• Badet i Höör – som stängde, men öppnade igen! • Leksandshallen

BADMÄSTAREN
Information från Svenska Badmästareförbundet · www.svbadmf.se
Läs bl.a. om:
Nummer 2 · 2015 Årgång 39
•Badet i Höör – som stängde, men öppnade igen!
•Leksandshallen – Midgårdsbadet – Mariebad
•Att planera för ett bad i en kommun · 2
•Öppet Skandinaviskt Mästerskap i Vintersim
Natural steam Naturally clean
Mästarna i simhallen
% ren
t
00
lig stä
ing
1
än
dn
Miljöv
Ångagörrentochdesinficerarutankemikalier
Kraftfullånga-rentutanattslitapåfogarna
• Ångasanerareffektivtvattenlinje,
bastulavar,toaletter,kakelfogarm.m.
• Ånganshögatemperatureliminerar
mögel,bakterierochoönskadelukter.
Fleraavvåranöjdakunder:
BadhusetNorrtälje
Morasimhall
ParkbadetSandviken
• Ångaärmiljö-ochallergivänligt-
endastvanligtkranvattenanvänds.
Ring08-59086090
ellerläsmerpå
www.tecnovap.se
23
Facktidskrift för badfolk
Tidningen Badmästaren utges av
Svenska Badmästareförbundet,
Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand.
Tel. 0721-777 597
[email protected]
Postgiro 56 36 49 -3
Ansvarig utgivare:
Elisabeth Strömberg.
Tel: 08-570 470 66.
E-post: [email protected]
Tidningen Badmästaren utkommer
under 2015 med 8 nummer
Prel. utgivningsdagar är:
6/2, 13/3, 17/4, 29/5,
4/9, 9/10, 13/11 samt 18/12.
Upplagan är 5 000 ex
Den sänds till:
• Förbundets medlemmar
• Fritidsansvariga
• Kommunala simhallar
• Landstingets badanläggningar
• Privata pooler (hotell etc.)
• Badutbildningarna
• Simklubbar
• Simhallar i Norden
• Maskinister/Tekniker
Åsikter i artiklar och reportage behöver
inte, med undantag för ledare, vara
Svenska Badmästareförbundets officiella.
Redaktionen ansvarar inte för insänd,
ej beställd, text och bildmaterial.
”Citera oss gärna, men ange källan!”
Har du inte fått ditt exemplar av
Badmästaren eller om du vill bli
medlem, kontakta kansliet:
[email protected]
Produktion:
H & J Periodicals AB, Stockholm.
För annonsbokning:
Ring Arne Jägerblom,
H & J Periodicals AB,
Tel. 08-645 29 19
Postadress:
Rönnbärsvägen 10,
135 42 Tyresö
E-post: [email protected]
Omslagets framsida:
Sundbybergs simhall, Stockholm..
Foto: Karina Ljungdahl.
Att planera för ett bad
i en kommun - 2
32
Vintersim
i Skellefteå
26
Badet i Höör –
som stängde, men
öppnade igen
34
Leksandshallen
Kandidater Bucklas minne . . . . . . . . . 4
Ordförande har ordet . . . . . . . . . . . . . . 5
Kalendarium 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Debatt: Varför väljer kommunpolitikerna att bygga det de bygger? . . . . 8
Inspirationsdagar Sundbyberg . . . . 10
Information om marknadskontroll
av badanläggningar . . . . . . . . . . . . . 12
Pressreleaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sydkonferensen 2015 . . . . . . . . . . 15-17
Säker i vattnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bristande tillgänglighet är diskriminering enligt ny lagstiftning . . . . . 20
Boktips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Att planera för bad i en
kommun - del 2 . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Badet i Höör - som stängde,
men öppnade igen . . . . . . . . . . . 26-28
Midgårdsbadet - en unik anlägg-
ning med imponerande
funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Medley simlärarkonferens . . . . . . . . 31
Öppet Skandinaviskt Mästerskap
i Vintersim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
Leksandshallen . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36
Bassängbyte gav mersmak . . . . . . . . 37
Mariebad, Mariehamn . . . . . . . . . . . . . 38
När kan man börja simma med
ett barn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Badmästargolf ”Görans Minne” . . . 40
Badmästareveteranernas första
årsmöte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sudoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Svenska Badmästareförbundet
inför årsmöte 2015 . . . . . . . . . . . . . 10
Tips från coachen! . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Leverantörsregistret . . . . . . . . . . . 46-49
Bli medlem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3
Svenska Badmästareförbundet
Styrelse år 2014–2016
Ordförande:
Elisabeth
Strömberg
Gustavsbergsbadet,
Ösby badväg 3,
134 38 Gustavsberg.
Tel. 08-570 470 66.
Fax 0921-194 29.
E-post: [email protected]
Har övergripande ansvar för förbun­dets
verksamhet och ansvarig utgivare
för tidningen Badmästaren.
Vice ordförande:
Lotta Loshammar
Tornbergets Fastighetsförvaltning AB,
136 81 Haninge.
Mobil 0706-06 22 50.
Fax 08-606 90 68.
E-post: [email protected]
Jobbar med teknik- och miljöfrågor,
ansvarig för Erfaranhetskonferensen.
Kassör:
Markus Söderman
Medley,
Dalvägen 14,
169 54 Solna (arb.).
Tel. 010-450 90 07.
Mobil 0704-10 32 19.
E-post: [email protected]
Ansvarig för förbundets ekonomi.
Sekreterare:
Marie
Nordblom
First Hotel Billingehus,
Alphyddevägen,
541 33 Skövde.
Tel. 0708-78 24 10.
E-post:
[email protected]
Jobbar med utbildningsfrågor.
Ledamot:
Ulla-Karin Solum
Maserhallen &
Aqua Nova,
Masergatan 22,
784 40 Borlänge.
Mobil 0704-22 20 30.
E-post:
[email protected]
Jobbar med friskvårdsfrågor.
Ledamot:
Håkan Gillberg
Linköpings simhall,
Hamngatan 30,
582 43 Linköping.
Tel. 013-20 71 57.
Fax 013-20 58 22.
Mobil 0708-96 45 72.
E-post: [email protected]
Jobbar med teknikfrågor.
Ledamot:
Pär Gustavsson
Kultur- och
fritidsförvaltningen,
Björkanderska,
Skeppsbron 24,
621 24 Visby.
Tel. 0498-26 96 45.
E-post: [email protected]
Ansvarig för Inspirationsdagarna.
Ledamot:
Mats Svensson
Tivolibadet,
Tivoliparken,
291 32 Kristianstad.
Tel. 044-13 56 91.
Fax 044-10 27 20.
Mobil 0733-13 56 91.
E-post: [email protected]
Jobbar med utbildningsfrågor.
Ledamot:
ChristA Dahlqvist
Storsjöhallen,
Holmsund,
Frejavägen 17,
913 32 Holmsund.
Tel. 090-16 35 44.
Mobil 0703-17 05 51.
E-post: [email protected]
Vi söker kandidater till BUCKLAS MINNE
Ett år går fort och snart är det dags att belöna en förtjänt person, förvaltning, företag
eller organisation som gagnar de syften
Svenska Badmästareförbundet företräder.
SBF verkar för att utveckla bad och verksamheter i bad, skapa mötesplatser för idéutbyte och fortbildning.
Priset består av den, i branschen, hett
eftertraktad trästatyetten ”Bucklas Minne”
och ett livslångt medlemskap i Svenska
Badmästareförbundet som ständig hedersmedlem.
Det högtidliga prisöverlämnandet sker
i samband med förbundets årsmöte
under
SYDKONFERENSEN,
Grand Hotel, Kristianstad,
torsdag den 23 april, kl 14.00.
Skicka ditt förslag till:
Svenska Badmästareförbundet
Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand
eller maila till:
[email protected]
TIDIGARE PRISTAGARE OCH HEDERSMEDLEMMAR
1988
1990
1992
1994
1996
4
Arne ”Boj” Biehl, Trygg-Hansa
Arne Magnusson, Karlstad
Torsten Wikenståhl, Svenska Kommunförbundet
Leif Karlborg, SLS Tylösand
Göran Isaczon, Trollhättan
1998
2000
2002
2004
2006
Arne Fritz, Hagfors
Ingmar Björk, Landskrona
Benni Svensk, Katrineholm
Kerstin Sjögren, Må Bra Institutet, Fliseryd
Roland Lind, Rodeco, Åtvidaberg
2008
2010
2012
2014
Per Pilerot, PPP Arkitekter, Göteborg
Lars-Göran Westin, Sundsvall
Ulf Isaksson, Fagersta
Stefan Jansson, Medley AB, Stockholm
Ordförande har ordet
Tråkiga besked –
gör mig bekymrad
Under de senaste åren har jag fått ett antal telefonsamtal från personer som jobbar på badhus i vårt land. Dessa samtal handlar om komplicerade psykosociala
arbetsmiljöproblem. Det skär i hjärtat att behöva höra att problemen förekommer i våra anläggningar och att det får fortgå utan att arbetsgivare eller fack sätter stopp.
Det framgår, tydligt och klart, i arbetsmiljölagen att trivseln på jobbet är både en
skyldighet och en rättighet. Det är alla medarbetares ansvar att bidra till trivsel.
Det gäller i allra högsta grad även chefer och beslutsfattare..
Riskanalys och arbetsmiljörond ska genomföras varje år och följas upp. I medarbetarsamtalet ska man ta upp och belysa även den psykosociala arbetsmiljön. På
många arbetsplatser genomförs medarbetarenkäter där resultatet ska analyseras
och följas upp. Det här är viktigt och ligger mig personligen mycket varmt om
hjärtat.
Trots Sveriges genomarbetade arbetsmiljölagar och olika arbetsgivares policys är
det alldeles för många som inte trivs på sina arbetsplatser. Det finns naturligtvis
ett antal orsaker till detta. Det som är oroande är att det verkar vara många anställda på våra arbetsplatser som varken har utbildning, erfarenhet eller förmåga
att använda sig av nämda arbetsverktyg och förordningar som i grunden syftar
till en vardaglig bra psykosocial arbetsmiljö..
Det inte ren tur eller ”flax” att man trivs på jobbet, enligt mig. Det ligger mycket
seriöst arbete bakom en lyckad, öppen, utvecklande och tillåtande organisation.
Det krävs mod av alla parter; chefer, anställda och facket att ta tag i eventuella
problem, det vill säga att våga använda sig av de lagar, förordningar och verktyg
som står till buds.
På de arbetsplatser som har ordning och reda på mål, organisation och rutiner,
brukar det bubbla av arbetsglädje. Det är så kul när folk trivs på jobbet. Arbetsglädjen sprider sig som ringar på vattnet och bidrar till utveckling, både på jobbet och i förlängningen även privat.
Nu önskar jag alla en fortsatt bra vårtermin och
hoppas att ni har kul och trivs på jobbet!
Elisabeth Strömberg
Ordförande
Svenska Badmästareförbundet
5
Kalendarium 2015
19–20 mars Storsjöbadet, Östersund
Norrlandskonferensen
Konferensen ger möjlighet till utveckling, motivation och inspiration för yrkes­
verksamma inom bad. Östersunds kommun inbjuder till två dagar med föreläsningar,
möten och leverantörsutställare för alla badmedarbetare i Sveriges norra landsända.
Kontakt: [email protected]
Tivolibadet, Kristianstad 27–29 mars
Badbevakare, utbildning
Kurs för bassänglivräddare där vi under ett antal dagar lägger grunderna för
en god badbevakare. Du lär dig bland annat HLR, upptag ur bassäng, säkerhetsföreskrifter, larmrutiner m.m.
Kontakt: [email protected]
23–24 april Quality Hotel Grand, Kristianstad
Sydkonferens BAD
Konferensen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap och förståelse för att
hantera de olika teman som vi kommer att belysa med ett specialkomponerat
föreläsningsprogram. SÄKERHET – SERVICE – STANDARDER – SUNDARE TÄNK
Kontakt: [email protected]
9–10 augusti
Inspirationsdagar H2O
Detta meeting lockar varje år ”prova-på”-sugna
badmedarbetare från hela Sverige i form av inspirationspass i olika former av vatten- och landbaserad träning och workout under ledning av Sveriges
förnämsta instruktörer och H2O-föreläsare.
Kontakt: [email protected]
23 april
Quality Hotel Grand,
Kristianstad
Årsmöte
Kontakt: [email protected]
Haninge 12–16 oktober
Badvattenrening, utbildning
Vi genomför under hösten 2015 på nytt badvattenreningsutbildningar i
två omgångar. En fyradagars grundkurs och en femdagars fortsättningskurs steg 2. För en bra fungerande anläggning krävs vidareutbildning av
personalen, vilket även är föreskrivet i lagen om egenkontroll.
Kontakt: [email protected]
Haninge 15–16 oktober
Teknikkonferens
Konferens för drifttekniker vid kommunla och privata badanläggningar.
Kontakt: [email protected]
6
Öka er kassaförsäljning med rätt exponering!
Låt dina kunder inspireras av de olika möjligheterna till aktivitet i simhallen.
Samtidigt ökar du din försäljning av badprodukter!
Kontakta oss för att boka in ett möte med Anna som gärna hjälper till med
säljidéer och uppskyltning för bästa exponering av produkter som era
gäster är intresserade av.
Missa inte våra produktnyheter! Läs mer på vår hemsida www.malmsten.com
Våra populära Flipper
armkuddar - nu även
i delbar variant för
stegvis siminlärning.
Plop Stop i nya härliga
mönster och modeller.
Nu även modell med
dragsko.
www.malmsten.com
Frogglez - barnens
nya favoriter när det
gäller simglasögon.
Debatt • Debatt • Debatt
Varför väljer kommunpolitikerna
att bygga det de bygger åt oss?
Kanske hoppas de på att det som
byggts skall locka invånare att rösta på
de som fick igenom beslutet. Med fler
röster kan de få mer makt så de kan
besluta om mer som kan ge ännu mera makt. Vi är röstberättigade vid 18 år.
Det som lockar barn är kanske därför
inte så intressant att bygga.
Vi vet av fritidsvaneundersökningar
att invånarnas önskan är bad. Det svaret ligger oftast högst upp på listan. Så
har svaren sett ut under många år i de
flesta kommuner. Men tittar vi på vad
kommunerna lägger ner mest pengar
på så är det inte till fler badanläggningar.
I ett bad - om och när det byggs - verkar det inte vara den badande man
bygger för. Av allt att döma är det olika
badformer som badgästen är mest intresserad av. Inte att vända ryggen åt
bassängerna och i stället titta ut på något som ligger på utsidan av de stora
fönsterna.
Vi vet att fönster brukar kosta 10
gånger så mycket energi än vad en lika
stor yta av en tät isolerad vägg kostar.
En glasyta brukar kosta tre gånger så
mycket att bygga än en tät isolerad
vägg. Dessutom kostar glasytor varje
år stora summor att putsa. Vem är det
som godtar att det ritas in stora fönster
i badhusen.
Inte är det de som vill bada som önskar det eller de som kommer att få betala notan för det som byggs.
Torsten Wikenståhl
Stipendieansökan
FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I
SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET
POOLMANS
BÄSTA
För endast 150:- förnyar du
ditt medlemskap i Svenska
Badmästareförbundet för 2015.
Förtryckt inbetalningskort, för 2015,
hittar du på annan plats i tidningen.
Vid varje årsmöte skall ett stipendium, Poolmans
Bästa, delas ut. Priset tillfaller någon person eller
organisation som planerat, startat upp och genomfört ett projekt, lokalt eller av riksintresse,
som gagnat utvecklingen av bad eller verksamhet i bad. Prissumman är 5 000–10 000 kronor
beroende på om priset tillfaller en eller flera pristagare. Svenska Badmästareförbundets styrelse
beslutar om stipendiater och prissummans storlek. Priset utdelas vid förbundets årsmöte under
Sydkonferensen vid Grand Hotell, Kristianstad,
torsdagen den 23:e april, kl 14.00. Stipendieansökan skall var förbundets kansli tillhanda senast den 23 mars. Skicka ansökan via e-post till
[email protected] eller via brev till
Svenska Badmästareförbundet, c/o Svedberg,
Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand.
Björn Svedberg, förbundsadministratör
Under 2015 genomför vi några fullmatad aktiviteter för medlemmar i förbundet. Vi arrangerar, under våren, två utbildningar
i vattenrening i Haninge. I mars genomför vi åter igen, den högt
uppskattade utbildningen i bastukunskap, vid Tivolibadet i
Kristianstad.
I mars har du också möjlighet att anmäla dig till och delta vid
den årliga konferensen för badpersonal i Norrland. Denna gång
står Östersunds Kommun som sam­arbetspartner för förbundets event.
För våra medlemmar i den sydliga landsändan erbjuds en
badkonferens i Kristianstad under april månad. Det blir premiär
för denna aktivitet som går under namnet Sydkonferensen.
Till sommaren återkommer de mycket populära Inspirationsdagarna med workshops under två intensiva dagar. Dessutom
bedriver förbundet uppdragsutbildningar till badbevakare under
hela året.
Tidningen du håller i din hand kommer ut med åtta nummer
per år och som medlem får du den direkt i din brevlåda, kostnadsfritt.
Missa inte chansen att, som medlem, påverka branschen
och göra din röst hörd.
Björn Svedberg, förbundsadministratör
Iskall start på det nya året
Ett vinterbad på nyårsdagen håller på att bli tradition även i Sverige – på flera platser runt om i landet ordnas nyårsdopp.
– Det är sextonde gången vi kör, säger Berne Andersson, ordförande för Ängelholms Vattenpoolare, som ordnar dopp vid
Klitterhs utanför Ängelholm.
Vinterbadande förekommer i många länder. I Kanada brukar tusentals trotsa kylan på nyårsdagen med ett så kallat isbjörnsdopp och i Nederländerna inleddes 2015 med ett rekord då 46 000 tog ett så kallat ”Nieuwjaarsduik”.
8
Yh Skellefteå
helsida
ska komma senast måndag – bitti !
9
Sun
dby
ber
gs s
imh
all · 9-10
aug
ust
i
Inspirationsdagar
Svenska Badmästareförbundet,
tillsammans med Sundbybergs
Simhall, hälsar er välkomna till
årets Inspirationsdagar H2O
den 9–10 augusti.
För första gången kommer inspirationsdagarna att arrangeras i Stockholmsregionen, närmare bestämt i
Sundbyberg.
Den 31 januari i år invigdes Sundbybergs om- och tillbyggda simhall.
Den nya simhallen är hbt-certifierad
och består av fem bassänger och en
friskvårdsanläggning.
Precis som tidigare år kommer det
att erbjudas ett smörgåsbord av pass,
i både vatten och på land, att välja
bland. Vi startar dagarna med en gemensam inspirerande föreläsning.
När det gäller boende har vi bra rabatterade priser på Story Hotel Signalfabriken att erbjuda. Där kommer vi
även att arrangera vår trivselkväll med
mat och mingel. För bokning av rum
uppger Ni koden; SIMM15.
Hotellpriserna gäller redan från fredag den 7 augusti om man planerar att
10
komma några dagar tidigare, för ett besök i Stockholm med omnejd.
————————————————–
The Lagom Queen SEK 790 /natt
The Lagom King SEK 790 /natt
The Twin SEK 790 /natt
Just Large King SEK 990 /natt
————————————————–
Ovan angivna priser (inklusive moms)
inkluderar frukost och fri Wifi. Priset är
fast, vare sig man bor en eller två personer på rummet.
Bland våra inspiratörer kan vi nämna Jessica Ahl från Gustavsbergsbadet, som kommer att köra ett ”clubpass med live DJ”. Även instruktörer
från Sundbybergs Simhall kommer att
inspirera och drilla deltagarna i varierande övningspass.
Fullständigt program kommer att
presenteras i nästa nummer av tidningen Badmästaren och på förbundets hemsida www.svbadmf.se, där
anmälan görs.
Om du redan har bestämt dig för att
delta, rekommenderar vi att du redan
idag gör din rumsbokning för att få
förmånen av bra rabatterade priser.
För mer information och frågeställningar, ring till Pär 0498-26 96 45
eller Ulla-Karin på 0704-22 20 30.
Företagare - Se hit! Vill Ni boka
plats som utställare tar Ni direktkontakt med Pär: [email protected] eller 0498-26 96 45.
Story Hotel Signalfabriken kan inte garantera tillgänglighet till rummen vid
sen bokning. Det är således viktigt att
boka i god tid, med ordentlig framförhållning.
För de deltagare som önskar bo
på Story Hotel och där hemkommunen ska stå för boendekostnaden, så bokar de genom att maila
till: [email protected] Det är
viktigt att man uppger bokningskoden SIMM15 och uppger fakturaadress. Hotellet hjälper till
med bokningen och skickar en
förskottsfaktura med e-post till
bokaren. Hotellet önskar betalning inom 30 dagar. Obs! Detta Camilla Sandgren,
gäller endast för de deltagare vars instruktör för vattenträning och cykel.
kommun ska stå för kostnaden.
Maceij Pol,
instruktör för bl.a.
vattenträning
Instruktionsfilm för bassänglivräddning!
Livräddningsfilm:
Livräddningsfilm: Rädda
Rädda liv!
liv!
st
nda
ör e s.
f
d
v
om
En d 0:- + m om SBF ler
25 s gen
7 el
lle 77 75 9 rn
ä
t
s
Be
.bjo
21l: 07 edberg m
i
b
mo il: sv
il.co
ma hotma
@
Rädda liv!
Livräddningsfilm
för badbevakare
vid bassängbad.
Sol och bad
– en oslagbar kombination
Vad passar bättre
än en lysande
skön sol i en
vattenglittrande
badmiljö. Så om
du redan har det
ena – varför inte skaffa det andra?
Suntech är ett svenskt företag som bygger
specialutvecklade solsimulatorer och omgivningar där människor kan återhämta sig
och må bra. Solsimulatorerna är helt unika
– Suntech är nämligen först i världen med
att kunna återskapa solens hela spektrum.
Suntechs solsystem blir ett härligt komplement och ser till att profilera anläggningen
som något utöver det vanliga.
Vårt solsystem är inget solarium. I våra
anläggningar är solljuset säkert och till för
hälsa, välbefinnande och nöje.
Vi har flera omtalade referensanläggningar. Välkända Pite Havsbad, Arena Skövde,
Vilanbadet i Skara och strax kommer våra solar att lysa i Karlstad på Sundstabadet.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer: 0521-777 200.
www.suntechgroup.se
11
Information om
marknadskontroll av
badanläggningar 2015
Under våren 2015 planerar
Konsumentverket att genomföra en marknadskontroll av
badanläggningar. Bakgrunden
till marknadskontrollen är Produktsäkerhetslagens krav på
näringsidkare att erbjuda säkra
tjänster till konsumenter.
Kontrollen kommer att utgå
från Konsumentverkets vägledning som tidningen Badmästaren informerat om tidigare.
Vägledningen finns att ladda
ned på Konsumentverkets
webbplats under publikationer,
www.konsumentverket.se
Äventyrs- & upplevelsebad
I första hand kommer kontrollen att riktas mot ett urval av
äventyrs- och upplevelsebad
och Konsumentverket kommer
att boka in tid med de badanläggningar som kommer att
besökas.
Ytterligare ett antal bad
kommer att få ett brev där
Konsumentverket kommer
att begära att de ska skicka
in vissa uppgifter som visar
att badanläggningen har bra
rutiner för ett förebyggande
säkerhetsarbete.
Tillsynen kommer att
begränsas till några utvalda
punkter i vägledningen för
badanläggningar, nämligen:
4 Riskanalys
3 Dokumentation
av olyckor och
åtgärdsplaner
4 Badvärdarnas
kompetens och
dokumentation av
övningar med personalen
4 Bemanning
3 Räddningsutrustning
4 Räddningsrutiner.
Temadagar
under hösten
Konsumentverket planerar
även att bjuda in till temadagar
under senhösten 2015, efter
genomförd marknadskontroll,
för att redovisa resultatet av
kontrollen och för ett allmänt
erfarenhetsutbyte mellan anläggningarna.
SLS erbjuder utbildning
SLS erbjuder kurser ”Ett säkert
bad” som baseras på vägledningen. Under 2015 kommer
11 kurser att genomföras på
olika platser i landet. Mer information finns på http://www.
svenskalivraddningssallskapet.
se/utbildning
Text: Maria Lindstedt,
Konsumentverket
12
Brancheudstillingen Idraet – Kultur og Fritid 2015
Årets mötesplats för branschfolk inom bad, kultur, idrott och fritid i Danmark
avhålls i Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.
Hallinspektörerna (HI) arrangerar årets stora branschutställning, årsmöte
och en mängd seminarier där ledande medarbetare inom idrotts- och kulturområdet möts
för tre intensiva dagar 18–20 maj.
Utställningen/mässan står i fokus tisdag den 19 maj mellan kl. 10.00–16.00 för personer
med besluts- och inköpsansvar från kulturförvaltningar: hallar, bad, idrottsanläggningar och
privata verksamheter. Alla är där för att nätverka, knyta kontakter och för att spana in
branschens senaste produkter och idéer. Detta är Danmarks i särklass viktigaste mötesplats även för badfolk och liknar i många stycken Svenska Badmästareförbundets plattform
BAD 2014.
Mässan bjuder i år på mer än hundra utställare inom ett brett spektrum. Representanter
och företag från wellness, simhallar, ishallar, rengöring, sportartiklar, lekplatser, sund fast
food, utbildning, utrustning och tillbehör, dukar upp ett digert smörgåsbord i sina montrar.
Dag 1 spelar man en golfturnering, checkar in och intar en gemensam middag.
Dag 2 brancheudstilling med korandet av årets produkt, auktioner och fritidsaktiviteter.
Dag 3 årsmöte och seminarier.
Deltagaravgifter: mån–ons DKR 4 765, tis–ons DKR 3 695, mån–tis DKR 2 795. Du anmäler dig via www.h-i.dk eller tlf. 0045-5614 7444. Klippt och klistrat från www.h-i.dk, där du
även hittar mer matnyttig information.
Text: Björn ”badnalle” Svedberg.
”Simma långt 2015” – destination Rhodos
I januari gick startskottet för den årliga motionskampanjen ”simma långt 2015”
i Norges simhallar. Saknar man inspiration att ta några extra simtag så lockar Norska Simförbundet med att du som simmare och motionär har möjligheten att vinna en resa söder­
ut till den grekiska ön Rhodos.
Kampanjen pågår under vintermånaderna januari–mars och det är 19:e gången som
NSF står som arrangör för något som blivit Norges största motionsaktivitet. Mer än 240
simhallar runt om i landet, från Nordkapp i norr till Kristiansand i söder, deltar i kampanjen.
Mer än 20 000 registrerade deltagare fyller baden. Andemeningen är att skapa förutsättningar för goda motionsvanor och använda simhallarna som arena för fysisk aktivitet. Man
vill få folk i form, under devisen ”Simning ger sundhet och styrka”.
Efter ”att gå på tur” är simning den mest populära motionsformen i Norge och årligen
är det cirka 400 000 personer som regelbundet utnyttjar simhallarna för träning och motionssim.
På www.svomlangt.no hittar publiken många tips om simträning, så att de kan utveckla
sin simteknik och bli en bättre simmare och få ut mer av besöket i bassängen. Websidan är
också ett forum med träningstips för skadade och handikappade och du kan även ladda ner
en träningsdagbok. Det är på websidan du registrerar din medverkan i ”simma långt 2015”.
Text: Björn ”badnalle” Svedberg.
Internationella Aqua
Fitness dagar i Höganäs
Bra Flyt, Höganäs och Freker Sport,
Mölle genomför Internationella
Aqua Fitness dagar i Höganäs
Sportcenter 8–9 maj. Instruktörer
från Tyskland, Danmark och Sverige
presenterar nya tankar och trender
runt aquafitness. Tanken är att deltagarna skall inspireras inför höstens
verksamhetsstarter, möta kollegor
och utbyta erfarenheter. Läs mer om
programmet och anmälan kan göras
på: www.braflyt.com/start/aqua-fitness-weekend
Baden bättre under 2014
Badvattenkvaliteten vid Stockholms trtettio
officiella strandbad var bättre i somras än
2013. Det visar Miljöförvaltningens provtagningar.
Det kraftiga regnandet i slutet av sommaren
medförde dock en del föroreningar i vattnet
vid bland annat Mälarhöjdsbadet, Sätrabadet,
Solviksbadet, Tantobadet och Kristinerbergs
strand. Kanaanbadets ökade antal otjänliga
badvattenprover tros däremot bero på problem med sjöfågel. På grund av det soliga och
varma vädret har de flesta badplatser visat
höga halter av cyanobakterier, dock inte i en
sådan koncentration att baden behövt stängas.
71 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN ATT VÄLJA PÅ!
Göteborg
17-18 mars
Kristianstad
19 mars
Stockholm
25 mars
Stockholm
27-29 mars
Gävle
27-29 mars och 18-19 april
Göteborg
27 mars
Göteborg
10-12 och 18-19 april
Stockholm
15-16 april
Östersund
17-19 och 24-26 april
Sandviken
17-19 och 24-26 april
Malmö
18-20 april
Stockholm
21 april
Göteborg
25-26 april och 16-17 maj
Hallsberg
28-29 april
Göteborg
1-3 och 9-10 maj
Stockholm
4 maj
Stockholm
12 maj
Stockholm
13-17 maj
Halmstad
14-17 maj
Karlskrona
13-17 maj
Luleå
13-17 maj
Luleå
19 maj
Stockholm
26 maj
Stockholm
2 juni
Stockholm
Mjölby
29 juni-12 juli
Tylösand
HAVSLIVRÄDDARE
13-26 juli
Tylösand
21-23 augusti
Bromölla
24-28 juni
Mjölby
21-23 och 28-30 augusti
Växjö
21 augusti
Göteborg
22 augusti
Tylösand
29 augusti
Hallsberg
3 september
Gävle
8-9 september
Vänersborg
11-13 och 26-27 september
Skövde
11-13 och 26-27 september
Skövde
12-14 september
Stockholm
Stockholm
22-23 september
Norrköping
24 september
Stockholm
29 september
Stockholm
SIMLÄRARE
ETT SÄKERT BAD
BABYSIMINSTRUKTÖR
SIMLÄRARE REDOVISNING
ETT SÄKERT BAD
SIMLÄRARE REDOVISNING
SIMLÄRARE
SIMLÄRARE
POOLLIVRÄDDARE
2-4 och 10-11 oktober
Stockholm
6-7 oktober
Gävle
9-11 oktober
Gävle
POOLLIVRÄDDARE
SIMLÄRARE
VUXENSIM
POOLLIVRÄDDARE
SIMLÄRARE
SIMLÄRARE REDOVISNING
BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
SIMLÄRARE REDOVISNING
SIMLÄRARE
BABYSIMINSTRUKTÖR
6-8 och 21-22 november
Göteborg
6-8 och 21-22 november
Karlskrona
Mer information och anmälan på:
Luleå
20-21 oktober
Kalmar
23 oktober
Göteborg
26-30 oktober
Göteborg
28-31 oktober
Horndal
28-31 oktober
Horndal
10 november
Göteborg
13-15 och 28-29 november
Östersund
13-15 och 29-29 november
Östersund
14 november
Gävle
17 november
Göteborg
18 november
Stockholm
27-29 november och 5-6 december
Stockholm
28-30 november
Stockholm
1 december
Stockholm
4 december
Göteborg
10 december
Stockholm
12 december
Skövde
17 december
Stockholm
www.svenskalivraddningssallskapet.se
DEC
HLR GRUNDKURS VUXEN
SIMLÄRARE REDOVISNING
HLR GRUNDKURS BARN
SIMLÄRARE REDOVISNING
SIMLÄRARE REDOVISNING
10 oktober
NOV
Deje
16 september
OKT
13 september
SEP
BABYSIMINSTRUKTÖR
ETT SÄKERT BAD
POOLLIVRÄDDARE
SIMLÄRARE
BABYSIMSINSTRUKTÖRSUTBILDARE
SIMLÄRARE REDOVISNING
SIMLÄRARE REDOVISNING
ETT SÄKERT BAD
HLR GRUNDKURS VUXEN
HLR GRUNDKURS BARN
Jönköping
AUG
BABYSIMINSTRUKTÖR
POOLLIVRÄDDARE
SIMLÄRARE REDOVISNING
RYGG-BÅR-NACKKRAGEUTBILDNING
SIMLÄRARE REDOVISNING
Luleå
16-17 juni
JUL
24-28 juni
2-3 juni
JUN
SIMLÄRARE REDOVISNING
ETT SÄKERT BAD
ETT SÄKERT BAD
POOLLIVRÄDDARE
SIMLÄRARE
HAVSLIVRÄDDARE
MAJ
POOLLIVRÄDDARE
SIMLÄRARE REDOVISNING
HLR GRUNDKURS VUXEN
POOLLIVRÄDDARE
POOLLIVRÄDDARE
POOLLIVRÄDDARE
SIMLÄRARE
ETT SÄKERT BAD
HLR GRUNDKURS BARN
Malmö
13-15 och 28-29 mars
APR
SIMLÄRARE
ETT SÄKERT BAD
POOLLIVRÄDDARE
POOLLIVRÄDDARE
BABYSIMINSTRUKTÖR
BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
SIMLÄRARE
ETT SÄKERT BAD
13-15 och 20-22 mars
MAR
SIMLÄRARE
SIMLÄRARUTBILDARE
ETT SÄKERT BAD
HLR GRUNDKURS VUXEN
HLR GRUNDKURS BARN
BABYSIMINSTRUKTÖR
SIMLÄRARE
SIMLÄRARE REDOVISNING
i Kristianstad 27–29 mars 2015
Sista anmälningsdag: 20/3
arrangerar
SYDKONFERENS
i Kristianstad den 23-24 April 2015
Konferensen syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för
att hantera de olika teman på våra badanläggningar samt
skapa nätverk för att lyfta fram dessa frågor!
Säkerhet!
Service!
Standarder! Sundare tänk!
Organiserad kvällsaktivitet
Underhållning och erfarenhetsbyte ingår
Friskvårds timme
Medtag bad/bastu eller träningskläder
Kostnad: 1950:- + moms
All mat och måltidsdryck ingår
Anmälan
sker på SBF:s hemsida:
svbadmf.se senast den 3 Mars 2015.
Rum bokas av deltagarna själv på
[email protected]
Rumspriser: Enkel 670 kr, dubbel 804 kr.
Frågor?
Hör av Er till
on på
Mats Svenss
aila
56 91 eller m
3
-1
3
3
7
0
l:
te
e
ristianstad.s
k
@
n
o
s
s
n
e
v
mats.s
SYDKONFERENSEN 2015
F
ŏ
PRESENTATION FÖRELÄSARE
ŏ
ŏ
ŏŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ ŏ ŏ
ŏ ŏ ŏ ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
Susanne Haring
Det förekommer hot & våldssituationer i samhället och särskilt inom vissa yrkesområden. Alla
ŏ
ŏ ŏ harŏ för
ŏ förväntningar
ŏ
ŏ
serviceyrken riskerar hot & våldssituationer beroende på vadŏŏkunderna
ochŏ
egna utmaningar. Susanne ger en föreläsning för att förmedla
ökad
kunskap
inom konflikthanŏ
ŏ
ŏ
ŏ
tering.
ŏŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
S
ŏ
ŏŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
Vickie Peolin
Ett medvetet ätande är en föreläsning som berör alla! Vickie mixar lärdom inom näringsläran
med motivation, förändringsarbete, hjärnans belöningssystem och hur vi alltför lätt tillåter oss
själva att blli förslavade under våra egna ätbeteenden. Du kommer garanterat att känna igen
ŏ ŏŏ
dig. ŏ ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ ŏ
Fredrik Ekdala (Photobystefan.se)
Tidigare programledare på P4 SR Kristianstad som jobbat som skådespelare, föreläsare och
ståupp-komiker i 15 år. För två år sedan fick Fredrik diagnosen Parkinsons sjukdom – men, ”det
syns ändå inte när man skrattar!”
DJ Jocke (Foto Jens C Hilner)
DJ Jocke är en Malmöbaserad deejay med över 15 år som Pro deejay. Han har spelat i hela
Sverige tillsammans med de flesta stora artister. Jocke tar spelningarna till en ny nivå där han
utöver att ösa grym musik ur högtalarna, även hanterar mikrofonen professionellt.
Mille Örnmark
Mille är VD för teknikkonsultkoncernen We Group och sedan många år aktiv inom EU:s standardiseringsarbete, bland annat som svensk representant genom Svenska Badbranschen.
”Standarder är vårt gemensamma språk. Livet blir så mycket lättare för alla om vi förstår
varandra.”
Lars Edin
Lars är seniorkonsult på företaget Predevo, Göteborg och kommer i sin föreläsning att ta upp
framtida trender i badvärlden. Frågeställningar som ”kommer vi att få en byggboom av nya badhud/simhallar?” och ”vad kommer de nya anläggningarna att innehålla?”, kommer att belysas.
Lasse Frid
Kroppspråk, makt och sura kommentarer. I denna workshop är du aktiv och får en hel del trick
och tekniker. Framför allt arbetar du med följande moment:
• Kroppsspråket – säger det samma sak som dina ord.
• Kvinna, talare och yrkesperson – om status och makt, om att tala när män lyssnar.
SYDKONFERENSEN 2015
ŏ
SYDKONFERENSEN 2015
Program till Sydkonferensen
Torsdag 23/4
Fredag 24/4
09.00
12.00
13.00
15.00
16.00
09.00
19.00
21.00
01.00
Hot och våld (Susanne Haring)
Lunch
Ett medvetet ätande (Vital)
Nyttig fika
Friskvårdstimme välj något av följande
alternativ: (träningspass på land,
bastusittning, simning, promenad)
Buffé med standup (Fredrik Ekdala)
Organiserad kvällsaktivitet (Dj)
Go natt
10.30
12.00
13.00
15.00
15.30
Svensk standard enligt Europeiska
förordningar (Mille Örnmark)
Framtida trender
(Lars Edin)
Lunch
Korrekt kroppsspråk för Badmästare
(Lasse Frid)
Avslutningsfika
Hemfärd
Autodos M1- M2- M3
- mät och doserutrustning
Autodos är enkel att använda och ger exakta värden
för korrekt avläsning och desinficering av poolvatten.
Dessutom är det väldigt enkelt att övervaka och
kontrollera vattenkvalitén.
Mät- och doseringsutrustning Autodos för alla typer av pooler
- Mätområden pH, redox, fritt klor, totalt klor och bundet klor
- Automatisk dosering av kemikalier
- Mikroprocessorstyrd magnetdoseringspump (tillbehör)med hög
precision
- Bättre lönsamhet med mer exakt åtgång av kemikalier
- Alarm och säkerhetsfunktioner
- Inbyggd skydd mot obehöring användning
Produkter i Pahlén Pool System
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se
Pahlén bryr sig om framtiden
Symboliserar våra gröna produkter med
långsiktig och hållbar miljö- och energiteknik
Pahlén är en av världens ledande tillverkare av utrustning av högsta kvalitet för alla typer av pooler.
Verksamheten startade 1967 och Pahléns har idag samarbetspartners och försäljning i mer än 70 länder över hela världen.
Svenska
Badmästareförbundet
Inspiration
• Konferenser • Studieresor
• Tidning • Skapar nätverk
• Inspirationsdagar
Utbildning
• Badvattenrening • Bastu
• Badbevakning • Drift & Teknik
Välkommen att bli medlem
tillsammans med oss!
Mer information finner du på sid 50
Säker i vattnet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerade 2010 resultatet av en studie1 över orsaker till
drunkningsolyckor med barn. Studien visar att de allra flesta små barn, upp till 10 års ålder, drunknar för att
vuxna inte passat dem tillräckligt noga. Barn drunknar tyst och det går fort. När det gäller äldre barn och ungdomar beror drunkningsolyckorna ofta på att de överskattat sin egen simförmåga. I några fall kan alkohol vara
en bidragande faktor till att ungdomar utsätter sig för risker eller gör felbedömningar.
Drunkning är samtidigt den vanligaste dödsorsaken vid olyckor när
det gäller barn 1-6 år. Mot den bakgrunden startade Konsumentverket
ett projekt som under en treårsperiod fokuserade på att genomföra
aktiviteter inom området vattensäkerhet, särskilt för barn. Aktiviteterna har bestått av marknadskontroller, informationsinsatser,
standardisering och samverkan med
andra myndigheter och organisationer. Aktiviteterna som genomförts är alla ett steg i att öka säker-
heten vid vatten, med särskilt fokus
på barn.
Konsumentverkets råd till
konsumenter:
• Överskatta inte ditt barns simförmåga. Barn drunknar tyst och det
går fort.
• Lämna aldrig små barn utan tillsyn i närheten av vatten, inte ens
för en kort stund i badkaret eller i
badbaljan.
• Simhjälpmedel och flytvästar ersätter inte behovet av tillsyn.
Ett budskap som
inte får drunkna
Tänk på att du har ansvar för ditt
barn hela tiden på badet.
50
• Barn ska använda räddningsväst
med krage.
• Överlåt inte till äldre syskon att
passa de yngre. Barn har inte den
riskförståelsen och kan lätt avledas till att göra annat.
• Lär dig första hjälpen. Vid drunkning kan direkt återupplivning
vara avgörande.
• Reagera alltid när du ser ett ensamt barn vid eller i vatten. Prata
med barnet och fråga var föräldrarna finns.
• Lämna aldrig en vattenfylld pool
utan skydd.
Konsumentverkets råd till aktörer
som erbjuder tjänster vid eller i
vatten:
• Gör en riskanalys, bedöm var sannolikheten för olyckor kan inträffa
och vilka de allvarligaste konsekvenserna kan vara.
• Förbygg olyckor genom att införa
rutiner som minskar riskerna.
• Utbilda din personal i första
hjälpen, HLR och vattenlivräddning. Genomför regelbundna
övningar med personalen.
• Lär av olyckor! Dokumentera
olyckor och tillbud och inför åtgärder för att motverka att liknande olyckor inträffar igen.
• Anpassa säkerhetsinformationen
så att deltagare/besökare förstår
och kan ta till sig informationen.
• Minska allvarligheten på personskador genom att ha bra räddningsrutiner och räddningsutrustning tillgänglig.
• Reagera alltid när du ser ett ensamt
litet barn vid eller i vatten. Prata
med barnet och fråga var föräldrarna finns.
Text: Maria Lindstedt, Utredare,
Konsumentverket
och Björn Svedberg, Redaktör,
Tidningen Badmästaren
1 www.msb.se ”Varför drunknar barn”, MSB 2010,
publikationsnummer MSB 0139-19
Det går att beställa affischen ”ett budskap som inte
får drunkna” från: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/pulikationer/malgrupp/foretagare/ettbudskap-som-inte-far-drunkna.html
19
Bristande tillgänglighet
är diskriminering enligt
ny lagstiftning
Den 1 januari 2015 ändras Diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning blir en
diskrimineringsgrund. Det innebär att verksamheter som inte lever upp till tillgänglighetskraven kan lagföras. Diskrimineringsförbudet gäller inom alla samhällsområden
där diskrimineringslagens övriga regler gäller, med undantag för tillhandahållande av
bostäder.
– Vi tror att det här blir ett bra verktyg för att ytterligare
trycka på för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, säger Kenneth Fahlesson,
ordförande för det kommunala handikapprådet i Skellefteå, som vid årsskiftet byter namn till Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF).
Rådets fokus har även tidigare varit att förebygga att det
uppstår hinder i samhället som kan leda till otillgänglighet.
Det nya namnet, Rådet för förebyggande av funktionshinder, är därför mer betecknande för vad arbetet handlar om.
– Det handlar om att politiker, medarbetare, näringsliv
och medborgare överlag ska vilja förstå och upptäcka vinsterna med att ha ett inkluderande samhälle där alla kan
vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga, säger Alexandra Sundberg, som samordnar Skellefteå kommuns arbete
Vi fixar!
•
•
•
•
•
•
Glasfiberlaminering
Vildfors/Pister/Rutschkanor
Skvalprännor
Rengöring & Underhåll
Barnpooler/Bubbelpooler/Pooler
Filter
och mycket, mycket mer
Östra Långgatan 5C, 856 53 Sundsvall
060-58 58 30, [email protected]
www.alnodesign.se
20
med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om förändringen i diskrimineringslagstiftningen på Sveriges riksdags webbplats
Text: Skellefteå Kommun
Är er anläggning
i behov av
effektiv
rengöring,
kontakta oss så
berättar vi mer
Boktips Boktips Boktips Boktips
Umeås badhistoria och framtidens simning
För alla aktörer inom simidrotten och beslutsfattare inom den kommunala fritidssektorn har Urban Bengtsson, idékonsult, kommit ut med en bok om Umeås simhistoria
och med kommentarer och reflektioner kring beslutsgången inför uppförandet av en ny
simhall, i just Umeå.
Författaren har gjort en ingående analys av behovet att bygga nytt, bygga funktionellt
och skapa vettiga badanläggningar för framtidens generationer simmare. Han går långt
i sitt resonemang och hävdar att det, i första hand, krävs modiga framsynta politiker
och kreativa arkitekter för att realisera den optimala simanläggningen.
Att badhusen och multianläggningar, där simbassänger ingår, tenderar att bli lite av
”skrytbyggen” där större vikt läggs på utseende och det visuella än på funktion, beskriver Urban på ett engagerat sätt och inte utan vissa provokativa undertoner, riktade
mot lokala beslutsfattare i Umeå.
Det är hög tid för oss aktörer på badsidan att ta en funderare, läsa igenom boken,
reflektera över och analysera våra verkliga behov av funktionella simanläggningar.
Simidé – folder för simning i tiden
Urban har, taget direkt ur boken, samlat sina egna idéskisser i en 10-sidig rikt illustrerad
folder om hur man borde bygga framtidens bad. Han presenterar idéer, inovationer och
tekniska lösningar som berikar, förnyar och breddar anläggningarnas verksamheter.
Simundervisning och simning i strömmande vatten är en central utgångspunkt i hans
resonemang om hur man, genom att tillföra anläggningarna strömkanaler, kan optimera
simupplevelsen.
Redaktionen uppskattar den här typen av inlägg i debatten. Det är alltid intressant med
böcker och informationsskrifter som kanske leder till eftertanke och egna reflektioner.
Boken och foldern går att beställa direkt från författaren på e-post: [email protected] eller
telefon: 0705-55 75 72. Boken kostar 150 kr + frakt. Foldern kan du få gratis.
Text: Björn ”badnalle” Svedberg.
NYA DEPOLOX 2
Nu till introduktionspris*
20% RABATT
POLOX
VET DU ATT...
TALLERAT DE
S
IN
M
O
IKALIER,
S
R
E
KUND
OCH 30% KEM
I
G
R
E
N
E
%
50
HAR SPARAT
ÄNNU MER!
LL
FA
A
G
I MÅN
* Erbjudandet gäller alla Depolox med eller utan montagetavla.
Erbjudandet går inte att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller tom 30 juni 2015.
Telefon 0300 83 70 00
processing.se
21
Att planera för ett bad i en kommun · 2
5.
När barnet betraktas som simkunnig bör dennes simkunnighet tränas och ”nötas in”. All kunskap som vi
önskar behålla måste tränas och repeteras hela tiden. (Det
ingår också i läroplanens tankar.) Då bör vattendjupet ökas
så att det blir lätt för eleven att ta sig fram i vattnet och samEn liten bassäng lämplig för barnens simundervisning kan tidigt känna sig trygg att bottnen inte ligger för djupt ner för
bli möjligt för vuxna att simma i om den byggs med höj- att bottna där.
När simkunnigheten är så utveckad att det börjar bli
och sänkbar botten. Då kan bassängen utnyttjas för många
intressant att testa sin simförmåga mot andra då är det
olika besökargrupper. Bassängens djup kan ändras från
lämpligt att eleven söker sig till en
0 till 1,8 meters djup. Detta är möjligt
simklubb eller liknande som har tillmed enkla knapptryckningar.
gång till ledare och större bassäng.
Många badverksamheter är möjliga
Mer om sådana bassänger i ett seatt utöva i en sådan anläggning här är
nare nummer av denna tidning.
10 förslag.
Den som vill simma för motioKoltbarnens första kontakt med
nens skull bör kunna tillfredsvatten och rörelse i vatten kan ske i
ställa detta behov i en 10m.s bassäng
den s.k. babysimverksamheten. Där kan
med lämpligt vattendjup.
en förälder tillsammans med sitt barn
Många vuxna önskar sträcka ut
välja ett lämplig djup för verksamheten.
i längre bassäng än 10 m får då
När barnet blir lite äldre kan bassängdjupet ändras till några tiotals Höj eller sänk botten med knapptryck. söka sig till ett bad med sådana möjligheterna.
centimeter så att barnet på egen hand
Det finns de som inte vill eller kan simma men de bekan få plaska omkring i vattnet utan större risk. Det bör
höver röra sig. De som känner sig för tunga och stela
givetvis ske under uppsikt och helst tillsammans med en
upptäcker hur lätt kroppen blir i vattnet. ”Vattengympa”har
förälder eller vårdnadshavare.
När barnet blir lite äldre och börjar kunna bemästra hjälpt många att få rörelseapparate att komma igång och
sina rörelser då kan bassängen användas för lek i vat- bli bättre med gymnastik i vatten. Men människan är ju av
naturen lat och bekväm därför behövs stimulerande ledare
tenet och lite djupare.
När barnet är moget för undervisning bör simundervis- som får oss att stata och fortsätta sådan gymnastik. Med
ningen börja. Då bör vattendjupet ligga på 0,6–0,9 m. den höj och sänkbara bottnen blir det en bra anläggning för
vattenrörelser.
Ett lämpligt djup för den åldersgruppen.
Om en kommun har modet och förståndet att planera
att enkelt bad för att där lära ut och utveckla sim möjligheter för eleverna i anslutning till deras skolor kan
det vara
6.
1.
7.
2.
8.
9.
3.
4.
Skisserna visar några idéer
till lösningar för en mind­
re badanläggning.
En sådan badbyggnad
kan lösas på många olika
sätt. Här visas en byggnad där en bassäng med
måtten 9 x 10 m ligger i
ett bassängrum. På den
vänstra skissen har bassängen en fast botten
med djupet 0,6–1,2 m.
På den högra skissen är
bassängen djupare utan
trappa, men har en höjoch sänkbar botten samt
en bassänghiss vid ena
sidan. I entréhallen kan
ytan exempelvis användas
till sammankomst eller till
information. Omklädning,
dusch och bastu i två avdelningar. Pentry och ett
litet kontor samt förråd.
I undervåningen placeras
reningsutrustning, lufttorkare m.m.
22
Bassäng med fast sluttande botten
är kanske inte det lämpligaste för
barns simundervisning, men barnen
kommer att ha kul där ändå och
med en klok vuxen nära ska det
gå att lära sig simma även där.
10.
Många 60-plussare kan ha blivit arbetslösa eller naturligt pensionerad. Ofta kommer den frihetstid inte som en underbar upplevelse. Många märker att deras
vänner bestod till största delen av arbetskamraterna. Helt
plötsligt utan en intränings period sitter de där ensamma.
För deras både psykiska och fysiska hälsa är en sådan situation en risk. Forskning har visat att ensamhet kan leda till
depression. Med ovan beskriven badanläggning och engagerande personer kan vara en hjälp att bryta isoleringen.
Men för att i det läget ta sig samman och söka sig till gemenskaper är svårt. Om anläggningsägaren eller samhället
försöker samla denna grupp människor och ber den också
sköta om och vakta anläggningen under icke skoltid mot
att de får hålla till i anläggningen och umgås med likasin-
Bassängbotten är nedsänkt.
nade och samtidigt hålla ett öga på verksamheten i anläggningen. De kanske kan ta in en entrékostnad till självkostnadspris.
I en sådan situation börjar bastun där bli av stor betydelse. Många vill njuta av bastuns värme utan att också besöka simbassängen. Visserligen är det för många det bästa
att både simma en stund och vila ut i bastun.
Om anläggningen kompletteras med en köksavdelning
och en serveringslokal kan eleverna få i sig en varm kopp
soppa eller annat gott och nyttigt innan de återgår till skolarbetet. På icke skoltid kan kökstillägget ge möjlighet att
samlas runt en kopp kaffe eller annat. Eventuellt ges tillfälle
att erbjuda en fika också till självkostnadspris.
Torsten Wikenståhl, [email protected]
Bassängbotten i nivå med golvet.
23
UTBILDNING
ETT SÄKERT BAD
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar i bad, är ansvarig
för en badanläggning, säkerhetssamordnare i kommunen eller
liknande. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande
kunskaper och praktiskt kunna tillämpa dem i enlighet med
Konsumentverkets vägledning. Särskilt fokus kommer att
läggas på praktisk riskanalys i badanläggningar.
Vägledning
Ur innehållet
• Säkerhet vid badanläggningar för att förebygga personskador
• Säkerhetspolicy, säkerhetsorganisation
• Riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete
• Praktiska övningar i riskanalys
• Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
• Räddningsutrustning
• Bemanning och övervakning
• Kontroll av tillträde till badanläggningen
• Säkerhetsinformation
Vägledning för bada
nläggningar
Preliminära platser och datum 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3-4 mars
17-18 mars
15-16 april
28-29 april
19-20 maj
2-3 juni
16-17 juni
8-9 september
22-23 september
6-7 oktober
20-21 oktober
Karlstad
Kristianstad
Östersund
Göteborg
Stockholm
Luleå
Jönköping
Vänersborg
Norrköping
Gävle
Kalmar
Mer information om utbildningen finns på SLS hemsida
www.svenskalivraddningssallskapet.se
under rubriken Utbildning, Ett säkert bad, där också anmälan kan göras.
Välkomna!
24
SIMFRÄMJAREN LIVRÄDDAREN 4-2014 27
”Bra! Känns informativt och
lärorikt. Viktigt att ha gått.
Känner mig säkrare på min
sak. Tack för boken!”
”Jag har stort förtroende för
kursledarna som visar stort
engagemang. Proffsig och
seriös framtoning.”
Siminstruktör 0 - 2 år
Siminstruktör 2 - 5 år
Utbilda dig till
siminstruktör!
Siminstruktör
0-2 år
8-9 maj 2015
Siminstruktör
2-5 år
17-18 april 2015
Populär och branschledande utbildning
för dig som vill bli professionell
siminstruktör för små barn.
www.siminstruktor.se
Produkter till bad och simverksamhet.
www.linneashopen.se
Badet i Höör — som stäng
I Höörs kommun bor det c:a
1 5000 personer. Kommunen
fick sitt uppsving genom
stambanans lokalisering.
De kända utflyktsmålen är
Skånes djurpark, Frostavallen och Bosjökloster som
ligger intill Ringsjön. Ett inomhusbad hade Höörs innevånare önskat sig i trettio år.
Det blev till sist en realitet – företaget
Björkvikshallen AB fick ett avtal med
kommunen att bygga, äga och driva
anläggningen. Invigningen skedde i
oktober 2007. Det hade då inte byggts
några badhus i Skåne under de senaste tjugo åren. Höörs simsällskap som
firade 70 år var glada. Nu strävade de
efter att tredubbla sitt medlemsantal
och öka simkunnigheten bland barn.
Efterhand uppstod dock problem
mellan kommunen och den privata
entreprenören. Den mellanskånska
pressen informerade om badets blödande ekonomi. Efter hand eskalerade problemet att driva badet. Entreprenören hotade med att stänga,
vilket förtvivlade badgäster fick upp-
26
leva. Badets ägare ville att Höörs kommun skulle skjuta till mer pengar. Efter misslyckade förhandlingar sattes
företaget i konkurs. Detta ledde till att
Höörs kommun träffade en överenskommelse med konkursförvaltaren
om att överta badet, vilket skedde under sommaren 2014.
Nyöppning under nytt namn!
Så blev det dags att på nytt öppna det
stängda men efterlängtade badet, men
nu i kommunens regi. Detta kröntes
med hjälp av en namngivningsceremoni. Nyöppningen skedde en lördag i december 2014. Bland närmare
200 inlämnade namnförslag fastnade
man för Höörs Bad och Sporthall. Invigningsdagens program innehöll, bastu
med väldoftande oljor, vattenlivräddning, vattengympa och fri servering av
kaffe och glögg med lussekatter. Från
den rymliga parkeringen möter man
den kombinerade entrén för sporthallen och badet. Sporthallen drivs av
idrottsföreningen H 65, som är damhandbollsklubben med spel i elitserien. Gymföretaget Actics blåvita logo­
typ pryder den plåtklädda fasadens
entré. Ett samarbetsavtal mellan Actic
och kommunen möjliggör att de anställda i badet kan alternera i arbetsuppgifter mellan bad och gym.
Det mindre badet med
plats för mycket
En känsla av små utrymmen möter besökaren i omklädningsrum och
duschrum. Golvet med tegelrött klinker och klädskåpen av plåt leder in
mot duscharna. En glasdörr visar in
till en mindre torrbastu med tre lavar
och väggar klädda med träpanel. Dörren som leder ut till badet informerar
med texten om vikten att tvätta sig för
hälsan, badvattnets kvalitet och personalens arbetsmiljö. Ett blått klinkergolv ramar in de två bassängerna. Det
är en grund bassäng med fem banor
och 25 meters längd. Sidoväggarna av
glaspartier släpper in ett fint ljus och
en skön markkontakt.
På några banor sjuder det av aktivitet. Det är elever från Enebackeskolan som simmar för fulla muggar. Sofia
skolans idrottslärare är glad att badet
öppnade igen. ”Annars hade det varit svårt för eleverna att uppnå målen
för godkänt idrottsbetyg i årskurs sex”,
säger hon.
de, men öppnade igen !
Bredvid ena långsidan av bassängen och några trappor upp finns badets bubbelpool. I den nedre ändan av
bassängen med ett glasat mellanparti
ligger den 32 grader varma undervisningsbassängen. Den har höj- och
sänkbart golv och är mycket populär
bland besökarna. Tillträde till varmbassängen ingår i normalbiljetten när
bassängen inte är upptagen av bokade
grupper. Det lilla badet rymmer också
två vattenrutschkanor varav den häftigare Spaceboule med 12-års åldersgräns och en avdelning för plask och
lek. Denna del är för tillfället avstängd
i väntan på översyn, men beräknas
öppna igen i februari 2015.
Faktaruta
Drift: Kommunal
Byggkostnad: 53 milj
Äventyrsdelen konstruerades av:
Aqua Arena
Arkitekt byggnaden: Karl Koistinen
Besökare:
65 000–70 000/år, beräknas 2015
Rening: Patronfilter och uv-ljus
Anställda och besökare
Tord Bergelin är badets arbetsledare. Hans utbildningsbakgrund finns i
räddningstjänsten, han är också utbildad havslivräddare. Utöver detta har
Tord ägnat sig åt fridykning där han
varit Svensk mästare.
De övriga anställda har en blandad utbildningsbakgrund. Någon är
idrottspedagog, en anställd genomgår
badmästarutbildning på distans och
andra är badbevakare med livräddningsutbildning. Internutbildning och
träning i säkerhet och livräddning ligger räddningsledaren Tord varmt om
hjärtat. En önskan är nu att skicka
några till utbildning i vattengympa.
Badets badhustekniker Peter ser
fram emot nya satsningar på reningsanläggningen – i nuläget är det mycket filterrengöring med det befintliga
patronfiltret.
I bastun berättar Christer som är en
trogen badgäst att han nu upplever en
ny kick som märks i mötet med personalen och dess engagemang.
Bo som är seniorgympaledare i SPF
(Sveriges pensionärsförbund) märkte
hur badet blev sämre efter hand och
såg ett bristande underhåll. Annars
uppskattar han badet som lugnt och
stillsamt. Nu gladde han sig också åt
att föreningen fick ett lägre pris på entréavgiften.
Framtiden i kommunal regi
I början av året gjordes en större affär i kommunen. Det kommunägda
Höörs Fastighets AB köpte bad- och
sporthallen för 52 miljoner och har ett
25-årigt hyresavtal med kommunen.
Fördelen är att bolaget har kunskaper
att äga och driva fastigheter.
För den mellanskånska pressen
uppger Kristina Forslund, fastighetsbolagets vd, att det är en riskfaktor
att driva badhus. Ett aggressivt slitage
reducerar byggnadens livslängd. Det
som bolaget i första hand vill prioritera
är reningsanläggningen, taket och en
miljövänligare energianvändning.
Kommunens kultur- och fritidschef,
Freddy Friberg, anger tonen med orden ”... friskvård för allmänheten,
före­ning­ars och skolors verksamhet
skall stå i centrum för kommunens
service”. ”Entrén med cafeteria skall
göras mer inbjudande”, nämner Freddy.
E
27
E Kommunalrådet Stefan Lissmark
(S), som tidigare har arbetat med ungdomar och besökt många bad i Skåne,
är medveten om vad kommunen nu
får ansvara för. Vi pratar om visionen
att i framtiden bygga ett utebad med
hopptorn vid Frostavallen. Där skall
också den framtida inomhusskidarenan byggas – ett projekt som just nu
prövas i rättsliga instanser. Arenan
kan säkert komma att påverka badfrekvensen i positiv riktning.
Fredagkvällar är badets myskvällar
med motionssimning, dämpad belysning och 18-års åldersgräns. På badets
hemsida vädjar man till besökare att
komma med förslag om badtider och
innehåll. Kommunfullmäktige beslutade senast om entrérabatter för seniorer och studenter.
Avslutningsvis kan sägas mycket
om kommuner med arenor och badanläggningar. Många gånger har det
dessvärre lett till problem med finansiering. Min personliga reflektion om
händelserna i Höör är att det inte är
lätt att driva badanläggningar utan erfarenhet i branschen. Nu får vi hålla
tummarna för badets framtid.
Text & bild: Lars-Erik Svensson.
Med Vattnet som Redskap
Norrköping 28-29 maj 2015
Det Rätta Flytet
Steg 1 (Nedre extremiteter) Norrköping 24 april 2015
Nya varmvattenbassängen!
28
AQUA 2 MUSIC
Gilla oss på Facebook!
www.mabrainstitutet.se
wwwaqua2music.se
Gör badet till ett ”RENT” nöje
Västra Storgatan 24 646 35 GNESTA
Tel 0158-122 22 Fax 0158-134 00
[email protected] www.gamiva.se
Vi har tekniken och kunskapen för:
• Rening av badvatten
• Doft- och saltdosering samt
Upplevelseduschar för Spaoch Wellness-miljöer
Försäljning, projektering,
installation, service!
29
Midgårdsbadet
—
en unik anläggning med imponerande funktioner
Under förbundets styrelsemöte i Arlanda stad gjorde
Svenska Badmästareförbundet ett mycket uppskattat
studiebesök i det nya inomhusbadet i Märsta, Sigtuna
Kommun. Tapani Röyttä, bad- och simhallschef guidade
runt i detta imponerande nytillskott på den svenska badhuskartan.
Sigtuna Kommun har verkligen fått
en anläggning att vara stolta över. Här
finner vi sedan tidigare ett utebadet
med biologisk rening. Vattnet cirkulerar genom en särskild bassäng med
filter, stenar och vattenväxter. Det kan
liknas vid ett våtmarksssystem. Utebadet består av hoppbassäng, simbassäng, handikappanpassad badbassäng
och en barnpool och är en del av det
större sportområdet kring Midgårdsvallen i Tingvalladalen, Märsta.
Inomhusbadet, som invigdes 7 september i fjol, är en modern sim- och
badanläggning för alla smaker. Midgårdsbadet är ett ställe där människor
kan träffas och trivas, och där du kan
utöva träning i många olika former, eller ha en avslappnad stund i relaxavdelningen med bubbelpool, ångbastu
och sköna vilstolar.
Bland alla aktiviteter som erbjuds
finns något för alla. Här kan du bada
med hela familjen, motionssimma,
delta i vattengympa och vattenaerobics. För de allra minsta finns babysim
och simskolor för alla åldrar. Anläggningen är öppen sju dagar i veckan
och erbjuder aktiviteter för både barn
och vuxna.
”Vad kostade bygget av anläggningen?”, undrar vi som besökte badet.
”Den totala beräknade kostnaden,
inklusive infrastruktur runt badet, landade på 185 mkr”, upplyser Tapani.
30
Vi undrar vidare ”Hur många bassänger och andra faciliteter har ni under tak?”
”Badet består av motionsbassäng,
rehab- och undervisningsbassäng och
en pool för småbarn”, svarar vår entusiastiske guide.
”Dessutom har vi en underbar relaxavdelning med olika pooler, upplevelseduschar, servering och bastu.
Vidare kan vi erbjuda en friskvårdsavdelning med motions- och träningsmaskiner. För föreningar och företag
som vill ha möten, kan vi erbjuda en
modern konferenslokal.”
Avslutningsvis blev vi nyfikna på
vem som hade fixat till de halkfria golven, vilket är en viktigt detalj i en simhall med fart och fläkt, med ungdomar
som inte alltid följer ordningsföreskrifterna utan närmast halvspringer
mellan anläggningens attraktioner.
”Vi anlitade en firma NKS som utförde jobbet till full belåtenhet och att
vi kan konstatera att det funkar superbra”, svarar Tapani.
Styrelsen vill på detta sätt tacka för
rundvandringen och samtidigt önska
Tapani och hans medarbetare ”lycka
till”i deras arbete med att få besökarna
att träffas, trivas och må bra.
Vill ni veta mer; gå in på www.sigtuna.se/midgardsbadet eller e-post [email protected]
Text: Björn Svedberg
D
en sista lördagen i april är det, precis som traditio nen bjuder, återigen dags för Medleys årliga Sim­
lärarkonferens. När man läser ordet tradition skall man
dock ha i bakhuvudet att simlärarkonferensen, som tradition betraktad, kanske inte är lika djupt
rotad i den svenska folksjälen som exem­
pelvis midsommarafton. Men det är i alla
fall andra året i rad som konferensen genomförs, så den är på god väg ...
Konferensen startades förra året upp
som ett led i Medleys ökade satsning på
simkurser av olika slag, både för barn och
vuxna. “Satsningen har bestått, och består,
egentligen av två olika delar. Dels en målsättning om att öka antalet barn och vuxna
som deltar i vår verksamhet. Vi vill bli det
självklara valet för alla som vill aktivera sig både på land
och vatten. Men det handlar också om en vilja av att lyfta
den här oerhört viktiga delen av vår verksamhet internt.
Det handlar inte minst om att ge de personer som jobbar
med detta varje dag och året runt den uppmärksamhet och
den uppskattning de så väl förtjänar”, säger Mattias Jonsson som är VD på Medley.
Ett sätt att göra det på är att anordna en sådan här konferensdag som syftar dels till att öka kompetensen hos de
som deltar. Men även, och kanske ännu viktigare, att bjuda
på en riktigt rolig dag, att ge möjligheter till att möta andra
med samma brinnade intresse för simskola för att kunna
utbyta erfarenheter, eller kanske bara snacka lite skit.
Konferensen gick som sagt av stapeln för första gången
förra året och förlades då till den för ändamålet alldeles utmärkta anläggningen Medley Arena Grosvad i Finspång.
På grund av renoveringar och underhåll är det dock inte
möjligt att hålla till där i år. Vi har därför valt att flytta allt­
ihop till Upplands Väsby strax norr om Stockholm. Närmare bestämt Medley Vilundabadet i kombination med Scandic Hotel Upplands Väsby. Jämfört med förra året innebär
det lite mer promenad och lite mer frisk luft för de cirka 150
konferensdeltagarna. Ingen större nackdel alltså.
Å
rets stora dragplåster är den
 kända (rap)artisten Petter. Vän
av ordning kan ju med rätta fråga sig
på vilket sätt man kan koppla ihop
honom med en konferens för simlärare. Svaret är att, förutom att han
är en mycket bra talare och omtyckt
person, så är han även en av många
svenskar som har hakat på den nya
motionstrenden med triathlon, löpning, swimrun etc. I och
med det har han i vuxen ålder gått kurser för att lära sig
crawla på ett riktigt sätt. Och just crawlkurser är en av de
produkter som Medley har en närmast lavinartad efterfrågan på i dagsläget. Petter kommer alltså ge oss en rappares
perspektiv på crawlkursverksamheten.
I det sammanhanget kan även nämnas att den utökade
crawlkursverksamheten även har lett till att Medley det senaste året sett en markant ökning på motionssimsbesök.
Något som Petter säkerligen kan vittna om också. De som
följer honom på Instagram har i alla fall sett
att han titt som tätt besöker bad runt om i
landet för att få sin dagliga simträning.
F
örutom Petter så kommer också Mikael
 Westman från Swimit. Mikael gjorde
ju som många vet ett omtyckt och omtalat
framträdande på Badmästarkonferensen
i Göteborg. För många var det nog också
provocerande. Han föreläser naturligtvis
om sin egen IMC-metod. “Det är självklart
för oss att vilja ha med Mikael på detta” säger Bitte Forsman som är ansvarig för konferensen. “...dels
för att vi naturligtvis tycker att det han säger är intressant,
dels för att det är väldigt spännande när någon kommer in
med lite nytänkade på det här området som i många fall
kan vara väldigt konservativt. Vi hoppas att åhörarna tar till
sig en del av det han säger och det gör ingenting om man
blir provocerad. Alla mår bra av att ifrågasätta sig själv, sina
sannningar och sina arbetsmetoder lite då och då.” avslutar
Bitte med ett lende.
E
n annan populär föreläsare, Niklas Mexter, hämtar vi
 från våra egna led. Niklas, som dessutom har Medley
Vilundbadet som sitt hemanläggning, höll ju även han en
mycket uppskattad föreläsning i samband med mässan i
Göteborg. Då var ämnet sälj och service. Nu är uppdraget
för Niklas att knyta ihop de tankarna med simskolan och,
så att säga, föreläsa om simundervisning ur ett serviceperspektiv. Även det är kanske på sitt sätt lite nytänkande?
S
om fjärde stora punkt under denna dag har vi Lasse
 Anderssons föreläsning om att leva med ADHD. Lasse
kommer på ett underhållande och roligt sätt ge åhörarna
verktyg och tips om hur man kan förändra sitt förhållningssätt för att göra undervisningen mer tillgänglig för alla.
Även för de som i bland kanske har lite svårare att koncentrera sig och hålla uppmärksamheten riktad åt det håll som
simläraren vill. Bitte berättar att Lasse faktiskt var med redan förra året, och att han då var en av de mest uppskattade
programpunkterna.“En favorit i repris alltså”, säger Bitte på
oerfterhärmlig östgötska.
Utöver dessa programpunkter kommer det även att göras plats för en hel del erfarenhetsutbyte anläggningar mellan. Vi kommer också låta någon anläggning presentera någon verskamhet som i dagsläget är unik för just dom. Vår
förhoppning är så klart då att fler skall fastna för den och ta
den med sig hem. Det är lite så vi försöker jobba i Medley,
ta det som är bra med en anläggning och försöka göra likadant på de andra.
Markus Söderman
Våtdräkta ska förvilla hajar
Bästa båtklubben finns i Sölvesborg
Ett australiskt företag lanserar nu vad de marknadsför som världens första anti-haj-våtdräkter. Företaget har utvecklat två olika
våtdräkter, en för surfare och en för dykare.
De har främst inriktat sig på att förvirra hajens syn. En dräkt
med blåvitt kamouflageliknande mönster är utvecklad med
tanke på hajens färgblindhet och ”gömmer” dykare i vattnet.
Den andra dräkten, med breda svartvita ränder, är tänkt att
avleda eller skrämma bort hajen från surfare.
Hälleviks båtklubb i Sölvesborgs kommun har utsetts till
årets båtklubb. Priset delades nyligen ut av Svenska Båt­
unionen på båtmässan i Göteborg.
”Hälleviks båtklubb har ett tydligt fokus på bra miljö.
Klubben har Blå Flagg, båttvätt och toatömning.
Med flera klubbfester varje år är det en bra båtklubb
att vistas i året runt”, står det bland annat i motiveringen.
31
Öppet Skandinaviskt
För fjärde året i rad
arrangerade Föreningen Mörkrets & Kylans Vänner
de öppna Skandinaviska Mästerskapen i vintersimning i Skellefteälven.
Tävlingen genomfördes den 7 februari och hade lockat deltagare,
publik och media från hela världen.
Foto: Ola Schneider / Dark & Cold
Fler fantastiska pressbilder kan se på www.darkandcold.com
Det är en ordentlig utmaning att arrangera ett sådant här extremt arrangemang. Arrangörerna måste ta med
flera olika parametrar i beräkningen
innan man kan gå iland med uppgiften. Isens hållfastighet, strömmande
älvvatten och bitande lufttemperaturer ned mot –30˚ C kan i värsta fall
störa planeringen.
– Men klimatet kan vi inte påverka,
så det gäller att simma lugnt och ta det
kallt i alla situationer, säger Lars Westerlund i arrangörsstaben.
Under mästerskapsdagen bjöd arrangörerna på ett flera andra aktiviteter, tävlingar och seminarier som var
uppskattade inslag i programmet.
I år fick man hjälp med att minska
strömmarna i Skellefteälven, genom
att det lokala kraftbolaget minska-
32
de vattenflödet från kraftstationen i
Kvistforsen. Då kunde man simma i
båda riktningarna i den uppsågade
jättevak där de tävlande frustande forsade fram på tävlingsdistanserna 50
meter och 450 meter.
I runda tal tvåhundra deltagare från
nio länder trotsade kylan och avverkade de olika grenarna. Det är en positiv
utveckling då föregående år uppvisade
hundratjugo deltagare från åtta länder.
Mest framgångsrika medaljörer, med
vardera fyra guldmedaljer var Alar Lodi och Aivar Rosenberg från Estland
och Sinne Lundgaard från vårt naboland i söder, Danmark.
Tävlingarna bidrar till att Skellefteå
sticker ut som evenemangsdestination och Föreningen Mörkrets & Kylans Glada Vänner ansöker nu om att
Mästerskap i Vintersim
få ta VM i vintersim till Skellefteå 2018.
Då kommer man att köra alla VM distanser, om man blir tilldelad arrangemanget.
Med Skellefteå kommun, Skelleftesim och tidningen Norran som medarrangörer ska det nog gå att realisera.
Medialt är detta ett exotiskt inslag i
nyhetförmedlingen runt om i världen
och kan med största sannolikhet få
nyhetsredaktioner vid olika TV-stationer att hajja till, gapa stort och förundras över nordmännens bad- och simvanor.
Svenska Badmästareförbundet gratulerar till ett väl genomfört arrangemang och önskar Er lycka till vid nomineringen av arrangör för vintersim
VM 2018.
Text: Björn ”badnalle” Svedberg.
33
Den ser inte mycket ut för världen,
Leksandshallen, där den ligger nästan
vägg i vägg med den jättelika Tegera
Arena, bygdens stolthet, Leksands IF:s
hemma-arena.
Med sitt typiska snitt från 1960och tidigt 70-tal, byggd i brunt tegel
och platt tak, anar man föga vad som
döljer sig innanför väggarna på Leksandshallen. En mind­re slingrande
vattenrutschbana som sticker ut från
långsidan, skvallrar om att det borde
finnas åtminstone någon slags bassäng bakom väggarna ... ovanför entrédörren står det också mycket riktigt
”BAD”. Så bassängen borde finnas
där!
Leksandshallen byggdes 1969. Förutom 25-meters bassängen och den
lilla undervisningsbassängen med tillhörande utrymmen byggdes också en
fullstor idrottshall (nästan fullstor i
alla fall – det fattas 1,5 meter på både
längd och bredd för att den ska vara
det) med en om än opraktisk, men ändå stor läktare.
Vägg i vägg med simhallen hade
man under åren 1969–91 ett skolkök
med tillhörande matsal, där man samtidigt som man intog sin skollunch
kunde kika på simmande och plaskande barn och vuxna genom de stora
fönstren.
1991 valde Leksands kommun att
skrota den s.k. skolbespisningen,
för att fullfölja den lysande idén från
Carl-Otto Höglund, simhallens dåvarande och allra första föreståndare: att
bygga en relaxavdelning. Det bygget,
som stod klart ett år senare, blev sedan
starten på den omfattande upprust-
34
Leksands
ningen som pågår än idag i idrottsanläggningen. I olika etapper och med
ett antal år mellan de olika renoveringarna, har anläggningen fått några
rejäla ansiktslyft. Kommunledningen i
Leksand har genom åren valt att satsa
rejält på hallen och därmed visat att
man förstått vilken samhällsnytta den
gör och vilken betydelse den ändå har
för leksingen.
Så … nu är det dags att kliva in!
Häng med! :)
I den lilla entréhallen möts vi av en
helt fantastisk receptionsdisk klädd i
glittrande brun mosaik. Samma mo­
saik, visar det sig, går som en röd
(brun!) tråd genom såväl herr- som
damavdelning där man på strategiska
platser i duschutrymmen och bastu
klätt väggar med samma vackra mosaik.
Från entréhallen kan vi ta oss direkt
in till simhallen. En 25-meters bassäng med fem banor och en vattenrutschbana. Rustades upp 2011 till en
modern bassäng med vattenytan jäms
med golvytan för snabb och effektiv
ytvattenavrinning. Borta är de djupa,
slurpande skvalprännorna i bassängväggarna där många badmästare genom åren slitit ont med att hålla dem
rena från kalk och avlagringar. Sicket
gissel! :)
Inte bara bassängen rustades upp
2011. Såväl väggar som tak som golv
i den då fyrtiotvå år gamla simhallen,
fick nya ytskikt. Ventilationen moderniserades och elcentraler och ledningar byttes ut. I simhallen finns numer
simhallsförråden praktiskt inbyggda
under den nya ”fikahyllan”. Sköna vilobäddar står placerade bredvid var­
and­ra vid den ena kortsidan och lockar till paus. Det är förvånansvärt tyst
och stilla i hallen och känslan att stå
därinne är oerhört behaglig. Hela simhallen andas avkoppling och den färgskiftande bassängbelysningen får en
verkligen att vilja hoppa i för en simtur.
De tillhörande dusch- och omklädningsutrymmen för herrar och damer
ligger en trappa ner sett från simhallen. På väg ner passerar vi den lilla undervisningsbassängen, som samtidigt
dshallen
med 25:ans renovering, också fick ett
lyft. Med blå och turkos mosaik i bassängbotten, färgad belysning och 31
grader i vattnet förstår man att baljan är poppis bland de små! En liten
(flyttbar) rutschbana finns där inne för
de minsta ifall den större banan i den
stora simhallen skulle vara för läskig.
Då jag vandrar vidare mot herr-och
damavdelningarna slås jag av hur rogivande allt känns. Som en enda stor
relaxavdelning! I gången som leder
mot de olika avdelningarna är pelarna
mellan fönstren in mot lilla bassängen,
klädda i långsmalt kakel i en brun färg
som får mig att bli otroligt ... sugen på
en chokladbit!? Förutom att de får det
att vattnas i munnen på mig, så bryter
de av från de vita väggarna på ett strålande fint sätt. En vacker genomgång
är det ... gångar brukar sällan vara
vackra men den här är det. Vacker!
Herravdelningen, som fick en helre­
novering 2007, blir som en glädje­
chock! Med konstverk, rakhörna,
relaxhörna, stora öppna ytor i såväl
duschrum som i omklädningsrum blir
jag allt lite avundsjuk på hur fint det är,
hur välstädat det är och vad STILLA
det är. Önskar att vårt eget bad hade
precis en sån här avdelning! Den har
liksom allt!
Damavdelningen renoverades 2006
och är något mindre än herravdelningen men ger samma sköna avslappnande känsla. Färgerna är behagliga,
den bruna mosaiken dyker upp i såväl
bastu som i en av duscharna och man
har till och med lyckats skapa en liten
relaxhörna även här.
Vid renoveringen av både herr- som
damavdelningen så var personalgrupperna med och bestämde delvis hur
det skulle se ut och vad som behövde
göras. Det blev bl.a. en del specialbe-
ställda grejer såsom golvvärme, designade speglar, mosaikväggar, golvrännor istället för brunnar för att nämna
några detaljer. Man var också med
som en del av ”byggjobbarna”när väggar och golv revs, och
med blåställ, verktyg,
skottkärror, kepsar och
skyddsskor blev man
en del av den nya Leksandshallen. Ett bra initiativ från byggentreprenören!
Som avslutning på
min resa genom Leksandshallens badavdelning, går jag två trappor upp för att besöka
relaxavdelningen. Här
finns fjorton hytter för
gästerna att byta om i och även slappa
lite i, då det finns en bädd att
ligga på och dörr att stänga
om sig.
Relaxavdelningen är smakfullt inredd med svarta möbler, en hörna för lite myspys
om man vill, med kuddar
att luta sig mot samt en bardisk där du kan beställa såväl
dryck som något att äta. Bubbelpoolen med stjärnhimmel
i taket håller 36 grader varmt
och ser riktigt inbjudande ut
och lockar även den till ett
dopp.
Två bastur finns att tillgå
där den ena är en ångbastu helt klädd
i kakel. Allt är rent och fräscht och det
är svårt att tro att det faktiskt är tjugotre år sedan relaxen stod färdigbyggd.
Värt att nämna om Leksandshallen,
är att man också tänkt på de med
funktionsnedsättning genom att bygga omklädningsrum och dusch fullt
handikapputrustat, med ingång till
omklädningsrummet direkt från entréhallen och efter dusch rakt ut till
simhallen. En travers i taket hjälper de
rullstolsburna ner i bassängen och har
man svårt att gå i trappor så finns en
trapplift som hjälper dig upp till simhallen och tillbaka till herr- och damavdelningen.
I höjd med undervisningsbassängen finns också ett stort gym med fria
vikter och en mängd maskiner. Ett
kanon­gym! Vägg i vägg med relaxavdelningen ligger den s.k. Spegelsalen
där egna instruktörer håller i gruppträningar såsom spinning, core, Zumba och EFIT. I den s.k. Tidro-lokalen
kan du köra cirkelträning i grupp eller
enskilt.
I källaren, simhallens hjärta, det vill
säga där vattenreningen äger rum, har
man valt att behålla de fascinerande
35
öppna sandfiltren från 1969 för rening av 25:ans bassäng, medan bubbelpool och undervisningsbassäng har
trycksandfilter som rening.
Leksands Kommun har nu också
valt att renovera samtliga sex omklädningsrum med dusch, i sporthallen. Två omklädningsrum färdigställdes 2014, två kommer att färdigställas
2015 och de resterande två fixas under
2016 och 2017.
Jag tycker det är en fantastisk sats-
ning kommunen gör på den gamla
Leksandshallen. Här har man valt att
behålla och renovera istället för att riva och bygga nytt. Anläggningen har
under alla år varit välskött och bra underhållen och det har nog varit avgörande. Den är och har varit väl använd
och kommer garanterat att fortsätta
vara så. Vad kalaset har kostat har jag
inte frågat om. En och annan krona
kan jag tänka mig! :)
När jag åker därifrån så vänder jag
mig om med visst vemod. Tittar på den
trista byggnaden igen och ler lite för
mig själv när jag tänker på vad som
finns där innanför väggarna. Det tror
man inte. Värt ett besök, faktiskt!
Om du är nyfiken på Leksandshallen
och dess verksamheter, gå in på www.
leksand.se och klicka på ”Uppleva och
göra” så hittar du fram till badet!
Text: Ulla-Karin Solum,
foto: Andreas Arén & Tony Cedergren.
Perfekt klimat i simhallen
Klimatsystem med stor flexibilitet, specialanpassade för simhallar,
konferensanläggningar, rehab och poolrum. Inbyggd värmepump och
värmeväxlare med en värmeåtervinning på upp till 95%, samt vattenkyld
kondensor för återvinning till poolvattnet.
Hylliebadet, Selma Spa och Factory Fitness är några av Sveriges
mest prestigefyllda anläggningar som valt DanX.
[email protected] / www.munters.se
36
DanX
DanX 2/3
Bassängbyte gav mersmak
Fakta
Namn: Emelie Travtjenko
Ålder: 24 år.
Bor: I Linköping.
Uppvuxen: I Ljungsbro.
Familj: Sambo.
Utbildning: Sam-tvärs
på Katedralskolan.
Sysselsättning: Arbetar
på Medley i Ljungsbro.
Gör på fritiden: Tränar street
dance och shoppar. Spelade tidigare innebandy i division
1, senast för IBF Linköping.
Bästa egenskap: Energisk.
Sämsta: Stressar för mycket.
Drömmer om: Att få resa
till New York.
Foto: Peter Jigerström
Från Ljungsbro simhall till
charterpoolerna på Kreta och
Gran Canaria är steget inte
långt. I alla fall inte för Emelie Travtjenko.
Det är torsdag. Klockan är strax efter
lunch och luften är full av snöblandat
regn. I jämförelse känns den fuktiga
värmen inne på Medley i Ljungsbro
nästan tropisk. Normalt sett är träningsanläggningen Emelies arbetsplats. Hennes mamma jobbade där
när hon växte upp och för Emelie blev
simhallen som ett andra hem.
– När jag var liten brukade jag skriva i kompisarnas vänböcker att min
dröm var att få jobba i simhallen.
Emelie såg snabbt till att förverkliga
drömmen. Hon började sommarjobba
i simhallen när hon var 16 år och har
haft det som fast arbete sedan studenten.
Hon trivs eftersom hon får göra så
många olika saker - allt från att hålla
simskola för barn och leda pass i gymmet till att städa och jobba i kassan.
Hon var dock inte sen med att
lämna in en ansökan inför sommaren
2014 när Medley startade samarbete
med Ving-resor som sökte simlärare
till flera av sina charterresemål.
– Det var många som sökte och tolv
som blev uttagna, säger Emelie.
I mitten av juli flög hon till Kreta för
sex veckors jobb på Sunwing-anläggningen utanför byn Makrigialos på
den sydöstra kusten.
– Jag älskar resor, värme, vatten och
barn. Dessutom ville jag ha en ny utmaning.
Emelie jobbade ihop med Kim från
Växjö. De lärde semestrande barn
från Sverige, Norge och Danmark att
simma, höll crawlkurser för vuxna och
erbjöd personlig träning för den som
ville.
– Det var ett annorlunda sätt att
jobba med barnen. Hit till Ljungsbro kommer de på simskola en gång
i veckan. På hotellen var det simskola
fem dagar i sträck.
Emelie och Kim gjorde så bra
ifrån sig att de blev erbjudna samma
jobb nu i vinter, fast i Arguineguín på
Gran Canaria. Emelie var lite tveksam
till att börja med.
Familjen betyder jättemycket för
henne och det kändes svårt att vara
bortrest över julen.
– Men det är klart att jag ville åka
ändå. Jag streamade Kalle Anka på datorn och firade med de andra på hotellet. Dessutom hade vi minijul med
familjen innan jag reste.
Jobbet som simlärare i värmen låter
som rena paradiset. Och för det mesta
var det fantastiskt, även om det fanns
dagar då det fungerade sämre.
– Vid några tillfällen var det storm.
Barnen frös och grät. Då fick vi leka
riktigt mycket så att de glömde bort att
vara ledsna. Några dagar var det dessutom kallt i vattnet eftersom poolvärmen gick sönder.
Vad var bäst för dig personligen? – Allt!
Hela upplevelsen med att få resa och
lära känna ett nytt land. Jag träffade
massor av människor och lärde mig
dessutom massor om mig själv.
Vad? – Jag är oftast väldigt strukturerad och vet precis hur jag ska göra.
På Kreta och Gran Canaria fick jag ta
det som det kom. Jag visste till exempel aldrig hur många som skulle dyka
upp till lektionerna.
Emelie avbryter sig och riktigt
myser när hon kommer att tänka på
Heine – en norsk kille på fyra år som
verkligen vann hennes hjärta.
– Han var så söt och snäll och lade
märke till allt. Honom kommer jag
aldrig att glömma.
Kommer du att söka till nästa sommar
också?
– Absolut!
Skulle du kunna tänka dig att vara i
väg hela tiden?
– Nej, jag är alldeles för familjekär. Jag
har precis blivit moster till Winston, så
nu vill jag träffa honom så mycket som
möjligt.
Linda H Axelsson,
reporter Östgöta Correspondenten
37
Mariebad, Mariehamn
Ett bad för alla åldrar
Mariehamn är med sina cirka 11 000 invånare den
befolkningsmässigt största kommunen och den
enda staden på Åland. Staden ligger huvudsakligen
på ett drygt kilometerbrett näs mellan havsvikarna
Slemmern och Svibyviken.
Mariehamn grundades 1861, på platsen för den
dåvarande lilla byn Övernäs, då Åland var en del
av det ryska imperiet. Namnet har staden fått från
Maria Alexandrovna, den dåvarande ryske tsaren
Alexander II: s fru.
Ålands geografiska läge och de utmärkta färjekommunikationerna gynnar stadens utvecklade turistnäring. Mariehamn är den
största enspråkigt svenska kommunen i Finland.
Runt 1900-talets början var Mariehamn en populär badort, och kallas
följaktligen för Badhusepoken. I staden
fanns då ett stort kurhotell med tillhörande byggnader.
Det första badhuset, Mariehamns
badanstalt, ritades av arkitekt C. R.
Rosenberg och byggdes 1889. I Doktorsvillan fanns läkar- och träningslokaler. Under första världskriget bodde
ryska soldater på hotellet. 1916 brann
det ner och det innebar slutet för Badhusepoken.
Platsen där hotellet stod har fått
namnet Badhusparken. Rosenbergs
ursprungliga badhus revs 1925. I Badhusparken fanns mellan 1920-talet
och 1971 en kommunal badhusinrättning som senare gjordes om till musiklokal, Pub Bastun.
Under år 2004 invigdes två nya simhallar på Åland, Godby simhall och
Mariebad i Mariehamn. Badhuset Mariebad ligger vid stadens västra utfart
intill Slemmern och har en utbyggnad
över vattnet. Sommartid kan du njuta av salta dopp i havet vid badhusets
egna sandstrand och badbrygga. Vintertid kan vinterbadare bada i en vak
i Slemmern.
Oavsett om du väljer att bada i
inom­husbassängerna eller föredrar
sandstranden utomhus har du tillgång
till badhusets alla bekvämligheter.
Här finns bland annat bastu, omklädningsrum, toaletter och servering.
Inomhus finns,
förutom både motionsbassäng och undervisningsbassäng, en rekreationsbassäng med vattenfall, virvlar och en 65,5 meter lång
vattenrutschbana från det höga tornet,
38
liksom en separat småbarnsbassäng.
Badhuset har en 8-banors motions-,
tränings- och tävlingsbassäng, en undervisnings- och terapibassäng, ett
äventyrsbad med utsimningsbassäng
och en behandlingsavdelning med
skild relaxavdelning som också kan
bokas för grupper. Bubbelpool och
ångbastu finns tillgänglig för alla.
Men, varför inte låta mamma smita
iväg på en spa-behandling medan vi
andra roar oss i badet?
På andra våningen hittar vi spaavdelningen. Mariebad hyr ut behandlingsrum till lokala terapeuter. Där erbjuds massage, ansiktsbehandlingar,
fotvård, handvård, vaxningar, klassisk
massage, make-up och kosmetologiska behandlingar.
I direkt anslutning till spa-avdelningen finns en trivsam relaxavdelning med plats för tjugo personer med
egna omklädningsrum. Hit ska man
gå om man vill bada under lugna förhållanden. Här finns bastu, ångbad,
bubbelpool och ett konferensrum för
tolv personer.
Interiören på Mariebade präglas av alla stora konstverk. I entrén
möts man av en enorm målning av
Johan Scott och i alla bassängutrymmen finns stora skulpturala konstverk
som ger badhuset en speciell atmosfär.
Badhuset bjuder alltså på stimulans
för både kropp och själ.
På Mariebad tillåts endast badkläder som är gjorda för simning, shorts
och andra plagg godkänns inte av hygieniska skäl. Vid behov kan du låna
ett par simbyxor i receptionen mot
pant.
Totalt har huset en våningsyta på
5 000 kvadratmeter. Tekniken inbegriper värmeåtervinning av såväl vatten
som luft. Vattenreningen sköts med
traditionell klorrening.
Terapibassängen har höj- och sänkbar vattennivå, där överloppsvattnet
pumpas ner i utjämningsbassänger i
källaren. Den totala vattenytan i bassängerna är 777 kvadratmeter.
Slutnotan för badhuset blev närmare e 14 miljoner när det stod färdigt.
att lösa entréavgift till detta Åländska badparadis?
Jo, du får betala e 8:50 för ett enkelbad på tre timmar. Det motsvarar omkring SEK 75 svenska kronor. En familj
med två vuxna och två barn får betala
e 22:60, vilket motsvarar SEK 200.
Mariebad är ett badhus som passar
för alla åldrar och är ett utmärkt resmål hela året med sommarklimat och
varmt badvatten året om!
Hans Landström
Vad kostar det
Isflod hotar stad i Alaska
Ett fem mil långt isberg med efterföljande flod hotar staden Koyukuk nära
Anchorage i Alaska. Isberget, som suttit
fast i en krök i Yokonfloden, har spruckit
och börjat röra sig nedströms mot
Koyukuk som nu hotar att dränkas av
vatten och ismassor.
Foto: Ed Plumb
När kan man börja simma
med ett barn?
Under den senaste tiden har det framkommit att ett flertal
simskolor för de allra yngsta barnen inte följer vare sig de
riktlinjer som Socialstyrelsen utkommit med eller det Simskoleförbundet för Baby- och Barn har som krav för att man skall
kunna vara en ansluten verksamhet till dem. Därför har det
uppkommit en diskussion kring när man kan börja simma
med ett litet barn.
”Babysim” kom till Sverige 1979. Det var något nytt och
spektakulärt och man fokuserade på samvaro, vattenvana
och att ”dyka”. Idag, 35 år senare ser det ut på ett annat
sätt. Även om det finns vissa verksamheter som fortfarande
liknar de gamla ”babysimmen” har de flesta verksamheterna
ett tydligt fokus på att barn ska lära sig att simma tidigt.
Men finns det någon anledning att påbörja bassängbad före
tre månaders ålder? I förarbetet till de rekommendationer
som Socialstyrelsen gav ut, framkom att så inte var fallet. Vi
hävdar fortfarande denna ståndpunkt. Vi kan inte garantera
att det är riskfritt då vid en tidigare startålder. Varför?
• Trikloraminer påverkar lungepitelet hos riktigt små barn
mer än hos äldre barn och vuxna. Vi kan inte avfärda de
studier som gjorts och visat att det kan finnas en ökad risk
för astma för de som utsatt sig för trikloraminer tidigt.
• Riktigt små barn har svårt att hålla kroppstemperaturen
och kyls därmed ned lättare.
• Små barn har sämre immunförsvar än äldre.
I början på 80-talet sattes en grupp experter samman för att
diskutera eventuella risker med att bedriva ”spädbarnssimning” som det då kallades. Detta resulterade i ett Meddelandeblad gavs ut av Socialstyrelsen med de rekommendationer
som expertgruppen sammanställt. Om man följde dessa
rekommendationer skulle det vara riskfritt att simma med sitt
barn.
I riktlinjerna fanns en åldersgräns för att börja simma med sitt
barn på 6–8 veckor. Detta för att mamman skulle ha slutat
blöda efter förlossningen. Vid tidpunkten för dessa riktlinjer
hade man inte någon medvetenhet om trikloraminer och hur
dessa kan påverka ett barns lungepitel 1.
1997 och 2004 fick vi uppdraget att uppdatera riktlinjerna
för ”Babysim” i samarbete med Socialstyrelsen och dåvarande chefsläkare för skolhälsovården. Inte förrän 2004, d.v.s.
flera år efter att skriften ”Bassängbad” gavs ut av Socialstyrelsen i sin nuvarande form, ändrades rekommendationerna
för startålder till tre månader. Dessa rekommendationer fanns
alltså med i Socialstyrelsens senaste meddelandeblad om
Babysim.
Anledningen till att åldersgränsen ändrades från 6–8 veckor
till tre månader var flera. Vi valde att se det ur perspektivet;
barnets bästa. Vad finns det för fördelar och vad finns det för
nackdelar för ett barn att börja simlektioner i en simbassäng
vid olika åldrar?
Det är mycket bra att börja simma tidigt. Barnet vänjer sig vid
vattenmiljön och lär sig tidigt hur det ska rädda sig självt och
förhoppningsvis räddar vi liv genom detta. Barnet lär sig att
självständigt ta sig fram i vattnet vid mycket låg ålder. Barnet
grundlägger en tidig motionsvana och får ostörd stund med
sina föräldrar.
_________
1 Non-invasive biomarkers of pulmonary damage and inflammation: Application to children exposed to ozone and trichloramine.
Bernard A1, Carbonnelle S., Nickmilder M., de Burbure C. Toxicol
Appl. Pharmacol. 2005 Aug. 7;206(2):185–90.
Foto: © Linnéas Simskola.
I andra länder påbörjas simlektioner ibland tidigare, inte
minst för att de blivit inspirerade av hur vi gjorde i Sverige
tidigare. Sverige ses av många andra länder som ett föregångsland vad gäller simundervisning för de allra minsta barnen. I andra länder som t.ex. Australien har man framför allt
utomhuspooler och där finns inte problemet med klorgaser.
Trots detta är vi mycket tveksamma till en alltför tidig start av
bassängbad även under dessa förhållanden.
Folkhälsomyndigheten har tagit över Socialstyrelsens roll gällande rekommendationer för bassängbad med små barn och
stöttar vår ståndpunkt.
Vi vidhåller alltså vikten av att inte börja simma med barn
under tre månaders ålder. Hemma i badkaret går det förstås
utmärkt om man anpassar tiden, tidpunkten och temperaturen i luft och vatten, men att påbörja bassängbad före tre
månaders ålder innebär mer risker än nyttan som det tillför.
Läs gärna de nyss uppdaterade riktlinjerna på www.simskoleforbundet.se.
Ludmilla Rosengren,
leg. läkare och expert på simning med små barn
Sara Molarin,
socionom och expert på simning med små barn
39
Föreningen Badmästareveteranerna
Inbjuder till
Badmästargolf ”Görans Minne”
Herrljunga Golfklubb
Fredag 22 maj 2015
Startavgift: 650:I priset ingår:
Greenfee, fika vid hål 9 och två-rätters lunch!
Herrljunga golfkrog blev utsedd till Sveriges bästa
golfkrog 2013.
Banan är en kombinerad 18 håls park- och skogsbana, Par 72
Boende ingår ej men kan bokas via
Trollabo Golfanläggning tel: 0513-23175 (Andreas)
Övrig info: Birger Lundell tel: 070-652 19 97
Anmälan: [email protected]
(uppge ditt golf-id vid anmälan)
OBS! Sista anmälningsdag 30 april 2015
Vi ses på första tee!
40
Föreningen Badmästareveteranernas första
årsmöte
Birger Lundell hälsar alla hugade intressenter välkomna till Mosslanda
Pub & Konferens där tanken är att
kvällen innan golftävlingen konstituera den nybildade föreningen. Veteranerna samlas kl. 18.00 för själva årsmötet, för att sedan runda av kvällen
med middag i goda vänners lag. Föreningens ändamål är just att skapa
plattformar för sociala mänskliga möten för folk i badbranschen och som
med sina erfarenheter och gedigna
kunskaper kan fungera som bollplank
för aktörer i badvärlden och ordna alternativa mötesplatser för alla intressenter; leverantörer, beslutsfattare och
badfolk från golvet, under mindre prestigefyllda former, där man på ett informellt sätt utbyter tankar och idéer
under trevlig och förhoppningsvis meningsfull samvaro, kollegor och kamrater emellan.
Hur blir du medlem...? Jo, ring till
Birger Lundell, telefon: 070-652 19 97
eller e-posta till:
[email protected]
Föreningen badmästareveteranerna som
bildades under
”Träffpunkt Idott”
bjuder in branschfolk
till
årsmötesförhandlingar
under Badgolf ”Görans
Minne” som går av
stapeln i slutet på maj.
Årsmötet äger rum
torsdag den 21 maj
i Herrljunga.
Alla golfsugna badmänniskor är
dessutom välkomna till Herrljunga
fredagen den 29 maj 2015. Herrljunga
GK är en 18-håls parkbana med hp
72. I anslutning till banan ligger Golf­
krogen som 2013 utsågs till Sveriges
bästa golfkrog.
För dem som kommer långväga
ifrån kan vi rekommendera boende i
nära anslutning till golfbanan. Mosslanda Pub & Konferens erbjuder övernattningsmöjligheter till rabatterade
priser. Del i dubbelrum 350 kronor eller enkelrum för 600 kronor inklusive
frukost. Kontakta Andreas Friberg, telefon 0702-27 57 28 och uppge ”badmästargolfen” som referens.
www.booking.com ger boendet 9,1
poäng av 10 och upplevs av tidigare
gäster som fantastiskt. Förena årsmötet med ett utomordentligt boende
med högklassigt värdskap, prisbelönt
mat och en runda på Herrljunga Golfklubbs 18-håls parkbana i glada vänners lag.
Badmästareveteranerna med Birger
Lundell i spetsen hälsar er alla välkomna till Herrljunga!
Text: Björn ”badnalle” Svedberg,
redaktör
41
Sudoku
En utmaning för klurigt badfolk
Vinnare i förra Sudoku (nr 1/15) blev: 5 trisslotter Ingela Johansson, Luleå, 4 trisslotter Aida Pilica, Helsingborg, 3 trisslotter Sofia Andersson, Ulricehamn, Landskrona, 2 trisslotter C. Andersson, Kalix, Nässjö och
1 trisslott Nike Andersson, Huddinge. Rätt lösning (nr 1/15): 445863
Skicka lösningen till: Björn Svedberg, Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand.
Lösningen skall vara insänd senast den 18 feb­ruari 2015. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Badmästaren.
Namn: Postnr:
42
Adress:
Svenska Badmästareförbundet
Kallelse till Årsmöte 2015
Härmed kallas medlemmar i Svenska Badmästareförbundet
till årsmöte för Svenska Badmästareförbundet.
Plats: Kristianstad, Grand Hotel
Dag och tid: Torsdag den 23 april 2015, kl. 14:00
Under årsmötet presenteras verksamhetsberättelse för 2014,
revisionsrapport för samma period samt val av styrelseledamöter,
revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.
Motioner från medlemmar och styrelse kommer att avhandlas.
Årsmöteshandlingar lämnas ut till årsmötesdeltagare efter
medlemskontroll vid inpassering till årsmöteslokalen.
Se till att du har betalt din medlemsavgift!
Röstberättigade är betalande medlemmar, hedersmedlemmar och
elever vid pågående YH-utbildningar till badmästare i Skellefteå.
Björn Svedberg,
förbundsadministratör
Motioner
till årsmötesförhandlingar 2015
Jag vill bara påminna om att det finns tid
kvar för Svenska Badmästareförbundets
registrerade medlemmar att inkomma
med motioner till årsmötesförhandling­
arna. Årsmöte äger rum torsdagen den
23 april, Grand Hotel, Kristianstad
i samband med SYDKONFERENSEN.
Motionerna skall vara förbundets kansli
tillhanda senast den 23 mars 2015.
Det går bra att maila över ett word­
dokument på max en A4-sida till
[email protected] eller skicka
brev till Svenska Badmästareförbundet,
c/o Svedberg, Berberisvägen 3, 266 52
Vejbystrand.
Björn Svedberg, förbundsadministratör
Eskilstuna badhus utrustas med
ThermoCond typ 39 - förenklad visualisering
Menerga luftavfuktare
Luftavfuktare för simhallar med flerstegs-värmeåtervinning.
www.menerga.se
Försäljning södra Sverige:
Försäljning mellan/norra Sverige:
[email protected]
tel. 040 45 33 80
tel. 016 51 48 80
Det är vi
som levererar
luftavfuktare
till simhallar
Några referenser:
Aquarena Sollefteå
Aquarena Tyresö
Norrtälje badhus
Vara simhall
Midgårdsbadet Märsta
Paradiset Örnsköldsvik
Gustavsviksbadet Örebro
Umeå badhus
Sundbybergs simhall
Hammarvallen Flen simhall
Hjortensbergsbadet Nyköping
° Mer än 1600 luftavfuktare
levererade i Sverige
° Värmeåtervinning ur gråvatten
° Bubbelpooladapter - alltid
rent vatten
° Spaltventiler för optimal lufttillförsel
° Luftbehandlingsaggregat med
verkningsgrad mellan 78-95%
° Rikstäckande serviceorganisation
° Dra nytta av vår över 35-åriga
erfahrenhet!
Tag inga risker, välj Menerga luftavfuktare
marknadens energisnålaste!
43
Tips från Coachen!
Proteiner –
hur viktiga är de
egentligen?
Proteiner är det näringsämne som det har fokuserats mest på historiskt.
Proteinet har nämligen en
avgörande betydelse för
överlevnad om en svältsituation skulle uppstå. Vid svältkatastrofer uppvisar de svältande tydliga tecken på proteinbrist, som ödem och vätskeansamlingar i buken. Det är
också just proteinbristen som tar livet av de svältande.
Protein finns i nästan alla livsmedel. Bra proteinkällor är
Fisk – en superbra proteinkälla!
fisk, skaldjur, baljväxter och mejeriprodukter. Dessa proteinkällor, menar forskare, minskar riskerna att få cancer
medan kött, som också är en bra proteinkälla, kan öka cancerrisken, mycket på grund av att man ofta steker kött vilket
leder till ökad cancerrisk.
Protein är mest känt för sin funktion som byggsten i
kroppen. Proteinet är huvudbeståndsdelen i muskler, bindväv, hår och naglar.
Men proteinet används också som energikälla. I större
utsträckning än man tidigare trott. Äter vi mycket protein
och lite av de två energigivarna fett och kolhydrater, kommer proteinet att utnyttjas som bränsle. Om man äter mer
protein minskar också behovet av bland annat fett och kolhydrater, och därmed minskar man
risken för såväl övervikt som typ 2
diabetes. Proteinet är dessutom det
näringsämne som ger störst mättnad
per kalori.
Protein är uppbyggt av 20 olika
aminosyror. En av dessa heter tryptofan och när tryptofan passerar in i
hjärnan bildas serotonin, ett hormon
som gör oss nöjda, tillfreds och behagligt trötta. Framförallt vid fysisk
träning blir det lättare för tryptofa- Kör hårt - be happy!
net att passera in i hjärnan och det är
också därför som fysisk träning gör så att vi mår psykiskt så
mycket bättre.
Källa: Martin Brunnberg ”Allt om näringslära”
red.: Ulla-Karin Solum, Borlänge
vårkänsl r!
15–17 mars 2016, Svenska Mässan Göteborg
44
Hur ser din nya
bastuupplevelse ut?
Tylarium™ är Tylös eget begrepp för en rad olika badupplevelser där de olika delarna samverkar för att nå en
välgörande helhet som går bortom de enskilda produkterna.
Vi på Tylö Professional hjälper dig utforma
marknadens tryggaste, effektivaste och mest spännande bastuupplevelse. Våra kommersiella produkter
levererar en kompromisslös bastuatmosfär och en
oslagbar driftsäkerhet även vid större installationer.
Kontakta oss för en effektiv och spännande bastulösning med utgångspunkt i dina unika behov.
TYLARIUM™
Det finns Tylarium för de flesta ändamål. Grundtanken är en kombination av bastu- och ångbad, men med en mängd
möjligheter att variera inredning och funktion. Nedan är exempel på idealiska val för användning i en Tylarium-lösning.
Tylös manöverpanel CC300T styr både aggregat och ånggenerator och är utrustad med en energibesparande standby funktion. Bastuaggregatet förses med en ångfördelare för bättre ångfördelning i basturummet.
+
Tylö ånggenerator VA
+
Tylö bastuaggregat SD med
ångfördelare
T YLÖ AB HALMSTAD | BASTU INFR A ÅNGBAD | w w w.tylo.se
Tylö manöverpanel CC300T
Analysutrustning
ENWA BADANLÄGGNINGAR AB
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
[email protected],com,
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected]
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr.: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Antidrunkningssystem
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
DAVO AS
Drukningsalarmen SwimEye™
Auglendsmyrå 17b
4016 Stavanger, Norge
Tel. +47-958 20 005
[email protected]
www.davo.no
VATTENKVALITÉ AB
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
[email protected]
www.vattenkvalite.com
Antihalkbehandling
OPTIGRIP INTERNATIONAL AB
Klarar alla typer av golv
Hofverbergsgatan 7 A,
254 43 Helsingborg
Tel. +46-736 41 01 50,
kontor: +46-42 13 62 00
www.optigrip.se
Avfuktare
FUKTKONTROLL AB
Box 7313, 187 14 Täby
Tel. 08-792 11 55, fax 08-792 55 59
[email protected]
www.fuktkontroll.com
MENERGA AB
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80, fax 040-45 54 50
[email protected]
www.menerga.se
MUNTERS EUROPE AB
Box 1150, 164 26 Kista
Tel. 08-626 63 00
[email protected]
www.munters.se
Badkläder
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30
www.badmastarn.se
LINNEASHOPEN
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
[email protected],
www.linneashopen.se
46
SVENSK BADKONSULT
Batterivägen 7, 461 38 Trollhättan
Tel. 0520-49 80 91, fax 0520-49 80 95
[email protected]
www.svenskbadkonsult.se
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
Speedo
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46-8 59250165,
fax +46-8 59250145
[email protected]
www.swimcoach.se
SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01
[email protected]
www.swimpartner.com
SWIMSHOP,
KLUBBEN SPORT & FRITID
Västmannagatan 77, 113 26 Stockholm
Tel. 08-644 73 10
[email protected]
www.swimshop.se
www.klubbensport.se
Badleksaker
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80
e-post: [email protected]
www.freker.se
LINNEASHOPEN
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
[email protected],
www.linneashopen.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
SWIMSHOP,
KLUBBEN SPORT & FRITID
Västmannagatan 77, 113 26 Stockholm
Tel. 08-644 73 10
[email protected]
www.swimshop.se,
www.klubbensport.se
Badrockar
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
Badtillbehör
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
Barnbassänger
ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress kontoret:
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall
Adress fabriken:
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk
Tel/fax: 060-58 58 30, 070-336 32 29
[email protected]
www.alnodesign.se
Glasfiber
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Bastu & Tillbehör
MIRENA BADPRODUKTER
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 0392-130 90, fax 044-24 74 35
www.mirena.se
[email protected]
STOCKHOLMS BASSÄNGVÅRD AB
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn
Tel. 070-577 25 81
www.stockholmsbassangvard.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr.: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Bassängtäckningar
EXACTA SWEDEN AB
Bastubacken, Stenkvista, 635 19 Eskilstuna
Tel. 016-13 70 00, fax 016-13 77 66
[email protected]
www.exacta-sweden.com
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
FLUIDRA SVERIGE AB
Ekenleden 11A, 428 36 Kållered
Tel. 031-99 41 00, fax 031-99 41 05
www.fluidra.com
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected],
www.invarmex.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected],
www.gamiva.se
TYLÖ AB
Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad
Tel. 035-299 00 00, fax 035-299 01 98
[email protected] www.tylo.se
Bassänglyftar
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected],
www.invarmex.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected],
www.malmsten.com
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr.: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. Vxl: 0570-777 200
Dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Bassängrenoveringar
ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress kontoret:
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall
Adress fabriken:
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk
Tel/fax: 060-58 58 30, 070-336 32 29
[email protected]
www.alnodesign.se
SKIDATA Scandinavia AB
Årstidsvägen 13, 665 35 Kil
Tel. 0554-68 95 00, fax 0554-68 95 10
[email protected]
www.skidata.se
XBO SECURITY SYSTEMS AB
Box 42046, 126 12 Stockholm
Tel. 08-19 06 00, fax 08-19 06 05
[email protected]
www.xbo.se
Bokningssystem
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Västra vägen 52, 803 24 Gävle
Tel. 026-65 69 00, fax 026-10 13 15
[email protected]
www.actor.se
IDAVALL DATA AB
Box 133, 361 22 Emmaboda
Tel. 0471-136 00, fax 0471-120 78
[email protected]
www.idavall.se
Bottensugar
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected],
www.malmsten.com
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
MENERGA AB
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80, fax 040-45 54 50
[email protected],
www.menerga.se
FLUIDRA SVERIGE AB
Ekenleden 11A, 428 36 Kållered
Tel. 031-99 41 00, fax 031-99 41 05
www.fluidra.com
MIRENA BADPRODUKTER
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 0392-130 90, fax 044-24 74 35
[email protected],
www.mirena.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Bassängövervakningssystem
VATTENKVALITÉ AB
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
[email protected]
www.vattenkvalite.com
Besiktningar
NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö
Tel. 0470-70 76 00
Theres Svenssons g. 11, 417 55 Göteborg
Postadr: Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46-31 50 70 00,
fax +46-31 50 70 10
[email protected]
www.norconsult.se
Biljett/Kassa/Entrésystem
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Västra vägen 52, 803 24 Gävle
Tel. 026-65 69 00, fax 026-10 13 15
[email protected],
www.actor.se
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected]
www.invarmex.se
CONFIDENCE SWEDEN AB
Klangfärgsg. 4D, 426 52 Västra Frölunda
Tel. 08-620 82 00, fax 08-620 82 99
[email protected]
www.confidence.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
SVENSK BADKONSULT
Batterivägen 7, 461 38 Trollhättan
Tel. 0520-49 80 91, fax 0520-49 80 95
[email protected]
www.svenskbadkonsult.se
MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna
Tel. 08-525 090 80
[email protected],
www.mapei.se
GANTNER TECHNOLOGIES AB
Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim
Peter: Tel. 0708-35 15 96
[email protected]
Robert: Tel. 0709-24 44 25
[email protected]
www.gantner.se
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
Box 17, 432 06 Bua
Tel. 0302-105 30
[email protected]
www.kortsystem-lerum.se
KORTSYSTEM AB
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
PIRTEC-PIRAYA TECHNOLOGY AB
Industrivägen 21, 151 38 Södertälje
Tel. 08-503 879 61, fax 08-503 879 63,
service tel. 08-503 879 62
[email protected]
www.pirtec.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Bubbelpooler
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
Rostfritt utförande
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected]
www.invarmex.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Burkinis
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30
www.badmastarn.se
Design
MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna
Tel. 08-525 090 80
[email protected]
www.mapei.se
Desinfektion
DK-DOX
Desinfektion av vatten och ytor
+46 70 561 82 46
[email protected]
www.dk-dox.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
PERMASCAND AB
Box 42,
Folkets Husvägen 50, 840 10 Ljungaverk
Tel. 0691-355 00
www.permascand.com
Doseringsanläggningar
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected]
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Duschutrustning
HENO AB
Specialisten på duschar i offentlig miljö
Box 168, Grimstagatan 164
162 12 Vällingby
Tel. 08-15 11 75, fax 08-16 75 29
[email protected]
www.heno.se
VVS-AGENTURER AB
Flygplansgatan 19, 212 39 Malmö
Tel 040-680 32 50, fax 040-680 32 59
[email protected]
www.vvsagenturer.se
Filtermaterial &
Kemikalier
BRENNTAG NORDIC AB
Box 2040, 183 02 Täby
Tel. 08-544 707 50, fax 08-792 30 17
[email protected]
www.brenntag-nordic.com
DK-DOX
Desinfektion av vatten och ytor
+46-70 561 82 46
[email protected]
www.dk-dox.se
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
Filterutrustningar
FLUIDRA SVERIGE AB
Ekenleden 11A, 428 36 Kållered
Tel. 031-99 41 00, fax 031-99 41 05
www.fluidra.com
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected]
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Floating
FLOATINGREST INTERNATIONAL AB
Bergshyddebacken 5, 187 76 Täby
Tel. 070-715 76 62
[email protected]
www.floatingrest.com
Första hjälpenprodukter
FERNO NORDEN AB
Sjukvårdsutrustning & Defibrillatorer
Kardanvägen 37, 461 38 Trollhättan
Tel. 0520-42 02 00
[email protected]
www.fernonorden.com
Förvaring
FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80
e-post: [email protected]
www.freker.se
Glasfiberlining
ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress kontoret:
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall
Adress fabriken:
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk
Tel/fax: 060-58 58 30, 070-336 32 29
[email protected]
www.alnodesign.se
Halkskydd
FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80
e-post: [email protected]
www.freker.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Handdukar
BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30
www.badmastarn.se
Hygienartiklar
BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30
www.badmastarn.se
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46-8 59250165,
fax +46-8 59250145
[email protected]
www.swimcoach.se
Hår- & Handtorkar
TOP INDUSTRI AB
Slöjdgatan 23, 703 63 Örebro
Tel. 019-16 41 30, fax 019-16 41 49
[email protected]
www.topindustri.se
Höj-/sänkbara bottnar
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected]
www.invarmex.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Kakel & Klinker
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501, 260 51 Ekeby
Tel. 010-475 40 00
[email protected]
www.cchoganas.se
MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna
Tel. 08-525 090 80
[email protected]
www.mapei.se
Klorinatorer
PERMASCAND AB
Box 42
Folkets Husvägen 50, 840 10 Ljungaverk
Tel. 0691-355 00
www.permascand.com
Klädskåp
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
MENERGA AB
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80, fax 040-45 54 50
[email protected],
www.menerga.se
Klätterväggar
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Konsulter
NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö
Tel. 0470-70 76 00
Theres Svenssons g. 11, 417 55 Göteborg
Postadr: Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46-31 50 70 00,
fax +46-31 50 70 10
[email protected]
www.norconsult.se
WEEDO
Teknik- och managementkonsulter
Fiskhamnsgatan 10, 414 58 Göteborg
Tel. 031-960 000, fax 031-960 530
[email protected]
www.weedo.se
Legionellasaneringar
DK-DOX
Desinfektion av vatten och ytor
+46-70 561 82 46
[email protected],
www.dk-dox.se
HENO AB
Specialisten på duschar i offentlig miljö
Box 168, Grimstagatan 164
162 12 Vällingby
Tel. 08-15 11 75, fax 08-16 75 29
[email protected]
www.heno.se
WECANTECH AB
Annelund Vidbo, 195 94 Märsta
Tel 08-591 470 80, 08-594 125 10
www.wecantech.se
Livräddningsutrustning
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Lås
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Västra vägen 52, 803 24 Gävle
Tel. 026-65 69 00, fax 026-10 13 15
[email protected]
www.actor.se
GANTNER TECHNOLOGIES AB
Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim
Peter: Tel. 0708-35 15 96
[email protected]
Robert: Tel. 0709-24 44 25
[email protected]
www.gantner.se
KORTSYSTEM AB
Box 17, 432 06 Bua
Tel. 0302-105 30
[email protected]
www.kortsystem-lerum.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
XBO SECURITY SYSTEMS AB
Box 42046, 126 12 Stockholm
Tel. 08-19 06 00, fax 08-19 06 05
[email protected]
www.xbo.se
Massage och
Kroppsvårdsprodukter
DREAMWATERLOUNGE.SE
SOL OCH MASSAGE AB
Box 5006, 121 05 Johanneshov
Tel. 08-28 59 59, 070-561 82 46
[email protected]
www.dreamwaterlounge.se
NATURKOSMETIKKOMPANIET/
CREAROME
Ullevi Enestorp 3, 594 91 Gamleby
Tel. 0493-539 99, fax 0493-126 30
www.naturkosmetikkompaniet.se
www.crearome.se
[email protected]
WELLSYSTEM
Qicraft Sweden AB
Vallgatan 11, 170 67 Solna
Tel. 08-441 87 80
[email protected]
www.qicraft.se
Motions- och
Träningsredskap
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
NORDIC GYM AB
Nordic Gym träningsmaskiner, True och
SportsArt konditionsmaskiner
Box 1131, 821 13 Bollnäs
Tel. 0278-242 10, fax 0278-159 66
[email protected]
www.nordicgym.com
MOTIONSKOMPANIET AB/
LIFE FITNESS
Life Fitness, Hammer Strength och
PowerBlock
Regattagatan 24 A, 723 48 Västerås
Tel. 021-30 11 00, fax 021-30 11 60
[email protected]
www.lifefitness.se
Mätutrustning
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected],
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Plattsättning
INTEROC PLATTSÄTTNING AB
Mariehällsvägen 44 3 tr, 168 65 Bromma
Mobil 0725-39 03 06, tel. vx 08-20 05 10
[email protected]
www.interoc.se
Projektering
NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö
Tel. 0470-70 76 00
Theres Svenssons g. 11, 417 55 Göteborg
Postadr. Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46-31 50 70 00,
fax +46-31 50 70 10
[email protected]
www.norconsult.se
PB TEKNIK
Vretenvägen 2, 171 54 Solna
Tel. 08-564 859 50, dir: 08-564 859 52,
0706-446 767
[email protected]
www.pbt.se
Redskap för vattenträn.
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80
e-post: [email protected]
www.freker.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
MENERGA AB
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80, fax 040-45 54 50
[email protected]
www.menerga.se
MÅ BRA INSTITUTET - AQUA 2 MUSIC
Aqua2music STORE - produkter för vatten­
träning
www.aqua2musicstore.se
AQUA 2 MUSIC - rörelsebanker och koreo­
grafiredskapet för vattengympa
www.aqua2music.se
AQUA 2 FOLLOW - färdigkoregraferade
låtmanus för vattengympa
[email protected]
www.fb.me/Aqua2music
Reningsanläggningar,
pumpar m.m.
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
FLUIDRA SVERIGE AB
Ekenleden 11A, 428 36 Kållered
Tel. 031-99 41 00, fax 031-99 41 05
www.fluidra.com
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected]
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Rostfria
bassänger
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected]
www.invarmex.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
MIWEX AB
WEBBSHOP
Bruksgatan 3, 597 30 Åtvidaberg
Tel. 0120-299 88, fax 0120-340 50
[email protected]
www.miwex.se
Rostfria
produkter
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
FLUIDRA SVERIGE AB
Ekenleden 11A, 428 36 Kållered
Tel. 031-99 41 00, fax 031-99 41 05
www.fluidra.com
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected],
www.invarmex.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
47
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected]
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Serviceavtal
HYDRO SPORT AB
KANAB vattenrutschbanor
Tillverkning • Montering • Projektering
• Service
Box 873, 801 31 Gävle
Tel. 026-12 61 20, fax 026-12 67 20
[email protected]
www.hydrosport-kanab.com
WATER SLIDE SERVICE
AQUA SPA RELAX
Service • Reparationer • Demontering
• Montering • Pictogram
Hagaströmsvägen 154, 818 92 Valbo
Mobil 070-370 02 31, tel. 026-13 13 50
Simglasögon &
simmasker
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected], www.malmsten.com
[email protected]
www.aquarapid.se
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80
e-post: [email protected]
www.freker.se
HGB BACKSTRAND AB
Box 7210, 402 34 Göteborg
Tel. 031-64 00 30, fax 031-54 58 54
e-post: [email protected]
www.hgb.org
LINNEASHOPEN
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
[email protected],
www.linneashopen.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46-8 59250165,
fax +46-8 59250145
[email protected]
www.swimcoach.se
SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01
[email protected],
www.swimpartner.com
Simmärken
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46-8 59250165,
fax +46-8 59250145
[email protected]
www.swimcoach.se
SVENSKA LIVRÄDDNINGS­
SÄLLSKAPET
Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma
Märkespoolen: Tel. 08-120 102 50
Webshop:
www.svenskalivraddningssallskapet.se
SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01
[email protected],
www.swimpartner.com
SVENSKA SIMFÖRBUNDET
Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Tel. 010-476 53 13
[email protected]
www.simforbundet.se
Webshop: www.ssfshopen.se
Simhjälpmedel
Skvalprännerenovering
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Diplomen_Diplom
14:11 Sida 1
Elektravägen
5, 126 30 Hägersten 2014-03-04
ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Tel. 08-774 80 65
Adress kontoret:
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall
Adress fabriken:
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk
Tel/fax: 060-58 58 30, 070-336 32 29
[email protected]
www.alnodesign.se
Skötbord
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Snorkel/dykprodukter
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46-8 59250165,
fax +46-8 59250145
[email protected]
www.swimcoach.se
Solarier och tillbehör
SOLANA AB
Box 378, 591 24 Motala
Tel. 0141-23 72 00, fax 0141-23 72 29
[email protected],
www.solana.se
SOLARIEMÄKLARNA
Box 6198, 200 11 Malmö
Tel. 040-91 92 47, 91 92 82
ULTRA TAN AB
Box 80, 598 22 Vimmerby
Tel. 0492-164 00, fax 0492-151 55
e-post: [email protected]
www.ultratan.se
Statusbesiktningar
NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö
Tel. 0470-70 76 00
Theres Svenssons g. 11, 417 55 Göteborg
Postadr: Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel. +46-31 50 70 00,
fax +46-31 50 70 10
[email protected]
www.norconsult.se
Städ och rengöring
GIPECO AB
Kabelvägen 8, 553 02 Jönköping
Tel. 036-18 19 00, fax 036-18 19 18
www.gipeco.se
[email protected]
STUNDAB
STÄD & UNDERHÅLLSPRODUKTER AB
Box 47159, 100 74 Stockholm
Tel. 08-54 900 888, fax 08-54 900 887
[email protected]
www.stundab.se
TECNOVAP SCANDINAVIA AB
Spjutvägen 7, 175 61 Järfälla
Tel. 08-590 860 90, fax 08-590 910 33
[email protected]
www.tecnovap.se
VATTENKVALITÉ AB
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
[email protected]
www.vattenkvalite.com
Sviktar och
trampoliner
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected],
www.malmsten.com
Generalag för Duraflex sviktar och sviktstativ
PER ENGWALL BASSÄNG­
UTRUSTNINGAR
Box 1392, 171 27 Solna
Tel. 08-44 66 115, fax 44 66 111
[email protected]
www.engwall.nu
Generalag för Duraflex sviktar och sviktstativ
Temperaturtavlor
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Tidtagningsanläggningar
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Totalentreprenad
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected]
www.gamiva.se
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Undervattensbelysning
FLUIDRA SVERIGE AB
Ekenleden 11A, 428 36 Kållered
Tel. 031-99 41 00, fax 031-99 41 05
www.fluidra.com
LED-typer
INVARMEX I SVERIGE AB
Box 9200, 400 95 Göteborg
Tel. 031-709 27 90
[email protected],
www.invarmex.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
MALUX SWEDEN AB
Box 221, 891 25 Örnsköldsvik
Tel. 0660-29 29 00
[email protected]
www.malux.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected]
www.pahlen.se
Undervattensfoto
ÄNGELHOLMS DYKCENTER AB
Undervattensfotografen i Ängelholm
Stationsvägen 5, 262 61 Ängelholm
Tel. 0431-261 64
www.undervattensfotografen.se
Undervattensrep.
KAKELSERVICE
BF DYKTEAM
Båtsmansgatan 13, 802 84 Gävle
Tel. 073-427 54 15
[email protected]
( Ex: Byte av klinkers under vatten )
STOCKHOLMS BASSÄNGVÅRD AB
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn
Tel. 070-577 25 81
www.stockholmsbassangvard.se
MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna
Tel. 08-525 090 80
[email protected]
www.mapei.se
POOLWATER AB
Simdiplom
Simdiplom ii olika
olika färger
färger
Svenska
Badmästareförbundet
hartagit
på fram
begäran
tagit fram
sitt
simskole-diSvenska Badmästareförbundet
har på begäran
sitt simskole-diplom
i fyra
olika
färger. Detta
för
att
simskoleelever
som
går
flera
omgångar
skall
få
ett
diplom
som
är
unikt.
Det
kostar
2:50 + moms
plom i fyra olika färger. Detta för att simskoleelever som går flera omgångar
per styck och man beställer minst 100 stycken. Porto och administrationskostnad på 15:- tillkommer.
skall
få ett diplom
unikt.
Detfärg
kostar
+ moms
per
styck
man
Simdiplomet
finns i BLÅ,som
RÖD, är
GRÖN
och BRUN
och är i2:50
A5-format.
Det kan
beställas
viaoch
förbundet
beställer
100 stycken.
på mobiltel.minst
0721-77 75 97
eller via e-post: [email protected]
Porto och en administrationskostnad på 15:- tillkommer.
48 Simdiplomet finns i BLÅ, RÖD, GRÖN, och BRUN färg och är i A5-format.
Det kan beställas via förbundet på mobiltel. 0721-77 75 97 eller via mail: sved-
Utbildn./Konsultation
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
LINNEASHOPEN
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
[email protected]
www.linneashopen.se
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
MÅ BRA INSTITUTET - AQUA 2 MUSIC
AQUA EDUCATION - en del av
Aqua2music (f.d. Må Bra Institutet) - utbildningar inom vattengympa & hydroterapi
www.aquaeducation.se
Aqua2music AB, Lindövägen 17,
602 28 Norrköping
Tel: 011-18 23 00, 0705-12 83 94
[email protected]
www.fb.me/Aqua2music
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr.: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Utrustning
Rehab-Bassänger
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173 702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
NORDIC GYM AB
Nordic Gym träningsmaskiner, True och
SportsArt konditionsmaskiner
Box 1131, 821 13 Bollnäs
Tel. 0278-242 10, fax 0278-159 66
[email protected]
www.nordicgym.com
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
MÅ BRA INSTITUTET - AQUA 2 MUSIC
Aqua2music STORE - produkter för vatten­
träning
www.aqua2musicstore.se
AQUA 2 MUSIC - rörelsebanker och koreo­
grafiredskapet för vattengympa
www.aqua2music.se
AQUA 2 FOLLOW - färdigkoregraferade
låtmanus för vattengympa
www.aqua2follow.se
[email protected]
www.fb.me/Aqua2music
UV-anläggningar
ENWA SKANDINAVISKA BAD &
VATTENANLÄGGNING AB
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00, fax 054-85 36 70
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected],
www.gamiva.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
UV-dräkter
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
Vattengympaprogram
MÅ BRA INSTITUTET - AQUA 2 MUSIC
AQUA 2 MUSIC - verktyget för Dig som
gör egna koreografier och världens största
rörelsebank för vattengympa!
www.aqua2music.se
AQUA 2 FOLLOW - färdiga låtkoreografier
bara att följa!
www.aqua2follow.se
Aqua2music AB, Lindövägen 17,
602 28 Norrköping
Tel: 011-18 23 00, 070-512 83 94
[email protected]
www.fb.me/Aqua2music
SONDs TRÄNINGSPROGRAM
Kompletta träningsprogram till musik, koreo­
grafier och rörelsebanker. Programmen finns
i olika intensitet och längd, med och utan
redskap.
www.sond.nu
Kållesjö Mariedal 1, 517 91 Bollebygd,
Tel. 0320 92355, 0705 904 083
Vattenrutschbanor
ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress kontoret:
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall
Adress fabriken:
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk
Tel/fax: 060-58 58 30, 070-336 32 29
[email protected]
www.alnodesign.se
HYDRO SPORT AB
KANAB vattenrutschbanor
Tillverkning • Montering • Projektering
• Service
Box 873, 801 31 Gävle
Tel. 026-12 61 20, fax 026-12 67 20
[email protected]
www.hydrosport-kanab.com
INSPECTA SWEDEN AB
Ackrediterat kontrollorgan. Besiktning av
vatten­rutschbanor över hela landet.
Box 30100, 104 25 Stockholm
Tel. 08-5011 3000, fax 08-5011 3001
www.inspecta.com
www.classictrees.se
VIG/VÄXTINREDNINGSGRUPPEN
Box 5902, 700 05 Örebro
Tel. 070-421 49 00
[email protected]
www.vig.se
Wet Vest
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
[email protected]
www.aquaprodukter.se
TER SPORT
Tel. 0706-09 90 46
[email protected]
www.tersport.com
Ångtvättar
TECNOVAP SCANDINAVIA AB
Spjutvägen 7, 175 61 Järfälla
Tel. 08-590 860 90, fax 08-590 910 33
[email protected]
www.tecnovap.se
Äventyrsutrustning
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
VATTENKVALITÉ AB
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
[email protected]
www.vattenkvalite.com
WATER SLIDE SERVICE
AQUA SPA RELAX
Service • Reparationer • Demontering
• Montering • Pictogram
Hagaströmsvägen 154, 818 92 Valbo
Mobil 070-370 02 31, tel. 026-13 13 50
Vågar
MALMSTEN AB
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 044-24 71 50, fax 044-24 74 35
[email protected]
www.malmsten.com
Våtdräkter
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
[email protected]
www.aquarapid.se
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
PO Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46 8 59250165,
fax +46 859250145
[email protected]
www.swimcoach.se
Värmeprodukter
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
[email protected]
www.pahlen.se
Värmeåtervinning
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00
[email protected],
www.gamiva.se
MENERGA AB
(Värmeåtervinning ur luft och vatten)
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80, fax 040-45 54 50
[email protected]
www.menerga.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadr: Verkstadsg. 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200,
dir: 0570-777 202
www.poolwater.se
Växter
Classic Trees/Gartorps AB
Bromsplan 6, 703 66 Örebro
[email protected]
49
BLI MEDLEM 2015
Varför ska man vara medlem i Svenska Badmästareförbundet?
Som medlem i förbundet får Du inbjudan till kurser och träffar, badkonferenser och studieresor. Är du medlem deltar du för ett subventionerat pris.
Du får också Svenska Badmästareförbundets informationstidning
Badmästaren direkt hem i brevlådan 8 gånger per år.
Måste man vara badmästare för att kunna vara medlem?
Det är en mycket vanlig feluppfattning att man måste vara badmästare för
att vara medlem. Förbundet verkar för utveckling av badanläggningar och
av verksamhet vid bad och simhallar i landet. Så alla som är intresserade av
bad och badverksamhet är välkommen som medlem i förbundet.
Om man får tidningen Badmästaren är man då automatiskt medlem?
Tidningen Badmästaren sänds bland annat till badanläggningar, maskinister,
kommuner och badutbildningar för att sprida information. Det betyder inte
att man är medlem. Man kan bara bli medlem genom inbetalning av den
fastställda medlemsavgiften. Först då är man berättigad till subventionerade avgifter på våra olika arrangemang. Man har då även rösträtt på vår
kongress.
Tänk på att endast fysiska personer kan vara medlemmar. Badanläggningar, kommuner och företag kan bli stödjande medlem i förbundet.
De har inte subventionering av priset på våra arrangemang och har inte
rösträtt på vår kongress. De får däremot vår informationstidning
Badmästaren 8 gånger per år.
Du är medlem under kalenderåret 2015.
Vi hoppas på ditt medlemsskap.
Med badarhälsningar
SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET
Styrelsen
Läs om:
• Hemsebadet på Gotland
• Experium i Sälen
• Stort Konferensprogram BAD 2010
150 00
Marknadens enklaste och
mest ekonomiska system
för analys av badvatten.
Kombinationsväska
Bestående av hand-pH mätare SensoDirect 300 med
kombinationselektrod, MD100 fri/total klor mätare
för pulverreagens (VARIO), samt två dispenser för
reagens fri och total klor.
Vario DPD Dispenser
Analys av klor enligt ISO 7393-2:2000 (fritt och totalt)
Dispensern är konstruerad för enkel och kontrollerad
dosering av DPD pulver. Ett klick ger det exakta
mängden av reagens som krävs för ett 10 ml prov.
Dispensern är det perfekta alternativet till DPD
i pulverpåse, förutom att den spar tid bidrar den
till minskad mängd förpackningsavfall.
Passar till instrument från och HACH och LOVIBOND.
Driftjournal
Få kontroll över allt som sker i badanläggningen.
Beställ Driftjournalen hos Swimtec.
www.swimtec.se
Swimtec • Tryckarevägen 14 • 434 37 Kungsbacka • Tel 0300-156 90 • [email protected]
POSTTIDNING
Posttidning B
SVENSKA Badmästareförbundet
BADMÄSTAREFÖRBUNDET
Svenska
BERBERISVÄGEN 3 
3 l• 266
266 52 Vejbystrand
VEJBYSTRAND
Berberisvägen
SIMM Ä RK EN 2015
a
l
l
a
a
eT stsimsatt!
BADDAREN
SKÖLDPADDAN
PINGVINEN
SIMSÄTTSMÄRKEN
Fjärilsimsmärket
Baddaren
grön
Baddaren
blå
FISKEN
Baddaren
gul
Pingvinen
silver
Sköldpaddan
HAJEN
Pingvinen
guld
Ryggsimsmärket
VATTENPROVET
Bröstsimsmärket
Silverfisken
Hajen
brons
Guldfisken
Hajen
silver
SIMBORGARMÄRKET Det finns även 40- och 50-års simborgarmärken.
Simborgarmärket
2015
5-årsmärket
10-årsmärket
25-årsmärket
Bronsmärket
Silvermärket
Kandidaten
VATTENPOLOMÄRKEN
Vattenpolobollen
brons
Vattenpolobollen
silver
Vattenprovet
Crawlmärket
Vattenprovet
öppet vatten
KILOMETERMÄRKEN Det finns även 100-, 250-, 500- och 1000-km märken.
1 km
5 km
10 km
25 km
50 km
MAGISTERMÄRKEN Det finns även guldemalj- och elitmagistermärken.
JÄRNMÄRKET – KANDIDATEN
Järnmärket
Hajen
guld
Järnmagistern
Bronsmagistern
Silvermagistern
Guldmagistern
HOPPMÄRKEN
Vattenpolobollen
guld
Hoppmärke
järn
Hoppmärke
brons
Hoppmärke
silver
Hoppmärke
guld
Plumsaren
www.simforbundet.se
Simmärkena på affischen är inte i naturlig storlek.