Underlagsmattan som kan bevara existerande golv och ge kortare

liv ing re kla m.se
Underlagsmattan
som kan bevara ­
existerande golv och
ge kortare byggtid
creating better environments
Sarlibase
Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel 031-89 20 00
Fax 031-28 44 47
Kundservice tel 031-89 20 90
Kundservice fax 031-68 36 02
e-mail: [email protected]
www.forbo.se
81795 / 080401
Forbo Flooring ingår i den schweiziska
Forbokoncernen och erbjuder ett komplett
sortiment av golvprodukter för såväl företag
som privatpersoner. Våra högkvalitativa
linoleum, vinyl och parkettgolv förenar
funktion, färg och design, vilket möjliggör
helhetslösningar för golv i alla miljöer.
Sarlibase är en ventilerande och stabil underlagsmatta
som i första hand används på betonggolv där restfukt
föreligger. Den kan också lösläggas för att skydda vackra
originalgolv då nya mattor ska installeras. Här presenteras
Användningsområden
Lösläggning av Sarlibase ger viktiga fördelar
• Vid risk för alkalisk betongfukt kan limning direkt mot betong inte
rekommenderas. Lösläggning erbjuder en säkrare lösning.
Sarlibase fördelar och egenskaper.
• En PVC-matta löslagd med Sarlibase kan materialåtervinnas eftersom den är fri från rester av betong och spackel.
Underlagsmatta med hög styvhet
• Byte av golvbeläggning kan göras utan tidsödande arbete med
undergolvet.
Sarlibase är en underlagsmatta av glasfiberarmerad PVC. Den lösläggs
Förutsättningar
på undergolvet som underlag för limning av golvmattan. Resultatet
• Underlaget skall vara yttorrt och jämnt samt fritt från sprickor och
föroreningar.
blir en löslagd golvkonstruktion med hög styvhet och dimensions­
stabilitet. Styvheten är en garanti för att golvet håller sig plant även
efter en lång tids användning. Rördragning och golvvärmesystem ska
vara utformade så att golvmaterialet inte utsätts för högre yttempera-
• Maximal relativ fuktighet i underlaget RF är 96%.
• Tillskjutande fukt får ej förekomma.
• Maximal sammanhängande golvyta är 100 m2 för plastgolv.
turer än 27°C kontinuerligt. I annat fall finns risk för missfärgning och
• Största längdmått är 25 m för plastgolv. Vid större längd monteras
rörelsefog.
andra förändringar av materialet.
• Belastning med rullande kontorsstolar kräver stolsunderlägg.
• Utrymmen med tung rullande belastning är ej lämpliga för lösläggning.
Minskar stegljud och är ventilerande
Undersidan av Sarlibase är försedd med upphöjningar av skummad
PVC. Dessa ger god kontakt med undergolvet samtidigt som de
­medger en viss ventilation av ett fuktigt undergolv. Dessutom bidrar
de till dämpning av stegljud i den färdiga konstruktionen. Sarlibase
är i första hand avsedd som underlag för Forbos plastgolv som till
• Utrymmen med komplicerad form, många pelare och andra
begränsningar är mindre lämpade för lösläggning.
• För linoleum, som har större rörlighet med växlande luftfuktighet
gäller strängare begränsningar. Största sammanhängande yta:
60 m2 med högst 3 våder och längsta mått 10 m.
• För linoleum måste hängvecken skäras bort.
­exempel Effect, Eternal, Forza, Smaragd och Step, men kan även
• Liksom vid annan läggning av linoleum skall materialet ges tid att
anpassa sig till rådande temperatur och luftfuktighet.
användas under Forbos linoleumgolv Marmoleum och Artoleum.
Egenskap
Mätmetod
Mätvärde
Kommentar
Dimensioner
Brandsäkerhet
EN 13501-1
Cfl. S1
Godkänd för utrymningsvägar
Rullängd
35 m
Stegljudsförbättring
SS-EN ISO 717-2
Lw 12dB
Lw 15dB
Med 2,0 mm projektvinylmatta
Med 2,5 mm linoleum
Rullbredd
2,0 m
Tjocklek
1,5 mm
Ytvikt
1,3 kg/m2
Snabbar på golvläggning
Enkel att löslägga
Ibland krävs en underlagsmatta som kan läggas på
golv där för hög restfukt finns. Sarlibase är försedd
med en undersida av skummad PVC som ger god
kontakt med undergolvet samtidigt som den medger en viss ventilation av ett fuktigt undergolv.
Sarlibase lägges löst på undergolvet som underlag
för limning av nya mattan. Resultatet blir en löslagd
golvkonstruktion med hög styvhet och dimensionsstabilitet. Styvheten är en garanti för att golvet håller sig plant även efter lång tids användning.
Bevarar gamla golv
Dämpar 12-15 decibel
Gamla vackra stengolv och fin stavparkett är ofta
golv som är väl värda att spara. Om lokalens verksamhet kräver ett annat underlag, är Sarlibase ett
bra alternativ för att bevara originalgolv och minimera kostsam rivning av befintligt underlag.
Vi omges ständigt av olika slags ljud såsom trafikbuller, hissar, fläktar, grannar eller lekande barn. Vi
måste därför isolera mot spridning av ljud mellan
golv och andra våningar. Sarlibase bidrar till dämpning av stegljud i den färdiga konstruktionen.