Buller från sprängningar väntar Gåshagaborna

TISDAG 9 JUNI 2015. MITT I LIDINGÖ 9
nyheter
Fler berusade
förare stoppas
Stockholm Allt fler rattfyl-
lerister stoppas i Stockholm.
Under perioden januari–april
togs 1 053 förare för rattfylleri. Det är 120 fler än samma
period förra året.
Antalet som stoppas för
drograttfylleri ökar också. I år
togs 1 096 förare jämfört med
954 samma period förra året.
– Det är positivt att polisen
upptäcker fler påverkade
förare i trafiken även om trenden är negativ. Vårt arbete är
att förhindra olyckor på våra
vägar och det ska vi fortsätta
med, säger regionpolismästare Ulf Johansson.
Inget
snabbtåg
till Oslo
Stockholm SJ planerade
att dra igång snabbtåg mellan
Stockholm och Oslo i augusti
för att kunna korta restiden
från 6 till 4,5 timmar.
Men satsningen avbryts
sedan norska Jernbaneverket
beslutat att genomföra ett renoveringsarbete längs banan.
– Jernbaneverkets besked,
så nära inpå trafikstart, slår
helt undan benen för vår
snabbtågssatsning, säger SJ:s
vd Crister Fritzson i ett pressmeddelande.
Buller från sprängningar
väntar Gåshagaborna
Gåshagaborna har en
bullrig tid framför sig.
30 000 kubikmeter berg
ska sprängas bort när
Käppala reningsverk bygger nytt. Dessutom blir
det tunga transporter.
Stockholm växer så att det knakar.
Det innebär bland annat att voly­
merna av avloppsvatten ständigt
ökar. Käppalaverket måste därför
bygga en ny rötkammare (den an­
läggning där de organiska ämne­
na i slammet från reningen av av­
loppsvattnet bryts ner).
– Det är alldeles nödvändigt,
de två vi har räcker inte. Befolk­
ningstillväxten är stor och vi räk­
nar med att ta emot avloppsvatten
från ytterligare två kommuner,
Österåker och Vaxholm, inom
några år, säger Freja Andersson,
informatör vid Käppalaverket.
För Gåshagaborna innebär det
en
bullrig period. I oktober 2015 star­
tar bergborrningarna och spräng­
ningarna, för att pågå i fyra till sex
månader. Sedan börjar byggena
som beräknas pågå i ett år.
Framför allt blir sprängperio­
den störande. 25 000 kubikmeter
Nu är det dags att nyttja rotavdrag!
Byggfirma med 30 års erfarenhet. Vårt ansvar – er trygghet!
Inga förskott – Fotodokumentation – 10–17 års garanti.
Vi utför:
• mark – sten- & dräneringsarbeten
• Fasadputs – murning, revertering,
Innehar
F-skatt.
Bästa
referenser!
färgning, måleri
• takomläggNiNgar – plåtslageriarbeten
• saNEriNg/isolEriNg/riVNiNgar
• mögEl och Fuktskador åtgärdas
• gratis kostNadsFörslag
Verket servar
elva kommuner
w Käppala reningsverk renar
avloppsvatten från mer än en
halv miljon människor i elva
kommuner norr och öster om
Stockholm.
w Verket tar också tillvara på
den näring och energi som
finns i avloppsvattnet och
återför slam och biogas till
samhällets kretslopp.
Källa: käppalaförbundet
Käppalaverket måste byggas ut för att klara ett ökat tryck.
sten ska bort för att ge plats åt röt­
kammaren och 5 000 kubikmeter
för att ge plats åt en ny anläggning
för högflödesrening, som ska tas i
bruk när vattenflödena är ovanligt
stora.
– De som berörs mest är de som
bor inom 100 meters radie. Där
ska alla hus besiktigas, både före
och efter sprängningarna, säger
Freja Andersson som betonar att
sprängningarna dimensioneras
för att husen ska klara dem.
Arkivfoto: Åsa Sommarström
De grannar som bor i de berör­
da villorna och flerbostadshusen
har blivit informerade. Dessa lig­
ger på Södra Kungsvägen, Hamn­
vägen, Knapvägen, Gåshaga bryg­
ga, Månkroken och Neptunivägen.
Men även de som bor eller jobbar
utanför 100-metersradien kan – i
olika grad – bli störda av spräng­
ningarna. Dessutom kommer tra­
fiken vid korsningen Södra Kungs­
vägen/Värdshusvägen tidvis att
påverkas, av säkerhetsskäl.
Räkna också med buller och
damm från de lastbilar som ska
frakta bort bergmassorna, via söd­
ra Kungsvägen. Tre, fyra lastbilar
i timmen kommer att lämna Käp­
palaverket under dagtid.
– Vi hoppas på förståelse från
Gåshagaborna. Allt arbete ska
göras dagtid under måndag till
­
fredag för att minska störningarna
och vi ska informera om allt i god
tid, säger Freja Andersson.
l  Märta Lefvert
[email protected]
tel 550 550 82
Har du fem
sekunder?
På lions.se/hardutid
kan du skänka din tid,
oavsett hur lite du har.
Bara genom att läsa det
här så har du skänkt
ungefär fem sekunder
och vet nu lite mer om
oss. Tack för din tid!
Från enkla byggen till stora fastigheter.
Fasta priser | Noga tidsramar | Fackmannamässigt
Svenskahusrenovering
J Bygg Entr.
0700-16 84 50
www.svenskahusrenovering.se
Vi har
öppet hela
sommaren!
Halva
priset
m
RUT o ed
ch
ROT
Njut av sommaren
medan vi tar hand huset
och trädgården.
Vi klipper gräs
Vattnar
Tar hand om posten
Kollar till huset
Etc etc.
[email protected] | tel: 08-525 21 300
LIDINGÖ