TRÄ TRÄ TRÄ-ALU

TRÄ
TRÄ
DDF-92
TRÄ-ALU
DDR-92
• profiltjocklek 92 mm
DDA-92
• profiltjocklek 92 mm
• profiltjocklek 92 mm
• utförd i furuträ, meranti eller
lärkträ
• utförd i furuträ, meranti eller
lärkträ
• utförd i furuträ, meranti eller
lärkträ
• två tätningar längs fönstrets
omkrets
• två tätningar längs fönstrets
omkrets
• två tätningar längs fönstrets
omkrets
• skyddslist för att skydda mot
väder och vind
• skyddslist för att skydda mot
väder och vind
• skyddslist för att skydda mot
väder och vind
• droppbleck för att enkelt avleda
vatten
• droppbleck för att enkelt avleda
vatten
• droppbleck för att enkelt avleda
vatten
• glasningslist med rundad kant
• glasningslist med rundad kant
• glasningslist med rundad kant
• tre lager lack
• tre lager lack
• tre lager lack
• mikroventilation för att förbättra
luftväxling
• mikroventilation för att förbättra
luftväxling
• mikroventilation för att förbättra
luftväxling
• inbrottsskyddande beslag i sidooch topphängd fönsterbåge för
ökad säkerhet
• inbrottsskyddande beslag i sidooch topphängd fönsterbåge för
ökad säkerhet
• inbrottsskyddande beslag i sidooch topphängd fönsterbåge för
ökad säkerhet
• mekanism för fyra lutningslägen
• mekanism för fyra lutningslägen
• mekanism för fyra lutningslägen
• handtag av aluminum
• handtag av aluminum
• handtag av aluminum
• profil med aluminiumbeläggning
Termisk tabell
Glas
Termisk tabell
Typ
Fyllning
Distansram
4/14/4/14/4
argon
alu
Ug (W/m2K)
0,6
Uw (W/m2K)
0,92
Glas
Termisk tabell
Typ
Fyllning
Distansram
4/14/4/14/4
argon
alu
Ug (W/m2K)
0,6
Uw (W/m2K)
0,92
Glas
Typ
Fyllning
Distansram
4/14/4/14/4
argon
alu
Ug (W/m2K)
0,6
Uw (W/m2K)
0,92
DAKO/Karty prod drewno/SWE/09.07.2015
FÖNSTER · DÖRRAR · RULLGARDINER · PORTAR
www.dako.eu
FÖNSTER · DÖRRAR · RULLGARDINER · PORTAR
www.dako.eu
FÖNSTER · DÖRRAR · RULLGARDINER · PORTAR
www.dako.eu
TRÄ
TRÄ
DDF-68
TRÄ-ALU
DDR-68
• profiltjocklek 68 mm
• utförd i furuträ, meranti eller
lärkträ
• utförd i furuträ, meranti eller
lärkträ
• två tätningar längs fönstrets
omkrets
• två tätningar längs fönstrets
omkrets
• två tätningar längs fönstrets
omkrets
• droppbleck för att enkelt avleda
vatten
• droppbleck för att enkelt avleda
vatten
• droppbleck för att enkelt avleda
vatten
• glasningslist med rundad kant
• dekorativ profilfräsning
• glasningslist med rundad kant
• tre lager lack
• glasningslist med rundad kant
• tre lager lack
• mikroventilation för att förbättra
luftväxling
• tre lager lack
• mikroventilation för att förbättra
luftväxling
• mikroventilation för att förbättra
luftväxling
• inbrottsskyddande beslag i sidooch topphängd fönsterbåge för
ökad säkerhet
• inbrottsskyddande beslag i sidooch topphängd fönsterbåge för
ökad säkerhet
• lås mot inbrott
• lås mot inbrott
• mekanism för fyra lutningslägen
• lås mot inbrott
• mekanism för fyra lutningslägen
• handtag av aluminum
• mekanism för fyra lutningslägen
• handtag av aluminum
• handtag av aluminum
• profil med aluminiumbeläggning
Termisk tabell
Termisk tabell
Typ
Fyllning
Distansram
4/16/4
argon
alu
1,1
4/10/4/10/4
argon
alu
0,8
FÖNSTER · DÖRRAR · RULLGARDINER · PORTAR
• profiltjocklek 68 mm
• utförd i furuträ, meranti eller
lärkträ
• inbrottsskyddande beslag i sidooch topphängd fönsterbåge för
ökad säkerhet
Glas
DDA-68
• profiltjocklek 68 mm
Ug (W/m2K)
Uw (W/m2K)
Typ
Fyllning
Distansram
1,33
4/16/4
argon
alu
1,1
1,13
4/10/4/10/4
argon
alu
0,8
www.dako.eu
Glas
Termisk tabell
FÖNSTER · DÖRRAR · RULLGARDINER · PORTAR
Ug (W/m2K)
Uw (W/m2K)
Typ
Fyllning
Distansram
1,33
4/16/4
argon
alu
1,1
1,33
1,13
4/10/4/10/4
argon
alu
0,8
1,13
www.dako.eu
Glas
FÖNSTER · DÖRRAR · RULLGARDINER · PORTAR
Ug (W/m2K)
Uw (W/m2K)
www.dako.eu