Skydda underlaget med markmattor

Ge
ne
ra
la
ge
nt
S k y d d a underlaget med markma t t o r
Tåligt markskydd med lång livslängd - den permanenta lösningen
Kör säkert och minimera markrestaureringskostnader. Snart sagt alla inom mark
och anläggning, brunnsborrning m fl branscher, har levt länge med nödlösningar
i form av ”byggplyfa”, plankor och liknande, för att undvika att slira eller rentav
köra fast – alla lösningar har krävt mer eller mindre grad av uppfinningsrikedom
och stort tålamod hos entreprenörerna. Kostnaden för markrestaurering efter
utfört arbete är stora och kräver extra arbetsinsatser - antingen i form av eget
praktiskt arbete, eller planering och administration i samband med extern part.
Micrologistic AB erbjuder en lösning på problemet i form av Ground-Guards;
mycket prisvärda och extremt läta markskyddande produkter av extremt slittålig
polyeten. 3 års garanti lämnas på markmattorna.
Referenser
”Optimala, lätta att hantera! Jättebra helt enkelt!”
Mats Odenmark, Solna Kyrkogårdsförvaltning
”Ett perfekt hanterbart markskydd som klarar våra
11-tons maskiner utan problem. Vi lägger ut dem, kör
över dem och lämnar kunden nöjd utan några spår i
gräsmattan. Första inköpet för att prova dem imponerade på oss direkt och nästa inköp gjordes snabbt!”
Bo Jansson, Stures Brunnsborrningar AB
”Vi som totalentreprenör upplever att kunderna blir
ännu nöjdare nu när vi använder markmattor eftersom åverkan i deras trädgårdar blir minimal!”
Magnus Wåhlin, Team Wåhlin Bygg & VVS AB
Tekniska specifikationer
Material
Vikt
Längd
Bredd
www.ha n t e r i n g . s e
Micrologistic AB, (Tillverkarvägen 8), Box 7085, SE-187 12 Täby
Tel 08-544 401 50 • Fax 08-732 38 70 • [email protected]
Polyeten
19-39 kg
2,44 m
0,6, 0,91 el. 1,20 m