Läs vårt senaste nyhetsbrev

ICL WATER SOLUTIONS NEWSLETTER | NOVEMBER 2014
Water
Solutions
CETAMINE® G SERIEN - Den nya generationen pannvattenprodukter
IN DETTA NUMMER:
Unik, hög prestanda och säkert skydd för att skydda ångpannor.
Cetamine® G Serien
I decennier har Cetamine® V serien med framgång använts för
att skydda hetvatten- och ångpannor från beläggningar och
korrosion.
Den nya generationen
pannvattenprodukter
Nu är den nya generationen av pannvattenbehandling
Cetamine® G serien här.
HydroBio® Advance
Innovativt analysverktyg
för Legionella
Cetamine® G serien är designad för att skydda:
Matarvattentankar, ångpannor, ångrör, turbiner and kondensatledningar.
Cetamine® G teknologin kombinerar tre verkningsmekanismer i en produkt:
•
pH-justering i matar- och pannvatten samt ånga-/kondensatsystemet
genom alkaliserande aminer.
•
Skydd av hela systemet på grund av filmbildning i matartank, matarvattenlinje, pannvatten och ånga/kondensatsystemet genom filmbildande aminer.
•
Neutralisering av skalbildande salter genom dispergeringsmedel.
Corrsave® 100
Vår senaste nyhet
Turbodispin®
Få ditt kyltornsystem
under kontroll
Jämfört med traditionell behandling är Cetamine® G serien helt organisk och ger
ingen signifikant ökning av konduktivitet i pannvattnet, därmed minskas risken för
överbäring av pannvatten i ångan.
Om ICL Water Solutions
Cetamine® G serien erbjuder:
Tekniska resultat
Ekonomiska resultat
Stabiliserat magnetitskikt
Underhållskostnader
Förbättrad värmeöverföring
Bränslekostnader
Kontinuerlig rengöringseffekt
Oplanerad avbrott
100 % av våra kunder bekräftar:
1. Reducerar bottenblåsningen med upp till 50 %
2. Minskning av järninnehåll i pannvattnet med upp till 85 %
3. Reduktion av korrosionshastigheten i kondensatledningar
4. Optimering av pH i hela ång- och kondensatsystemet
ICL Water Solutions är en division av ICL
Performance Products, med lång tradition och erfarenhet av kemiska specialiteter. ICL Water Solutions har decenniers
erfarenhet av vattenrening, i kombination med kemikalier, innovativ teknik
och service utförd av högt kvalificerade
ingenjörer. Tack vare en intensiv forskning och utveckling, samt att våra egna
produktionsanläggningar kan vi erbjuda
ett omfattande utbud av produkter och
kundanpassade lösningar. Detta för att
hjälpa våra kunder att optimera effektiviteten i vattenprocesser och därmed
uppnå god ekonomi och långsiktig driftsäkerhet.
Förläng livslängden på dina tillgångar, maximera processproduktiviteten och förebygg en bättre hälsa och säkerhet för dina anställda med hjälp Cetamine® G -serien
för ditt pannsystem.
Kontakta oss för en fullständig revision av era pannsystem.
ICL Water Solutions / Tiami Vattenkemi AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 31-725 34 60
Fax: +46 31-725 34 69
Adress: Marieholmsgatan 56, 415 02 Göteborg
www.iclwater.com
1/3
ICL WATER SOLUTIONS NEWSLETTER | NOVEMBER 2014
Water
Solutions
HYDROBIO® Advance - Innovativt analysverktyg för Legionella
Ny och innovativ online-metod för att fastställa och övervaka biofilm
i alla vattensystem
Världshälsoorganisationen vet att biofilm
spelar en nyckelroll i att ge förutsättningar
för legionella att föröka sig i vattensystem.
De rekommenderar därför strategier som
styr tillväxten av biofilm för att minska
risken för legionella. ICL Water Solutions
marknadsför en ny och innovativ online-metod för att fastställa och övervaka biofilm.
För att effektivt garantera en säker legionellakontroll bör ett övervakningsprogram för mätning av en biofilms tjocklek installeras. Biofilm belägger insidan av vattensystemet och fungerar som näringsämne för legionellabakterier
att förökas.
HydroBio® Advance är utformad för att 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
automatiskt övervaka tjocklek och utveckling av biofilm. Denna innovativa metod kombinerar en mycket känslig mätning av värmeöverföring som jämförs
mot biofilmens tjocklek.
Med HydroBio® Advance kan du justera ditt behandlingsprogram i realtid: med
rätt biocid, rätt doseringsmängd vid rätt tidpunkt.
Upptäckt
Tjocklek
...minskad
av biofilm...
Tillväxt
legionellarisk
CORRSAVE® 10 0
Vår senaste nyhet
Ny korrosionsinhibitor för
evaporativa kylsystem
Vår nyutvecklade korrosionsinhibitor Corrsave®100 har fått en ansenlig
mängd positiv feedback på Eurocorr
konferens i Pisa, Italien.
Corrsave®100 är TUNGMETALLFRI
produkt, vilken uppfyller behoven hos
många industrier som letar efter en
effektiv
korrosionsinhibitor
med
utmärkt miljöprofil. I olika studier visar den en enastående prestanda gällande korrosionsinhibering och hårdhetsstabilisering, då med en markant
minskning av fosfor i avblödningsvattnet.
Kontakta oss på [email protected] för
mer information och teknisk dokumentation.
Stabilitet
Besvara förändringar snabbare och förbättra tillförlitligheten i vattensystemen
med hjälp av realtidsinformation HydroBio® Advance från ICL Water Solutions.
ICL Water Solutions / Tiami Vattenkemi AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 31-725 34 60
Fax: +46 31-725 34 69
Adress: Marieholmsgatan 56, 415 02 Göteborg
www.iclwater.com
2/3
ICL WATER SOLUTIONS NEWSLETTER | NOVEMBER 2014
Water
Solutions
TURBODISPIN® - Få ditt kyltornsystem under kontroll!
När kyltorn blir igensatta, är det vanligt att stänga ner kyltornet och göra
en rengöring för att ta bort beläggningar.
ICL Water Solutions har framgångsrikt tagit fram ett kemiskt behandlingsprogram, Turbodispin® för att avlägsna järn och kalkavlagringar medan kyltornet
är igång utan att orsaka störningar i verksamheten.
ÖKA Era Pannvattenkunskaper!
Turbodispin® fördelar
Kundens fördelar
Ingen användning av syra vid hög
koncentration
» Förenklar användning, hantering
Gratis webbseminarium den 24 Nov,
13:30 (ET)
» Minskar exponering av farliga
Cetamine® - Den nya generationens
pannvattenprodukter
och transporter
kemikalier
» Minskar risken för korrosion vid
rengöringen
Inget behov av nedstängning av
systemet
» Eliminierar kostnaden för avstänning
och igångkörning
» Eliminierar behovet av passivering
» Höjer produktiviteten
Inget behov av att höja systemets
vattentemperatur för att rengöra
» Energibesparing
Ingen förbrukning av syra
» Minskad avfallshantering och
Registrera dig nu
AQUATECH 2015
Amsterdam, the Netherlands
03 - 06 Nov 2015
Mässa för process, dricks- och avloppsvatten. Liksom under de senaste åren,
kommer vi att ha en monter och hålla
en föreläsning.
destruktion
Ett av de största kraftverken i Sydeuropa rapporterade att de har tagit bort
ca 50% av avlagringarna i sitt kyltorn på bara några veckor med Turbodispin®
rengöringsprogram. Under denna tid har de gjort en besparing på 150.000 €.
Få ditt kyltornsystem under kontroll!
ICL Water Solutions kan erbjuda er en kyltornkonsultation för att se över ert
underhåll.
ICl Water Solutions / Tiami Vattenkemi AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 31-725 34 60
Fax: +46 31-725 34 69
Adress: Marieholmsgatan 56, 415 02 Göteborg
www.iclwater.com
3/3