Tema Ronneby - BLEKINGE DIABETESFÖRENING

Blekinge Diabetesförening Medlemstidning Nr 2 2015
Blekinge
Tema Ronneby –
från en tämmelig købstad
till den moderna kurorten
• En park för hälsans skull
• Primärvården och diabetes • En god lunch med Flash
• Arkiv i centrum
• Familjeträff på Årets museum
• In Memoriam
Diabetesnytt nr 2 2015
Diabetesnytt
Redaktionen informerar
Blekinge
Vill du medverka i tidningen?
Skicka text och oredigerade bilder till
[email protected]
Citat från tidningen får göras om källan anges.
För hela artiklar hänvisas till författaren.
Författaren är själv ansvarig för innehållet i artiklarna.
Medlemstidning för
Blekinge Diabesförening
Upplaga 400 ex
Utkommer med 4 nr/år
Ansvarig utgivare & redaktör
Miriam Mattsson
Innehåll i detta nummer:
3 Ordförande har ordet: Den som väntar på nåt gott
4 – 8 Tema: Ronneby
4 – 5 Ronneby Brunnspark – En lisa för själen
Adress:
Blekinge Diabetesförening
Box 76, 371 21 Karlskrona
www.blekingediabetes.com
Blekinge Diabetseförening
518-6135 medlemsavgifter OCR
966-7429 gåvor föreningen
Kassör
Carina Andersson
070-600 72 88
Kontaktpersoner
6 Från en tämmelig købstad till den moderna kurorten
7 Arkiv i centrum
8 Primärvården och diabetes
9 Nya i styrelsen
10 Träff på Årets museum
11 Kunskapsnivån kring diabetes är låg
hos gymnasieelever
12 En god lunch med Flash
13 Annons FreeStyle Libre
14 Samverkan & Noterat: Referat
Karlskrona
Sven-Åke Johansson 0455-482 17
Ronneby
Lisbeth Johansson 0709-66 60 86
Karlshamn
Thomas Gustafsson 0454-32 08 72
14 In Memoriam
Sölvesborg
Inga-Lill Thelander 0456-132 18
0703-644 331
Olofström
Margareta Schultz
0454-402 24
Ungdomsredaktör & kontakt
Emma Barte
0709-30 51 52
@
Omslagsbild: Brunnshallarna i Ronneby Brunnspark Foto: Lisbeth Johansson
Tryck & Layout:
Pernillas Grafiska i Blekinge AB
2
15 Forskarhälsningar:
Livet förändras - men inte målen
16 Det händer i sommar och efter sommaren
✆
För medlemsfrågor, adressändringar
[email protected]
För ekonomiska frågor:
[email protected]
Övrigt
[email protected]
eller ring 073-800 71 21
Nästa nummer av Diabetesnytt Blekinge
ut i september 2015. Tema Kost och motion.
Annons- och manusstopp 10 augusti.
Diabetesnytt nr 2 2015
Ordförande har ordet:
Den som
väntar på
nåt gott
Att gå i väntans tider, kan det heta om de som väntar
barn, längtar efter att få hem en kattunge eller hundvalp, få besked att man fått jobbet, hitta den stora
kärleken eller förverkliga drömhuset. Kanske väntade du som jag (och längtade lite?) på att vår ”nya”
medlemstidning skulle komma ut. Sanningen att säga
jobbade personer i styrelsen parallellt med årsmötesarrangemanget i Karlshamn och ett varierat innehåll
i tidningen. Allt sedan beslutet om ny grafisk profil
var det mycket som skulle hända på kort tid.
Diabetesnytt Blekinge nr 1 2015 var klar för tryckning två dagar efter genomfört årsmöte. Det
var bara en detalj som fattades, visade det sig,
ett registreringsnummer hos PostNord med anledning av de nya rutinerna. Ackurat - blankett
finns på nätet och bara att fylla i. Längst ner
på blanketten står att ett aktuellt Utgivarbevis
för periodisk skrift från Patent- och Registreringsverket ska bifogas. Så började resan med
div kontakter, efterforska tidigare utgivarbevis (från
2010), stadgar, protokoll med beslut, firmatecknare,
personbevis, förvaltarfrihetsbevis.... När jag vid ett
tillfälle suckade djupt i telefonen, sa handläggaren
på PRV uppmuntrande: Man lär sig alltid något nytt!
Så uppstod en diskussion om föreningens namn. Var
det Blekinge Diabetesförening eller Blekinge Läns
Diabetesförening, var fanns protokoll om namnändring? Jag valde att gå till botten med frågan: Vilket
namn hör ihop med vårt organisationsnummer? Hos
Skatteverket fann jag föreningen registrerad sedan
1971 som Blekinge Diabetesförening Karlskrona!
Det nya namnet på tidningen var kanske det minsta
problemet – namnet var inte upptaget av annan skrift
men måste godkännas av en jurist. Resan har tagit 5
veckor i anspråk och frestat mitt tålamod.
En annan resa, den med teman från länets kom-
muner har nu gjort sin (första) runda. Vi började i
Olofström, yngsta kommunen i länet, fortsatte med
Karlskrona, näst yngst, därefter Sölvesborg, näst
äldst, via Karlshamn i mitten och har nu nått Ronneby som är den äldsta enligt trovärdiga källor. Här
får du möta såväl historia, kultur, natur, handel, som
människor och hälsa i en salig blandning. Hur jobbar
man inom Primärvården med patienter med diabetes
och hur verkar man för att förebygga?
Alla barn med diabetes i Blekinge fick en personlig
inbjudan till en familjeträff och två av våra nya medarbetare i styrelsen berättar i ord och bild
om det lyckade besöket på Marinmuseum.
Vi får del av resultatet av Emmas gymnasieprojekt om unga och diabetes. Ny teknik underlättar livet med diabetes. En medarbetare
inom diabetesvården i Blekinge har oväntat
ryckts bort. Vad händer efter forskarstödet?
Och efter sommaren?
Nu behöver du inte vänta längre, Diabetesnytt
Blekinge nr 2 finns i din hand. Bara att läsa och ta del
av innehållet. Saknar du något i tidningen? Kanske
har just du den pusselbiten! Hör av dig! Det är tillsammans vi utgör Blekinge Diabetesförening!
Den som väntar på nåt gott väntar inte för länge,
heter det.
Nu är sommaren som vi väntat på här med lov och
semester och tillfälle till sköna stunder.
Tag vara på sommaren för avkoppling och nya fina
upplevelser!
Miriam Mattsson, Ordförande
”Man lär
sig alltid
något
nytt!”
”Det kan inte bli en succé
utan motgångar”
3
Posttidning B
Diabetesnytt nr 2 2015
Avsändare:
Blekinge Diabetesförening
Box 76, 371 21 Karlskrona
Ronnebyborna ha
r sina beskyddare
Ha en riktigt skön sommar!
önskar Blekinge Diabetesförening
Ängeln i
rummet – men
var i Ronneby?
Vita Hästen vid
Gamla
Vattentornet.
Rododendron Foto Ingrid Mattsson
Det händer efter sommaren…
enad
Välkommen till en höstprom skärgården
ta på den yttre
på vackra Sturkö och tit
picknick, som vi kan
Vi går ca 5 km. Medtag
vskanten.
avnjuta halvvägs vid ha
ber 2015
Lördagen den 5 septem
kyrkaSven-Åke
Samling kl.11 vid Sturkö
and natur och historia
Johansson är ciceron bl
st 2/9 till Sven-Åke
Info och anmälan sena
ntaktpersonen i din
tel. 0455-482 17 Ring ko
ng.Tag gärna med en
kommun för ev. samåkni
äck och sköna skor!
vän, och glöm inte mats
Äldredagen
17 september i Karlsha
mn
Mässa – Information – Ins
piration – Gemenskap
Blekinge Diabetesförening
finns på plats.
Arkivcentrum Blekinge
vid Tingsgården i Bräkne-Hoby
invigning måndagen den 16 septem
ber
Öppet Hus 16 – 18 september
Inbjudan till forskarseminarium 24 oktober
i Ronneby. Mera info senare.
DiOS, D
iabetesor
i Sverige
håller ko ganisationen
ngress i
söndage
Stockhol
n den 3
m
0 august
i 2015.
betesorg
.se
www.dia
16
Blekinge Diabetesförening verkar för forskning
om diabetes, ökad kunskap och erfarenhetsutbyte.
Bli medlem du också!
www.blekingediabetes.com | Tel 073 – 800 71 21
Nästa nummer av Diabetesnytt Blekinge ut i september.
Tema Kost och motion. • Syrat sänker sockret • Skogen bra för
kropp och själ • Styrketräning för bättre effekt • Lokala träffar