Registreringsblankett Spärrtjänst

Blankett för registrering
1. Fyll i datum, kundnummer, namn och föremål
2. Skicka blanketten portofritt till: Key Code, Svarspost, 20014183, 402 42 Göteborg
3. Du kan ladda hem fler blanketter på www.keycode.se
4. Tips! Du kan enklare och snabbare registrera dina uppgifter via www.keycode.se
Logga in på Mina Sidor med din aktiveringskod som du hittar på din orderbekräftelse
Datum:
Kundnr:
Person 1 (beställare)
Namn/företag
Pers. nr./org. nr.
Adress
Postadress
Mobil
E-post
Enkl
are
regis & snabba
trerin
re
ww
g
anvä w.keyco på
nd d
de.s
kod, in aktive e
rings
finns
orde
p
rbek å din
räfte
lse
Konto-/kreditkort, ID-kort, körkort, pass, bankdosa, lånekort etc.
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt. Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(För företagskort ange org. nr.)
Korttyp
(T ex Visa)
Utställt av
(T ex Nordea)
4 sista siffrorna
Giltlighetstid
(På kortets framsida)
(T ex 2018-01-30)
Knap
*#0 in
på m 6#
obil
pa
Skydda dina mobiltelefoner och ditt mobila bredband
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(000000-0000)
Mobilnummer
(0700-00 00 00)
en
IMEI-nr
Operatör
(Slå *#06# på mobilen, mist 15 siffror)
(T ex Telia)
Person 2
Konto-/kreditkort, ID-kort, körkort, pass, bankdosa, lånekort etc.
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt. Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(För företagskort ange org. nr.)
Korttyp
(T ex Visa)
Utställt av
(T ex Nordea)
4 sista siffrorna
Giltlighetstid
(På kortets framsida)
(T ex 2018-01-30)
Knap
*#0 in
på m 6#
obil
pa
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(000000-0000)
Mobilnummer
(0700-00 00 00)
IMEI-nr
(Slå *#06# på mobilen, mist 15 siffror)
en
Operatör
(T ex Telia)
Forts.
Skydda dina mobiltelefoner och ditt mobila bredband
Blankett för registrering forts.
Person 3
Konto-/kreditkort, ID-kort, körkort, pass, bankdosa, lånekort etc.
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt. Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(För företagskort ange org. nr.)
Korttyp
Utställt av
(T ex Visa)
(T ex Nordea)
4 sista siffrorna
Giltlighetstid
(På kortets framsida)
(T ex 2018-01-30)
Knap
*#0 in
på m 6#
obil
pa
Skydda dina mobiltelefoner och ditt mobila bredband
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(000000-0000)
Mobilnummer
(0700-00 00 00)
en
IMEI-nr
(Slå *#06# på mobilen, mist 15 siffror)
Operatör
(T ex Telia)
OBS! Spara på miljön – gör din registrering via vår hemsida
www.keycode.se
Person 4
Konto-/kreditkort, ID-kort, körkort, pass, bankdosa, lånekort etc.
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt. Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(För företagskort ange org. nr.)
Korttyp
Utställt av
(T ex Visa)
(T ex Nordea)
4 sista siffrorna
Giltlighetstid
(På kortets framsida)
(T ex 2018-01-30)
Knap
*#0 in
på m 6#
obil
pa
Skydda dina mobiltelefoner och ditt mobila bredband
Namn/företag
(T ex Bengt Bengtsson, alt Företag AB)
Pers. nr./org. nr.
(000000-0000)
Mobilnummer
(0700-00 00 00)
IMEI-nr
en
(Slå *#06# på mobilen, mist 15 siffror)
Operatör
(T ex Telia)
Postadress
Telefon/fax
Besöksadress
E-post/sajt
Key Code Security AB
Box 12116
402 42 Göteborg
Tel. 031-758 61 00
Fax 031-49 13 02
Lisa Sass Gata 1
422 53 Hisings Backa
[email protected]
www.keycode.se