Karitma Collection Golv 2015

GOLV 2015
3
2
Förnya ditt hem!
Välj ett vackert och hållbart Karitma Collection -golv
Innehåll
Välkommen till vår presentation av Karitma Collections
golvkollek­tion 2015. I broschyren presenterar vi 84 olika golv.
Alla golv i broschyren lagerförs i Finland. Det här möjliggör
snabba leveranser, från 1 till 3 dagar. Utöver våra lagermönster
kan vi också erbjuda ett brett sortiment med mönster som
kan beställas från vår fabrik i Tyskland. Fabriksbeställningsmönstrena hittar du på våra hemsidor, www.karitma.fi. Vårt
återförsäljarnät är landsomfattande.
LAMINATGOLV4
LAMINATGOLVETS UPPBYGGNAD 6
CLIC SYSTEM
YTSRUKTURER 7
KRONOTEX-KOLLEKTIONEN8
Valet av golvmateria har en betydelsefull roll när man planerar
utrymmen. Utöver golvets mönster påverkas också helhetsintrycket av plankans storlek samt ytans struktur och lyster.
Karitma Collections laminatgolv omfattar förutom ett brett
sortiment med mönster och färger också ett flertal olika plankbredder och ytstrukturer. Bekanta dej med vårt laminatgolv­
sortiment på sidorna 8–16.
Våra högklassiga laminatgolv tillverkas av Europas ledande
laminattillverkare Kronotex GmbH i Tyskland. Kronotex GmbH
är också framstående inom sin bransch när det gäller produkt­
utveckling och miljöskydd. Deras laminat uppfyller kraven för
samtliga europeiska kvalitetscertifikat. Alla deras laminatgolv
är “Der Blaue Engel” -certifierade. “Der Blaue Engel” är Europas
första miljömärke från år 1978. Miljömärket tilldelas produkter
som uppfyller normerna för krävande emissionsmätningar. Med
mätningarna försäkrar men sej om att inte produkten avger
gaser eller partiklar som försämrar inomhusluftens kvalitet. Trämaterialet som används i produkterna kommer från skogar som
sköts etiskt och ansvarsfullt. Några av produkterna i Karitma
Collektion är dessutom kvalificerade för det inhemska M1 certifikatet som också det uppmuntrar till bättre inomhusluft. Att
värna om miljö och hälsosam inomhusluft är viktigt för oss.
Karitma Collection sortimentets vinylkorkgolv Ecoline och
Starline är framställda i Schweiz. Vinylplankgolvet StellaMaxi
6
kommer från Sverige. Vinylkorkgolv och vinylplankgolv är
ypperliga val för alla hemmets utrymmen.Tack vare deras slitstyrka passar de också bra för golv i offentlig miljö. Bekanta
dej med vårt vinylgolvsortiment på sidorna 18–24.
Fullända din inredning med en vacker textilmatta. I Karitma
Colections sortiment hittar du också ett brett urval med textilmattor. Du kan välja mellan heltäcknings- eller formskurna
mattor, kantade eller okantade. Du får en vacker matta av
bästa kvalitet i precis den storleken du önskar levererad
direkt hem till dej.
AMAZONE
33 / AC5 / 10 mm
8
NEW MEGA
32 / AC4 / 8 mm
8
MAMMUT
33 / AC5 / 12 mm
10
GLAMOUR
AC4 / 8 mm
10
DYNAMIC CLIC32 / AC4 / 8 mm
12
EXQUISIT
32 / AC4 / 8 mm
14
ROBUSTO
33 / AC5 / 12 mm
16
VINYLKORK OCH VINYLPLANK GOLV
18
ECOLINE
STARLINE STELLAMAXI Största delen av våra golvbeläggningar framställs i Tyskland
32 / 9,8 mm 22
42 / 10 mm 22
33/42 / 11 mm 24
PRODUKTINFORMATION26
TAK- OCH GOLVPANELER 27
TEXTILMATTOR
28
KONTAKTUPPGIFTER 30
Vi hoppas att Karitma Collections nya broschyr skall ge dej
intressant och givande läsning.
Karitma Oy
Alla golvbeläggningar i den här broschyren har en stomme av högklassig HDF-träfiberskiva (E1). Samtliga kan läggas på golv
med golvvärme, förutsatt att de monteras korrekt.
På sida 26 hittar du produkternas mått, förpackningsstorlekar, samt
uppgifter om garantitider. Se alltid till att du får monteringsanvisningar av din återförsäljare. Du hittar dem också på våra hemsidor.
Bekanta dej med vårt sortiment hos återförsäljaren eller på adressen
www.karitma.fi/sortiment.html. På våra hemsidor kan du också
beställa äkta provbitar av de golv som intresserar dig.
4
5
Laminatgolv
Laminatgolvens popularitet fortsätter att växa och deras marknadsandel
i Finland utgör över hälften av alla golvbeläggningar. Produktutveckling
har gått fort. Tack vare nya produktionsmetoder är laminatgolven
starkare än någonsin. Det är numera både ett tystare och varmare
golvmaterial än tidigare. Stommen är kraftigare och ger på så sätt ett
bättre stöd åt golvmaterialet. Laminatgolven är inte enbart en fröjd för
ögat, de håller också för tidens tand och ser bra ut ännu efter många års
användning
Kronotex
Kronotex GmbH:s moderna fabrik finns i Heiligengrabe i Tyskland.
Kronotex hör till den schweiziska koncernen Swiss Krono Group, som är
Europas största laminatgolvstillverkare. Kronotex är koncernens största
enhet som tillverkar ca. 60 miljoner kvadratmeter laminatgolv i året.
Miljöskydd och en hälsosam boendemiljö är viktigt för Kronotex GmbH.
Målsättningen är att fortgående minska den egna tillverkningens och
de egna produkternas miljöbelastning. I tillverkningsprosessen tar man i
beaktande alla aspekter som under produktens livscykel kan inverkar på
miljön samt andra synpunkter berörande tillverkarens ansvar från råmaterial till återvinning av uttjänat material.
Der Blaue Engel
Blå Ängeln är Europas första miljömärke från år 1978. Märket beviljas
produkter som uppfyller krävande emissionsmätningar. Med emissionsmätningarna försäkrar man sej om att produkterna inte avger skadliga
ämnen som försämrar luftens kvalitet inomhus.
FSC - Forest Stewardship Council
Forest Stewardship Council (FSC) är ett internationellt miljömärke som
beviljas produkter vars trämaterial härstammar från ett miljöanpassat,
samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.
EPD - Environmental Product Declaration
EPD är en miljöfokuserad varudeklaration. Dens syfte är att uppmuntra
till miljövänlig och för hälsan säker byggnadsverksamhet. EPD är ett
internationellt sertifikat som deklarerar produktens inverkan på miljön
under hela dess livscykel. Analysen för EPD sertificatet ger en sammanfattande slutsats som belyser produktens samlade miljöbelastning och
den utförs i enlighet med internationell ISO 14040 standard.
M1-classifiseringssymbol
Den finska emissionsclassificeringens syfte är att befrämja utvecklingen
och användningen av byggnadsmaterial som avger möjligast lite skadliga ämnen. M1-symbolen bekräftar produktens låga emissionsvärden.
För att kunna uppnå en god inomhusluft förutsätts det att luftkvaliten
tas i beaktande i samtliga skeden av byggandet och boendet. Classificeringen av byggnadsmaterial utförs av Rakennustietosäätiö RTS och
förutsätter att produkten får godkända mätningsresultat utförda i deras
laboratorium.
Tillverkarens hemsidor: www.kronotex.com
Du kan också beställa fabriksbeställningsmönster ur alla våra kollektioner.
Leveranstiden för dessa är 2–3 veckor från beställningsdatum. Se närmare på våra
hemsidor www.karitma.fi
6
7
Kronotex-laminatets konstruktion
Ytstrukturer
Kronotex-laminatet är uppbyggt i tre gedigna lager, vilka ger laminatet
en unik kvalitet och slitstyrka.
1.
2.
PR wood pore
MO matt oiled
WG wood grain
MX matrix
BS soft structure
ER registered emboss
HG high gloss
CP crome pore (wood structure with shine effect )
ST stone
1. Överst finns ett mycket slitstarkt ytskikt som
tillsammans med det integrerade mönsterskiktet
ger ett extremt bra skydd mot repor och slitage
2. Kärnan består av en mycket tät och hård HDF-skiva.
3.
3. Det täta motdragslaminatet håller plankorna raka.
Plankans indelning
Clic System
1-stavig planka.
Clic System -sponten är mycket lätt att montera. Långsidan ”viks” ihop
och ändsponten trycks ner på plats – ”Clic”.
2-stavig.
Plankindelning.
3-stavig.
Parkettindelning.
Mångstavig planka
Persiennindelning.
2-delad platta.
Klinkerindelning.
1-delad platta.
Klinkerindelning.
Symboler
Bruksområden
• Lätt att montera
• 50 % snabbare än traditionell spont
• Ett säkert och stabilt golv
• Krävs inga specialverktyg
Sovrum
• Du kan gå på golvet omedelbart efter monteringen
Vardagsrum
Matsalar
Kök
Kronotex-laminatgolvens egenskaper
Långsida
Långsida
Ändspont
Ändspont
Kontor
Hotell
Affärsutrymmen
Modellspecifika egenskaper
Tål
cigarettglöd
Brandklass
Cfl-S1
Ljusäkta,
bleknar inte
Långsida med
fasade kanter
Höggflansig
yta
Smutsavvisande
yta
Tål kontorsstols hjul
Lämplig för
golvvärme
Långsida och
kortsida med
fasade kanter
Bruksklass 32, AC4
För offentlig miljö
med normalt slitage
Tål hård
belastning
Miljövänlig
HDF E1
Behaglig
under
fötterna
Antistatisk
Bruksklass 33, AC5
För offentlig miljö
med hårt slitage
Endless
Elegance
mönster
Bruksklass 42
För offentlig miljö
med extra hårt slitage
Lätt att
hålla ren
8
9
Amazone
Amazone är ett planklaminat med fasade kanter som ger ett intryck av äkta plankgolv.
De vackra mönstrena ger golvet en utsökt träkänsla. Amazone är ett tjockt och hållbart
laminatgolv som är specialbehandlat för att bestående vara antistatiskt. Lämpligt både
hemma och för offentliga utrymmen.
Kronotex -laminaten har
Clic Systems -ändspont
som du bara trycker på plats.
Leveranstid 1–3 dygn
1380 x 157 x 10 mm
Förpackningsstorlek 1,30 m2
3572 Harbour Oak Grey
ER V4
4169 Prestige Oak Light
ER V4
2821 Rock Oak
2967 Siberian Pine
MX V4
4166 Prestige Oak Nature
ER V4
4167 Prestige Oak Grey
ER V4
3001 Paros
ST V4
3239 Prestige Oak White
MX V4
ER V4
New Mega
Med New Mega -seriens naturtrogna stenmönster skapar du ett klinkergolv utan krävande grundarbete. Kanterna är försedda med en fog som ytterligare fullbordar intrycket.
I New Mega plattorna sammanfaller naturstengolvets elegans med laminatgolvets enkla
läggning och skötsel. Ett utmärkt val både för köket, hallen och brasrummet. Det slitstarka New Mega laminatgolvet är också lämpligt för officiella utrymmen.
Leveranstid 1–3 dygn
1302 x 326 x 8 mm
Förpackningsstorlek 2,122 m2
2963 Lisboa
ST V4
3079 Himalaya
ST V4
3000 Naxos
ST V4
Amazone 4169 Prestige Oak Light
10
11
Mammut
I Mammut-serien förenas golvlaminatens alla goda sidor. Golvet är hållbart, stiligt och
trendigt. Med de extra långa plankorna skapar du ett stilig golv som ger ett intryck av
äkta plankgolv och är både lättskött och hållbart. Mammut-seriens golv är behandlat så
att det är bestående anti­statiskt och kanterna är fasade både på kort- och långsidorna.
Snabba leveranser!
Leveranstiden för våra 84
lagerförda golvmodeller är
1–3 vardagar överallt i Finland.
Leveranstid 1– 3 dygn
1845 x 188 x 12 mm
Förpackningsstorlek 1,387 m2
2413 Limed Oak
ER V4
2462 Barrique Oak
ER V4
2800 Capital Oak Light
CP V4
2938 Ice Oak
ER V4
2999 Capital Oak Nature
ER V4
3178 Everest Oak Grey
ER V4
3179 Everest Oak White
ER V4
Glamour
Det högglansiga Glamour -laminatgolvet är en elegant och innovativ golvlösning för
den modiga inredaren. Glamours yta består av flera lager elektrolythärdat lack. Den
glansiga ytan är både hållbar och lättskött. Trotts den glansiga ytan är golvet inte halt.
Golvet finns också med matt yta i vitt och svart. Lägg ett häftigt ”black and white” golv!
Leveranstid 1–3 dygn
644 x 310 x 8 mm
Förpackningsstorlek 1,996 m2
2921 Carrara Marmor
HG V4
2935M Matt White*
2909 Botticino Classico Dark
190 Matt Black*
2935 White
HG V4
HG V4
* 1295 x 310 x 8 mm
Förpackningsstorlek 2,409 m2
Mammut 2800 Capital Oak Light
12
13
Dynamic Clic
I Dynamic Clic -seriens omfattande mönsterurval och olika ytstrukturer skapar oanade
möjligheter för den kreativa inredaren. Mönstrena omfattar både traditionella sofistikerade parkettmönster och stiliga moderna plankgolv.
Kronotex -laminaten har
Clic Systems -ändspont
som du bara trycker på plats.
Leveranstid 1–3 dygn
1380 x 193 x 8 mm
Förpackningsstorlek 2,13 m2
764 Chestnut
PR
1404 Constance Beech
1412 Cognac Oak
PR
1460 Merbau Brazil
PR
2304 Oak Achat
MO
2928 Hacienda Oak
PR
2450 Cutter Oak
MX
2955 Black and White
WG
2957 Hacienda Oak Beige
PR
2958 Hacienda Oak Grey
PR
2977 Asturia Oak
PR
2978 Navaro Oak
PR
3009 Playground
BS
3066 Cloud Oak
MO
3078 White Pear
MO
PR
3582 Muna Teak Elegant
MO
3595 Vintage Oak Grey
MO
3596 Vintage Oak Nature
MO
4127 Nevada Pine
MX
4157 Gold Birch
MO
4163 Bough Pine
MX
4174 Alaska Oak
MX
Dynamic Clic 3078 White Pear
14
15
Exquisit
Exqusit är ett golvlaminat som ger en prägel av lyx. Serien omfattar fjorton
trendiga mönster med olika ytbehandlingar, som är antistatiskt behandlade.
Mönstrena som är markerade med symbolen för Endless Elegance har en färgstruktur
där plankornas mönster passats så att det ser ut som om ådringen fortsätter i följande
planka – färgstrukturen ser ut att fortsätta obruten från vägg till vägg.
Snabba leveranser!
Leveranstiden för våra 84
lagerförda golvmodeller är
1–3 vardagar överallt i Finland.
Leveranstid 1–3 dygn
1380 x 193 x 8 mm
Förpackningsstorlek 2,13 m2
2774 Natural Pine
MX V4
2804 Stirling Oak
2905 Route des Vins Fonce
WG V4
2949 Route des Vins Clair
CP V4
WG V4
3223 Atlas Oak White
ER V4
3233 Elm
ER V4
4168 Prestige Oak Dark
ER V4
4171 Nostalgie Teak Graphite
ER V4
3010 Major Oak Grey
CP V2
2873 Waveless Oak White
ER V4
3072 Waveless Oak Dark
ER V4
4155 Luxury Oak Silver
ER
3011 Major Oak White
CP V2
ENDLESS ELEGANCE
1380 x 244 x 8 mm
Förpackningsstorlek 2,694 m2
3003 Major Oak
CP V2
Exquisit 4171 Nostalgie Teak Graphite
16
17
Robusto
Massiva och lyxiga Robusto har fasade kanter och är lämpligt för utrymmen som kräver speciell hållbarhet. Den kraftiga stommen och höga bruksklassen garanterar att Robusto håller
nästan vad som helst! De vackra mönstrena ger stil åt utrymmet. Robustos yta är bestående
antistatiskt behandlat.
Kronotex -laminaten har
Clic Systems -ändspont
som du bara trycker på plats.
Leveranstid 1–3 dygn
1375 x 188 x 12 mm
Förpackningsstorlek 1,293 m2
3573 Harbour Oak Dark
ER V4
4162 Winzer Oak
MO V4
3181 Rip Oak White
MX V4
3591 Atlas Oak Coffee
2994 Capital Oak
ER V4
MX V4
3074 Saverne Oak
3592 Atlas Oak Anthracite
MX V4
ER V4
Robusto 3591 Atlas Oak Coffee
18
19
Vinylkork och
vinylplankgolv
Vinylkork- och vinylplankgolv känns varma under fötterna även utan
golvvärme. Dessutom är de tysta och behagliga att gå på. Vinylgolv passar
i barn- och hundfamiljer. Ytan är inte hal, inte ens när den är våt och
skadas inte lätt av stötar eller när de får vatten på sej. Det är ändå skäl
att torka av golvet genast om det blir blött. Vinylkork- och vinylplankgolv
lämpar sej utmärkt för hallar och kök samt i offentliga utrymmen såsom
restauranger, affärer och konferensrum.
Ecoline Oak Polar
20
21
Concept Floor -vinylkorkgolv
Concept Floor är en av de största tillverkarna i Europa av vinylkorkgolv
med träkärna. De två kollektionerna i Karitma Collection – Ecoline och
Starline – är framställda i Schweiz. Vinylytan är av högsta kvalitet och
har ytterligare förstärkts med ett PU-skikt. Detta ger en extra slitstark
yta som dessutom är mycket lätt att hålla rent. Concept Floors -vinylkorkgolv har en kärna av högklassig HDF och undersidan består av ett
ljudisolerande korkskikt som dämpar stegljud.
Tillverkarens hemsidor: www.conceptfloor.eu
1. Polyuretan förstärk yta av hög kvalitet
2. Mönsterskikt
3. 6,8 mm tät, fuktbeständig HDF-stomme
4. 1,2 mm pressad kork med motdrag
1.
2.
3.
4.
StellaMaxi -vinylplankgolv
I StellaMaxi -vinylplankgolv förenas skönhet med hållbarhet och
behaglig elasticitet.
StellaMaxi-vinylplankgolvets slitstyrka grundar sej på ytmaterialets
seghet. På detta sätt har man uppnått en utomordentlig komfort
utan att hållbarheten försämrats. På undre sidan finns ett steg­
ljudsabsorberande skikt ”Catwalk”. En skyddande impregnering i
kanterna gör plankorna praktiska eftersom den skyddar golvet från
fuktbelastningar. Golvet är lätt att lägga tack vare den behändiga
G5-sponten.
1.
2.
1. Hållbar slityta 0,55 mm
2. Mönsterskikt
3. Högklassig HDF-stomme, sponterna extra fuktskyddade.
Den klickbara 5G-spont gör golvet lätt monterat.
3.
4. Stegljuddämpande skikt tillverkat av returpapper,
extra stegljudsisolering behövs inte.
4.
StellaMaxi Silvergrey
22
23
Ecoline
Ecoline -vinylkorkgolv håller för hårt slitage och är lätta att hålla rena. De är
både tysta och känns mjuka under fötterna. Bruksklass 32 garanterar att
golvet är slitstarkt och håller både hemma och i offentlig miljö! Golvvärme
behövs inte, ytan känns varm också utan.
Snabba leveranser!
Leveranstiden för våra 84
lagerförda golvmodeller är
1–3 vardagar överallt i Finland.
Leveranstid 1–3 dygn
1235 x 230 x 9,8 mm
Förpackningsstorlek 1,7 m2
Oak Polar
Oak Fossil
Oak Vita
Oak Rocks
Oak Provence
Starline
Starline -vinylkorkgolvet finns i fem färger och lämpar sej speciellt hemma och i officiella
utrymmen utsatta för hårdast möjliga slitage. Bland fyra plankmodeller och en i sten­
imitation är det lätt att välja ett golv som passar all inredning där hållbarhet och hög
finish är av största vikt.
Leveranstid 1–3 dygn
1235 x 230 x 10 mm
Förpackningsstorlek 1,70 m2
Oak Montana
Mikro V4
Oak Revolution
Mikro V4
Oak Sahara
Mikro V4
Stone Granit*
Mikro V4
Oak Sand
Mikro V4
* 620 x 298 x 10 mm
Förpackningsstorlek 1,48 m2
Ecoline Oak Provence
24
25
StellaMaxi
Med StellaMaxi -vinylplankgolv lägger du ett vackert och hållbart golv. Trämönstret
är av hög kvalité och i kombination med en vacker ytstruktur får du ett vackert och
harmoniskt golv. Du kan välja mellan sex olika mönster.
Snabba leveranser!
Leveranstiden för våra 84
lagerförda golvmodeller är
1–3 vardagar överallt i Finland.
Leveranstid 1–3 dygn
1190 x 195 x 11 mm
Förpackningsstorlek 1,86 m²
116001 Oak Vintage
116002 Pine Polar
116003 Silvergrey
116005 Oak Tradition
116008 Oak Quartzgrey
116010 Oak Newport
StellaMaxi 116010 Oak Newport
27
26
Produktinformation
Kronoflooring
Tak- och väggpaneler
Produkt
Bruksklass
Spont
Förpackningsstorlek
Pallstorlek
Plankans mått
Garanti
KRONOTEX
Exquisit
M1
32/AC4
Clic System
2,131 m2
119,32 m2
1380 x 193 x 8 mm
20 år
Exquisit Endless Elegance
M1
32/AC4
Clic System
2,694 m2
113,138 m2
1380 x 244 x 8 mm
20 år
Glamour
AC4
Clic System
1,996 m2
83,849 m2
Glamour 2935 White (utan fasning)
644 x 310 x 8 mm
20 år
2
De tyska Kronoflooring vägg och takpanelerna är högklassiga paneler
som kan användas båda som vägg och takpaneler.
Panelerna finns i tre olika bredd och tre olika längder. De breda
sortimenten hjälper dig att lätt hitta din drömprodukt. Den stabila 10
mm tjock panelen och dubbesponten ger taket både stabilitet och ett
fint utseende. Med hjälp av dubbelsponten kan panelerna installeras
antingen med en osynlig fog eller med en 1 cm bred fog .
AC4
Unilin
2,409 m
144,54 m
1295 x 310 x 8 mm
20 år
32/AC4
Clic System
2,122 m2
95,502 m2
1302 x 326 x 8 mm
20 år
32/AC4
Clic System
2
2,131 m
119,32 m
1380 x 193 x 8 mm
20 år
Amazone
33/AC5
Clic System
1,30 m²
52,00 m
1380 x 157 x 10 mm
30 år
FÖRDELAR
Robusto
33/AC5
Clic System
1,293 m²
72,38 m
1375 x 188 x 12 mm
30 år
Eleganta snedskurna kanter
Mammut
33/AC5
Clic System
1,387 m²
77,697 m2
1845 x 188 x 12 mm
30 år
New Mega
Dynamic Clic
M1
2
2
2
2
Tre olika längder minskar behovet att kapa
Sponten medger montering med 1 cm fog eller utan
CONCEPT FLOOR
Ecoline
32
Unilin
1,700 m
102,00 m
1235 x 230 x 9,8 mm
15 år
Starline
42
Unilin
1,700 m2
102,00 m2
1235 x 230 x 10 mm
20 år
– Stone Granit
42
Unilin
1,48 m2
88,80 m2
620 x 298 x 10 mm
20 år
STELLAMAXI
33/42
G5
1,86 m²
81,840 m
1190 x 195 x 11 mm
20 år
2
2
2
Lätt att montera med CL 3.6 K fästen
Bekanta dig med urvalet på vår hemsida
www.karitma.fi
• Classic panel
bredd 154 mm
• Wide panel
• Xl panel
bredd 202 mm
bredd 325 mm
28
29
Karitma Collection
Textilgolv och mattor
Med ett högklassigt textilgolv fulländar du din inredning. Eller varför inte
välja en måttbeställd matta! Ett textilgolv känns behagligt, är varmt,
ljuddämpande och lättskött. Ur Karitma Collections omfattande sortiment
kan du beställa en matta med storlek, form och kantning enligt egna
önskemål. Alternativen är oändliga!
Bekanta dej med hela sortimentet på våra hemsidor eller i displayställningarna hos våra utvalda återförsäljare.
Bekanta dig med modellerna på adressen:
www.karitma.fi/-textilmattor.html
30
31
Kontaktuppgifter
Av trycktekniska skäl kan färgerna avvika från de äkta provbitarna.
Tillverkarna och importören förbehåller sig rätten att kontinuerligt
uppdatera både de tekniska egenskaperna och sortimentet.
Kontrollera golvmaterialets tillgänglighet hos din återförsäljare.
Kari Mäkelä
Regionchef
1, 2. Södra Finland, Västra
Finland och Birkaland
Tel. 0400 469 731
Jarmo Pyörälä
Regionchef
3. Österbotten och Norra Finland
Tel. 040 5424453
3
Jussi Nieminen
Regionchef
4. Östra Finland och
Mellersta Finland
Tel. 0400 803 811
Tarja Kirjavainen
Försäljningsassistent
Tel. 0207 879 691
4
Virpi Toivio
Försäljningsassistent
Tel. 0207 879 692
2
KARITMA OY
Svarvaregatan 15
00880 HELSINGFORS
Tel. 0207 879 690
[email protected]
LAGER
Posti Oy
Dickursbyvägen 148/Dörr D1
01530 VANDA
1
HELSINGFORS
KARITMA OY
Karitma Oy grundades år 2002 och är ett företag
som har specialiserat sig på import av golvbeläggningar.
Våra huvudprodukter är laminat- och vinylgolv, men vårt sortiment
omfattar också högklassiga textilmattor. Våra leverantörer satsar
kontinuerligt på att utveckla nya produkter i enlighet med de senaste
trenderna. Vi uppdaterar också ständigt våra kollektioner.
Vi lagerför i Finland alla golvalternativ som finns i vår broschyr. Våra
leveranstider är snabba, 1–3 vardagar överallt i Finland. Dessutom kan
du via oss beställa alla våra laminatgolv som finns i vår fabriksbeställ­
ningskollektion med leveranstid på 3–4 veckor.
Våra hemsidor hittar du på adressen www.karitma.fi. Där kan du beställa
broschyrer och äkta provbitar av de produkter som intresserar dej.
Karitma har en kedja av återförsäljare som täcker hela Finland och
Norra Sverige. En alfabetisk lista över våra återförsäljare hittar du också
på våra hemsidor.
KARITMA OY, Svarvaregatan 15, 00880 Helsingfors, tel. 0207 879 690, fax 0207 879 695
Alligator Design 2015, www.alligator.fi
www.karitma.fi