NC E Chem-Guard Extra TS - SWE-S

CHEM-GUARD EXTRA
SKYDDANDE PLASTFILM
För användning där det krävs en vattentät,
skyddande yta
Skyddar
Bevarar
Hög elektrisk motståndskraft
Vattentät
PROBLEM
PROBLEM
LÖSNING
LÖSNING
Ytor som utsätts för
skarpt solljus och fukt
CHEM-GUARD EXTRA
filtrerar solljus, minskar
blekning och hindrar slitage.
Ytor som kräver skydd,
men måste synas
CHEM-GUARD EXTRA
skapar en kraftig, transparent
plastfilm.
Ytor som utsätts för
angrepp från starka
kemikalier
CHEM-GUARD EXTRA är
motståndskraftg mot alkalier,
syror och kemiska gaser.
Använd
AnvändCHEM-GUARD
CHEM-GUARD
EXTRA
för
EXTRA föratt
attskydda:
skydda:
Elektriska Instrument
Kopior
Bokomslag
Kartor
Ritningar
Skyltar utomhus
Tändningssystem
Batterier
TV
Radio
Elektronik
Användningsområden
Användningsområden
Använd CHEM-GUARD i:
Metallfabriker
Bibliotek
Plåtslageri
Svetsare
Skolor
Verkstäder
Fabriker
Hyreshus
Sjukhus
Bruksanvisning
Bruksanvisning
För att skydda ytan, applicera CHEM-GUARD EXTRA i flera tunna lager.
Läs etiketten före användning
CHEMSEARCH
Box 7007, 187 11 TÄBY Tel: 08-613 71 00 Fax: 08-20 48 40 www.nch.se
0210/cs