2015 nummer 3

Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 1
Svenska Kyrkan i
Högsby, Fagerhult,
Fågelfors och Långemåla
församlingar
Nr 2015-3
Besökstjänsten 10 år!
Foto: John-Erik Wåhlin
Musik i
sommar ...
sid 3
Gud, livet, att vara ung, kärleken,
sorgen, drömmar, längtan... ... sid 4
Kyrkans Besökstjänst 10 år! ...
sid 7
Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 2
På ledande plats
Ola Emilsson
Sommaren är kort...
för vissa alltför kort
För någon annan lång och äntligen
väntar något nytt. För vissa innebär höstens alla färger vemod, för
andra är färgerna ett sprakande
färgspel som väcker glädje inombords.
Trots alla rapporter om klimatförändringar lever vi människor i Östra Småland med fyra markerade årstider. Hur
blir den här hösten och vintern undrar
någon? Är de frusna sjöarna och snö ett
minne blott?
Jag minns så väl min resa till Australien och Nya Zeeland för flera år sedan.
Jag hade varit ute och rest i nästan ett år
och hela tiden sökt mig till de tropiska
delarna av denna avlägsna kontinent.
Jag märkte hur de tropiska lövträden
aldrig avlövades som hos oss om hösten
utan föll ett och ett under hela året. Hur
min längtan till hemmet i Skandinavien
och Sverige växte sig stark. Att hemlängtan sätter in kan också vara ett
tecken på att resan varit bra och något
nytt väntar där hemma.
Nu har skolorna i Sverige börjat.
Nya möjligheter, nya utmaningar väntar. Ett nytt jobb eller ett helt nytt
skede i livet väntar. På gott och på ont.
Svenska kyrkan här i Högsby pastorat erbjuder nya möjligheter för dig
som söker gemenskap med Gud eller
gemenskap med människor över huvud taget. Söndagens gudstjänst vill
vara en andlig mötesplats för dig som
söker längtan till det som är större än
oss själva. Söndagens gudstjänst vill
vara navet för att ge kraft och inspiration för veckan som kommer. Konfirmanden får komma till nattvarden som
är måltidsbordet för den gudstjänstfirande församlingen. Den nyblivne föräldern är välkommen till öppna
förskolan som vill vara en mötesplats
för både mammor, pappor och de små
inte minst. Eller varför inte ett samtal
med någon av våra präster eller diakon
som har tystnadsplikt. Bibelgruppen
samlas för att reflektera och bedja. Vad
betyder det att tro på Gud?
Avtackning
Hur kan min tro gestaltas i det djupt
mänskliga och vardagliga? Musiken i
kyrkan, kören är en växtplats för den
som gillar att sjunga. Till kören kommer
alla åldrar, små och stora. Kyrkan är
kristi kropp. Församlingsråden samlas
åter igen. Vad betyder det att vara kyrka
idag? Hur kan den kristna tron gestaltas
mitt i vår vardag denna höst? Besöksgrupperna och syföreningarna i Högsby
pastorat samlas igen. Du som just mottagit ett litet barn, var och när kan barnet bli döpt? Vi som är förälskade,
vilken kyrka kan viga oss?
Kyrkorna och församlingarna i
Högsby pastorat väntar på Dig!
Församlingspräst
Ola Emilsson
Bibelstudier/
Samtalsgrupp
i Långemåla
församlingshem
Hans Karlsson avtackades
inför pensionstid den 14/6 i
både Högsby kyrka av kyrkoherde Arja Bergström och
Högsby församlingsrådets
ordförande Gunnel Höglander samt i Berga kyrka av
prostemeritus Leif Norrgård.
Torsdagar 18.00
jämna veckor.
Första träff torsdag 3/9
och sista för termin 10/12
alla kvällar kl. 18.00
På bild Leif Norrgård, Hans
Karlsson och Sven-Bertil Ohlsson.
Samtalsledare
Ola Emilsson.
Foto: Erna-Stina Ohlsson
Kyrknytt nr 3 • 2015 • Sid 2
Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 3
MUSIK I SOMMAR
Även i år bjöd våra olika kyrkor i
pastoratet på musik i sommarkvällen. Det har varit blandade program med olika musik stilar, tror
det har funnits något för alla!
Vår serie med sommarmusik inleddes
på Högsbydagen, musik vid lunchtid
var det dock den här gången!
Vi var ett gäng musikanter som spelat
och sjungit i olika konstellationer tidigare, men aldrig tillsammans. Spännande och inspirerande med nya möten
och att se var det landar!
Alla berörda nappade och ville vara
med när de fick frågan! Resultatet blev
ett blandat program med solosånger, duetter och några sånger där alla medverkade. Jag tycker själv att det blev ett
program med bra musik! Karin Sandholm och Catja Lundström sjöng varsin
solosång där kompositören var Benny
Andersson. Sanna Karlsson och Emma
Blomqvist bjöd på finstämda duetter!
Mando Diaos ”Strövtåg i hembygden”
med text av Gustav Fröding, berörde
nog alla! Instrumentalister tillsammans
med mig och som var med lyfte låtarna
var Hugo Lundström på trummor och
Oliver Lundström på gitarr. Vi fick även
höra Oliver sjunga till eget gitarrspel.
Sist och minst i raden av medverkande
var Ester Hultman, frimodigt vågar hon
ta ton trots att kyrkan är fullsatt. Hon
hade valt sin egen sång ”Hjärtat slår upp
sin dörr” ur Disney filmen ”Frost”. Hon
frågade mig strax innan det var dags. Får man vara lite nervös?
Som avslutning bjöd vi alla på Ted
Gärdestads ”Låt kärleken slå rot”.
Det är härligt när en tanke, en idé blir
till verklighet! Bonus när alla medver-
Konsert med Mats Paulson
och Högsby kyrkokör
I höst, närmare bestämt 4 oktober, får Högsby kyrka besök av
Mats Paulson. Med visor som
”Visa vid vindens ängar” ”Barfotavisan” och ”Baggenslåten”
har han blivit en av våra mest
folkkära artister. Han är en trivsam entertainer med värme och
humor. Mats är verksam som
artist, sångare, kompositör,
författare och konstnär. Tillsammans med Högsby kyrkokör ger
han en konsert och det ser vi
fram emot!
Text och foto: Ann Hultman
Kyrknytt nr 3 • 2015 • Sid 3
kande trivs och tycker det är roligt. Extra bonus när det blir uppskattat av församlingsbor.
Vem vet, vi kanske gör om det igen!
Text och foto: Ann Hultman
Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 4
Gud, livet, att vara ung, kärleken,
sorgen, drömmar, längtan...
Du som är född 2001 får inbjudan till konfirmation i ”Högsby
pastorat”. Här kan du läsa lite
om vad konfirmation innebär.
Vad är viktigt för dig? Vad bryr du dig
om? Vad brinner du för? Livet har
många sidor. Där finns kärleken och
hoppet, besvikelserna och ilskan. Varför finns det så mycket ondska och
orättvisa? Lönar det sig att arbeta för
rättvisa och jämlikhet? Vad är en människa - sin talang, sin vilja och själ?
Vad har Gud med mig att göra och vad
betyder alla religioner som finns
omkring oss? Allt detta talar vi om när
vi ses.
Vad är konfirmation?
Konfirmation betyder bekräftelse, och
det är det konfirmand tiden syftar till en bekräftelse av ditt dop. I dopet säger Gud till dig att du är älskad och att
du behövs här i världen.
Konfirmationstiden är en tid för möten, vänskap och sökande. Träffarnas
innehåll handlar till stor del om dina
egna frågor och funderingar om livet.
Det kan handla om kärlek, rättvisa,
miljö, frihet och ansvar, död och liv,
ont och gott, om Gud finns, vem Jesus
är, vad Bibeln handlar om… Det gör
vi genom att samtala och diskutera,
olika former av skapande verksamhet,
lek, musik och mycket annat. Du har
som konfirmand möjlighet att vara
med och utforma träffarna tillsammans
med dina ledare.
Din konfirmandtid avslutas med en
konfirmationsgudstjänst i kyrkan.
Jag är inte döpt - får jag vara
med ändå?
Du kan självklart vara med även om
du inte är döpt. Däremot måste du vara
döpt för att konfirmeras. Det kan du
bli någon gång under konfirmandåret.
Kyrknytt nr 3 • 2015 • Sid 4
Får jag vara med om jag inte tror
på Gud?
Ja! Du får gärna vara med även om du
inte tror på Gud. Vi blir aldrig färdiga
med vad vi tror, tänker och tycker. Under konfirmandtiden får du chansen att
fundera och diskutera tillsammans
med andra – just utifrån vad du tror.
Konfaläsningen börjar i september och
avslutas med konfirmation i maj 2016.
Inskrivning äger rum den 13 september i Högsby kyrka kl. 18.00. Kan du
inte komma då men vill konfirmera
dig, ring och anmäl dig till pastorsexpeditionen.
Vi har även grupper för vuxna. Mer
information från pastorsexpedition om
vuxenkonfirmand.
Arja Bergström – vår kyrkoherde
Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 5
– A N S L A G S TAV L A N –
HÖSTENS SOPPLUNCHER
ÖPPET HUS
I HÖSTTID
MÖTESPLATSER
I FÅGELFORS
FÖRSAMLINGSHEM
Högsby församlingshem
26/8 kl.12.00
Sopplunch. Lunchmusik med kantor Göran.
Onsdag 26 augusti kl 12.00
Fågelfors församlingshem
Lunchmusik med kantor Göran
Onsdag 30 september kl 12.00
Högsby församlingshem
Lunchmusik med kantor Ann
Onsdag 28 oktober kl 12.00
Långemåla församlingshem
Lunchmusik med kantor John-Erik W
16/9 kl. 14.00
Sång och musik med Johan
och Gunilla Sigvardssson
Andakt
Torsdag 22/10 kl 14.00
Sång och musik med Högsby SPF kör
under ledning av John-Erik Wåhlin
Gammaldags kafferep
Gratulationer av församlingens 80- och
85-åringar. Andakt
30/9 kl.14.00
Trivselkväll. Frågesport, bingo mm.
Fågelfors församlingshem
14/10 kl. 14.00
Musikfolket från Mörlunda
Andakt
Onsdag 16/9 kl. 14.00
Sång och musik med Johan och
Gunilla Sigvardssson. Kaffeservering. Andakt
28/10 kl.14.00
Johan Danielsson spelar dragspel.
Onsdag 14/10 kl. 14.00
Musikfolket från Mörlunda
Kaffeservering. Andakt
Onsdag 25 november kl 12.00
Berga kyrka
Lunchmusik med kantor Marie-louise
11/11 kl.14.00
Bildvisning. Jonny Johansson och Per-Ivar Blom
visar gamla Fågelforsbilder.
Onsdag 9 december kl. 12.00
Isabogården i Grönskåra
Lunchmusik med kantor Göran och Gunnel
18/11 kl 14.00
Sång och musik med Högsby PRO – kör under
ledning av Ingrid Digreus
Gratulationer av församlingens 80 och 85 åringar
Andakt
Soppluncherna är till för alla!
Har du inte haft möjlighet att vara med tidigare
så kom gärna. Vi träffas i all enkelhet.
Vi har lunchmusik vid varje tillfälle.
Arr. Svenska kyrkan Högsby Pastorat,
Röda Korset och Sensus
Hjärtligt Välkommen!
2/12 kl.14.00
Sånger och psalmer i adventstid.
Kaffeservering vid varje tillfälle
Välkommen!
Om du behöver skjuts, kan du kontakta:
Sven Mörstam, 076-8432034, 51563
Bönegrupp i Fagerhult/ Fågelfors
Bön är ett samtal med Gud. Vi ber i bönegruppen för församlingens liv,
för andra omkring oss, samt för oss själva. Om vi inbjuder Gud att vara
med oss i våra liv blir allt mycket bättre än att enbart förlita sig på sin
egna styrka.
Om du vill vara med: Hör av dig till präst Ola Emilsson
VÄLKOMMEN TILL VÅRA
FAMILJEGUDSTJÄNSTER I HÖST!
En söndag i månaden är hela familjen välkommen att fira en enkel familjegudstjänst
på barnens villkor i någon av våra kyrkor.
Efteråt bjuder vi på en enkel måltid
eller förstärkt fika.
En stund att umgås med hela familjen i kyrkan och du slipper diska!
Vi ses i våra kyrkor!
Onsdag 18/11 kl 14.00
Sång och musik med Högsby PRO – kör under
ledning av Ingrid Digreus
Gratulationer av församlingens 80och 85-åringar. Kaffeservering. Andakt
Fagerhults församlingshem
Torsdag 10/9 kl 14.00
Visor av Astrid Lindgren med Sven-Olof Blad
Kaffeservering. Andakt
Torsdag 5/11 kl 14.00
Blandade visor med ”YNGEL” Yvonne Elmgren
och Nils-Gunnar Lundgren
Kaffeservering. Gratulationer av församlingens
80 och 85 åringar. Andakt
Långemåla församlingshem
Torsdag 26/11 kl. 14.00
Adventsmusik med Gunnel Höglander
och Göran Petersson
Gratulationer av församlingens
80- och 85-åringar. Kaffeservering. Andakt
Hjärtligt Välkomna
till församlingarnas Öppet hus!
PILGRIMSVANDRING
– LÖRDAGEN DEN 19/9 KL. 9.00
Vi börjar vandringen i Grönskåra kapell och avslutar densamma i Grönskåra kapellet
samt firar mässa vid Smålands
vackraste sjö!
Ungefärlig tidsåtgång är 9-12.
Vandringsledare Ola Emilsson.
Kyrknytt nr 3 • 2015 • Sid 5
Foto: Arja Bergström
Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 6
Någon som stod
Dig nära har dött
Det påverkar Ditt eget liv på
olika plan. Nya känslor och
svåra tankar kommer, och Du
kanske inte riktigt vet hur Du
ska hantera dem.
Varje människas sorg är unik och
ingen kan i egentlig mening dela
den. Ibland kan det vara en hjälp att
få dela sina tankar och erfarenheter
med några som är i samma situation.
I andras ord och känslor känner man
igen sig själv.
Svenska kyrkan i Högsby vill erbjuda Dig att vara med i en enkel,
kravlös gemenskap där det finns
plats för Dig, din sorg, dina tankar
och frågor.
Högsby församling bjöd
in till öppet hus i midsommartid…
en solig eftermiddag i midsommarveckan samlades många till ett öppet
hus i Högsby församlingshem.
Programmet inleddes med en andakt av
diakon Yvonne och diakonpraktikant
Ingrid. Besöksgruppen i församlingen
bjöd på ett gammaldags kafferep och
jordgubbstårta. Den som önskade
kunde få en kaka med sig hem i en
liten påse.
Johan och Gunilla Sigvardsson bjöd
på stämningsfull sommarmusik.
Foto: Dea Carlsson
Vi kommer att träffas några torsdagskvällar under hösten, 1,5 timma
varje gång.
Samlingarna äger rum i Högsby
församlingshem (Odensvivägen 2) i
Högsby.
Hör gärna av dig om Du är intresserad av att vara med i en samtalsgrupp. Du kan ringa eller skicka in
den nederstående talongen till:
Svenska kyrkan, Högsby pastorat
Odensvivägen 2
579 33 Högsby
0491-20018
Med varma hälsningar
Yvonne Yngvesson
Diakon i Högsby pastorat
0491-20061, 073 - 0233042
Arja Bergström
Kyrkoherde i Högsby pastorat
0491-20139, 073 – 0960024
Jag vill vara med i en
samtalsgrupp
Kontakt av diakon för uppföljning
genom hembesök
Jag önskar att bli uppringd
Namn:...........................................................
Adress:..........................................................
.....................................................................
Välkomna till Kalmar den 12 september
Från evighet till evighet
- en kyrkodag om trons förvaltarskap
Med anledning av att det i år är 100 år sedan Kalmar och Växjö stift
gick samman vill vi fira detta med en dag i kyrkans hägn – gudstjänst, mat,
gemenskap, fördjupning. denna fest dag är gratis!
Vår nye biskop Fredrik Modéus presenterar sig för denna del av stiftet.
Arr: Kalmar Stifts Bibelsällskap och Kalmar Stifts diakonikrets
i samarbete med Kalmar pastorat.
Anmäl ditt intresse till expeditionen senast den 30 augusti
så kan vi ordna med samåkning
Tel:.................................................................
Kyrknytt nr 3 • 2015 • Sid 6
Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 7
Kyrkans besökstjänst
10 år!
Att vara medmänniska.
Besökstjänsten finns i våra fyra församlingar sedan 10 år tillbaka. Besökstjänsten är oerhört betydelsefull. Vi besöker
regelbundet ensamma, äldre i vår bygd
och de som bor på våra äldreboenden.
Det är värt att uppmärksamma allt arbete som ofta sker i det tysta. Vidare
finns besökstjänsten med vid församlingarnas öppet hus, soppluncher och
uppvaktningar. Vid allhelgonatid är kyrkan öppen och där finns möjlighet att
komma in och värma sig, få en kopp
kaffe och en medmänniska som lyssnar
till dig. Inför Julen har vi en gammal
tradition där präst, diakon kommer med
en julhälsning för dig som önskar ett
besök. Även här finns besökstjänsten
med.
Vi har tystnadsplikt! Skulle Du vilja
ha någon att prata med eller någon som
bara lyssnar?
Kontakta då gärna besökstjänsten i
din församling.
Yvonne Yngvesson, diakon
0491-20061, 073-0233042
Tack Inger
Inger Gräntz
Johansson har
fått nytt jobb.
Grattis Inger!
Vi tackar Inger
för hennes engagemang i församlingen med olika
uppdrag, särskilt som barnledare
genom åren.
Döpta, vigda och
avlidna i våra
församlingar
DOP UNDER PERIODEN
1/5 -31/7 2015
Högsby församling
AYLA Irené Inez Salonen 31/5
SEBASTIAN Artur Emil Lundberg 27/6
AMADEUS James Egmont Roland Peilot 25/7
Långemåla församling
EBBE Holger Jan Johansson 2/5
PONTUS Thomas Johansson 4/7
ARVID Lars Magnus Erlandsson 5/7
Fågelfors församling
JASMINA Sandra Elisa Svensson 27/6
Fagerhults församling
MIO Stina Therese Karlsson 6/6
Foto: John-Erik Wåhlin
Gökotta vid Böta kvarn
på Kristi himmelsfärds
dag
Foto Ulrika Svensson Långemålabygdens medborgarförening
Foto: Dea Carlsson
Kyrknytt nr 3 • 2015 • Sid 7
VIGDA UNDER PERIODEN 1/5 - 31/7 2015
Högsby församling
Terese Svensson och Staffan Erlandsson 11/7
Rose-Marie Nalli och Mikael Mård 23/5
Fågelfors församling
Sandra Svensson och Marcus Johansson 27/6
AVLIDNA UNDER PERIODEN 1/5– 30/7 2015
Högsby församling
Agda INES Viola Fredriksson 5/5
KERSTIN Matilda Anita Lindström 12/5
BENGT Torsten Elmborg 13/5
SVEA Ingeborg Wenemo 16/5
Sven ROBERT Gustav Forsberg 28/5
INGA-MÄRTA Helen Engström 31/5
MARTINA Ingeborg Johansson 31/5
Rut SVEA Ingegerd Gustavsson 7/6
NILS Arnold Konstantin Gunnarsson 13/6
Gertrud Florence RUBINA Johansson 1/7
BERNTH Gösta Granath 5/7
OLOF Oskar Albin Nordahl 8/7
Ebba ANN-MARI Linnéa Nilsson 16/7
AMADEUS James Egmont Roland Peilot 26/7
Fagerhults församling
ALF Torsten Birger Pettersson 30/5
JOE Josef Henrik Lundgren 1/6
INGA Linnéa Hillevi Persson 15/7
Fågelfors församling
Jan STEFAN Mikael Lundell 1/6
Ulla CHRISTINA Sandahl 19/6
Gustaf AGNE Petersson 25/6
EVA Linnéa Elisabet Johansson 29/6
Långemåla församling
ALINE Gunvor Willheden 26/7
Kyrknytt 2015-3_Kyrknytt_A 2015-08-10 09:05 Sida 8
– Predikoturerna –
HÖSTEN 2015
HÖGSBY KYRKA
Sö 30/8 kl.11.00 Högmässa
Sö 6/9
kl.11.00 Högmässa
Sö 13/9 kl.18.00 Taizémässa, Konfirmandinskrivning
Sö 20/9 kl.11.00 Familjegudstjänst
Sö 27/9 kl.11.00 Högmässa
Sö 4/10 kl.18.00 Konsert med Mats Paulson och
Högsby kyrkokör
Sö 11/10 kl.11.00 Högmässa
Sö 18/10 kl.11.00 Högmässa
Sö 25/10 kl.11.00 Familjegudstjänst
Lö 31/10 kl.18.00 Minnesgudstjänst
Sö 1/11 kl.11.00 Högmässa
Sö 8/11 kl.11.00 Högmässa
Sö 15/11 kl.11.00 Familjegudstjänst
Sö 22/11 kl.11.00 Högmässa
RUDA FÖRSAMLINGSHEM
Sö 30/8 kl.16.00 Gudstjänst i Ruda församlingshem
Sö 25/10 kl.16
Gudstjänst i Ruda församlingshem
LÅNGEMÅLA KYRKA
Sö 13/9 kl. 16
Sö 27/9 kl.11
Sö 11/10 kl.16
Lö 31/10 kl.16
Sö 8/11 kl.16
Sö 22/11 kl.18
Högmässa
Familjegudstjänst
Högmässa
Minnesgudstjänst
Högmässa
Taizémässa
FÅGELFORS KYRKA
Sö 30/8 kl.18.00
Sö 13/9 kl.11.00
Sö 27/9 kl.16.00
Sö 11/10 kl.11.00
Lö 31/10 kl.16.00
Sö 8/11 kl.11.00
Sö 22/11 kl.16.00
BERGA KYRKA
Sö 6/9
kl.16.00
Sö 20/9 kl.16.00
Sö 4/10 kl.16.00
Sö 18/10 kl.16.00
Sö 1/11 kl.18.00
Sö 15/11 kl.16.00
Musikgudstjänst
Högmässa
Familjegudstjänst
För världens barn - konsert
Minnesgudstjänst
Högmässa
Taizémässa
Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Långemåla församlingar
E-post: [email protected]
Hemsida: www.minkyrka.se/hogsby
Expedition
Odensvivägen 2, 579 33 Högsby
Kanslist Christina Lundell 0491-200 18
E-post: [email protected]
Musikgudstjänst
Goda grannars dag i Bockara
Högmässa
Taizémässa
Ljusspel
Högmässa
FAGERHULTS KYRKA
MED GRÖNSKÅRA KAPELL
Sö 6/9
kl.18.00 Grönskåra kapell;
Taizégudstjänst
Sö 20/9 kl.11.00 Musikgudstjänst
Sö 4/10 kl.11.00 Högmässa
Sö 18/10 kl.11.00 Familjemässa
Lö 31/10 kl.18.30 Minnesgudstjänst
Lö 14/11 kl.18.00 Sånger med text av Pälle Näver
Kamrer Gerlinde Wilgusch 0491-213 22
E-post: [email protected]
Fax 0491-216 73
Vaktmästare
Högsby - 0491-20050, 073-023 30 41
E-post: [email protected]
Fagerhult - 070-658 80 35
Fågelfors - 070-670 84 68
Långemåla - 070-645 80 67
E-post: [email protected]
Präster
Kh Arja Bergström
0491-201 39, 073-096 00 24.
E-post: [email protected]
Km Ola Emilsson
0481-710 03, 070-372 48 61
[email protected]
Reservation förändringar. För körmedverkan se aktuell annons i ortspressen.
Musiker
Ann Hultman (Högsby, Ruda)
exp, 0491-200 34, bost, 072-226 89 47
Ibland behöver vi tala med
någon som lyssnar och som har
tystnadsplikt. Vill du tala med en
präst eller diakon kan du vända
dig till din församling.
(se telefonlistan).
Kvällar och nätter kan man ringa
Jourhavande präst. Jouren är öppen
21.00 - 06.00 varje natt. Den som
ringer får tala med en präst i Svenska
kyrkan som har ett särskilt uppdrag
och utbildning att tjänstgöra i jouren.
Prästerna har tystnadsplikt.
Både prästen och den som ringer
är anonyma för varandra.
Telefonnummer är 112.
SAMÅKNING TILL
GUDSTJÄNSTERNA
Högsby Göran Pettersson 0491-21040
Berga Monica Andersson 0491-50172
Ruda Vanja Hägelmark 0491-22028
Fagerhult Ingrid Wernersson
0481-71309
Fågelfors Gunilla Mörstam
0491-51563, 072-2351563
Långemåla Gunhild Johansson
0499-30081, 070-3153627
E-post: [email protected]
Marie-Louise Ohlsson (Fagerhult, Berga, Fågelfors)
0491-200 46, 070-386 59 56
0491-503 91 bost
E-post: [email protected]
Diakon
Yvonne Yngvesson, 0491-200 61, 073-023 30 42
[email protected]
Värdinna
Benita Persson, 0491-212 96
Kyrkor
VÄLKOMMEN
Som frivillig medarbetare
i våra församlingar!
Som gudstjänstvärd, kyrkvärd,
ungdomsledare, besökstjänsten mm.
Är du intresserad eller har frågor
kontakta vår diakon Yvonne Yngvesson.
Högsby 0491-206 20
Berga kyrka 0491-502 88
Fagerhults kyrka 070-658 80 35
Långemåla kyrka 070-645 80 67
Församlingshem
Fagerhult 0481-713 41
Fågelfors 0491-514 60
Högsby, kök, 0491-212 96
Nästa kyrknytt i din brevlåda torsdagen den 27/11!
Sista inlämningsdatum av material inför
höstens kyrknytt är torsdagen den 5/11.
Långemåla 0499-301 03
Ruda 0491-225 41
Wåhlin Produktion AB
NÅGON
ATT TALA MED