Amningsutbildning för er som väntar barn

Amningsutbildning för er
som väntar barn
BB återbesök/amningsmottagning
erbjuder grundläggande
amningsutbildning till alla
blivande föräldrar.
Både förstagångs- och
flergångsföräldrar är välkomna
- Utbildningen är gratis
- 3 gånger à 2 timmar
- Startar fortlöpande, skicka mail för mer information
- Fika serveras
För mer information och anmälan kontakta:
Anna Sandberg
Leg. Barnmorska
[email protected]
www.ltv.se/kvinnokliniken