Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla 2015

Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla 2015-02 11
Närvarande: Laila Dånge, Ann-Christin Rosell, Jenny Petersson, Lotta Stenberg Lejon, Eva Ekdahl,
Sofie Ekdahl, Jesuina Göransson, Jennie S Karlsson Saknas: Emma Alm, Charlotte Johansson,
Anna-Linda Gabriel, Camilla Lundgren, Karin Rask
Ordförande: Lotta Stenberg Lejon
Sekreterare: Jenny Petersson
Genomgång av föregående protokoll från mötesdatum 2015-11-05:
1. Staketet vid dammen är på gång enligt Laila, men på grund av årstiden kommer nog inget hända
förrän tidigast framåt våren.
2. Skolmaten har inte räckt till alla (huvudrätten) – Man upplever att det blivit bättre, dock har det
hänt 2-3 gånger till efter tidigare påstötningar. Alternativrätten är inte alltid ”åldersanpassad”. Laila
har varit i kontakt med Ekebo igen.
3. Oförändrad. Sekretess för personal som arbetar vid tekniska förvaltningen.
4. Föräldrar träffen i våras var uppskattad och vi tar upp frågan lite längre fram om något liknande
ska göras till våren/sommaren. Nytt datum ej avsatt.
5. Elevers användning av mobiltelefoner upplevs inte som något större problem.
6. Föräldrar styrelsen i Långasjö har inte blivit kontaktad igen.
7. Temaföreläsningar önskas på skolan. Förslag: polisbesök, fältarbetare, internetfrågor.
8. Området: Bussparkering/ ”föräldrar parkering” är fortfarande ett problem.
9. Det fungerar bra på rasterna. Det är väldigt blött och geggigt nere i skogen och träd har blåst ner
därför råder fortfarande skogsförbud.
10. Oförändrad. Aktiviteter på vårterminen.
11. Stenciler används ofta både till läxor men även då man behöver mer utmanande uppgifter på
lektion. Det är jobbigt att hålla reda på dessa men upplevs ändå som ett bra komplement.
12. Föräldraråds rekrytering bör ske tidigare.
13. Man har flyttat om i musik/syslöjdslokalen och barnen verkar nöjda.
14. Skolskjuts och likabehandlingsplan. Turen runt Algutsboda fungerar fortfarande inte
tillfredställande. Detta problem gör att likabehandlingsplanen inte uppfylls.
15. Det vore önskvärt om Edwise kunde kopplas till användares mail. Laila tar detta men Ulla igen.
17. Ett besök av ”fältarna” kom på förslag inför vårens föräldrarmöte på skolan.
18. Barnens budget kommer gå till en fest 2/4 innan påsklovet .
19. Fortfarande dålig info. ang. ny personal på fritids. Bilder på all skolpersonal önskas.
20. I åk. 1 har det varit stökigt men har med nya arbetsrutiner blivit lugnare. Man arbetar i mindre
grupper med olika stationer.
21. Fliken Föräldraråd på www.emmaboda.se. ska vara uppdaterad.
22. Man kommer att ha bestämda platser i matsalen för att få en lugnare miljö och motverka
utanförskap.
23. 7 st. Ipads är finns till förskoleklassen men används just nu flitigt även i andra klasser i So.
24. Klockor finns nu i alla klassrum.
25. Datorfria dagar är svårt att uppnå men tidsgränser finns.
Nya frågor och övrig info.
1. Ett ökat drog användande som kryper ner i åldrarna togs upp. Kanske ”fältarna” kan komma och
informera. Drogföreläsning på föräldrar möte? Laila tar frågan vidare.
2. Plastleksaker på förskolan bör ses över då dessa kan vara giftiga och ohälsosamma att t.ex. bita
på. Ann-Christin tar från vidare.
3. Föräldrar på förskolan vill veta mer om riktlinjer ang. Ipads användande. Ann-Christin kommer ta
upp frågan på nästa föräldrar möte.
4. Prästen i Algutsboda ville träffa 5-åringarna i julas. Många vill ha en ”religions neutral” förskola då
det kan finnas barn av olika nationalitet. Hur ska man agera i fortsättningen? Ann-Christin tar med sig
frågan.
5. Efter sportlovet ska det börja nya barn med ett annat modersmål, hur bemöter man dem? Laila
berättar.
6. Biblioteket i Eriksmåla har tidigare används av Solgläntan i pedagogiskt syfte. Senaste tiden har det
varit låst och ingen personal har fått nyckel. Ann-Christin har pratat med sin chef men ej fått något
svar. Frågan tas upp igen.
Övrig info:
* Laila har ansökt om investeringspengar till utemiljön och upprustning av möbler.
* 5 nya barn kommer att börja under vårterminen.
* Det har varit otroligt halt och Thomas har gjort sitt bästa för att bekämpa halkan. Dock behövs
bättre åtgärder där bussarna kör vilket är Rydbergs ansvar.
* Laila har bett om mer belysning.
* Skolan har ansökt om läslyftet (motsvarande mattelyftet)
* Videbacken har större ytor sedan början på året.
* Fritids flyttade ner till Videbacken under julen och detta fungerade bra.
* Kösystemet till förskolan ska uppgraderas då många barn väntas kommande år.
* Hanna kommer fortsätta som lärare här fram till sommaren likaså Lina på fritids.
* Leif Strandberg kommer att föreläsa för personal nästa studiedag 23/4.
Kommande föräldraråd:
Måndagen 27 april 2015 med start kl.17.45 i Johansfors skola.
Välkomna!