagudstjänst. Scoutinvigning, Musik: Årets konfirmandgrupp,
Organist: Per Björkman
13:00
Församlingens årsmöte. Efter gudstjänsten blir det förstärkt kyrkkaffe
följt av årmöte med viktiga beslut.
21 Onsdag 18:30
Samtalsgrupp kring Olle Karlssons
bok: Kristendom för ateister
23 Fredag 18:30
Filmkväll. En kväll med fredagsmys
och film, för dig som är född 02 eller
03.
25 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Cissi Glittvik. Musik: Leo och Susanna Berger,
Organist: Eva Kaså. RUG och 12+
NOVEMBER
1 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson. Musik:
Beatrice Alexandersson, Organist:
Gabriella Myrén
3 Tisdag 19:00
Föredrag & samtal. ”Befrielseteologi” Föreläsare: Leif Herngren.
Samarr: Kristna Humanister
5 Torsdag 18:30
Samtalsgrupp kring Olle Karlssons
bok: Kristendom för ateister.
7 Lördag 10:00
Scoutmöte
8 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson. Organist: Thomas Darelid
10 Tisdag 18:00
Mat och Prat. Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans. Anmälan
11 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen. Dagens gäst: Lasse
Karlsson. Tema: Kongo i focus.
15 Söndag 11:00
Gudstjänst. Cissi Glittvik. Organist:
Karin Eriksson Jeanson
17 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp kring Olle Karlssons
bok: Kristendom för ateister
19 Torsdag ”En kväll om hbtq”
17:45
Soppmiddag.
18:30
Föredrag. Johanna Wickberg.
Arr:Frikyrkliga Regnbågsnäteverket
Väst/EKHO
21 Lördag 10:00
Försäljning
22 Söndag 11:00
Gudstjänst. Kyrornas globala söndag.
Nattvard. Internationella gruppen.
Carin Folkesson. Musik: Greta Horn,
Maria Ekholm, Maria Kajler, Monique Lindblom. Organist: Staffan
Skarrie
28 Lördag 10:00
Scoutmöte
29 Söndag 11:00
Gudstjänst. Första advent Carin Folkesson. Organist: Per Björkman
6
K Y R K A
F Ö R
F A I R T R A D E
Internationella gruppen har glädjen att berätta att söndagen den 23/8 diplomerades vår församling med utmärkelsen ”Kyrka för Fairtrade” (efter
beslut i styrelsen). Utmärkelsen ges till församlingar som:
lAnvänder Fairtrade-märkt kaffe, te, saft och andra produkter
i församlingens verksamhet.
lSprider kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument.
lSkapar opinion för rättvis handel genom deltagande i kampanjer och utåtriktade aktiviteter.
lSamarbetar med andra aktörer kring frågorna.
BARN OCH UNGDOMAR I KYRKAN I HÖST
Det finns många barn och ungdomar som hör ihop med vår kyrka.
Om vi hjälps åt, tror vi att de också denna höst kommer att få tillfällen att träffas lite mer också.
SCOUT
Scout fortsätter att träffas vissa lördagar 10-13.
Start 12 september.
Sedan blir det Kämpalek i oktober
TONÅR
Tonåringarna samlas i Redbergskyrkan varannan torsdag 19.00-21.30.
Start10 september.
Till nyår blir det läger.
FILMKVÄLLAR
För våra ungdomar, födda 2002 och 2003, gör vi en nysatsning.
Det blir tre fredagskvällar, med fredagsmys och film, i höst för den gruppen.
Föräldrarna hjälps åt att ansvara för dessa kvällar.
4 september, 23 oktober och 4 december
SÖNDAGAR KL 11
Våra särskilda söndagar för barnfamiljerna hoppas vi mycket på.
Notera följande datum, så att barnen och ungdomarna får chans att träffas i
kyrkan. Här behöver vi hjälpas åt att hitta ansvarspersoner.
Barn- och vuxnagudstjänster: 27 september, 18 oktober och 13 december
RUG, (för dig mellan 8-11) och 12+( för dig från 12 och uppåt) träffas med
eget program: 6 september, 25 oktober och 6 december
Internationella gruppen och Jesper Jones från ”The house of Fairtrade” visar
stolta upp diplomet.
Kyrkor har alltid varit en viktig kraft i arbetet för etisk konsumtion och rättvis
handel. ”Kyrka för Fairtrade” är ett samarbete mellan Sveriges kristna råd och
Föreningen för Fairtrade. Genom att välja rättvist handlande och Fairtrademärkta produkter bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd
fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fler än 100 kyrkor är
sedan starten 2009 diplomerade och nu ingår alltså även Johannebergs Equmeniakyrka i denna skara. Kul!
7
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE.
Söndag den 18 oktober kl.13.00
Efter gudstjänsten blir det förstärkt kyrkkaffe
följt av årmöte med viktiga beslut.
8
K
Y
R
K
O
A
V
G
I
F
T
Vi tillsammans bedriver vår verksamhet helt och hållet genom ett gemensamt
ekonomiskt ansvar för ekonomin genom givande. Dessa gåvor skall bekosta
församlingens verksamhet, täcka vår pastors lön och underhåll av vår kyrka.
Kyrkoavgiften är 1% av den ”kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten”. Detta är den skatt som förr kallades kyrkoskatten och gick till Svenska
kyrkan.
Det finns inget som säger att man behöver gå ur Svenska Kyrkan utan det går
utmärkt att betala två kyrkoavgifter, vill man däremot bara låta sin kyrkoavgift
gå till Johanneberg så måste man lämna Svenska Kyrkan. Det finns inget krav
på medlemskap i vår kyrka för att låta kyrkoavgiften gå dit.
När man ger kyrkoavgift går 68% till vår församling , 30% fördelas av
Equmeniakyrkan centralt och 2% är en administrationsavgift. Kyrkoavgiften
har inget med begravningsavgiften att göra, bor du i Sverige så betalar du
automatiskt en begravningsavgift via din skatt.
Din anmälan måste vara Equmeniakyrkan tillhanda senast den 31 oktober.
Församlingen har nummer 4231. Vill du avsäga dig ditt medlemskap i Svenska
kyrkan skall du anmäla det till den församling där du är folkbokförd innan 31
oktober.
Vill du läsa mer om kyrkoavgiften, hämta anmälningsblankett, blankett för
utträde ur Svenska kyrkan etc, gå till www.equmeniakyrkan.se och sök på
”kyrkoavgift”.
Anmälningsblankett för kyrkoavgift finns också i kyrkans hall.
M
A
T
&
P
R
A
T
Vi lagar mat och äter tillsammans i kyrkan i höst. Vi kommer att laga vegetarisk mat som får kosta max 40 kr per person. Maten planeras och köps in i
förväg men vi lagar den tillsammans, äter och röjer gemensamt upp efteråt.
Torsdag 15 oktober 18.00
Tisdag 10 november 18.00
Torsdag 10 december 18.00
Anmälan till [email protected] eller
[email protected]
9
Vill du ha besök av församlingen?
Om du vill att någon från församlingen kommer och
hälsar på kan du kontakta Karin Larsson på
telefonnummer 0705-16 37 51,
så samordnar hon besöken.
K y r k s k j u t s
Vi vill att alla skall ha möjlighet att komma till kyrkan.
Därför har vi två personer som erbjuder kyrkskjuts.
De hämtar dig gärna och kör dig hem igen.
Catta Söderholm tel. 0707-79 23 21,
0735-83 60 87 eller 031-16 64 91
Karin Larsson tel. 031-16 37 04 eller 0705-16 37 51
MEDLEM
Vi välkomnar alla som vill uttrycka sin tillhörighet i Johannebergs
equmeniakyrka genom medlemskap. Det innebär att du samtalar med
Carin Folkesson och skriver in ditt namn i församlingsboken.
Hör av dig för frågor och funderingar kring medlemskap.
SAMTAL
Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs equmeniakyrka erbjuder enskilt samtal i själavård, andlig vägledning och stödsamtal. Pastorn har tystnadsplikt. Välkommen att boka tid för samtal
hos pastor Carin Folkesson, tel. 0708-36 37 30
FÖRRÄTTNINGAR
Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation,
vigsel- oavsett sexuell läggning, samt begravning.
Kontakta Carin Folkesson för önskemål och frågor kring förrättningar.
10
Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17, 412 59 Göteborg
tel. 18 17 09, postgiro: 42 09 56-5
www.johannebergsequmeniakyrka.se
Pastor
Carin Folkesson
0708-36 37 30
[email protected]
(Carin börjar sin tjänst 15/9)
Församlingens ordförande
Karin Kåberger och Patrik Lind
[email protected]
Vaktmästare
Chatarina Söderholm & Ola Westlin 16 64 91
Ann-Marie & Staffan Skarrie 18 93 98