VI SKYDDAR DE HISTORISKA SAMLINGARNA

vi skyddar de historiska
samlingarna
Vattendimsystemet SEM-SAFE är nu installerat
på Universitetsbiblioteket i Lund.
Brandsäkert på Universitetsbiblioteket i Lund.
Universitetsbiblioteket är ett specialbibliotek inom nätverket Lunds Universitets
bibliotek. Nätverket består av 26 bibliotek, där Universitetsbiblioteket har rollen
som specialbibliotek med ansvar för de historiska samlingarna, specialsamlingar
och det svenska trycket. Bibliotekets samlingar omfattade 2013 totalt ca 10,7
hyllmil och den årliga tillväxten är ca 650 hyllmeter.
Idag pågår ett antal större digitaliseringsprojekt på Universitetsbiblioteket,
till exempel ska alla medeltida handskrifter digitaliseras och göras tillgängliga
för forskning. I samband med det har byggnadens brandskydd moderniserats.
Biblioteket, som färdigställdes 1907, är uppbyggt med stålbalkar. Vid brand
finns alltid en risk att balkar smälter, därför har man valt att skydda huset
med det högteknologiska och skonsamma vattendimsystemet SEM-SAFE från
Danfoss Semco.
Installationen började första kvartalet 2014 och färdigställdes första kvartalet
2015. Universitetsbiblioteket är nu skyddat av totalt 780 stycken munstycken,
testade i enlighet med CEN/TS 14972 och VdS standard för riskklassen OH1.
fakta om projektet
Projektnamn:Universitetsbiblio
teket Lund
Plats: Lund
Applikation: Vattendimma
Områden: Hela gamla
byggnaden
Kund: Akademiska Hus Syd
Sprinklertyp:HNMP-6-12-2.75-57
Pumpenhet:PAH-080
Ventiler:
6 st
Munstycken: 780 st
Risken för vattenskador minimeras då det
mesta av vattnet förångas. Vattentrycket är
drygt 100 bar och droppstorleken 10-50 µ.
Universitetsbiblioteket i Lund skyddas
av totalt 780 munstycken.
Miljövänlig släckning med vattendimma.
Kraftfulla pumpstationer med minimalt
systemunderhåll.
Ett sprinklersystem med vattendimma är
en bra lösning där andra släcksystem inte
fungerar.
vi skyddar de historiska
samlingarna
De speciella munstyckena ringar snabbt
in en brandhärd och förhindrar att eld
sprids.
Våra högteknologiska sprinklersystem består av tryckstegringspumpar,
rostfria rör och speciella dimmunstycken och ansluts till den ordinarie
vattenförsörjningen. En liter vatten som förångas ger 1700 liter vattenånga. De små vattendropparna i dimman absorberar effektivt värmestrålningen och avskärmar branden. Även dolda bränder kan släckas
då vattendimman tränger in och når svåråtkomliga brandhärdar.
Ventilerna i rostfritt stål är rostbeständiga och smuts- och värmetåliga.
Den kompakta utformningen gör dem enkla att installera och att använda.
Systemen kräver inte lufttäta rum och kan integreras i de mest komplexa
byggnationer. Att installera dimsprinkler har också en viktig arkitektonisk
fördel – de små rören kan integreras överallt utan att synas.
Vattendimsystemet SEM-SAFE är nu installerat
på Universitetsbiblioteket i Lund.
Dafo Brand AB l Vindkraftsvägen 8 l Box 683 l 135 26 Tyresö l Tel 08-506 405 00 l Fax 08-506 405 99 l [email protected] l www.dafo.se