Vetlanda 9721 april 2015

SBO-NYTT
Information från Njudung skogsbruksområde april 2015
Ledaren
Nu så här en bit in på det nya verksamhetsåret
och strax efter årsmötet vill jag tacka Magnus,
Per och Eva för deras arbete i förtroenderådet.
Samtidigt vill jag hälsa våra nyvalda ledamöter
i Njudung skogsbruksområdes förtroenderåd
välkomna: Marcus Myrne , Thomas Frödå och
Sonny Schön. De kommer så småningom att får
presentera sig närmare i Sbo-nytt under året.
Det är intressant och givande att få arbeta i
förtroenderådet och representera alla er ägare
i Njudung sbo. Vår uppgift som valda ledamöter
är bland annat att bära upp den demokratiska
organisationen. Så använd denna möjlighet
som du som enskild medlem i föreningen har.
Ta kontakt med någon av oss med dina åsikter
och synpunkter om vad vi ska arbeta med
både lokalt i skogsbruksområdet och i utvecklingen av föreningen som helhet.
Är det någon mer än jag som väntar på våren
just nu? Börjar bli rätt trött på den här blöta
vintern som varit. Det har inte varit lätt att få
ut alla vindfällen ur markerna. De få dagar det
varit lite fruset är lätt räknade.
Nä nu får det fina vårvädret komma lagom
tills plantorna levereras om några veckor. Sol
och fågelsång önskas härmed! Och gärna att
några av övriga familjen vill hjälpa till. De
brukar bli rätt upptagna när det börjar bli tal
om plantering. De brummar väl för lite om
planteringsröret antar jag. Min gode vän
Anders har en idé om att göra skogplantering
lite roligare. En liten motor på ryggen som
brummar varje gång man stoppar ner en
planta i röret.
Hoppas vi ses på skogsbruksområdets
aktiviteter framöver!
Maria Sporre
Ordförande
Njudung sbo
Virkesläget
Stormen Egon är snart upparbetad från vår sida, det återstår
endast ett mindre antal objekt som har varit för blöta hittills.
Även denna säsong har det varit mycket leveransvirke från er
och vi väntar fortfarande på ganska stora volymer för april
månad. Vi tror att ni också har fokuserat på vindfällen denna
vinter och det har ni gjort helt rätt i. Viktigt att få bort virket från
skog och bilväg innan den nya generationen granbarkborre flyger
ut. Det brukar ske i början av juli. Just nu så har vi nästa två
månaders lager vid bilväg av barrmassaved, så därför står gallringsmaskinerna still under några veckor. Vi följer lagerutveckling
konstant, ni kan hjälpa oss med att anmäla ert virke så fort som
möjligt. Även timret har en väntetid vid bilväg idag, men inte så
lång som massaveden.
Aktivitetskalender
Skogsdag i Bringetofta 1 maj, inbjudan kommer.
Anmälan senast 15 maj till studieresan i Baltikum,
se separat artikel.
Flera kurser i Södraskolan är på gång, se separat artikel.
Vi kommer att ha två bussar till Elmia, inbjudan kommer.
Årsmötet 2015
170 medlemmar kom till Njudungsgymnasiet i Vetlanda
där skogsbruksområdets årsmöte hölls i mitten av mars.
Förtroenderådets ordförande, Magnus Persson, hade
avböjt omval och lämnade rådet tillsammans med ledamöterna Per Stålhammar och Eva Magnusson. Till ny
ordförande utsågs Maria Sporre, Stockaryd och till vice
ordförande Sonny Schön, Näshult. Den sistnämnde är ny
i förtroenderådet liksom Marcus Myrne, Myresjö och
Tomas Frödå, Nävelsjö.
Södras vice styrelseordförande Anders Grennborg
redovisade tillsammans med kommunikationsdirektör
Annica Gerentz resultatet för 2014 och redogjorde för
företagets framtidsplaner.
Bland de som anmält sitt intresse att delta i Södraskolan
lottades en värdecheck ut och den vanns av Eva Estner.
Genomförda aktiviteter
Lördagen den 28 februari intog 155 Södramedlemmar badhuset i Sävsjö
för att bada, basta, äta pizza slice och prata Södra och skog med förtroendevalda i Njudung sbo. Många positiva röster hördes om denna kväll. Kul
med en aktivitet där alla åldrar är representerade.
Torsdagen den 5 mars i Missionskyrkan, Vetlanda gavs möjlighet för nya
medlemmar från 2011 och framåt i Eksjö och Njudung sbo att ta del av en
intressant kväll. På plats fanns Christer Segerstéen ordförande i föreningsstyrelsen som berättade om Södra dåtid, nutid och framtid. En spegling om
varför vår förening kom till hur den utvecklats och vad tankarna inför framtiden är. Vi som var där kan intyga att Christer talade med stor inlevelse
och Magnus fick avbryta för annars hade vi inte hunnit med allt vi skulle
inom rimlig tid. Södras kogsinspektorerna Oskar Södergren och Markus
Gunnarsson gav exempel på de ekonomiska fördelarna med Södramodellen.
Ordförande i Eksjö sbo Gunnar Thorn Andersen gav sin mycket personliga
syn på att vara medlem i Södra.
Kultursponsring
Nu finns det möjlighet för föreningar, kulturella stiftelser att söka sponsringspengar från Södra. Syftet med sponsringen är att bidra till en levande
landsbygd genom att sponsra lokal natur- och kulturvård. Njudung sbo
har möjlighet att dela ut 30 000 kronor under 2015 och 2016. Pengarna får
fördelas i poster om minst 3 000 kronor till olika verksamheter och det är
förtroenderådet som beslutar.
Välkommen med din ansökan till:
Södra Skogsägarnas ekonomiska förening
Njudung sbo förtroenderåd
Spikvägen 1, 574 37 Vetlanda
För vidare information kontakta:
Maria Sporre, [email protected] eller telefon 070-825 05 88.
Aktuellt från Södraskolan
Vårens inleds med vårens kurser
Skogsbruksplanens användning
i Sävsjö den 27 april och 4 maj. Där
får du tillfälle att lära dig läsa, förstå
och använda din skogsbruksplan.
Vi tittar även på Södras app.
Den 28 april och 5 maj erbjuds kursen
Digitala verktyg för skogsbruksplanen i Vetlanda. Där lär du dig
att hantera det nya verktyget Skogsägarplan Webb med redigeringsfunktionalitet som möjliggör för dig
som skogsägare att själv uppdatera
din skogsbruksplan efter utförda
åtgärder. Redigeringsmöjligheten
finns för planer som upprättats av
Södra från 2012 och framåt.
Läs mer om kurserna på Södras
skogsägarnät, skog.sodra.com. Där
kan du också anmäla dig.
För ytterligare information, ta
kontakt med kursledaren på vårt
område Kerstin Carlsson, telefon
070-347 17 56.
Studieresa till Estland och Lettland
Njudung och Eksjö sbo inbjuder till en resa genom
Estland och Lettland med studiebesök i Södras egna
skogar, guidade vandringar i Tallinn och Riga, besök
på lantbruksföretag, kanske besök på något träförädlingsföretag och någon mera kulturpunkt. Det kommer
även att finnas lite egen tid för shopping i Riga.
Ni kommer att få information kring skogs- och
jordbruket i respektive land. Vi kommer att belysa
ländernas spännande historia både i närtid och längre
tillbaka och hur det är att leva där idag. Vi kommer
att besöka en hamn där Södra lastar ut massaved.
Dessutom får vi uppleva ländernas natur i när vi färdas
fram och givetvis pröva på matkulturen.
Vi reser med buss från hemorten söndag morgon och
kommer hem följande torsdag kväll. Vi har bussen med
oss hela resan. Vi tar Tallinks färja från Stockholm–
Tallinn respektive från Riga-Stockholm med mat,
shopping och underhållning.
Kostnaden per person kommer att ligga på cirka
5 300 kronor för övernattning i dubbelrum. Enkelrumstillägg 900 kronor. I detta ingår i stort alla kostnader
inklusive måltider och studiebesök.
Antal deltagare max 50 och minimum 40. Vi har
samma buss med oss på resan. Reseledare är Albert
Eliasson, som tidigare varit ansvarig för Södras skogliga verksamhet i Estland och Lettland under flera år.
Dessutom får ni bland annat möta Södras anställda i
Estland och Lettland.
Du anmäler dig till:
Mats Floengård, [email protected] eller telefon
070-821 37 58 senast den 15 maj.
Preliminärt program:
Söndag 6 september
Med buss från hemorten enligt separat tidtabell,
vi hämtar upp lokalt. Avfärd med Tallink från
Stockholm. Buffé på färjan.
Måndag 7 september
Ankomst Tallinn, guidad tur till fots i Tallinns
gamla stad. Vi far vidare österut med lunchstopp
på ett gästgiveri mellan Tallinn och Rakvere.
Besök på lantbruksföretag syd om Rakvere sedan
besök på ett lövsågverk. Vidare mot Tartu,
incheckning på hotellet, kort rundvandring och
middag i Tartu.
Tisdag 8 september
Skogsexkursion på en av Södras fastigheter
i Estland. Vi far vidare mot Lettland med studiebesök på ett lokala ölbryggeriet och lunchbuffé.
Skogsexkursion på en av Södras fastighet i norra
Lettland. Birinu Pils slottshotell, incheckning,
bastu och rundvandring och middag på slottet.
Onsdag 9 september
Besök vid Södras hamnterminal i Skulte. Virkesmarknad och Södras massavedsköp. Guidad tur
i Rigas gamla stad och egen tid för shopping,
museumbesök och lunch. Avfärd med Tallink
mot Stockholm. Buffé på färjan.
Torsdag 10 september
Ankomst Stockholm och resa mot hemorten.
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Ädellövssäck
Våra ädellövträd är inte bara
vackra att se på utan spelar också
en viktig roll i bevarandet av den
biologiska mångfalden i våra
skogar. För dig som funderar på
att plantera ädellöv och vill ha en
fin blandning av trädslag erbjuder
vi våren 2015 en helt ny ädellövssäck. Säcken innehåller 25 plantor
av vardera lönn, skogsek, lind,
bok och fågelbär, det vill säga
totalt 125 plantor. Säcken kostar
895 kronor exklusive moms. Frakt
tillkommer.
125 plantor
895:-
För att göra din beställning gå in
på Mina sidor och beställ plantor,
eller kontakta din skogsinspektor.
Kontaktinformation
Vetlanda verksamhetsområde, Spikvägen 1, 574 37 Vetlanda
Johan Johnsson, områdeschef
Patrik Frisk, produktionsledare
Elin Jonsson, skogsvårdsledare
Leif Edvardsson, skogsinspektor
Oscar Södergren, skogsinspektor
Lars Wiktorsson, skogsinspektor
Tor Amrén, skogsinspektor
Mats Nyberg, skogsinspektor
Andreas Elamsson, skogsinspektor
Markus Gunnarsson, skogsinspektor
Mikael Karlsson, planläggare
Fredrik Melakari, planläggare Magnus Svensson, skogsinspektor
Royne Engström, planläggare Ingevald Svensson, planläggare 010-471 62 10
010-471 62 19
010-471 62 11
010-471 62 14
010-471 62 15
010-471 62 16
010-471 62 17
010-471 62 18
010-471 62 20
010-471 62 21
010-471 62 22
010-471 62 23
010-471 62 24
010-471 62 25 010-471 62 26 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Maria Sporre, ordförande
070-825 05 88
[email protected]
Sonny Schön, vice ordförande
070-205 54 68
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 08.00-12.00 och 13.00-16.00
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com
0470-891 00
[email protected]