SKYDDA DIN VATTENSKOTER

SKYDDA DIN
VATTENSKOTER
Skydda din skoter!
Den enskilt största skadetypen för vattenskoter är stöld,
därför har kravet på fastlåsning skärpts vid förvaring
eller tillfällig uppställning.
Handsken på trailern skall låsas med ett av
stöldskyddsföreningen godkänt lås och
skotern skall vara låst med klass 3 kätting och
klass 3 lås i ett fast föremål eller i trailern –
helst genom ramen och i fälgen på ena däcket.
Låser du din skoter på detta sätt så riskerar
du ingen nedsättning av ersättningen vid
eventuell stöld!
Satsa på en trygg sommar där du får ha din
skoter i fred!
APRIL KOMMUNIK ATION 2015
Stöldskyddsföreningen SSF
Läs mer om vilka lås som är godkända
på stoldskyddsforeningen.se
På alandia.se kan du läsa om vilka
positionslarm och vilken typ av
stöldmärkning som Alandia godkänner
och lämnar rabatter för. Där hittar du även
försäkrings­villkoren i sin helhet.
FörsäkringsAKTIEBOLAGET Alandia
Stockholm: HAMNVÄGEN 8, SE 183 57 TÄBY, TEL +46 (0)8 630 02 45, [email protected]
Göteborg: BOX 8023, SE 421 08 V. FRÖLUNDA, BESÖK: LILLA ÖNNEREDSVÄGEN 66, TEL +46 (0)31 492060
[email protected]
Mariehamn: PB 121, AX 22 101 MARIEHAMN, BESÖK: ÅLANDSVÄGEN 31, TEL +358 (0)18 29 000
[email protected]
Helsingfors: ÖSTERSJÖGATAN 1, FI 00180 HELSINGFORS, TEL +358 (0)20 52 52 52, [email protected]
www.alandia.se