Brand

I NNERDÖRR
BRA ND- O CH LJUD
M O N T E R I NGSANV I S NI NG
Innan du börjar
Dörrarna levereras med förborrade karmar. Undersök vilket väggmaterial du har, du behöver plugg till
betong- eller tegelvägg. Välj därefter mellan karmskruv/träskruv. Var noggrann, tänk på att felaktig
montering påverkar funktionen.
Om befintlig dörr finns:
OBS! Kontrollera den nya dörren så den inte är skadad innan du tar
bort den gamla dörren. Montering av defekt produkt innebär att du godkänt
den. Mät dörröppning och karmyttermått så att måtten stämmer.
Lyft av dörrbladet och ta bort fodret på båda sidor om karmen.
Ta bort eventuell isolering.
Såga av spikar/skruvar. Lyft bort karmen och rensa rent.
Dörrbladet på den nya dörrsetet tas enklast bort när dörren ligger plant.
Om dörr och karm är upprest, måste dörrbladet lyftas när dörren ska öppnas
för att inte skada undersidan av dörrbladet.
Vad medföljer vid beställning av helt dörrset
Dörrblad: Gångjärn, låskista
Karm: Överstycke, 2 karmsidor
Tröskel
Nödvändiga tillbehör
Tätningsmaterial (drevremsa)
Ev. karmhylsor
2 st träribbor på 1,5 m (för att mäta diagonalmåttet)
Kilar av torrt och hårt virke eller plast
Listverk
Eventuellt foder
Dörrtrycke och cylinder
Du behöver:
Senast uppdaterad 150914
Hammare
Såg (för att ta bort gammal dörr)
Skruvmejsel
Borrmaskin
Vinkelhake
Vattenpass (1800 mm långt samt ett kortare)
Tumstock
14 mm borr
Justeringsnyckel till karmskruv
Insexnyckel för justering av gångjärn
Dooria AB
519 92 Kungsäter
Telefon 0320-198 00
E-post: [email protected] | www.dooria.se
Förberedande montering av karm
Montage enligt standard, SIS 817332, vid infästning av dörrkarmar i olika väggmaterial.
1. Förankring mot trävägg
Karmskruv anbringas genom karmhålen varvid förankring av karmen
sker i väggmaterialet.
2. Förankring mot betong- tegel
Förborra direkt genom karmhålen
med betongborr. Rensa borrhålen
från damm. Passande plugg sätts
in i betongväggen och karmen
förankras genom karmhålen med
karmskruv
4. Förankring mot plåtregel
Förankra karmen direkt genom att
använda karmskruv med borrspets.
5. Infästning i andra väggmateral
Vid infästning i andra förekommande väggmaterial, kontakta
kundservice.
3. Utan plugg i betong
Förborra genom karmhålen med
betongborr. Rensa borrhålen
från damm. Förankra karmen
direkt utan plugg med karmskruv avsedd för betong.
Fogning
Montageanvisning enligt standard, SIS 817332, vid infästning av karm.
6. Inpassning
a) Kontrollera väggöppningens
mått, karmbredd + max 20 mm.
Höjd + 10 mm.
b) Kontrollera att golvet är i våg.
c) Fördela utrymmet jämnt mellan
karm och vägg.
d) Kläm fast karmen med de övre
hylsorna.
Infästningspunkterna=8
7. Justera smygdjupet
a) Justera karmens läge i smygen.
b) Kontrollera att överstycket är i våg.
Normalt ska gångjärnssida och vägg
ligga i liv.
c) Om golvet lutar, palla under den
karmsida som ligger lägst så att båda
karmsidorna står på samma nivå.
Fastsättning av karmen
a) Fäst gångjärmssidan och loda med långt vattenpass.
b) Fäst slutblecksidan i en punkt.
c) Kontrollera diagonalmåttet.
d) Häng i dörrbladet.
e) Justera slutblecksidan efter dörrbladet.
f) Fäst slutblecksidan i ytterligare en punkt.
g) Kontrollera att karmsidorna är parallella.
h) Kontrollera springmåttet (2 mm på vardera sida).
i) Fäst övriga karmskruvar.
Justering vid behov
Efterjustering av karmen kan utföras utan att fästskruvarna behöver lossas.
Infästningsdon
De flesta typer av karmskruv kräver kilning mellan karm och vägg. Vid användning av
förmonterade karmhylsor är inte detta nödvändigt.
Tröskelmontage vid montering av dörrkarm
Måttet mellan
dörrunderkant
och tröskel skall
vara max 3 mm
Skruva tröskeln enligt standard vid infästningen i underliggande golv, med eller utan plugg beroende på val
av skruv. Kontrollera att skruven ej träffar golvvärmedledning eller annan rörläggning.
Fogning mellan golv och tröskel utförs enligt krav på brand- och/eller ljudisolering.
Om det uppstår stor spalt mellan trätröskel och färdigt golv bör en tunn remsa isolering läggas under tröskeln för eventuell fogning.
12
30
40
Gummitröskel 9x70 mm.
Gummitrösklar levereras i fallande längd vilka tillkapas och slitsas på plats, mått enligt ovan.
Trösklarna limmas därefter med kontaktlim eller monteringslim för PVC eller gummi.
Gummitrösklarna limmas mot golvet innan golvmattan läggs.
Avstånd mellan underkant dörrblad och golv får vara max 18 mm.